Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH KEBANGSAAN ABANG MAN

94800 SIMUNJAN

PELAN TINDAKAN
PANITIA BAHASA MALAYSIA
2012

Pengenalan
Tahap pencapaian Bahasa Melayu di sekolah ini adalah di tahap yan
sederhana. Walaupun setiap kali UPSR matapelajaran ini sering mengatasi
matapelajaran yang lain, namun prestasi BM harus dipertingkatkan ke tahap
yan lebih cemerlang.
VISI
Menjadikan Panitia Bahasa Melayu SK Abang Man Melonjak
Kecemerlangan Dalam Akademik Dan Prestasi Peperiksaan Dalaman
Dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
MISI
Kami warga panitia akan memastikan misi-misi yang di bawah akan
dilaksanakan :

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.


Memantapkan pelaksanaan program utama dan sampingan
panitia.

SLOGAN
Panitia Bahasa Melayu SK Abang Man Sentiasa Di Puncak
Kecemerlangan

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2012

MATLAMAT
Mempertingkatkan penguasaan dan pencapaian lulus 100%
dalam UPSR.

OBJEKTIF
Meningkatkan pencapaian murid dalam pemahaman.
Meningkatan pencapaian murid dalam penulisan.
Meningkatkan pencapaian murid dalam semua peperiksaan.
Mencapai kualiti dan kuantiti yang telah disasarkan dalam
UPSR iaitu peningkatan dalam 10%.

MASA PERANCANGAN
Sepanjang tahun 2012.
SUMBER KEWANGAN
PCG Panitia
S.W.O.T
Matlamat

: Meningkatkan Penguasaan Membaca dan Menulis

KEKUATAN (S)
Mempunyai guru-guru yang
berpengalaman.
Mempunyai kemudahan fizikal
yang lengkap seperti pusat
sumber.
Sokongan padu daripada pihak
pentadbir.
Bahan bantu belajar dan
mengajar yang mencukupi.

KELEMAHAN (W)
Murid-murid tidak menghadiri
kelas pra-sekolah.
Kekerapan
guru
keluar
berkursus.
Sikap murid itu sendiri.
Murid
tidak
dapat
berkomunikasi dengan baik.

PELUANG (O)
Sumbangan PIBG.
Sokongan ibu bapa.
Bahan bantu belajar
mengajar.

dan

ANCAMAN (T)
Murid kerap tidak hadir ke
sekolah.
Kekerapan guru berkursus.
Kurang sokongan ibu dan bapa.

Strategi-strategi yang akan dijalankan :

Perjumpaan dengan ibu dan bapa murid yang bermasalah.


Kelas Pemulihan.
Motivasi murid.
Sepetang bersama-sama mentor dan mentee.
Ganjaran kepada murid.

CARTA GANTT
BIL.

PROGRAM UTAMA/SAMPINGAN

A. PROGRAM UTAMA
1
Rancangan pelajaran tahunan
2
Pencerapan pengajaran dan pembelajaran
3
Semakan buku latihan murid
4
Bengkel Menjawab Soalan
5
PROTIM (Kemahiran Membaca dan Menulis)
6
LINUS (Literasi)
7
NILAM
BIL.

PROGRAM UTAMA/SAMPINGAN

B. PROGRAM SAMPINGAN
1
Kelas Bimbingan
2

Motivasi

Gerak Gempur Bulanan

BULAN
J F M A M J J O S O N D

BULAN
J F M A M J J O S O N D

PELAN TINDAKAN PANITIA BAHASA MELAYU


2009-2014
MATLAMAT :
Mempertingkatkan standart pencapaian dan kemahiran Bahasa Melayu di
kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Abang Man, Simunjan.
OBJEKTIF :
1. Mempertingkatka pencapaian Bahasa Melayu UPSR
2. Mempertingkatkan standard penggunaan Bahasa Melayu.
3. Memperkenalkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa yang menarik dan mudah
dipelajari.
Objektif
Jangka
Panjang
Mencapai
keputusan
UPSR
dengan
cemerlang.

Cabarancabaran
Kelemahan
berbahasa
pelajar,
mendengar,
bercakap,
membaca,
dan menulis

Mempertingk
atkan
Pelajar kurang
standard dan membaca
pengusaan
Bahasa
Melayu.

Strategi
-Program pemulihan
-Gerak Gempur
-Teknik mengajar
yang bersesuaian
dan menarik.
-5 minit membaca
bersama guru
( kertas kerja)
-Lisan latih tubi.
-Bimbangan rakan
sebaya
-Progran
kecemerlangan
akedemik.
-Sasaran kendiri
pelajar.
-Kelas Pemulihan
Motivasi

Pihak
Bertang
gungjawab
Semua
Guru
Bahasa
Melayu

Jangka
Masa
Sepanjang
Tahun

Catatan

Mempertingk
atkan
kemahiran
guru dalam
pengajaran
dari semasa
ke semasa.

- Sesi
Perkembangan
Staf.
- Perbincangan.
- Pengajaran reflektif

Dari
semasa ke
semasa

PELAN TINDAKAN TAHUNAN ( 2012 )


MATLAMAT ;
Mempertingkatkan standard pencapaian dan kemahiran Bahasa Melayu di
Kalangan Pelajar SK Abang Man, Simunjan.
OBJEKTIF;
1 Mempertingkatkan pencapaian Bahasa Melayu dalam ;
1.1 Pemahaman - 100%
1.2 Penulisan
-100%
2. Mempertingkatkan standard pengusaan Bahasa Melayu
3. Memperkukuhkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang mudah
dipelajari.
Objektif jangka
pendek

Cabarancabaran

Mempertingkatk
an Pencapaian
Bahasa Melayu.

Kelemahan
-Program
berbahasa di
Pembangunan
kalangan pelajar -Celik
membaca

a. Semua kelas.

-mendengar
-bercakap
-membaca
-menulis

b. UPSR

Strategi

-Penggunaan
Bahasa
Melayu
sepenuhnya
dalam kelas.
- membaca
Mekanis latih
tubi.
-Bimbangan
rakan sebaya.
-Menulis
karangan

Pihak
Jangka
bertanggun Masa
gjawab
Semua
guru
Bahasa
Melayu

Sepanjang
tahun

Catat
an

berulang kali.
-Menghafal
karangan
-sasaran
kendiri
-Kelas tuisyen.
-Sesi
perkembanga
n staf.
Perbincangan.
Perbincangan.
-Pengajaran
reflektif.

Tindakan Semasa
keutamaan

Bidang yg hendak
dipertingkatkan/
diberi perhatian wajar

Tindakan

Kelemahan
dalam
tatabahasa.

Penggunaan kata
sendi dalam
penulisan.

Latihan tubi
dan
penggunaan
tanda-tanda
bacaan.

Kesilapan
ejaan

Pembetulan

Menggalakkan
murid
membuat
pembetulan.

Kesalahan
pengimbuhan

Imbuhan yang
membentuk

Latih tubi
berdasarkan
minat,cara
gaya pelajar
belajar.

- kata nama
-kata kerja
Kurang
faham

Menjawab soalan

Kelas-kelas
pemulihan

Kesalahan
struktur ayat

Ayat tergantung

Aktiviti bacaan
latih-tubi carta.

-Susunan ayat
salah
-Ayat biasa
-Ayat songsang.
Kesalahan
dari segi
frasa

Farsa Nama

Menulis

Ayat / esei

Kurang minat

Motivasi
(minggu Bahasa)

Farsa Adjektif
- Aktif
-Pasif

Kelas
tambahan

Tindakan
siapa

Guru
Bahasa
Melayu
dan pelajar

Tarkh untuk
Ulang
seles
kaja
ai

Lepas
setiap
peperik
saan
/ujian
Setiap
hujung
minggu

sesi
akhir
perse
kolah
an
setiap
tahun

RUMUSAN PERATUS KELULUSAN UPSR MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TAHUN

SASARAN

TAHUN

SASARAN

MATA
PELAJARAN

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

BM F

91.5

94.4

95.3

97.4

100

NAIK

NAIK

NAIK

NAIK

NAIK

BM T

88.3

85.6

91.7

92.3

1OO

TURUN

NAIK

NAIK

NAIK

NAIK

SASARAN PANITIA BAHASA MELAYU 2012


DARI KELAS TAHUN 1-6
KELAS
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN

1
2
3
4
5
6

BM KERTAS 1
73%
90%
96%
92%
90%
100%

BM KERTAS 2
75%
85%
94%
86%
80%
100%

CATATAN

*KEPUTUSAN DIBUAT BERDASARKAN UJIAN AKHIR TAHUN 2011


* SASARAN DINAIKKAN SEBANYAK 10% DAN MENGIKUT PERSETUJUAN
PARA GURU SERTA KEMAMPUAN MURID-MURID.

SASARAN PANITIA BAHASA MELAYU 2011

DARI KELAS TAHUN 1-6


KELAS
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN

1
2
3
4
5
6

BM KERTAS 1
75%
89%
96%
92%
90%
95%

BM KERTAS 2
70%
80%
94%
86%
80%
90%

CATATAN

*KEPUTUSAN DIBUAT BERDASARKAN UJIAN AKHIR TAHUN 2010


* SASARAN DINAIKKAN SEBANYAK 5% DAN MENGIKUT PERSETUJUAN
PARA GURU SERTA KEMAMPUAN MURID-MURID.

PELUNJURAN PEMAHAMAN PANITIA BAHASA MELAYU

2015

96.2%

2014

96%

2013

95.8%

2012

95.6%

2011

95.4%

2010

95.2%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

95.2%
95.4%
95.6%
95.8%
96%
96.2%

PELUNJURAN PENULISAN PANITIA BAHASA MELAYU

2015

93%

2014

92.5%

2013

92%

2012

91.5%

2011

91%

2010

90.5%

2010
2011
2012
2013
2014
2015

90.5%
91%
91.5%
92%
92.5%
93%

SENARAI NAMA MURID PEMULIHAN.


Tahun 3
LINUS
1. Joseph ak Joti
2. Ros Mengan ak Entilie
3. Mohd Hazwan bin Hamidi
4. Siyvester ak Adien
5. Petros Harry ak Labong
LINUS Tegar
1. Jimmyson ak Charlie
Tahun 4
1. Amin bin Reli
2. Iwan bin Mortada
3. Madhuri Dixit ak Jalin
4. Mohd Alias bin Abdul Talif
5. Mohd Naziman bin Mohd Nasir
6. Mohammad Ikmal bin Ali
7. Muhd. Dsyah Zulhaqime bin Lizan
8. Muhd Mirza Muhaimi bin Jani @ Zaini
9. Nazren Narishman bin Nazri
10. Shadan bin Abdul Rahman
11. Syed Shaharudin bin wan Sibini
12. Vickrane ak Tawi
13. Mohd Faiq Irfan bin Azman
14. Mohd Amirul Ashraf bin Iswandi
15. Awg Mohd Iskandar Bin Awg Julai
16. Nuzara Shamira

TAHUN 5
1
Ahmad Fakrhu Raziq b. Othman
2
Jenny Ranie ak Polikap
3
Karisma Presyla ak Pampun
4
Mohd Syukri b. Sarnusi
5
Mohd Zulharmy b. Othman
6
Mohd Faizun b. Azaman
7
Nur Sajidah b. Wahab
8
Shafizan b. Hamid
9
Wan Ibrahim b. Wan Salleh
10 Wendy ak Charlie
11 Mohd Nazarudin
12 Nur Farhana binti Yuhi
TAHUN 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Abang Halim b. Abang Saini


Fadlullah b. Rahmani
Khairul Fadzilah bin Jefrysani
Frankie ak Belian
Nur Nazihah b. Hamidi
Mohd Azil Nizal bin Rizal
Awgku Hishamudin bin Awang Japar
Arif Iqbal bin Zainal Abidin
Mohd Samsul
Suraya bin Saini

PROGRAM PEMULIHAN
Cikgu Hamdiah bt Suhai
Kelas Pemulihan Khas( setiap hari mengikut jadual)
Guru Kelas
-Pemulihan di dalam kelas
Kelas Pemulihan Petang ( Tahun 6- Hari Isnin )

PELAN STRATEGIK 2012


PANITIA BAHASA MELAYU SK ABANG MAN, SIMUNJAN
ISU
Pencapaian Bahasa
Melayu masih belim
mencapai kelulusan
100% dalam UPSR

MASALAH
1.

2.

3.

Pencapaian prestasi
akademik (LINUS) yang
masih kurang
cemerlang

1.

2.

Masih terdapat
murid yang belum
menguasai
membaca dan
menulis
Lebih kurang 510% yang gagal
dalam BM
peahaman dan BM
penulisan.
Ramai murid
yang belum
menguasai kosa
kata yang asas
yang sepatutnya
mereka sudah
kuasai.
Terdapat muridmurid tahun 1 dan
2 yang belum
melepasi ujian
saringan LINUS.
Terdapat 6 orang
murid tahun 3
belum melepasi
Perdana.

MATLAMAT
1.

Meningka
tkan kadar celik huruf
dan sifar buta huruf.
2.
Meningka
tkan kelulusan 100%
dalam BM
Pemahaman dan BM
Penulisan.
3.
Meningka
tkan penguasaan
pelajar dalam
menguasai kosa
kata/
perbendaharaan
kata.
1. Menigkatkan jumlah
murid LINUS ke
peringkat perdana

STRATEGI
1.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
100%
menguasai
kemahiran membaca
dan menulis.
2.
Perarus yang
dicapai dalam
peperiksaan UPSR
dan peperiksaan
dalaman 100% untuk
pemahaman dan
penulisan.
3.
Keupayaan
murid untuk
menguasai kosa kata/
perbendaharaan
kata.

Meningkatkan
kualiti pengajaran
guru
2.
Meningkatkan
kualiti pengajaran
murid.
3.
Meningkatkan
penglibatan murid
dalam aktiviti
sokongan Bahasa
Melayu
4.
Menjadikan
Bahasa Melayu
sebagai
matapelajaran yang
mudah dan menarik
minat murid.
1. Mencemerlangkan 1. 100% perdana
pelajar-pelajar
apabila murid
LINUS untuk
melangkah ke tahun
meningkatkan
4.
prestasi
akademik.

PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MELAYU 2012

Bil
A

Program
PROGRAM
UTAMA

Objektif

Pelaksana
Tanggungjawab

Tempoh

Kos
Sumber

TOV

ETR

Penilaian/
Pencapaian

Rancangan
Pelajaran
Tahunan

Melaksanakan
P & P mengikut
sukatan yang
ditetapkan

Semua guru
Bahasa Melayu

Sepanjan
g tahun

tiada

100% guru yang


mengajar
menyediakannya

100% guru yang


mengajar
menyediakannya

Rancangan
Pelajaran
Tahunan
dimuatkan
dalam Fail
Persediaan
Mengajar

Pencerapan
P& P

Memastikan P&P
berjalan mengikut
prosedur yang
ditetapkan

Semua guru
Bahasa Melayu

Setiap
minggu

tiada

100% guru
dicerap dua kali
setahun

100% guru
dicerap dua kali
setahun

Rekod
Pencerapan dua
kali setahun
bagi setiap guru

Semakan Buku
Latihan

Memenuhi dasar
latihan minima

Semua guru
Bahasa Melayu

Setiap
minggu

RM 300
Panitia BM

Semua buku
disemak
mengikut mata
pelajaran dan
kelas dalam
tempoh setahun

Semua buku
disemak
mengikut mata
pelajaran dan
kelas dalam
tempoh setahun

Rekod Semakan
Buku Latihan

Latih tubi tahun


6

Meningkatkan
peratus lulus/
cemerlang pelajar

Semua guru
Bahasa Melayu

ADK

PCG
Panitia

100% guru dan


pelajar terlibat

100% guru dan


pelajar terlibat

Keputusan
peperiksaan
meningkat dari
segi kuantiti dan
kualiti.

PROTIM
(Membaca dan
Menulis)

Mencapai 0%
dalam Pra-Ujian

Guru Bahasa
Melayu tahun 4,
5,6 dan penyelaras
PROTIM

Setiap
bulan

100% guru dan


pelajar terlibat

100% guru dan


pelajar terlibat

Keputusan PraUjian individu


melepasi 90%.

Program Celik
Huruf Tahap 1

Mengurangkan
jumlah murid bta
huruf

Guru Bahasa
Melayu tahap 1

Pemulihan
Khas
Tahun 2 tahun
5

Meningkatkan
jumlah murid celik
huruf

Guru pemulihan
(Pn. Hamdiah)

Pertandingan
pidato dan
bercerita tahap
1 dan tahap 2

Melahirkan muird
yang
berkemahiran
menyampaikan
idea serta tampil
untuk bersaing
meningkatkan
kemahiran
berpidato dan
bercerita.

Semua guru
Bahasa Melayu

Meningkatkan
murid celik huruf

Semua guru
Bahasa Melayu

Membantu muridmurid yang


potensi lulus dan
potensi

Guru Bahasa
Melayu tahun 4.5
dan 6.

Pidato
tahap 2
Bercerita
tahap 1 dan 2
9.

B
1

Pertandingan
mengeja suku
kata tahap 1
dan pra pra

Bercerita

Tahun 1 65%
Tahun 2 70%
Tahun 3 80%

100% guru dan


pelajar terlibat

Kemahiran
membaca dapat
diperingkatkan.

50%

80% murid dapat


dipulihkan

Peningkatan
membaca suku
kata

100% guru dan


murid telibat.

100 guru dan


murid terlibat

Kemaniran
bepidato dan
bercerita

31.7.2012

70%

80%

Peningkatan
kemahiran
mengeja suku
kata.

Februari
hingga
Ogos

100% guru dan


pelajar terlibat

100% guru dan


pelajar terlibat

Tahap 1
17.7.2012

RM 100
Panatia
Bahasa
Melayu

RM100

Tahap 218.7.2012
Pidato24.7.2012

PROGRAM
SAMPINGAN
Kelas
Bimbingan

Markah setiap
peperiksaan
pelajar

cemerlang dalam
Bahasa Melayu
Pemahaman dan
Penulisan
2
Motivasi

Melahirkan muird
yang bermotivasi
tinggi.
- penguasaan
bahasa
- Berdaya saig
- Keyakinan tinggi
dan
berkertrampilan.

Gerak Gempur Menilai tahap


Bulanan
pengetahuan
Bahasa Melayu
Pemahaman dan
Penulisan

meningkat.

Guru Bahasa
Melayu tahun 4.5
dan 6.

Julai

100% guru dan


pelajar terlibat

100% guru dan


pelajar terlibat

Keputudan
murid meningkat
dan murid lebih
berkeyakinan
dalam
menghadapi
UPSR.

Guru Bahasa
Melayu tahun 4.5
dan 6.

Mac
hingga
Septemb
er

100% guru dan


pelajar terlibat

100% guru dan


pelajar terlibat

Markah setiap
peperiksaan
pelajar
meningkat.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

.................................................................
NOR HASNIZAH BINTI ABD. RAZAK
Ketua Panitia Bahasa Melayu
SK Abang Man

..............................................
EN WAN ZAINAL ABIDIN BIN WAN ABANG
Guru Besar
SK Abang Man

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Projek

Program Latih Tubi

Objektif

Meningkatkan peratus murid lulus dalam BMK1 dan BMK2


Meningkatkan kualiti bagi murid-murid cerdas untuk
mendapat gred A dalam BMK1 dan BMK2.

Tempat

Januari September 2012

Kumpulan
Sasaran

Tahun 6

Guru Terlibat

1 Cik Nor Hasnizah binti Hj. Abd Razak


2 En. Norizambin Saari
3 Pn Jamayah bt Men
1. Taklimat oleh Ketua Panitia
1.1- Ucapan Ketua Panitia
1.2- Penerangan tentang program
1.3- Perlantikan guru terlibat.

Proses Kerja

2 Kenal Pasti kumpulan sasaran.


2.1-Analisis hasil ujian
2.2- Pembahagian murid 4
- Hipers
- Cemerlang
- Gemilang
- Harapan
3 Perbincangan untuk memantapkan pemarkahan ujian
dalam pengajaran dan pembelajaran.
4 Program dijalankan sekali seminggu.
5 Perlaksanaan aktiviti
- Latihan tubi bahagian A dan C
- Ujian tatabahasa
Kekangan

Kehadiran murid-murid ke sekolah terutama murid yang


lemah.

Pemantauan

Ketua Panitia

Penilaian

Penilaian dilihat berdasarkan pencapaian dalam ujian


bulanan.
Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dibuat setiap kali
pemantauan ujian dibuat.

Penambahbaikan

PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Projek

PerrtandinganMengeja
Pertandingan
Pdato dan
Suku
Bercerita
Kata

Objektif

Tempat
Tempat
Kumpulan
Sasaran

Meningkatkan
Melahirkan
murid
murid
berkemahiran
yang celik huruf
menyampaikan idea serta
tampil untuk bersaing untuk bagi meningkatkan kemahiran
berpidato dan bercerita.
31 Julai 2012
Bercerita Tahap 1 17.7.2012
Bercerita
Tahap
187.
2012
Tahap Satu
dan 2
Pra
Sekolah
Pidato 24.7.2012

Kumpulan
Guru Terlibat
Sasaran

Bercerita
tahap
1 dan
2
Semua guru
Bahasa
Melayu
Pidato tahap 2

Proses Kerja
Guru Terlibat

1. Taklimat oleh Ketua Panitia


1.1- Ucapan
KetuaMalaysia
Panitia
Semua
guru Bahasa
1.2- Penerangan tentang program
1.3- Perlantikan guru terlibat.
1. Taklimat oleh Ketua Panitia
Ucapan
Ketua Panitia
2 1.1Kenal
Pasti kumpulan
sasaran.
1.2Penerangan
program
2.1-Analisis hasil tentang
pertandingan
1.3- Perlantikan guru terlibat.

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Kekangan

2
Kenal Pasti
kumpulan
sasaran.
Kekurangan
wang
perbelanjaan
untuk membeli hadiah.
2.1-Analisis hasil ujian
2.2 Mengenal pasti murid berpontensi mewakili
Ketua
Panitia
sekolah
Semua Guru BM
Penilaian
dilihat berdasarkan
penglibatan
murid
dan
3 Guru mengajar
bahasa Melayu
memantau
dan
melatih
kesungguhan
mereka.
murid sepanjang
tenpoh sebelum pertandingan.
Mengatur strategi ysng lebih msntsp bsgi memastikan
mereka
dapat
mengeja
suku
kata yang lebih
mencabar
4 Tempoh
sebulan
untuk
memantapkan
berpidato
dan
pada
masa yang akan datang dengan memberi sejumlah
bercerita.
perkataan untuk bacaan dan hafalan.
Kekurangan wang perbelanjaan untuk membeli hadiah

Pemantauan

- Ketua panitia
- Semua guru BM

Penilaian

Penilaian dibuat berdasarkan penglibatan murid dan


kesungguhan mereka ketika lathan sepanjang tempoh
diberi dan menjelang pertandingan.

Penambahbaikan

Strategi yang lebih mantap bagi memilih murid yang


berpotensi dengan memberi ruang latihan serta
menyediakan hadiah yang lebih menarik.

PROGRAM MOTIVASI
Pengenalan
Murid-murid memerlukan motivasi sepanjang masa bagi meningkatkan kualiti dan
kuantiti kelulusan dalam ujian mereka khasnya dalam UPSR. Mereka perlu di
dedahkan arah tuju sebenar sebagai seorang pelajar sekolah.
Matlamat
Meningkatkan kualiti dan kuantiti dalam ujian pemahaman dan penulisan Bahasa
Melayu ke tahap yang baik.
Objektif
1 Melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi
2 Melahirkan pelajar yang mempunyai pengusaan bahasa
yang baik
3 Bagi memastikan pelajar mempunyai daya saing yang tinggi dalam pelajaran
4 Menyediakan pelajar yang berkeyakinan dan
berketrampilan
STRATEGI
1 Memberi nasihat dan motivasi dari semasa ke semasa.
2 Mendedahkan murid-murid teknik belajar secara berkesan
3 Memberi latihan yang mencukupi dan mencabar kepada
murid-murid.
4 Memberi pendedahan tentang teknik-teknik menjawab
soalan khasnya dalam UPSR.
5 Menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagai
6 Program motivasi anjuran pihak sekolah
7 Penglibatan murid dalam program anjuran panitia.
8 Program perjumpaan ibu bapa, murid, dan guru setiap kali
selepas ujian semester.
Penilaian;
1
2
3
4
5

Latihan
ujian Bulanan
Ujian Semester
Analisis
Rekod-rekod

PROGRAM CELIK MEMBACA / PEMULIHAN


Pengenalan
Program pemulihan lazimnya diadakan di sekolah-sekolah. Program ini penting untuk
mengatasi masalah-masalah bahasa khasnya buta huruf di kalangan murid sekolah.
Matlamat
Mengatasi masalah pembacaan, penulisan, pemahaman dan tatabahasa di kalangan
murid-murid daripada tahap yang lemah ke tahap serderhana
Objektif
1
Memberi keseronokan dan kepuasan kepada murid-murid dengan pengajaran
yang diberi.
2
Murid tidak berasa tersisih dan terbiar.
3
Murid dapat merasakan diri mereka seperti rakan-rakan yang lain.
4
Mewujudkan persaingan yang sihat di kalangan murid dalam pelajaran.
Strategi
1
2
3
4
5
6
7

Sesi bimbingan bersama guru dari semasa ke semasa.


Bimbingan rakan sebaya
Latih tubi
Pemulihan dalam kelas selepas sesi pengajaran dan Pembelajaran.
Memotivasi murid-murid dari semasa ke semasa
Kelas pemulihan.
Kaunseling pelajaran.

Penilaian.
1
2
3
4

Latihan
Ujian bacaan
Ujian Semester 1 dan 2
Analisis rekod-rekod

RUMUSAN
Hasil daripada perbincangan ahli-ahli panitia, pelan tindakan mata pelajaran
Bahasa Melayu dari Tahun 1 hingga Tahun 6 telah dapat di hasilkan. Semua masalah
yang lazimnya dihadapi oleh murid-murid telah dapat dikesan secara lebih terperinci.
Dengan itu, pelbagai strategi bagi mengatasi masalah-masalah tersebut dapat
disenaraikan secara terperinci sebagaimana usaha yang telah dilakukan oleh para
guru selama ini.
Program Motivasi dan pemulihan turut diselitkan dalam bentuk kertas kerja.
Selain itu ,pelan tindakan Mata Pelajaran Bahasa Melayu dari Tahun 1 hingga Tahun 6
dilampirkan bersama sebagai bahan bukti.
Sehubungan dengan itu, Pelan tindakan Bahasa Melayu selama enam tahun
dapat dihasilkan. Satu pelunjuran telah dapat dibuat berdasarkan kemampuan pelajar
dan sasaran yang dibuat oleh para guru. Diharap segala perancangan yang dapat
dilaksanakan dengan berkesan bagi memastikan objektif tercapai sepenuhnya.

Anda mungkin juga menyukai