Anda di halaman 1dari 5

RPT PENGURUSAN DIRI KSSR TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN PENGURUSAN DIRI (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)


TAHUN 1

MINGGU

TEMA / UNIT

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.1 Menamakan bahagian kepala

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.2 Menamakan bahagian badan

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.3 Menamakan bahagian kaki

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan1.2.1 Menamakan peralatan yang


dan
digunakan untuk makan

minum yang betul


5

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan1.2.2 Menamakan peralatan yang


dan
digunakan untuk minum

minum yang betul


6

1. Urus Diri

1.3
Mengamalkan
berpakaian
yang betul

cara1.3.1 Menamakan pakaian dalam

1. Urus Diri

1.3
Mengamalkan
berpakaian
yang betul

cara1.3.2 Menamakan pakaian

2. Kebersihan diri

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.1 Menjaga kebersihan setiap


anggota badan

2. Kebersihan diri

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.1 Menjaga kebersihan setiap


anggota badan

10

2. Kebersihan diri

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.2 Latihan amali menjaga


kebersihan diri

CATATAN

11

2. Kebersihan diri

2.1 Mengamalkan penjagaan


kebersihan diri

2.1.2 Latihan amali menjaga


kebersihan diri

12

2. Kebersihan diri

2.2 Mengamalkan penjagaan


kebersihan pakaian

2.2.1 Menjaga kebersihan pakaian


dalam

13

2. Kebersihan diri

2.2 Mengamalkan penjagaan


kebersihan pakaian

2.2.2 Menjaga kebersihan pakaian

14

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

alat3.1.1
Menamakan
kebersihan
diri

15

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

alat3.1.2 Menggunakan peralatan


kebersihan diri

16

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

alat3.1.2 Menggunakan peralatan


kebersihan diri

17

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

alat3.1.3 Latihan amali menggunakan


peralatan kebersihan diri

18

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

alat3.1.3 Latihan amali menggunakan


peralatan kebersihan diri

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

3. Peralatan kebersihan 3.1


Menggunakan
diri
kebersihan diri

peralatan

alat3.1.4 Menggunakan peralatan


kebersihan diri yang telah
diubahsuai mengikut

ketidakupayaan murid

22

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.1 Mengecam simbol tandas


dalam
tandas

23

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.2 Menggunakan kemudahan di


dalam
dalam tandas
tandas

24

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.3 Latihan amali cara menggunakan


dalam
tandas duduk
tandas

25

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.3 Latihan amali cara menggunakan


dalam
tandas duduk
tandas

26

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.4 Latihan amali cara menggunakan


dalam
tandas cangkung
tandas

27

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.4 Latihan amali cara menggunakan


dalam
tandas cangkung
tandas

28

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.5 Adab penggunaan tandas


dalam
tandas

29

4. Penggunaan tandas

4.1 Menggunakan kemudahan4.1.6 Menjaga keselamatan semasa


dalam
penggunaan tandas
tandas

30

5. Pengurusan dalam dan 5.1 Penjagaan dalam dan luar5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik
luar
bilik
darjah

bilik darjah

darjah

31

5. Pengurusan dalam dan 5.1 Penjagaan dalam dan luar5.1.1 Menamakan alatan dalam bilik
luar
bilik
darjah
bilik darjah
darjah

32

5. Pengurusan dalam dan 5.1 Penjagaan dalam dan luar5.1.2 Menamakan alatan luar bilik
luar
bilik
darjah
bilik darjah
darjah

33

5. Pengurusan dalam dan 5.1 Penjagaan dalam dan luar5.1.3 Mengamalkan kebersihan dalam
luar
bilik
bilik darjah
bilik darjah
darjah

34

5. Pengurusan dalam dan 5.1 Penjagaan dalam dan luar5.1.4 Mengamalkan kebersihan luar
luar
bilik
bilik darjah
bilik darjah
darjah

35

5. Pengurusan dalam dan 5.2 Mengamalkan


luar
dalam dan
bilik darjah
luar bilik darjah

peraturan5.2.1 Menyebut peraturan dalam bilik


darjah

36

5. Pengurusan dalam dan 5.2 Mengamalkan


luar
dalam dan
bilik darjah
luar bilik darjah

peraturan5.2.2 Menyebut peraturan luar bilik


darjah

37

6. Pengurusan tempat
tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik6.1.1 Menamakan ruang atau bilik


dalam
dalam rumah
rumah

38

6. Pengurusan tempat
tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik6.1.1 Menamakan ruang atau bilik


dalam
dalam rumah
rumah

39

6. Pengurusan tempat
tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik6.1.2 Menamakan peralatan dalam


dalam
setiap ruang atau bilik
rumah

40

6. Pengurusan tempat
tinggal

6.1 Mengenal ruang atau bilik6.1.2 Menamakan peralatan dalam


dalam
setiap ruang atau bilik
rumah

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Anda mungkin juga menyukai