Anda di halaman 1dari 2

Kenegaraan.

Soalan struktur:
1. Nyatakan tiga cara memperolehi kewarganegaraan dan syarat kelayakan:
i.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

iii.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

2. Nyatakan dua cara penamatan kewarganegaraan dan syaratnya:


i.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Dengan merujuk rajah di bawah, jawab soalan-soalan berikut:


STRUKTUR PEMERINTAHAN KERAJAAN NEGERI.

perundangan

parlimen

eksekutif

perdana
menteri

dewan rakyat

jemaah
menteri

kementerian

jabatan

kehakiman

mahkamah
tinggi
mahkamah
rendah

a. Nyatakan tiga peranan X dalam sistem pemerintahan kerajaan Malaysia.


i.

...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................

iii.

...............................................................................................................................................

b. Nyatakan dua kuasa budi bicara X yang telah di peruntukan dalam perkara 40 perlembagaan
persekutuan.
i.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

c. Nyatakan dua perkara yang tidak boleh dilakukan oleh X?


i.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Nyatakan tiga jawatan ex-officio.


i.

...............................................................................................................................................

ii.

...............................................................................................................................................

iii.

...............................................................................................................................................