Anda di halaman 1dari 4

Haiwan menjaga anaknya

Bincangkan bagaimanakah setiap haiwan ini menjaga anaknya?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nama : __________________________________

Tarikh : _________________

Kelas : ____________________
Kemandirian Spesies
Lembaran 1
1. Senaraikan 2 cara haiwan membiak.

Cara haiwan
membiak

2. Padankan cara haiwan memastikan kemandirian spesiesnya.

a)
Telur-telur haiwan ini diliputi lendir

b)
Membawa anak-anaknya di dalam kantung

c)
Mempunyai telur yang bercengkerang keras

d)
Membawa anak-anak di belakang badan

BINCANGKAN BERSAMA RAKAN ANDA.


Teliti cara-cara haiwan ini memastikan kemandirian spesiesnya.
Kemudian, kenal pasti haiwan tersebut.
1. Bertelur dengan banyak dan menimbus telurnya
di dalam pasir.
2. Bertelur di bawah permukaan daun supaya sukar
dilihat musuh.
3. Mengeluarkan telur berlendir dalam bilangan
yang banyak dan membentuk gumpalan.
4. Bertelur di sarang tempat yang tinggi.
5. Mengeram telurnyan sehingga menetas.
6. Menjaga dan berlingkar di sekeliling telurnya
sehingga menetas.
7. Telurnya dilindungi lapisan keras dan
disembunyikan di tempat gelap.

Perhatikan gambar dan bincangkan bersama.


Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan di bawah ini?

Ramalkan apa yang akan berlaku jika haiwan itu tidak melakukan aktiviti yang ditunjukkan?