Anda di halaman 1dari 4

SENARAI SEMAK KELAS ABAD KE 21

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


SEKOLA
H
PEMERH
ATI
TARIKH
MASA

FIZIKAL

FOKUS

ELEMEN

CATATAN

Susun Atur Kerusi Dan


Meja

Media Pengajaran Dan


Pembelajaran (Media
Elektronik/Bukan
Elektronik)
*Papan Kenyataan, Papan
Putih/Hitam, Komputer,
Radio Dsb. Semua Alatan
Yang Digunakan Untuk
Memudahkan
Penyampaian PDP
Pengudaraan Dan
Pencahayaan
Lampu
Kipas

SOSIAL

Meja Dan Kerusi Guru


Carta Organisasi
Jadual Waktu
Jadual Tugasan

PEMERHATIA
N

Mencukupi
4 6 Orang
Selesa
Mencukupi
Berfungsi
Kedudukan Sesuai
Mudah Diakses

Lihat Pada Langsir,


Tingkap, Dan Sisir Angin
Mencukupi
Berfungsi
Mencukupi
Berfungsi
Strategik
Berfungsi
Dipamerkan
Mudah Dilihat
Terkini
Disahkan Oleh
Pentadbir Sekolah

Peraturan Kelas
Buku Kawalan Murid
Pas Keluar Kelas
Pelan Lantai
Visi Dan Misi

Disediakan oleh: Mohd Rafee Bin Mohamad (JU Pedagogi Matematik Abad 21
Negeri Johor)

Pelan Kebakaran

TOOL KITS

SUDUT EKSPLORASI INTELEKTUAL

EMOSI

Surat Siaran Semasa

Sudut Pencapaian

Akademik
Kokurikulum
Sumbangan Luar

Sudut Ganjaran

Sudut Hasil Kerja Murid


*konkrit material seperti
puppet, model rumah,
origami dsb
Sudut Aktiviti Murid
*digunakan ketika masa
senggang seperti
permainan dalaman,
ruang bercerita dsb
Sudut Mata Pelajaran
*meliputi semua subjek.
Tidak semestinya di papan
kenyataan.
# guna konsep 1:3. Satu
ruang konsep guru, 3
ruang pemahaman murid.
Sudut PPPM (Aspirasi
Murid/ KBAT/ I-Think)
Perpustakaan Mini

PDP
Individu/Kumpulan
Harian/Mingguan/Bul
anan
PDP
Individu/Kumpulan
Dipamerkan

Mudah akses
Selesa
Strategik
Mesra murid abad 21

Berinformasi
Memenuhi DSKP/SP
Boleh dibaca
Bahan pemahaman
murid disemak guru

Dipamerkan
Mudah akses

Mudah Akses
Mesra Murid Abad 21
Berinformasi

Mencukupi Mengikut
Ahli
Mesra Murid Abad 21
Mudah Digunakan

Sudut NILAM
Sudut Kesedaran Isu
Semasa
Sudut Kesedaran Alam
Sekitar
Student Respond System
*traffic light/kad emosi
Buku/Kad Ganjaran
Kad Kepimpinan

Disediakan oleh: Mohd Rafee Bin Mohamad (JU Pedagogi Matematik Abad 21
Negeri Johor)

Keperluan Alat Tulis


*penggunaan gerak kerja
kumpulan seperti gam,
gunting, whiteboard
marker, pensel warna, dsb
Fizikal Tool Kits

Cara Penggunaan
dilampirkan

Ada label Kumpulan


Ada senarai ahli
kumpulan
Disampul/dibalut
dengan elok
Tertutup

Keseluruhan

Ruang / Sudut Dilabel


Meja Dan Kerusi Dilabel
Kipas Dan Lampu Dilabel
Atau Mempunyai Pelan
Suis

Label Jelas
Mengunakan system
coding atau
numbering
Aset sekolah di
tagging

KOMEN KESELURUHAN
PLUS (PENAMBAHBAIKAN)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
MINUS (KELEMAHAN)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
INTERESTING (KELEBIHAN)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

..

Disediakan oleh: Mohd Rafee Bin Mohamad (JU Pedagogi Matematik Abad 21
Negeri Johor)

Nama:
Jawatan:

Nama:
Jawatan:

Disediakan oleh: Mohd Rafee Bin Mohamad (JU Pedagogi Matematik Abad 21
Negeri Johor)

Anda mungkin juga menyukai