Anda di halaman 1dari 11

IBADAT ARWAH

PADA PERINGATAN

PEMBUKAAN
Lagu Pembukaan :
Bapa Engkau Sungguh Baik
Bapa, Engkau sungguh baik,
KasihMU melimpah, di hidupku,
Bapa, ku berterima kasih,
BerkatMU hari ini,
Yang Kau sediakan bagiku.
Ku naikkan syukurku,
Buat hari yang Kau b'ri,
Tak habis-habisnya,
Kasih dan rahmatMU,
S'lalu baru,
Dan tak pernah terlambat pertolonganMU,
Besar setiaMU di s'panjang hidupku.

TANDA SALIB DAN SALAM


P

: Marilah kita membuka ibadat ini dengan tanda kemenangan dan


keselamatan kita.

P & U : Dalam nama Bapa dan putra dan Roh Kudus.


Amin
P
: Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya, semoga
Putranya menerangi kita dengan sabda-Nya, semoga Roh kudus
mempersatukan kita sekalian.
U
: Sekarang dan selama-lamanya.

KATA PEMBUKAAN
P

: Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang dikasihi Kristus.


Pada hari ini kita berkumpul dan hadir di rumah keluarga Bapak/Ibu...... untuk

Memperingati dan mengenang kembali Saudara kita Bapak THEODORUS


TJANDRA THIO KIEM TJHIANG yang pada tanggal 17 Maret 2014 yang lalu
telah dipanggil menghadap Tuhan.
Doa kita bagi Saudara kita yang telah meninggal tidak akan berakhir selama
kita masih hidup di dunia. Kenangan kita terhadap mereka yang telah
meninggal, akan mengingatkan kita pada budi luhur yang telah mereka
tingggalkan bagi kita. Dan pertolongan kita satu-satunya bagi
merekahanyalah doa kita. Kita yakin pula bahwa dengan selalu mendoakan
mereka, mereka juga akan mendoakan kita pada Yesus, Juru Selamat kita.
Dengan demikian kita saling mendoakan. Namun kita menyadari bahwa kita
masih perlu bertobat atas segala dosa kita. Maka marilah kita merendahkan
diri di hadapat Allah dan memohonkan pengampunan atas segala dosa kita,
supaya kita pantas berdoa kepada-Nya.
(hening sejenak)

PERNYATAAN TOBAT
P

U
P
U
P

U
P
U

: Tuhan Yesus Kristus, ngkau telah mengalami kematian sebagai manusia,


tetapi
dibangkitkan oleh kuasa Allah.
Tuhan, kasihanilah kami.
: Tuhan, kasihanilah kami.
: Engkau telah menderita sengsara bukan karena kesalahan-Mu sendiri,
melainkan karena dosa-dosa kami.
Kristus, kasihanilah kami.
: Kristus, kasihanilah kami.
: Di dalam penderitaaan-Mu Engkau masih sanggup mengampuni semua
orang yang telah menyalibkan Engkau. Maka kami mohon ampunilah segala
dosa kami.
Tuhan, kasihanilah Kami
: Tuhan, kasihanilah kami
: Semoga Allah yang Maharahim mengasihani kita, mengampuni segala dosa
kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
: Amin

DOA PEMBUKA
P

: Marilah berdoa (Hening sejenak)


Allah Bapa yang mahakuasa, pada hari ini kami kembali memperingati dan
mengenang Bapak THEODORUS TJANDRA THIO KIEM TJHIANG yang

pada tanggal 17 Maret 2014 Kaupanggil untuk menghadap tahta kemuliaanMu. Semoga berkat doa kami semua, dia Kaubebaskan daris egala siksaan
dosa yang pernah dibuatnya selama hidup di dunia ini dan berikanlah dia
kehidupan kekal berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bertahta
besama Dikau dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
U

: Amin.

PEMBUKAAN BATU NISAN


PEMBERKATAN BATU NISAN
Lagu Pemberkatan :
Kasih dari Surga
Kasih dari surga memenuhi tempat ini
Kasih dari Bapa surgawi
Kasih dari Yesus mengalir di hatiku
Membuat damai di hidupku
Reff:
Mengalir kasih dari tempat tinggi
Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa
Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir
Mengalir memenuhi hidupku.

BACAAN KITAB SUCI


BACAAN PERTAMA
L

: Pembacaan dari kitab Nabi Daniel (12:1-3)


"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan
mendampingi

anak-anak

bangsamu;

dan

akan

ada

suatu

waktu

kesesakan yang besar , seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsabangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan
terluput, yakni

barangsiapa

yang

didapati

namanya

tertulis

dalam

Kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu
tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian
untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang
bijaksana akan bercahaya seperti cahaya

cakrawala, dan

yang

telah

menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap


untuk selama-lamanya.
Demikianlah Sabda Tuhan.
U

: Syukur kepada Allah.

Lagu Tanggapan
Firman-Mu
Firman-Mu pelita bagi kakiku
Terang bagi jalanku
Waktu kubimbang dan hilang jalanku
Tetaplah Kau disisiku
Dan takkan kutakut, asal Kau didekatku
Besertaku selamanya
Firman-Mu pelita bagi kakiku
Terang bagi jalanku

BACAAN INJIL
P

: Tuhan sertamu.

: Sekarang dan selama-lamanya.

: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius ( 25:31-46 )

: Dimuliakanlah Tuhan.

: "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat


bersama-sama

dengan

Dia,

maka

Ia

akan

bersemayam

di

atas

takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapanNya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama
seperti

gembala

memisahkan

domba

dari

kambing, dan

Ia

akan

menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing


di sebelah kiri-Nya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di
sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah
Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika
Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku
minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; ketika

Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat
Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. Maka orangorang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami
melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan
kami memberi Engkau minum? Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai
orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan
kami memberi Engkau pakaian? Bilamanakah kami melihat Engkau sakit
atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan Raja itu akan
menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu
yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina
ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. Dan Ia akan berkata juga kepada
mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu
orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api g yang kekal yang telah sedia
untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak
memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku
minum; ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan;
ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan
dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. Lalu merekapun akan menjawab
Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus,
atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan
kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk
salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga
untuk Aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi
orang benar ke dalam hidup yang kekal.
P

: Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun


melaksanakannya.

: Tanamkannlah sabda-Mu ya Tuhan, dalam hati kami.

HOMILI / RENUNGAN
SYAHADAT
P

: Marilah kita menyatakan iman kita kepada Allah dengan berdoa :

: Aku percaya akan Allah,


Bapa yang Mahakuasa,
Pencipta langit dan Bumi
Dan akan Yesus Kristus,
PutraNya yang tunggal, Tuhan kita
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh perwan Maria.
Yang menderita sengsara
Dalam pemerintahan Ponsius Pilatus,
Disalibkan wafat dan dimakamkan,
Yang turun ketempat penantian,
Pada hari ketiga bangkit
Dari antara orang mati
Yang naik kesurga,
Duduk disebelah kanan
Allah bapa yang Mahakuasa.
Dari situ ia kan datang
Mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang Kudus,
Persekutuan para kudus
Pengampunan Dosa,
Kebangkitan badan,
Kehidupan kekal.
Amin.

DOA UMAT
P

: Tuhan menghendaki kita mencintai sesama kita bukan hanya dengan


perkataan, tetapi harus dengan perbuatan nyta. Salah satu perbuatan nyata

ialah doa bagi kepentingan Saudara-saudara kita, khususnya Saudara kita


yang telah meninggal dunia.
P

: Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan Saudara kami Bapak


THEODORUS TJANDRA THIO KIEM TJHIANG yang telah meninggal pada
17 Maret 2014 yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan Putra-Mu menjamin
penebusannya.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

: Bukalah pintu surga bagi Saudara kami, dan terimalah dia dalam keluargaMu yang bahagia.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

: Bangkitkanlah dia untuk kehidupan kekal, yang Kaujanjikan dengan


perantaraan Yesus Kristus.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

: Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam


kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

: Berkatilah keluarga yang di tinggalkan, agar tabah dalam cobaan dan tetap
setia dalam pengabdiannya pada-Mu.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

: Tolonglah agar kami tetap bersatu dalam doa dan harapan sambil
mengenang jasa dan amalnya dan meneruskan cita-citanya.
Kami mohon....

: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

BAPA KAMI
P

: Semua doa dan permohonan kami ini ya Bapa, kami sempurnakan dengan
doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu sendiri kepada kami.

: Bapa kami yang ada di surga


Dimuliakanlah namaMu
Datanglah kerajaanMu
Jadilah kehendakMu
Di atas bumi seperti
Di dalam surga
Berilah kami rejeki
Pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami
Seperti kami pun mengampuni
Yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami
Ke dalam pencobaan
Tetapi bebaskanlah kami
Dari yang jahat

P
U
P
U

: Tuhan, berilah Bapak THEODORUS TJANDRA THIO KIEM TJHIANG ini


istirahat kekal.
: Dan sinarilah dia dengan cahaya abadi.
: Semoga semua orang yang sudah meninggal, khususnya keluarga / kerabat
dan kenalan kita, beristirahat dalam damai, karena kerahiman Tuhan.
: Amin.

Nyanyian
Give Thank`s
Give Thanks with a greatful heart
Give Thanks to the Holy One
Give Thanks becaus he's given Jesus Crist His Son
And now let the week say"i am strong"
And let the poor say"i am rich"
Because of what the Lord has done, for us
Give Thanks...Give Thanks...Give Thanks

PENUTUP
DOA PENUTUP
P

: Marilah kita berdoa (hening sejenak)


Allah bapa yang maharahim, Allah sumber kehidupan dan kebangkitan kami,
kami bersyukur atas anugrah Putra-Mu, karena berkenan mengorbankan diri

bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa bagi arwah Saudara kami
Bapak THEODORUS TJANDRA @ THIO KIEM TJHIANG yang telah
meninggal dunia 17 Maret 2014 yang lalu dan semua arwah orang beriman
agar Kaumuliakan, demi kebangkitan Yesus kristus Putra-Mu, Tuhan dan
penyelamat kami.
U

: Amin.

: Saudara-saudari terkasih.
Marilah kita akhiri doa arwah ini dengan doa :
Bapa kami
Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami,
Seperti kamu pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
Ke dalam pencobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin ........ 1 x
Salam Maria
Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu;
Terpujilah engkau diantara wanita,
Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini
Sekarang dan waktu kami mati
Amin. ....................3x

BERKAT DAN PENGUTUSAN


P

: Saudara-saudara yang terkasih.


Kini ibadat dan doa kita bagi Bapak THEODORUS TJANDRA THIO KIEM
TJHIANG yang hari ini kita kenangkan kembali meninggalnya 9 bulan yang
lalu, telah selesai, ini tidak berarti kita tak perlu lagi berdoa naginya pada harihari mendatang. Dalam iman dan kepercayaan kita yakin bahwa dengan
caranya sendiri ia masih hidup bersama dengan kita. Ia masih tinggal
bersama kita. Marilah kita saling membantu dalam semangat cinta kasih dan
persaudaraan yang sejati.
Untuk itu kita mohon berkat Tuhan.
(hening sejenak)

: Tuhan beserta kita.

: Sekarang dan selama-lamanya.

: Semoga kita sekalian, dibimbing dan di berkati oleh Allah yang mahakuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

: Amin.

: dengan demikian ibada sabda peringatan ...... meninggalnya Saudara kita


Bapak THEODORUS TJANDRA THIO KIEM TJHIANG sudah selesai.

: Syukur kepada Allah.

LAGU PENUTUP
STILL
Hide me now
Under Your Wings
Cover me
Within your mighty hand
Chorus :
When the ocean rise and thunders roar
I will soar with you above the storm
Father you are king over the flood
I will be still and know you are God

Find rest my soul


In Christ alone
Know His power
In quietness and trust