Anda di halaman 1dari 26

MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. Pada akhir pelajaran akan dapat: Aktiviti dalam kumpulan
PENDIDIKAN 1.1 kesihatan diri. 1. Membincangkan gambar
1. Mengenalpasti amalan
KESIHATAN a) Amalan pemakanan tidak sihat, orang dewasa yang kurus
pemakanan tidak sihat.
i. Anoreksia nervosa kering
2. Menyatakan ciri-ciri pengidap
- maksud dan pengertian 2. Menyenaraikan sifat-sifat
anoreksia nervosa
- punca seseorang malnutrisi
- kesan kepada kesihatan/
fizikal.

1. Kecergasan. 1. Penggunaan kaliper lipatan 1. Membuat ukuran lipatan


1 PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. kulit dengan betul kulit dengan kaliper
JASMANI d). Komposisi Badan. 2. Merekodkan bacaan dan secara berpasangan
i. Pengertian komposisi perubahan komposisi badan 2. Merekodkan bacaan
badan 3. Mematuhi setiap aspek 3. Mematuhi keputusan
ii. Aktiviti, keselamatan
- Teknik gunakan kaliper
lipatan kulit
- Merekod bacaan ukuran
kaliper
- Merekod perubahan
komposisi badan.

1. Kecergasan. 1. Membuat aktiviti


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. 1. Melakukan latihan parcourse i. Tekan tubi
JASMANI a). Daya Tahan Kardiovaskular. dengan teknik yang betul. ii. Mendagu
i. Cadangan Aktiviti, 2. Menyatakan faedah latihan iii. Bangkit tubi
- Latihan parcourse parcourse iv. Naik turun bangku
Cadangan disiplin, 3. Kesedaran kepentingan
2 - Tekan tubi - Bangkit tubi menjaga kesihatan
- Mendagu - Naik turun
bangku
ii. Kaedah latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

1
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan hantaran dan 1. Perbincangan teknik


PENDIDIKAN 2.2 Olahraga terima baton dengan teknik lakuan pertukaran baton
JASMANI a). Balapan. yang betul dalam acara lari yang betul.
i. Acara lari berganti-ganti. berganti-ganti 2. Melakukan pertukaran
- Teknik hantaran dan terima 2. Menyatakan cara-cara baton secara
baton menerima dan menghantar berpasangan teknik
2 ( berpasangan / baton lakuan pertukaran baton
berkumpulan ) 3. Kerjasama dan persefahaman yang betul
( statik / bergerak )
ii. Aspek-aspek keselamatan

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menerangkan kesan dan Gerakerja kumpulan


PENDIDIKAN 1.1 Kesihatan diri. punca menghidap bulimia 1. Mencari maklumat dalam
KESIHATAN a) Amalan pemakanan tidak 2. Menyenaraikan cara-cara pelbagai media mengenai
sihat, mengekalkan tahap bulimia
ii. Bulimia. kesihatan
- maksud dan pengertian 3. Kesyukuran 2. Pembentangan hasil
- punca perbincangan
- kesan kepada kesihatan /
fizikal.

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kepantasan Membuat aktiviti kepantasan


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. dengan betul i. 60 meter pecut
3 JASMANI f.) Kelajuan / kepantasan. 2. Menerangkan faedah-faedah ii. 10 m lari ulang alik
i. Aktiviti - Lari pecut 60 latihan
meter 3. Seronok melakukan aktiviti
- Lari ulang -alik kepantasan
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur
latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

2
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti daya tahan Membuat aktiviti daya tahan otot:
PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. otot dengan betul i. Mendagu
JASMANI b) Daya Tahan Otot. 2. Menerangkan faedah latihan ii. Naik turun bangku
i. Aktiviti - Mendagu kecergasan fizikal iii. Bicep curl
- Naik turun bangku 3. Mematuhi setiap aspek iv. Membincangkan faedah-
- Bicep curl keselamatan faedah latihan kecergasan
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur
latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

4 2. Kemahiran 1. Melakukan larian selekoh 1. Membuat larian selekoh


PENDIDIKAN 2.2 Olahraga dengan teknik dan lakuan secara individu
JASMANI a) Balapan. yang betul 2. Membuat pertukaran
i. Acara lari berganti-ganti. 2. Menerangkan kedudukan baton di selekoh secara
- Teknik larian di selekoh pelari dalam lorong berpasangan
- Teknik pertukaran baton 3. Kerjasama berpasukan
semasa larian
ii. Aspek-aspek
keselamatan.

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menerangkan kesan 1. Mencari maklumat kesan


PENDIDIKAN 1.1 Kesihatan diri. pengambilan pil menguruskan pengambilan pil
KESIHATAN a) amalan pemakanan tidak badan Menguruskan badan.
sihat, 2. Menyenaraikan sifat-sifat 2. Pembentangan hasil kerja
iii. Pengambilan pil orang yang mengalami
menguruskan aneroksia nervosa
badan, 3. Bersyukur
5 - maksud dan pengertian
- punca
- kesan kepada kesihatan/
fizikal.
- contoh-contoh pil.

3
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan larian 4x100m 1. Membuat penerangan


PENDIDIKAN 2.2 Olahraga dengan teknik dan lakun yang undang- undang dan
JASMANI a). Balapan. betul. peraturan dalam zon
i.. Acara lari berganti-ganti. 2. Menerangkan undang- pertukaran baton
- Undang-undang dan undang dan peraturan dalam 2. Membuat larian 4x100m
5 peraturan zon pertukaran baton.
- kedudukan dalam lorong dan 3. Kerjasama dalam kumpulan.
zon pertukaran
- susunan pelari dalam lorong
ii. Aspek-aspek keselamatan

1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Membuat aktiviti ujian


PENDIDIKAN UDTA dengan cara yang UDTA
JASMANI betul i. Jangkauan melunjur
2. Menyatakan kepentingan dan ii. Tekan tubi
faedah UDTA iii. Bangkit Tubi
PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS
3. Kerjasama dan keseronokan iv. 1500m
2. Menerangkan faedah
ujian ujian UDTA
6

1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Membuat aktiviti UDTA


PENDIDIKAN UDTA dengan cara yang i. Jangkauan melunjur
JASMANI betul ii. Tekan tubi
PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS
2. Menyatakan kepentingan dan iii. Bangkit Tubi
faedah UDTA iv. 1500m
3. Kerjasama dan keseronokan 2. Menerangkan faedah UDTA

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menyenaraikan kesan amalan 1. Membuat gerak kerja
PENDIDIKAN 1.1 Kesihatan diri. pemakanan tidak sihat 2. kumpulan terhadap kesan
KESIHATAN a). amalan pemakanan tidak sihat, 2. Kesyukuran pemakanan
i. Anoreksia nervosa yang tidak sihat
7 ii. Bulimia 3. Pembentangan hasil
iii pil menguruskan badan perbincangan
( perbincangan umum )

4
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti-aktiviti Membuat aktiviti kekuatan otot


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. kekuatan otot dengan teknik i. Naik turun bangku dengan
JASMANI c). Kekuatan Otot. dan perlakuan yang betul. beban
i. Aktiviti - Mendagu 2. Menerangkan aktiviti-aktiviti ii. Bangkit tubi sisi
- Naik turun bangku yang berkaitan dengan iii. Lentik belakang
dengan beban kekuatan otot. iv. Perbincangan aktiviti-
7 - Bangkit tubi sisi 3. Sentiasa memahami langkah aktiviti yang berkaitan
- Lentik belakang keselamatan dengan kekuatan otot
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan.

1. Kecergasan. 4. Melakukan aktiviti-aktiviti Membuat aktiviti kekuatan otot


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. kekuatan otot dengan teknik i. Naik turun bangku dengan
JASMANI c). Kekuatan Otot. dan perlakuan yang betul. beban
i. Aktiviti - Mendagu 5. Menerangkan aktiviti-aktiviti ii. Bangkit tubi sisi
- Naik turun bangku yang berkaitan dengan iii. Lentik belakang
dengan beban kekuatan otot. iv. Perbincangan aktiviti-
- Bangkit tubi sisi 6. Sentiasa memahami langkah aktiviti yang berkaitan
- Lentik belakang keselamatan dengan kekuatan otot
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan
8 iv. Aspek-aspek keselamatan.

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Perbincangan komponen


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. kecergasan dengan teknik kecergasan berkaitan
JASMANI g). Prinsip Latihan. dan perlakuan yang betul dengan sukan dan
i. Prinsip latihan, 2. Menerangkan maksud permainan
- Kekhususan intensiti, set dan ulangan 2. Menerangkan maksud
- Tambahan beban 3. Sentiasa menjaga intensiti, set dan ulangan
( intensiti, set, ulangan keselamatan

5
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menerangkan kesan amalan 1. Membuat perbincangan


PENDIDIKAN 1.1 Kesihatan diri. pemakanan yang tidak sihat dalam kumpulan kesan
KESIHATAN b). kesan amalan pemakanan kepada fizikal, emosi, sosial amalan pemakanan tidak
tidak sihat, dan kesihatan sihat
- fizikal 2. Bersyukur ke atas kesihatan 2. Pembentangan hasil
- emosi diri yang baik kumpulan
- sosial
- kesihatan.

9
2. Kemahiran 1. Memegang lembing dengan 1. Perbincangan aspek-aspek
PENDIDIKAN 2.2 Olahraga cara yang betul dan membuat keselamatan berkaitan
JASMANI b). Padang. larian andas dengan lakuan rejaman lembing
i. Merejam lembing. yang betul 2. Menunjukkan cara-cara
- Fasa persediaan 2. Menerangkan cara memegang lembing.
- Fasa larian landas memegang lembing 3 Membuat ansur maju
- Undang-undang dan 3. Sentiasa menjaga Merejam lembing
peraturan keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan

2. Kemahiran 1. Merejam lembing dengan 1. Perbincangan aspek-aspek


PENDIDIKAN 2.2 Olahraga cara dan teknik yang betul keselamatan
JASMANI b). Padang. 2. Menyatakan teknik dan 2 Membuat ansur maju
i. Merejam lembing. perlakuan semasa fasa merejam lembing.
- Teknik pegangan lembing rejaman
- Fasa rejaman lembing 3. Sentiasa menjaga
( sudut pelepasan ) keselamatan
ii. Aspek-aspek keselamatan

10 1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Melakukan latihan fartlek


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. daya tahan kardiovaskular i. Berlari perlahan
JASMANI a.) Daya Tahan Kardiovaskular. melalui latihan fartlek ii. Berjalan
i. Cadangan Aktiviti, 2. Menyatakan prosedur latihan iii. Lari zig-zag
- Latihan fartlek, fartlek iv. Lari pecut
ii. Kaedah latihan 3. Kerjasama dan kejujuran v. Lari undur
- Prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan 2. Menerangkan cara latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan fartlek dilaksanakan

6
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menyatakan kesan amalan 1.Membuat perbincangan di


PENDIDIKAN 1.1 Kesihatan diri. pemakanan yang tidak dalam kumpulan kecil tentang
KESIHATAN b). kesan amalan pemakanan sihat ke atas fizikal, emosi, kesan pemakanan yang tidak
tidak sihat, sosial dan kesihatan sihat
- fizikal 2. Menyenaraikan langkah- 2.Berbincang tentang langkah –
- emosi langkah pencegahan amalan langkah pencegahan
- sosial pemakanan tidak sihat pemakanan tidak sihat
- kesihatan
11

PENDIDIKAN 1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Membuat carta aliran 1. Membuat gerak kerja
KESIHATAN 1.3 Kekeluargaan. keluarga sebelah ayah dan kumpulan peranan ayah
- pembentukan keluarga ibu. dan ibu di dalam keluarga
- aspek-aspek keluarga bahagia 2. Memupuk kasih sayang di 2. Membentangkan hasil
- tanggungjawab membentuk antara ahli keluarga dapatan
keluarga bahagia.

PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan rejaman lembing 1. Menerangkan aspek


JASMANI 2.2 Olahraga dengan teknik dan lakuan keselamatan
b). Padang. yang betul 2. Menerangkan teknik dan
i. Merejam lembing. 2. Menerangkan teknik dan perlakuan fasa pelepasan
- Fasa rejaman perlakuan fasa pelepasan lembing
( sudut pelepasan ) 3. Sentiasa menjaga 3. Membuat ansur maju
- Fasa ikut lajak keselamatan merejam lembing
- Undang-undang dan peraturan
ii. Aspek-aspek keselamatan
12
PENDIDIKAN 2. Kemahiran 1. Melakukan rejaman lembing 1. Membuat aktiviti merejam
JASMANI 2.2 Olahraga dengan teknik dan lakuan lembing
b). Padang. yang betul 2. Membuat perbincangan
i. Merejam lembing. 2. Menyatakan undang-undang peraturan-peraturan
- Undang-undang dan dan peraturan merejam merejam lembing semasa
peraturan lembing semasa pertandingan
- Pengurusan pertandingan pertandingan
- Penghakiman 3. Sentiasa menjaga
ii. Aspek-aspek keselamatan keselamatan

7
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kesihatan Diri dan Kluarga. 1. Menyenaraikan peranan 1. Perbincangan kumpulan


PENDIDIKAN 1.3 Kekeluargaan. ibubapa terhadap tentang peranan bapa
KESIHATAN peranan dan tanggungjawab keharmonian keluarga sebagai suami dalam
ahli keluarga, 2. Sentiasa memupuk nilai kasih keluarga
i. Suami / bapa sayang dan saling 2. Membentang hasil dapatan
ii. Isteri / ibu menghormati

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Melakukan aktiviti


13 PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. kepantasan dengan teknik kepantasan
JASMANI f). Kelajuan / kepantasan. dan lakuan yang betul i. Lari pecut 50m
i. Aktiviti - Lari pecut 50 meter 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti ii. 10m Lari ulang alik
- Lari ulang -alik yang berkaitan dengan 3. Menerangkan aktiviti-
ii. Kaedah latihan kepantasan aktiviti yang berkaitan
- prinsip dan prosedur latihan 3. Sentiasa menjaga kepantasan
iii. Faedah latihan keselamatan
iv. Aspek-aspek keselamatan

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti-aktiviti 1. Melakukan aktiviti daya


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. daya tahan otot dengan tahan otot
JASMANI b). Daya Tahan Otot. teknik dan pelakuan yang i. Bangkit tubi silang
i. Aktiviti - Bangkit tubi silang betul ii. Lompat selang seli
- Lompat selang-seli 2. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti iii. Lentik belakang
- Lentik belakang yang berkaitan dengan daya 2. Menerangkan aktiviti-
ii. Kaedah latihan tahan otot aktiviti lain yang berkaitan
14 - prinsip dan prosedur latihan 3. Sentiasa menjaga daya tahan otot
iii. Faedah latihan keselamatan
iv. Aspek-aspek keselamatan

8
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan hantaran paras 1. Menerangkan dan tunjuk


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan sisi dengan teknik dan cara
JASMANI a). Bola Baling. lakuan yang betul hantaran sisi dan hantaran
i. Kemahiran 2. Menerangkan teknik hantaran paras
- Hantaran - paras paras dan sisi 2. Membuat ansur maju
14 - sisi 3. Keseronokan 3. Hantaran paras dan sisi.
- lambung Permainan kecil
- Menangkap
( berpasangan atau
berkumpulan)
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Kemahiran 1. Melakukan hantaran lambung 1. Menerangkan dan


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan menyambut dengan melakukan hantaran dan
KESIHATAN a). Bola Baling. teknik dan lakuan yang betul menyambut bola
i. Kemahiran 2. Menerangkan teknik dan 2. Membuat ansur maju
- Hantaran - paras lakuan yang betul hantaran lambung dan
- sisi 3. Semangat kesukanan menyambut bola
- lambung 3. Permainan kecil
- Menangkap
( berpasangan atau
berkumpulan)
ii. Aspek-aspek keselamatan

15
1. Kesihatan Diri dan Keluarga. 1. Menyenaraikan peranan dan 1. Membuat perbincangan
PENDIDIKAN 1.3 Kekeluargaan. tanggungjawab abang, kakak dalam kumpulan peranan
JASMANI peranan dan tanggungjawab dan adik. dan tanggungjawab abang,
ahli keluarga, 2. Menyatakan peranan setiap kakak dan adik di dalam
i. Abang atau kakak ahli keluarga. membentuk keluarga
ii. Adik 3. Sentiasa memupuk kasih bahagia.
sayang. 2. Membentangkan dapatan

9
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti kekuatan otot Penerangan Prosedur Aktiviti


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. dengan lakuan yang betul dan 1. Naik turun bangku dengan
JASMANI c). Kekuatan Otot. selamat. beban.
i. Aktiviti, 2. Menyatakan kesan aktiviti 2. Tekan tubi.
- Naik turun bangku dengan kekuatan otot terhadap sukan 3. Bangkit tubi sisi.
beban dan permainan. 4. Lompat selang seli dengan
- Lompat selang-seli dengan 3. Memupuk sikap kerjasama beban.
beban semasa aktiviti.
- Tekan tubi
- Bangkit tubi sisi
ii. Kaedah latihan
prinsip dan prosedur latihan
16
2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti menggelecek 1. Perbincangan teknik
PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan melantun dengan lakuan menggelecek dan
JASMANI a). Bola Baling. yang betul. melantun.
i. Kemahiran 2. Menyatakan aspek-aspek 2. Penerangan aspek-
- Mengelecek keselamatan semasa aspek keselamatan.
- Melantun melakukan aktiviti. 3. Aktiviti mengelecek
( secara individu atau 3. Bekerjasama menjalankan dan melantun.
berkumpulan) aktiviti. - individu
ii. Aspek-aspek keselamatan. - berkumpulan

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menerangkan pengertian makro 1.Perbincangan berkaitan


PENDIDIKAN 2.1 Pemakanan. dan mikro nutrien. makro dan mikro nutrien.
KESIHATAN Nutrien dan fungsi, 2. Menyenaraikan sumber-sumber 2.Mencari maklumat di
i. Pengenalan Nutrien nutrien. dalam pelbagai sumber
ii. Pengertian Makro Nutrien media.
dan Mikro Nutrien.
2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti menggelecek 1. Perbincangan teknik
17 PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan melantun dengan lakuan menggelecek dan melantun.
JASMANI a). Bola Baling. yang betul dan selamat. 2. Penerangan peraturan
i. Kemahiran - Mengelecek 2. Menyatakan peraturan menggelecek.
- Melantun menggelecek dan melantun 3. Lakuan kemahiran secara
( secara individu atau dalam permainan bola baling. individu dan berkumpulan.
berkumpulan) 3. Keseronokan dalam permainan.
ii.Aspek-aspek keselamatan

10
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti hop dengan 1. Perbincangan cara


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. lakuan yang betul dan selamat. perlaksanaan.
JASMANI e). Kuasa. 2. Menyenaraikan aspek-aspek 2. Melakukan aktiviti mengikut
i. Aktiviti - Hop tiga kali dan keselamatan semasa arahan guru. (ansur maju)
lompat menjalankan aktiviti. 3. Perbincangan aspek-aspek
- Hop lima kali dan 3. Bekerjasama melakukan aktiviti. keselamatan.
lompat
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

18
2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti mengacah 1. Perbincangan aktiviti
PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan menghadang dengan menghadang dan mengacah.
JASMANI a). Bola Baling. lakuan yang betul dan selamat. 2. Penerangan peraturan
i. Kemahiran 2. Menyenaraikan aspek-aspek semasa menghadang dan
- Mengacah keselamatan semasa mengacah.
- Menghadang menjalankan aktiviti. 3. Melakukan aktiviti
( secara berpasangan atau 3. Bekerjasama melakukan aktiviti. berpasangan dan
berkumpulan) berkumpulan.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan fungsi makro 1. Perbincangan berkaitan


PENDIDIKAN 2.1 Pemakanan. nutrien dengan betul. fungsi makro nutrien.
KESIHATAN Nutrien dan fungsi, 2. Menyenaraikan sumber makro 2. Mencari maklumat dari
i. Makro nutrien, nutrien. pelbagai media.
- karbohidrat, protein dan
lemak
19 ii. Fungsi makro nutrien
- membekalkan tenaga
- membantu pertumbuhan
fizikal
- memanaskan badan

11
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti menjaringkan 1. Perbincangan aktiviti cara-


PENDIDIKAN 2.1- Permainan. gol dengan teknik yang betul cara menjaringkan gol.
JASMANI a). Bola Baling. dan selamat. 2. Penerangan aspek peraturan
i. Kemahiran 2. Mengaplikasikan undang- semasa menjaring.
- Menjaring gol. undang dan pengetahuan asas 3. Melakukan aktiviti menjaring
19 - Undang-undang dan bola baling.. dalam kumpulan.
peraturan 3. Keseronokan dalam permainan.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti menjaga gol 1. Perbincangan teknik menjaga


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dengan teknik yang betul dan gol.
JASMANI a). Bola Baling. selamat. 2. Melakukan aktiviti menjaga
i. Kemahiran 2. Mengaplikasikan undang- gol secara statik dan dinamik.
- Menjaga gol ( statik / undang dan peraturan asas 3. Menunjukkan kemahiran
bergerak ) permainan bola baling. menjaga gol dalam
- Undang-undang dan 3. Keseronokan semasa bermain permainan.
peraturan
ii. Aspek-aspek keselamatan.

20
2. Kemahiran 1. Menggunakan kemahiran asas 1. Perbincangan berkaitan
PENDIDIKAN 2.1 Permainan. bola baling dalam situasi undang-undang dan
JASMANI a). Bola Baling. permainan. peraturan permainan.
i. Kemahiran 2. Menyenaraikan beberapa 2. Perbincangan beberapa
- Undang-undang dan tindakan berbahaya dalam kesalahan yang biasa
peraturan permainan. dilakukan.
( teori dan praktikal ) 3. Semangat kesukanan. 3. Pertandingan antara
ii. Aspek-aspek keselamatan. kumpulan kecil.

12
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan sumber-sumber 1. Perbincangan fungsi-fungsi


PENDIDIKAN 2.1 Pemakanan. mikro nutrien. mikro nutrien.
KESIHATAN Nutrien dan fungsi, 2. Menyatakan fungsi-fungsi mikro 2. Mencari maklumat daripada
i. Mikro nutrien, nutrien. media.
- vitamin dan mineral
ii. Fungsi mikro nutrien
- mengelakkan penyakit
- bahan pelawas

21 2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyatakan kesan kekurangan 1. Perbincangan kesan


PENDIDIKAN 2.1 Pemakanan. makro dan mikro nutrien. kekurangan makro dan mikro.
KESIHATAN Nutrien dan fungsi, 2. Kesedaran penting pemakanan
i. Kesan akibat kekurangan seimbang
makro nutrien.
ii. Kesan akibat kekurangan
mikro nutrien .

2. Kemahiran 1. Melakukan kemahiran servis 1. Perbincangan cara


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. tinggi, rendah dan kilas dengan membuat servis.
JASMANI b). Badminton. teknik yang betul dengan 2. Perbincangan peraturan
i. Kemahiran selamat. melakukan servis yang
- Servis 2. Menyatakan kesalahan dalam betul.
ii. Aspek-aspek keselamatan. melakukan servis. 3. Melakukan servis secara
3. Keseronokan semasa bermain. berpasangan.

22 2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan hadapan 1. Perbincangan teknik pukulan


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dan kilas dengan teknik yang hadapan dan kilas.
JASMANI b). Badminton. betul dan selamat. 2. Melakukan aktiviti pukulan
i. Kemahiran 2. Menerangkan cara melakukan hadapan dan kilas secara
- Pukulan hadapan pukulan hadapan dan kilas berpasangan.
- Pukulan kilas dengan betul.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

13
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan beberapa kesan 1. Perbincangan pengertian


PENDIDIKAN 2.2 Pengurusan Konflik dan Stres. positif dan negatif stres. konflik dan stres.
KESIHATAN a). Meningkatkan penghargaan 2. Kesedaran memiliki kehidupan 2. Mneyenaraikan kesan-kesan
kendiri bahagia. positif dan negatif stres.
i. Pengertian konflik dan stres.
ii. Kesan stres,
- kesan positif
- kesan negatif

23 2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan lob dengan 1. Perbincangan cara


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. teknik yang betul dan selamat. melakukan lob.
JASMANI b). Badminton. 2. Menerangkan cara melakukan 2. Melakukan aktiviti lob
i. Kemahiran lob dengan cara yang betul. berpasangan.
- Pukulan lob 3. Keseronokan.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti mendagu, 1. Perbincangan prosedur


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. bangkit tubi silang dan lompat melakukan aktiviti.
JASMANI b). Daya Tahan Otot. selang seli dengan teknik yang 2. Perbincangan aspek-aspek
i. Aktiviti - Mendagu betul dan selamat. keselamatan.
- Bangkit tubi silang 2. Menerangkan kepentingan 3. Melakukan aktiviti.
- Lompat selang-seli latihan terhadap permainan - mendagu
ii. Kaedah latihan tertentu. - bangkit tubi silang
- prinsip dan prosedur latihan 3. Kesungguhan. - lompat selang seli
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan
24

2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan junam (drop 1. Perbincangan cara


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. shot) dengan teknik yang betul melakukan drop.
JASMANI b). Badminton. dan selamat. 2. Melakukan aktiviti drop
i. Kemahiran 2. Menyatakan peraturan secara individu.
- Pukulan junam (drop shot) pemainan badminton.
- Undang-undang dan 3. Kesungguhan melakukan
peraturan aktiviti.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

14
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menyenaraikan beberapa cara 1. Perbincangan cara mengurus


PENDIDIKAN 2.2 Pengurusan Konflik dan Stres. mengurus stres. stres
KESIHATAN b). Cara Menguruskan Stres, 2. Kesedaran berkaitan mengurus . i. Kaunseling
i. Kaunseling stres. ii. Beriadah
ii. Beriadah iii. Berehat
iii. Berehat iv. Rawatan pakar
iv. Rawatan pakar . 2. Mencari maklumat stres
dalam media.

25 1. Kecergasan. 1. Melakukan lari pecut 100 meter 1. Perbincangan prosedur


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. dengan teknik yang betul dan perlakuan.
JASMANI f). Kelajuan / kepantasan. selamat. 2. Perbincangan komponen
i. Aktiviti - Lari pecut 100 meter 2. Menyatakan faedah latihan kecergasan berkaitan
ii. Kaedah latihan aktiviti kelajuan. kelajuan.
- prinsip dan prosedur latihan 3. Keyakinan diri melakukan 3. Melakukan aktiviti lari pecut.
iii. Faedah latihan aktiviti
iv. Aspek-aspek keselamatan

1. Kecergasan. 1. Melakukan sekurang-kurangnya 1. Mendagu.


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. tiga (3) aktiviti kekuatan otot 2. Naik turun bangku dengan
JASMANI c). Kekuatan Otot. dengan cara yang betul dan beban.
i. Aktiviti - Mendagu selamat. 3. bangkit tubi sisi.
- Naik turun bangku 2. Menyatakan faedah latihan 4. Bicep curl
dengan beban kekuatan otot dengan aktiviti
26 - Bangkit tubi sisi permainan atau sukan.
- Bicep curl 3. Kerjasama menjalankan aktiviti.
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan
iv.Aspek-aspek keselamatan.

15
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan pukulan smesy 1. Perbincangan cara membuat


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dengan teknik yang betul dan smesy.
JASMANI b). Badminton. selamat. 2. Melakukan smesy secara
26 i. Kemahiran 2. Menerangkan kesalahan individu
- Smesy semasa lakuan smesy. .
- Undang-undang dan 3. Kesungguhan dan keseronokan.
peraturan
ii. Aspek-aspek keselamatan.

2. Gaya Hidup Sihat. 1. Menerangkan kesan 1. Mencari maklumat kesan


PENDIDIKAN 2.3 Penyalahgunaan Bahan. pengambilan dadah kepada pengambilan dadah daripada
KESIHATAN Kesan pengambilan dadah tubuh badan media dalam kumpulan.
kepada 2. Kesedaran dan Kesyukuran. 2. Pembentangan hasil
i. Tubuh badan, kumpulan.
- Gangguan sistem saraf
- Ketagihan
- Penyakit .
27
2. Kemahiran 1. Melakukan pergerakan kaki 1. Perbincangan teknik gerak
PENDIDIKAN 2.1 Permainan. dalam gelanggang dengan kaki dalam gelanggang.
JASMANI b). Badminton. teknik yang betul dan selamat. 2. Perbincangan kepentingan
i. Kemahiran - Gerak kaki 2. Menyatakan kepentingan gerak kaki dalam permainan.
ii. Aspek-aspek keselamatan. pergerakan kaki yang baik 3. Melakukan aktiviti gerak kaki
dalam gelanggang. dengan bimbingan.
3. Kesungguhan dan keseronokan.

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti latihan litar 1. Perbincangan cara perlakuan


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. dengan teknik yang betul dan latihan litar.
JASMANI a). Daya Tahan Kardiovaskular. selamat. 2. Perbincangan faedah latihan
i. Cadangan Aktiviti, 2. Menerangkan faedah litar terhadap aktiviti sukan.
- Latihan Litar, perlaksanaan aktiviti-aktiviti 3. Melakukan aktiviti-aktiviti litar
- lari ulang-alik - lari zig- dalam latihan litar. secara berkumpulan.
28 zag Latihan Litar,
- tekan tubi - bangkit - lari ulang-alik
tubi - lari zig-zag
- naik turun bangku - - tekan tubi
burpee - bangkit tubi

16
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

ii. Kaedah latihan


- Prinsip dan prosedur
latihan
iii. Faedah latihan
iv. Aspek-aspek keselamatan

28 2. Kemahiran 1. Menggunakan kemahiran asas 1. Perbincangan berkaitan


PENDIDIKAN 2.1 Permainan. badminton dalam situasi undang-undang dan
JASMANI b). Badminton. permainan sebenar dengan peraturan permainan.
i. Kemahiran selamat. 2. Permainan acara
- Undang-undang dan 2. Menyatakan beberapa perseorangan. (pelajar
peraturan kesalahan dalam permainan menjadi pengadil)
( teori dan praktikal ) badminton
ii. Aspek-aspek keselamatan. 3. Keseronokan.

2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti gerak edar 1. Perbincangan ansur maju


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. asas dengan cara yang betul gerak edar
KESIHATAN a). Gimnastik Artisitik. dan selamat. 2. Perbincangan aspek
Pola pergerakan, 2. Menerangkan teknik pergerakan keselamatan dalam
i. Pola 3 - Gerak Edar, edar asas. melakukan aktiviti.
- Asas - berjalan 3. Keyakinan diri melakukan 3. Melakukan aktiviti gimnastik
- berlari - skip aktiviti. secara individu
- gelongsor
ii. Aspek-aspek keselamatan
atau
29 b). Gimnastik Irama.
Pola pergerakan,
ii. Pergerakan 3
- Meringkuk dan melunjur
- duduk meringkuk dan
melunjur kaki
iii. Aspek-aspek keselamatan

17
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 4. Melakukan aktiviti gerak edar 4. Perbincangan ansur maju


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. asas dengan cara yang betul gerak edar
JASMANI a). Gimnastik Artisitik. dan selamat. 5. Perbincangan aspek
Pola pergerakan, 5. Menerangkan teknik pergerakan keselamatan dalam
i. Pola 3 - Gerak Edar, edar asas. melakukan aktiviti.
- Asas - berjalan 6. Keyakinan diri melakukan 6. Melakukan aktiviti gimnastik
- berlari - skip aktiviti. secara individu
- gelongsor
29 ii. Aspek-aspek keselamatan
atau
b). Gimnastik Irama.
Pola pergerakan,
ii. Pergerakan 3
- Meringkuk dan melunjur
- duduk meringkuk dan
melunjur kaki
iii. Aspek-aspek keselamatan

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti lompat kijang 1. Perbincangan prosedur


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. (hop-step- jump) dengan teknik latihan
JASMANI e). Kuasa. yang betul dan selamat. 2. Perbincangan aspek-aspek
i. Aktiviti - Hop – step - jump 2. Menerangkan kaitan aktiviti hop- keselamatan.
( lompat kijang ) step- jump dengan aktiviti 3. Perlakuan aktiviti secara
ii. Kaedah latihan sukan. ansur maju.
- prinsip dan prosedur latihan 3. Kesungguhan melakukan
iii. Faedah latihan aktiviti.
iv. Aspek-aspek keselamatan

30 2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti gerak sisi 1. Perbincangan mengenai


PENDIDIKAN 2.3 Pendidikan Pergerakan. dengan teknik yang betul dan prosedur melakukan aktiviti.
JASMANI a). Gimnastik Artisitik. selamat. 2. Perbincangan aspek-aspek
Pola pergerakan, 2. Menerangkan teknik melakukan ekselamatan
i. Pola 3- Gerak Edar, aktiviti gerak edar 3. Melakukan aktiviti secara
- Langkah ke sisi, 3. Kesungguhan dan keseronokan. ansur maju
- kaki tanpa silang
- kaki bersilang -
- gelongsor

18
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

ii. Aspek-aspek keselamatan


atau
b). Gimnastik Irama.
30 Pola pergerakan,
ii. Pergerakan 3
- Meringkuk dan melunjur
- lentikan kucing
iii. Aspek-aspek keselamatan

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menerangkan beberapa akta 1. Perbincangan berkaitan akta


PENDIDIKAN Persekitaran. yang berkaitan kanak-kanak. kanak-kanak
KESIHATAN 3.1 Keselamatan. 2. Sikap tanggungjawab.
Akta dan undang-undang,
i. Definisi penderaan kanak-
kanak
ii. Akta perlindungan kanak-
kanak

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyenaraikan beberapa jenis 1. Perbincangan jenis-jenis


31 PENDIDIKAN Persekitaran. penderaan terhadap kanak- penderaan
KESIHATAN 3.1 Keselamatan. kanak. 2. Perbincangan aspek-aspek
Akta dan undang-undang, 2. Tanggungjawab dan kesedaran. keselamatan
ii. Jenis penderaan kanak-
kanak,
- Penganiayaan fizikal
- Penderaan mental dan
emosi
- Penderaan seks
- Buruh kanak-kanak
- Pengabaian kanak-kanak

1. Kecergasan. 1. Melakukan aktiviti dengan teknik 1. Prosedur ujian


PENDIDIKAN 1.1 Kecergasan Fizikal. yang betul. - Bangkit tubi
JASMANI c). Kekuatan Otot. 2. Menyatakan kesan latihan - Tekan tubi
32 i. Aktiviti - Tekan tubi terhadap kekuatan otot - Bicep curl
- Bangkit tubi sisi 3. Memupuk sikap bekerjasama - Lentik belakang
- Bicep curl 2. Perbincangan dan rumusan.

19
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

- Lentik belakang
ii. Kaedah latihan
- prinsip dan prosedur latihan
iii. Faedah latihan
Iii Aspek-aspek keselamatan.

32 2. Kemahiran 1. Melakukan variasi pergerakan 1. Keadaan sokong hadapan,


PENDIDIKAN 2.3 Pendidikan Pergerakan. dengan postur yang betul. badan lurus dan condong.
JASMANI a). Gimnastik Artisitik. 2. Menyatakan kesamaan aktiviti 2. Jarak tangan mengikut
Pola pergerakan, dalam gerak kerja harian. keselesaan.
i. Pola 3- Gerak Edar, 3. Sedar tentang aplikasi aktiviti 3. Tangan menapak ke
- Bergerak dengan sokongan dalam kehidupan harian. hadapan dan ke belakang.
tangan hadapan dan 4. Badan sentiasa lurus.
belakang
ii. Aspek-aspek keselamatan.

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menyenaraikan lima (5) bentuk 1. Mencari dan mengumpul
PENDIDIKAN Persekitaran. penderaan terhadap kanak- maklumat.
KESIHATAN 3.1- Keselamatan. kanak. 2. Perbincangan kumpulan.
Akta dan undang-undang, 2. Menyatakan kesan penderaaan 3. Pembentangan.
iv. Agensi bagi perlindungan terhadap fizikal, psikologi dan 4. Rumusan.
kanak- kanak , mental serta sosial.
- Polis DiRaja Malaysia 3. Menghargai kehidupan yang
- Jabatan Kebajikan harmonis.
Masyarakat
- Pertubuhan Badan
33 Kerajaan

2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti gerak edar 1. Prosedur latihan.


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. dengan teknik lakuan yang 2. Duduk dengan kedua- dua
JASMANI a).- Gimnastik Artisitik. betul. belah kaki lurus ke- hadapan
Pola pergerakan, 2. Menerangkan teknik pergerakan sambil kedua- dua belah
i. Pola 3- Gerak Edar, yang betul . tangan menapak di sisi.
- jalan ketam di atas 3. Membina keyakinan diri. 3. Angkat badan dengan

20
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

lantai kekuatan otot.


ii. Aspek-aspek keselamatan. 4. Bengkok lutut, tangan dan
- atau - kaki menyokong badan.
b). Gimnastik Irama. 5. Menapak ke hadapan dan ke
Pola pergerakan, belakang berselang seli.
33 ii. Pergerakan 3 Tukar arah dengan menapak
- Meringkuk dan melunjur ke sisi.
- berdiri, meringkuk dan
melunjur badan
iii. Aspek-aspek keselamatan

1. Melakukan Ujian Daya tahan 1. Prosedur ujian:


PENDIDIKAN Asas dengan prosedur yang - Bangkit tubi
JASMANI betul. - Tekan tubi
Ujian Pasca UDTA 2. Melakukan aktiviti dengan - Jangkauan melunjur
(Ujian Daya Tenaga Asas) bersungguh-sungguh. - Larian 1500 meter
2. Rumusan dan penilaian.
34

1. Melakukan Ujian Daya tahan 1. Prosedur ujian:


PENDIDIKAN Asas dengan prosedur yang - Bangkit tubi
JASMANI betul. - Tekan tubi
2. Melakukan aktiviti dengan - Jangkauan melunjur
Ujian Pasca UDTA
bersungguh-sungguh. - Larian 1500 meter
(Ujian Daya Tenaga Asas)
2. Rumusan dan
penilaian.

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Membuat perbandingan antara 1. Perbincangan kumpulan.


PENDIDIKAN Persekitaran. peranan GO dan NGO dalam 2. Mencari maklumat daripada
KESIHATAN 3.1- Keselamatan. menangani isu penganiayaan pelbagai media.
Akta dan undang-undang, kanak-kanak. 3. Pembentangan tajuk.
35 iv. Peranan Agensi , 2. Menyedari tentang hak untuk 4. Rumusan dan penilaian.
- GO dan NGO mendapatkan kehidupan
harmonis.

21
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan aktiviti dengan teknik 1. Gerak edar asas seperti


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. lakuan yang betul. berjalan, berlari, skip dan
JASMANI a) - Gimnastik Artisitik. 2. Menerangkan prinsip ansur gelongsor.
Pola pergerakan, maju dalam aktiviti. 2. Jalan 2 langkah, lompat dan
i. Pola 3- Gerak Edar, 3. Keseronokan menjalankan cangkung di atas bangku
- jalan dua langkah, aktiviti; panjang.
lompat dan cangkung atau 3. Rangkaian kemahiran yang
diatas bangku panjang 1. Melakukan aktiviti dengan teknik lebih kompleks;
35 ii. Aspek-aspek keselamatan. yang betul. atau
ATAU 2. Menerangkan aspek-aspek 1. Melutut dengan kedua-dua
b).- Gimnastik Irama. keselamatan. tangan di sisi.
Pola pergerakan, 3. Kesedaran tentang postur tubuh 2. Tunduk kepala hingga dagu
ii. Pergerakan 3 badan. sentuh dada.
- Meringkuk dan melunjur 3. Lentik badan ke belakang
- alunan badan dari posisi sambil tangan kanan
melutut memegang pergelangan kaki
iii. Aspek-aspek keselamatan kanan, tangan kiri diangkat
tinggi. Pegun seketika.
4. Kembali ke kedudukan asal.

2. Kemahiran. 1. Melakukan variasi pergerakan 1. Melakukan aktiviti:


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. dengan kadar laju berbeza - berlari pantas
JASMANI c). - Gimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul. - ketinting
Tema gimnastik pendidikan, 2. Menyatakan kesesuaian aktiviti - berjalan perlahan
i. Tema 3- Kesedaran masa berdasarkan gerak laku harian. - simulasi menolak dinding
- bergerak untuk 3. Keyakinan dan keseronokan. 2. Soal jawab dan rumusan.
menghasilkan kelajuan yang
berbeza
ii. Aspek-aspek keselamatan.

36 2. Kemahiran. 1. Melakukan pelbagai gerakan 1. Melakukan aktiviti:


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. dengan kelajuan berbeza - berjalan di atas tali
JASMANI c). - Gimnastik Pendidikan dengan teknik yang betul. - berlari pantas
Tema gimnastik pendidikan, 2. Menyatakan komponen - lompat melintasi halangan
i. Tema 3- Kesedaran masa kecergasan yang diaplikasikan - ekstensi badan ke hadapan
- bergerak dengan memilih dalam aktiviti. dan ke- belakang.
kelajuan 3. Keyakinan dan keseronokan. 2. Perbincangan dan rumusan.

22
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

yang sesuai
ii. Aspek-aspek keselamatan.

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menjelaskan konsep dan makna 1. Soal jawab


PENDIDIKAN Persekitaran. bantu mula. 2. Contoh-contoh situasi
KESIHATAN 3.3 Pertolongan Cemas. 2. Menyatakan tujuan pertolongan kecemasan.
Kecederaan dan bantu mula , cemas dijalankan. 3. Rumusan.
i. Pengertian
ii. Prinsip bantu mula
iii. Matlamat bantu mula

37 2. Kemahiran 1. Melakukan pergerakan yang 1. Ansur maju pergerakan yang


PENDIDIKAN 2.3 Pendidikan Pergerakan menggunakan dua (2) bahagian akan dilakukan.
JASMANI d). Pergerakan Kreatif anggota badan. 2. Perbincangan langkah-
Tema pergerakan. 2. Melakukan pergerakan yang langkah keselamatan.
i. Tema 9 – Kesedaran Bentuk melibatkan anggota badan dan 3. Melakukan aktiviti secara
Pergerakan. alatan. individu.
- Corak asas, 3. Menyatakan ansur maju dalam
ii. Aspek-aspek keselamatan. pergerakan.

2. Kemahiran. 1. Meniru lakuan pergerakan 1. Aktiviti berpasangan.


PENDIDIKAN 2.3 - Pendidikan Pergerakan. secara berpasangan selari dan 2. Meniru aksi secara selari dan
JASMAN d). – Pergerakan Kreatif. bertentangan. bertentangan.
Tema pergerakan, 2. Meningkatkan daya kreativiti.
i.Tema 5- Penyesuaian 3. Keseronokan.
terhadap rakan
38 - kerja berpasangan
( pertukaran tempat, meniru
Dan lain-lain)
ii. Aspek-aspek keselamatan.

23
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

1. Melakukan pelbagai lompatan 1. Aktiviti secara individu;


PENDIDIKAN 2. Kemahiran. secara spontan dan bebas. berpasangan atau
JASMANI 2.3 - Pendidikan Pergerakan. 2. Menggambarkan situasi yang berkumpulan.
d). – Pergerakan Kreatif. sesuai bagi setiap lakuan. 2. Lompatan bebas secara
Tema pergerakan, 3. Meningkatkan daya kreativiti. spontan dan dinamik
i. Tema 6- Penggunaan tubuh mengikut situasi.
38 badan sebagai alat
- lompatan asas
( meniru pergerakan bola )
ii. Aspek-aspek keselamatan.

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Menjelaskan prinsip dan 1. Soal jawab.


PENDIDIKAN Persekitaran. prosedur pertolongan cemas: 2. Contoh situasi kecemasan.
KESIHATAN 3.3- Pertolongan Cemas. TOTAPS 3. Lakonan cara perlaksanaan
Kecederaan dan bantu mula , 2. Melakonkan cara pelaksanaan prosedur TOTAPS.
i. Prinsip dan prosedur, prosedur TOTAPS.
‘ T, O, T, A, P, S “

2. Kemahiran 1. Menyenaraikan faedah-faedah 1. Makna dan faedah


PENDIDIKAN 2.4 - Rekreasi. melakukan orienteering. orienteering.
39 JASMANI a) - Rekreasi. 2. Membaca peta dan 2. Membaca peta.
i. Orienteering menggunakan kompas untuk 3. Membaca kompas.
- Penggunaan kompas menentukan kedudukan dan 4. Mengambil bering.
- Menetap dan mencari arah. .
bering dengan menggunakan 3. Keseronokan menjalankan
kompas aktiviti.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

24
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

2. Kemahiran 1. Melakukan orienteering 1. Perbincangan aktiviti


PENDIDIKAN 2.4 - Rekreasi. mengikut prosedur yang betul. orienteering yang telah
JASMANI a). - Rekreasi. 2. Menyatakan prosedur dirancang.
i. Orienteering orienteering. 2. Aspek-aspek keselamatan.
- Mencari objek dengan 3. Menggunakan kemahiran unutk 3. Aktiviti orienteering.
menggunakan kompas menyelesaikan masalah.
ii. Aspek-aspek keselamatan.

40 3. Kesukanan. 1. Menguruskan semua alatan 1. Perbincangan:


PENDIDIKAN 3.1 – Pengurusan. sukan secara sistematik. - penyimpanan
JASMANI Pengurusan alatan sukan dan 2. Mengemaskini rekod dan stok - rekod-rekod
permainan. alatan dengan cara yang betul. penggunaan
i. Penyemakan stok - penyemakan stok.
- semakan buku stok 2. Menyelenggara stor alatan.
- pengurusan bilik alatan
PJ/ PK
- semakan alatan PJ/ PK
- kad-kad Inventori

3. Kebersihan Dan Keselamatan 1. Melakonkan situasi kecemasan 1. Situasi kecederaan dalam


PENDIDIKAN Persekitaran. dan aplikasi prosedur TOTAPS. aktiviti sukan.
KESIHATAN 3.3- Pertolongan Cemas. 2. Meningkatkan keyakinan diri. 2. Aplikasi TOTAPS.
Kecederaan dan bantu mula , Rumusan.
i. Prinsip dan prosedur,
‘ T, O, T, A, P, S “

3. Kesukanan. 1. Merekodkan kad inventori 1. Melabel alatan.


41 PENDIDIKAN 3.1 – Pengurusan. dengan butir-butir yang lengkap. 2. Merekod butir alatan dalam
JASMANI Pengurusan alatan sukan dan 2. Mengemaskini rekod kad inventori.
permainan. penggunaan alatan dengan cara
i. Penyemakan stok yang betul.
- semakan buku stok
- pengurusan bilik alatan
PJ/ PK
- semakan alatan PJ/ PK
- kad-kad Inventori

25
MINGGU WAKTU TUNJANG & TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI

3. Kesukanan. 1. Mengenalpasti jenis insentif 1. Perbincangan mengenai isu


PENDIDIKAN 3.2 – Isu-isu Dalam Pendidikan yang digunakan dalam sukan. semasa.
JASMANI Jasmani dan Sukan. 2. Meningkatkan semangat 2. Mengumpul keratan akhbar
Isu-isu dalam sukan dan kesukanan. untuk penilaian
permainan
i. Insentif dalam sukan dan
permainan
- jenis dan kesan
ii. Sosio budaya,
- pemilihan pemain
- pakaian dan idola

42
3. Kesukanan. 1. Menyenaraikan cadangan- 1. Perbincangan mengenai
PENDIDIKAN 3.3 – Etika. cadangan tindakan yang perlu keganasan dalam sukan.
JASMANI Permainan bersih ( fair play ) bagi mengamalkan permainan 2. Membentuk semangat
i. Amalan permainan bersih bersih. kesukanan dan semangat
(atlit) 2. Menyatakan etika dalam sukan berpasukan.
ii. Semangat kesukanan (atlit) dan permainan. 3. Etika dan pemilihan pakaian
- Maksud semangat yang sesuai..
kesukanan
- Ciri-ciri semangat
kesukanan
- Kejayaaan diri dan
Pasukan

26