Anda di halaman 1dari 18

Fadhilah Sholawat Kubro

Barang-siapa mengamalkan dengan iatiqomah Sholawat Kubro, minimal satu


kali dalam sehari semalam, Insya Allah:
1.
Besok pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama, mendapat
ampunan yang sempurna dari Allah Swt.
2.
memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang membaca kitab AlQuran, Injil, Taurat, Zabur serta mushaf para Nabi Allah.
3.
Mendapatkan barokahnya para ahli syariat, thoriqot, hakekat dan
marifat, serta ahli ibadah, ahli puasa, ahli zuhud, memperoleh nurrul-yaqin,
ainul-yaqin dan haqul-yakin.
4.
Bila di amalkan dalam sehari-semalam 100x Insya Allah diberi pangkat
kewalian lahir dan bathin serta diberi rezeki ghoib langsung dari Allah Swt.
5.
Dapat menjumpai secara ghoib dan langsung (nyata) arwah-arwah
para sholihin, para Aulia, Nabi dan Rosul Allah.
6.
Menjadikan wushul (menyampaikan) kepada Allah walaupun tanpa
lantaran Mursyid (guru).
7.
Diberi mustajab doanya, mudah rezeki serta segala urusannya,
keramat, dijauhkan dari 100 ribu bala dan dipenuhi segala hajatnya dan
diberi kekuatan tetap iman Islam, barokah harta bendanya, keluarga, ilmu
manfaat selamat lahir-bathin dunia akhirat. Bii idznillah
8.
Bila dibaca setelah sholat dhuha setiap hari khususnya pada dhuha
hari kamis, Insya Allah diberikan rezeki yang tak terduga-duga datangnya.
9.
Dapat mengobati segala macam penyakit, sulit jodoh, hilangkan rasa
was-was dalam hati serta memperlancar usaha. Insya Allah mustajab
10. Agar cepat bisa mengembalikan hutang dibaca waktu sahur atau
setelah sholat Qobliyah subuh.
11. Bila dibaca 3-5-7 x setiap hari istiqomah Insya Allah tak satupun senjata
yang dapat melukainya dan tak satupun makhluk yang dapat mencelakainya,
selamat dari segala macam sihir, santet dan semua serangan ghoib.
12. Mahabbah khusus, baca al-Fatehah 11x khususon ala 11x dan
membaca Sholawat kubro 45x. mustajab
13. Sebab memperoleh ilmu laduny, mengetahui sesuatu yang belum
maupun sudah terjadi di bukakan rahasia kerajaan langit dan bumi. Caranya

baca Asma ya Lathifu 1000x dan sholawat Kubro minimal 3x sehari.


14.

Untuk pagar ghoib rumah, harta benda atau orang lain dibacakan 21x.

15. mengambil benda-benda bertuah dan ghoib dari dalam bumi serta harta
karun. Baca 45x atau 100x
16. menghancurkan musuh, orang atau pejabat yang dzolim. Dibaca 100x
diniatkan pada orang tersebut. Mustajab
17. bila ingin cepat mendirikan masjid, rumah, madrasah atau naik haji
maka bacalah Sholawat-Kubro secara berjamaah setiap malam jumat, serta
shodaqohan bubur kacang ijo, Insya Allah paling lama 3 tahun hajat kita akan
ditunaikan Allah.
18. menguatkan akal, fasih lidahnya, terang hati serta pikirannya.
19. Mampu men-tasyarof-kan sesuatu yang maujud, seperti air jadilah
bensin pasir jadilah tepung, api dinginlah, angin datanglah dan lainnya,
berjalan di atas air atau udara, memahami bahasa binatang, hendaknya
puasa 41 hari setiap hari sholawat Kubro dibaca 45x
20. Dan barang-siapa membaca Sholawat Allah Swt akan menjadikan seekor
burung Rajawali yang bulu-bulunya sebanyak makhluk Allah yang ada
dilangit dan bumi dari bangsa malaikat, manusia, jin dan hewan. Apabila ada
orang yang membaca Sholawat maka burung itu dengan perintah Allah
menyelam kedalam lautan samudera Robbany dan mengibaskan bulunya,
dari setiap bulu tersebut Allah menjadikannya seorang malaikat yang
memiliki 70 ribu kepala, setiap kepala memiliki 70 ribu mulut, setiap mulut
memiliki 70 ribu lidah yang kemudian memintakan ampunan dan
keselamatan kepada orang yang membaca Solawat tersebut.

shalawat Kubro :


Bismillahirrahmaanirrahiim.
1.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Mursaliin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin para utusan.

2.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidan Nabiyyiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin para nabi.

3.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidash Shiddiiqiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin para shiddiqin.

4.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidar Rookiiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
ruku.

5.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Qooidiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
duduk.

6.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidas Saajidiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
sujud.

7.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidadz Dzaakiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
dzikir.


8.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Mukabbiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
mengagungkan.

9.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidath Thoohiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang suci.

10.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidazh Zhoohiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
nampak.

11.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidasy Syaahidiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
bersaksi.

12.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Awwaliin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
terdahulu.

13.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Aakhiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin orang-orang yang
terakhir.

14.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidii Yaa Rosuulallah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai utusan Allah.

15.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Nabiyyallaah.

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Allah.16.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidii Yaa Habiiballaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai kekasih Allah.

17.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Akromahullaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang di hormati Allah.

18.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Azh-Zhomahullaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang di agungkan Allah.

19.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Syarrofahullah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang di muliakan Allah.

20.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Azh-Harohullaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang di dzohirkan Allah.

21.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Ikhtaarohullaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dipilih Allah.

22.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Showwarohullaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang dilukiskan Allah.

23.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Man Abadallaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang berbakti kepada
Allah.

24.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Khoiro Kholqillaah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai sebaik-baik makhluk Allah.

25.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Khootima Rusulillah.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penutup para utusan Allah.

26.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sulthoonal Ambiyaai.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Raja para Nabi.

27.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Burhaanal Ashfiyaai.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Hujjah para Sufi.

28.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Mushthofaa.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia pilihan.

29.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Mulaa.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia yang ditinggikan.

30.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Mujtabaa.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai manusia yang dipilih.

31.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Muzakka.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang disucikan.

32.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Makkiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Makkah.


33.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Madaniyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Madinah.

34.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Arobiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang Arab.

35.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Qurosyiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Qurays.

36.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Haasyimiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai keturunan Hasyim.

37.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Abthohiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Abthohiyah.

38.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Zamzamiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bangsa Zamzam.

39.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Tihaamiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai bansa Tihamah.

40.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Ummiyyu.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai nabi yang Ummi.

41.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyida Waladi Aadam.

Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu anak Adam (manusia).

42.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Ahmad.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Ahmad.

43.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Muhammad.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Muhammad.

44.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Thoohaa.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Thoohaa.

45.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Yaasiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai Nabi Yaasiin.

46.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Muddatsir.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang berselimut.

47.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Shoohibal Kautsar.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang memiliki telaga
Kautsar.

48.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Syaafiiu Yaumal Mahsyar.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang memberi syafaat di
hari mahsyar.

49.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Shoohibat-Taaj.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang memiliki mahkota.


50.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Shoohibal Mirooj.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai orang yang bermiraj.

51.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Awwaliina Wal Aakhiriin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang-orang yang
terdahulu dan yang terakhir.

52.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Muhsiniin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai penghulu orang yang baik-baik.

53.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidal Kaunaini Wats-tsaqolain.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai pemimpin dunia dan akhirat,
pemimpin jin dan manusia.

54.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Aaika Yaa Shoohiban Nalaiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai yang memiliki dua sandal.

55.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidii Yaa Rosuulallaah Yaa
Khootimal Ambiyaai Wal Mursaliin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai utusan Allah,
wahai penutup para Nabi dan para utusan.

56.Alfu Alfi Sholaatin Wa Alfu Alfi Salaamin Alaika Yaa Sayyidii Yaa Nabiyyallaah Ilaa
Yaumiddiin. Walhamdu lillaahi robbil aalamiin.
Sejuta rahmat dan sejuta keselamatan untukmu wahai junjunganku wahai nabi Allah
hingga hari pembalasan dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam

SHOLAWAT MULTIGUNA
SHOLAWAT MULTIGUNA
Dipublikasi pada 29 Juli 2010 oleh wongalus
6 Votes

syahrul husni
makanan57@gmail.com
ALLAAHUMMA SHOLLI ALAA SAYDINA MUHAMMADIN, ADADA MAA
FIILMILLAAHI SHOLATAN DAA IMATAN BIDAWAAMI MULKILLAAHI, ADADA
ANWAIR RIZQI WAL-FUTUUHATI, ADADA KHALQIHI WA RIDHA NAFSIHI WA
ZINATA ARSYHI WA MIDADA KALIMATIHI, WA ADADA NIAMILLAH WA
IFDHALIH.

Ya allah , limpahkan shlwt atas junjungan kami Muhammad, sebanyak


hitungan apa yg terdapat dalam ilmu allah, shalawat yg kekal sebagaimana
kerajaan allah,sebanyak rupa-rupa rejeki,sebanyak bilangan mahluk ciptaan
nya , sebanyak bilangan keridhaan dzatNya, sebanyak bilangan hiasan
arsynya, serta sebanyak bilangan kalimat-kalimatnya,dan sebanyak bilangan
nikmat dan anugrah-Nya.

Shlwt ini saya susun dari berbagai sholawat dan doa. Fadillah insya allah
memiliki banyak faedahny . Kalau di didawamkan sehabis sholat fardhu 7 kali
insya allah, Allah selamatkan dari berbagai macam bala musibah dan
kemudahan rizqi. dan apabila memiliki hajat kubro bacalah sebanyk 1000x
setiap malam sehabis shlt hajat maupun tahajud. @@@

SHOLAWAT KUNCI PEMBUKA KESULITAN HIDUP


Dipublikasi pada 26 Mei 2010 oleh wongalus
7 Votes

ALLAHUMMA SHALLI WASALIM ALAA SAYYIDINA MUHAMMADIN QOD


DZOOQOD KHIILATII ADRIKNII YAA ROSUULALLAH

YA, ALLAH LIMPAHKANLAH SHOLAWAT DAN SALAM KEPADA JUNJUNGAN KAMI,


MUHAMMAD. TELAH HABIS DAYA UPAYAKU, TOLONGLAH AKU YA ROSULULLAH.

Ini sholawat untuk meminta kepada Allah SWT melalui kekasih-NYA,


Rasulullah SAW agar semua kesulitan kita bisa teratasi. Dibaca kapan saja
dengan jumlah bilangan tiada terhingga. Saya ijazahkan untuk siapa saja
yang ingin mengamalkan. Terima kasih

SHALAWAT NURUD DZATII

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM ALLAHUMMA SHALLI WASALLIM WABAARIK


ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN NUURIDZAATII WASSIRRIS SAARII FII
SAAIRIL ASMAAI WASHSHAFAATI WAALAA AALIHII WA SHAHBIHII WASALLIM

SHOLAWAT SALJUL QULUB


SHOLAWAT SALJUL QULUB
Dipublikasi pada 18 Juli 2010 oleh wongalus
5 Votes

mbah gondrong X
wakgondrongxw@yahoo.com
202.70.58.62

yaa syaafial kholqi assholaathu wassalaam, alaika nuurol kholqi haadiyal


anaam,wa ashlahuu wa ruuhahu adriknii,faqod dholamtu abadan
warobbinii ,wa laisa lii yaa sayyidii siwaaka, fa inn taruddaa kuntu syakhsun
haalika

SHOLAWAT MALUF
allohumma sholli wasallim alaa sayyidiina muhammaddinil aalifil malufi
ujburnii haajatii

SHOLAWAT KUBRO
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayidal mursaliin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayidan nabiyyiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidas siddiqiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidar rooki`iin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidal qoo`idiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidas saajidiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayydaz zaakiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidal mukabbiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidat toohiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidaz zoohiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidas syahidiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidal awwaliin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidal akhiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidi ya rosulalloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya nabiyalloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidi ya habiballoh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya man akromahulloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya man adzomahulloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya mang syarrofahulloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya man adzharohulloh

alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya manikhtarohulloh


alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya man showwarohulloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya man abadalloh
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya khoiro kholqillah
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya khotima rosulillah
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sultonal ambiyaa
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya burhaanal ashfiyaa
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya musthofa
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya mu`la
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya mujtaba
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya muzayya
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya makkiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya madaniyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya arobiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya qurosiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya hasyimiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya abtohiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya zamzamiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya tihaamiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya ummiyyu
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyida waladi adam
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya ahmad
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya muhammad
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya toohaa
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya yaaasiin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya muddasir

alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sohibal kautsar


alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya syafi`u yaumal mahsyar
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sohibat taaj
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sohibal mi`roj
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidal awwalina wal
akhiriin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayidal muhsinin
alfu alfi sholaatin wa alfu alfi salaamin alaika ya sayidal kaunaini
watssaqolain
alfu alfi sholaati wa alfu alfi salaamin alaika ya sayidal sohiban nalain
alfu alfi sholaati wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidi ya rosulalloh ya
khotimal ambiyaa`i wal mursaliin
alfu alfi sholaati wa alfu alfi salaamin alaika ya sayyidi ya nabiyalloh ilaa
yaumiddiin
walhamdulillahhi robbil alamin

untuk sholawat kubro dan sholawat saljul qulub selain untukseribu hajat,juga
dpt kita gunakan untuk menetralisir efek negatif ketika kita sedang
mengamalkan asr ataupun asma yg lain, karena sifat dan energi dari
sholawat ini sangat sejuk dan tenang. (adem, ayem, tentrem))
sedangkan sholawat maluf berfungsi sebagai wasilah untuk membuka dan
mengakhiri sebuah hajat/doa.

SHOLAWAT THIBIL QULUB


SHOLAWAT TIBIL QULUB: DOA KESEMBUHAN SEGALA PENYAKIT
Dipublikasi pada 24 Januari 2014 oleh wongalus
16 Votes

kwa tibil qulub


Alhamdullahi rabblalamin Allahuma shalliwasallim ala sayyidina
muhammadin Shalatan thibbil Qulubiwadawaiha wa afiyatil abdani
wasyifaiha wanuril abshari wadliyaiha wa ala alihi washahbihi wasallim
Lailaha illahul halimul karim Subhanallahi rabbil arsyil adzim alhamdulillahi
robbilalamin As-aluka mujibati rohmatik waaima maghfirotik
Segala puji bagi ALLAH Tuhan semesta alam ya Allah berilah rahmat dan
salam-Mu untuk junjungan kami Nabi muhammad SAW dengan selawat yang
bisa mengobati hati dan menyembuhkannya yang dapat memberikan afiat
kepada badan dan kesembuhannya dan memberi cahaya mata dan
kecemerlangannya Rahmat dan salam semoga juga disampaikan kepada
keluarga dan sahabatnya Maha suci AlLAH yang menjadi penguasa Arsy yang
Agung segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam aku meminta rahmat dan
ampunanmu.
DIBACA MINIMAL 7 X DAN TIUPKAN KE AIR PUTIH. MINUMKAN KE ORANG
SAKIT APAPUN, INSYA ALLAH SEMBUH BIIDZNILLAH.

SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI


SHOLAWAT SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI
Dipublikasi pada 21 Mei 2010 oleh wongalus
35 Votes

Sebagai rasa terima kasih saya kepada Para sedulurku semua, Para Pinisepuh
serta Pembaca Kampus Wong Alus yang telah berkenan mampir di gubuk
reyot ini sehingga statistik blog mencapai angka 1000.000 (Satu Juta)
pembaca sejak April 2009 maka dengan ini:
Pada hari ini, Sabtu 22 Mei 2010 pukul 00.00 WIB, saya ijazahkan SHOLAWAT
SYEKH ABDUL QADIR AL JAILANI kepada para pembaca Kampus Wong Alus
yang budiman dimanapun anda berada yang ingin mengamalkan

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM. ALLAHUMMA SHALLI ALAA SAYYIDINA


MUHAMMADIS SABIQI LILKHALQI NUURUH. WAROHMATULIL ALAMIINA
DZUHUURUH. ADADAMAN MADHOO MINKHALQIKA WA MAN BAQIYA WA MAN
SAIDA MINHUM WA MAN SYAQIYA. SHOLATAN TASTAGHRIQUL ADDA

WATAKHIIDU BILKHOLDII SHOLAATAL LA GHOYATALAHA.


Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad yang
cahayanya telah mendahului penciptaan makhluk, dan kemunculannya
merupakan rahmat bagi semesta alam, sebanyak jumlah makhluk-MU yang
lalu maupun yang akan datang serta yang berbahagia di antara mereka
maupun yang celaka, dengan sholawat yang menghabiskan segala hitungan
dan meliputi segala batasan, dengan sholawat yang tidak akan habis,
berakhir dan selesai

(Hapalkan dan baca usai sholat fardhu dengan jumlah ganjil, misalnya 3 x, 7
x, 9 x dst)

Sholawat ini untuk 1001 macam hajat keperluan(keamanan/keselamatan,


ketaqwaan/keimanan, karomah/kesaktian dll) dengan cara baca 3 x dan
tiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke seluruh tubuh kita. Saat yang
darurat, genting dan berbahaya dibaca sebanyak-banyaknya dengan niat
memohon pertolongan Allah SWT.