Anda di halaman 1dari 9

Bahagian A

(30 markah)
Soalan 1 hingga soalan 30
Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan iaitu A, B,
C dan D. Pilih jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.
1. Kecemerlangan diri merangkumi aspek-aspek yang berikut kecuali
A. pendidikan
B. perwatakan
C. komunikasi
D. asal-usul
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kecemerlangan diri?
I dorongan ibu bapa
II semangat yang luntur
III
tidak mudah mengalah
IV
tahan cabaran
A.
B.
C.
D.
3.

I,II dan III


I,III dan IV
II, III dan IV
I,II,III dan IV

Kemahiran berkomunikasi bermaksud


A. berkemampuan untuk memberikan motivasi.
B. kesediaan seseorang untuk menerima kritikan.
C. keupayaan seseorang untuk berhubung dengan orang lain.
D. kebolehan seseorang untuk menunjukkan bakat.

4. Komunikasi yang berkesan akan menyebabkan


A. pendengar menganggukkan kepala
B. pendengar memberi respons dengan cepat
C. pendengar menjawab soalan dengan sopan
D. pendengar faham akan maklumat yang disampaikan
5. Antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan komunikasi
berkesan?
A. mengalihkan pandangan semasa bercakap dengan seseorang
B. mendengar dengan teliti sebelum menjawab soalan
C. bercakap sebelum orang lain berhenti bercakap
D. meninggikan suara supaya jelas didengar

6. Dalam mengejar kecemerlangan, seseorang haruslah


I
II
III
IV

memilih tugasan yang diberi


menerima cabaran dengan bersemangat
mengabaikan kerja-kerja sosial yang lain
meluaskan pengetahuannya

A. I dan II
B. II dan IV
C. III dan IV
D. I, III, dan IV
7. Apakah ucapan yang sesuai diucapkan apabila bertembung dengan
guru di sekolah?
A. selamat sejahtera
B. selamat berbahagia
C. selamat jalan
D. selamat selalu
8. Salah satu cara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan ialah
A. membuat kerja sekolah dengan tekun
B. menyambut hari lahir anggota keluarga secara sederhana
C. tidak mengganggu ibu bapa yang sedang menonton televisyen
D. berbincang tentang masalah rakan yang memerlukan pertolongan
9. Ciri-ciri murid yang cemerlang ialah
I berdaya saing
II menghormati orang lain
III berkomunikasi dengan berkesan
IV menumpukan perhatian kepada pelajaran sahaja
A. I dan II
B. III dan IV
C. I,II dan IV
D. II,III dan IV
10. Mengapakah anak-anak harus berterus terang dengan ibu bapa
sekiranya
menghadapi masalah?
A. ibu bapa memahami anak-anak
B. ibu bapa suka memarahi anak-anak
C. ibu bapa sering memanjakan anak-anak
D. ibu bapa akan membawa anak-anak berjumpa dengan kaunselor
11. Situasi yang manakah tidak menunjukkan sikap prihatin terhadap
keperluan
anggota keluarga?
3

A. ibu menyediakan sarapan untuk anak-anak


B. bapa memberi wang kepada anak untuk membeli alat tulis
C. anak membantu ibu mencuci pinggan selepas makan malam
D. anak meminta kebenaran ibu bapa untuk menonton wayang
dengan rakan
12. Apakah jaminan sekiranya seseorang itu cemerlang dalam
pendidikan?
A. mendapat ramai kawan
B. memperoleh pekerjaan yang baik
C. boleh membentuk imej diri
D. disenangi oleh anggota keluarga
13. Konflik yang berlaku dalam keluarga dapat diselesaikan sekiranya
A. ibu bapa mengikut kata anak
B. pendekatan win-win digunakan
C. anak menjauhkan diri daripada ibu bapa
D. anak mendiamkan diri setelah dimarahi
14. Rakan anda berbakat dalam bidang akademik dan sukan. Apakah hak
rakan anda untuk
menonjolkan bakatnya?
A. meminta hadiah daripada guru-guru
B. sentiasa bercakap tentang kelebihannya
C. menunjukkan bakatnya dalam peperiksaan dan pertandingan
D. meminta kebenaran guru untuk tidak hadir ke sekolah apabila
penat.
15. Antara cara anda menghormati pendapat rakan-rakan ialah
I selalu menasihati mereka
II mendengar pendapat mereka
III memberi pendapat anda dengan sopan
IV menyatakan bahawa idea anda lebih baik
A. I, dan II
B. II dan III
C. II dan IV
D. III, dan IV
16. Apakah yang patut dilakukan apabila ibu menegur kesilapan anak?
A. melawan
B.membuat refleksi diri
C.mempertahankan kesilapan
D.keluar rumah

17. Apakah yang perlu dilakukan setelah mencapai sesuatu kejayaan?


A. bersyukur
B. belanja rakan makan
C. pergi melancong
D. membelikan hadiah buat ibu
Air dicincang tidak akan putus
18. Peribahasa Melayu di atas boleh disamakan dengan_________________.
A.
B.
C.
D.

ikatan persahabatan yang erat


hubungan baik sesama jiran
hubungan kekeluargaan yang terus terjalin
kehidupan keluarga yang kucar kacir

19. Apakah tujuan diadakan sambutan Hari Ibu dan Hari Bapa?
A. untuk mengenali hati antara satu sama lain
B. ditetapkan dalam peraturan rumah
C. sebagai tanda penghargaan kepada kedua-dua ibu bapa
D. memberi kemuliaan kepada ibu bapa
20. Pilih aktiviti yang bukan membawa kepada matlamat keluarga
bahagia.
A. berkelah pada hujung minggu
B. meraikan kejayaan anggota keluarga
C. menghubungi ahli keluarga apabila tinggal berjauhan
D. menonton televisyen di bilik masing-masing
21. Selain wang, apakah bentuk bantuan yang diperlukan oleh seseorang
anggota keluarga?
A. keperluan asas
B. sokongan moral
C. harta benda
D. sokongan hayat
22. Sikap menghormati hak orang lain penting supaya
A. orang lain akan menghormati diri kita
B. orang tersebut akan sentiasa berkawan dengan kita
C. dapat mewujudkan suasana harmoni dalam perhubungan
D. orang tersebut akan berasa bangga diri
5

23. Setiap individu hendaklah berani menunjukkan _______________mereka


supaya dapat
dimanfaatkan oleh orang lain.
A. kebolehan
B. kepandaian
C. keberanian
D. kekuatan
24. Antara berikut, yang manakah benar tentang bakat yang dimiliki oleh
seseorang?
A. bakat perlu dipendam
B.bakat tidak perlu diasah dan digilap
C.bakat ialah anugerah semula jadi
D.bakat tidak perlu ditonjolkan
25. Antara berikut, manakah individu yang mengamalkan hidup
bermasyarakat?
I saling bertegur sapa
II melibatkan aktiviti gotong-royong
III menziarahi jiran yang sakit
IV menunaikan jemputan majlis kenduri kahwin
A.
B.
C.
D.

I,II dan III


I,III dan IV
II, III dan IV
I,II,III dan IV

26. Bagaimanakah anggota masyarakat mengamalkan semangat


kekitaan?
I bekerjasama
II memencilkan diri
III
saling bertanya khabar
IV kunjung-mengunjungi
A.
B.
C.
D.

I,II dan III


I,III dan IV
II,III dan IV
I,II,III dan IV

27. Semangat kejiranan patut diamalkan supaya______________________


A.
membentuk masyarakat yang saling membantu
6

B.
anggota masyarakat saling mengenali
C.
mewujudkan masyarakat saling memahami
D. masyarakat hidup dalam keadaan sejahtera

28. Apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial?


A. tanggungjawab kepada keluarga
B.tanggungjawab kepada masyarakat
C.tanggungjawab kepada negara
D.tanggungjawab menjaga masalah sosial
Soalan 29 dan 30 berdasarkan pernyataan di bawah.
Penduduk Kampung Sentosa Berjaya mewujudkan Rukun
Tetangga, pusat rekreasi, Pusat Tuisyen Komuniti dan surau
untuk kemudahan serta keselamatan penduduknya. Hal ini
telah menyebabkan kampong tersebut berada dalam
keadaan aman, harmoni dan sejahtera.
29. Mengapakah penduduk Kampung Sentosa berada dalam keadaan
aman, harmoni dan
sejahtera ?
A. penduduk bergotong-royong membina surau dan Pusat Tuisyen
Komuniti
B. penduduk mengamalkan semangat kekitaan dalam kalangan
penduduk
C. penduduk menyumbang tenaga untuk menjadi guru tuisyen
D. penduduk menyumbang sumber kewangan yang besar untuk
pembinaan pusat rekreasi
30. Apakah nilai mulia yang ditunjukkan oleh seluruh penduduk Kampung
Sentosa?
I bersatu padu
II faham-memahami
III
bertolak ansur
IV sedia berkhidmat
A.
B.
C.
D.

I,II dan III


I, III dan IV
II,III dan IV
I,II,III dan IV

Bahagian B
(20 markah)
1. Tandakan ( ) atau ( ) pada pernyataan di bawah ini.

(10 markah)

1. Perwatakan terpuji pada diri seseorang boleh dibentuk.


2. Komunikasi boleh berlaku tanpa lisan
3. Kemesraan dan kasih sayang merupakan asas pembentukan keluarga
bahagia.
4. Majlis kenduri kesyukuran juga dapat memupuk perpaduan dalam sesebuah
keluarga
5. Jika kurang berkemampuan, sekadar ucapan selamat hari lahir sudah
memandai.
6. Sesuatu perayaan tidak perlu disambut kerana melibatkan kos yang tinggi.
7. Kita hendaklah bangga diri dengan kebolehan dan bakat yang dimiliki.
8. Pendapat yang bernas sahaja patut dihormati dan diterima.
9. Setiap anggota masyarakat hendaklah sentiasa mengambil berat antara satu
sama lain.
10. Tugas menjaga kebersihan dan keceriaan di tempat tinggal masing-masing
ialah tanggungjawab individu.

2.

Isi tempat kosong di bawah dengan pilihan jawapan yang tepat.


duka
kekuatan perbezaan
peka
tanggungjawab
kekitaan
8
mencabar
Kera sumbang
peranan
kelemahan
terpuji

(10 markah)

1. Perwatakan yang _________________________akan dihormati oleh


orang lain.
2. Mereka yang berjaya dalam hidup ialah orang yang
suka____________________
keupayaan diri sendiri.
3. Setiap individu yang ingin berjaya perlu menilai
________________________dan
______________________ diri.
4. Ibu bapa memainkan________________________ penting dalam
mencapai perpaduan dalam keluarga.
5. Setiap anggota keluarga hendaklah memikul
_____________________dengan baik.
6. Suka dan ____________________dalam keluarga hendaklah dikongsi
bersama.
7. Kita hendaklah menghormati orang lain walaupun wujud
____________________ pendapat.
8. Setiap anggota masyarakat perlu ________________terhadap
perbezaan individu dan perlu menghormatinya.
9. Setiap individu perlu mengamalkan semangat ____________________
dalam kelompok masyarakatnya.
10.

Anggota

masyarakat akan terpinggir daripada kelompoknya sekiranya


mereka mengamalkan sikap seperti _______________________________.
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh:

....................................
(Cik Suhaila bt. Ayop)

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

.........................................
..................................................
(Pn. Salbiah bt. Mohamad Sair)
(En. Mohd Jafri b. Hassan)
Ketua Panitia PSK
GKMP

Kemanusiaan
SKK SMK Ghafar Baba

SKK SMK

Ghafar Baba
78300 Masjid Tanah,
Masjid Tanah,

78300

Melaka.

Melaka.

Jawab soalan 1 hingga 30 dalam ruangan ini.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

10

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D