Anda di halaman 1dari 32

PANITIA EKONOMI, PERDAGANGAN DAN PRINSIP PERAKAUNAN

SMK ST PETER BUNDU


Mata Pelajaran: Prinsip Perakaunan
Guru Mata Pelajaran: Tim Ken Kiat

Terdapat 4 isu utama yang telah dikenal pasti:


a. Pelajar tidak membuat ulangkaji secara konsisten
b. Pelajar tidak dapat mengakses kepada guru ketika menghadapi masalah menjawab soalan latihan akaun di luar waktu
sekolah
c. Pelajar lemah dalam menjawab soalan berunsurkan KBAT
d. Pelajar kurang cekap untuk menghasilkan folio tugasan projek gred A

1
www.akademicikgutim.com

Isu Pertama :
Pelajar tidak membuat ulangkaji secara konsisten
1. Punca Isu:
a. Pelajar jarang membuat ulangkaji di rumah dan pada waktu cuti.
b. Pelajar hanya akan belajar atau membuat ulangkaji seminggu sebelum ujian atau peperiksaan bermula.
2. Kesan Kepada Isu:
a. Pelajar tidak dapat membuat ulangkaji secara menyeluruh pada saat-saat akhir sebelum ujian atau peperiksaan
b. Pelajar selalu lupa-lupa khasnya tentang format akaun, formula pengiraan dan cara membuat analisa soalan.
c. Pelajar mudah mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan dalam latihan akaun ketika menjawab ujian atau
peperiksaan
3. Intervensi Potensi:
a. Menyediakan soalan latihan ringkas harian
b. Menguji tahap penguasaan pelajar selepas habis setiap topik
c. Mendorong pelajar membuat rujukan nota bagi soalan-soalan mudah
d. Menyelesaikan masalah pembelajaran akaun yang dihadapi oleh pelajar
4. Keutamaan Intervensi:

Intervensi Potensi
d

Intervensi Potensi
a

Impak Tinggi

Isu #1
Intervensi Potensi
c

Intervensi Potensi
d
Mudah
2

www.akademicikgutim.com

Keutamaan Intervensi:
i.
Menyelesaikan masalah pembelajaran akaun yang dihadapi oleh pelajar
ii.
Menyediakan soalan latihan ringkas harian
iii.
Mendorong pelajar membuat rujukan nota bagi soalan-soalan mudah
iv.
Menguji tahap penguasaan pelajar selepas habis setiap topik
5. Bagaimana Intervensi Ini Dapat Menyelesaikan Masalah:
Intervensi
Keterangan
Menyelesaikan masalah pembelajaran
Kelas intensif akan diadakan pada setiap hari Jumaat bermula dari 16 Januari
akaun yang dihadapi oleh pelajar
2015 di sekolah. Pada setiap sesi IEF, satu masalah pembelajaran akaun yang
dihadapi oleh pelajar akan dijadikan fokus. Pelbagai latih tubi akan dijalankan
untuk membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran tersebut.
Dengan ini, masalah besar setiap minggu akan dapat diselesaikan tanpa
menghadapi kekangan masa dan tempat.
Menyediakan soalan latihan harian
Satu tugasan ringkas akan diberikan kepada setiap pelajar pada setiap hari,
sama ada soalan daripada kertas 1 ataupun daripada kertas 2. Setiap tugasan
perlu disiapkan dan perlu dihantar untuk semakan guru. Pelajar yang tidak
menghantar mana-mana tugasan akan dikenakan dendaan yang telah
dipersetujui lebih awal.
Dengan ini, setiap hari pelajar berpeluang untuk get-in-touch dengan soalan
akaun dan secara tidak langsung akan membantu mereka mengumpul
pengalaman menjawab pelbagai variasi soalan akaun.
Mendorong pelajar membuat rujukan
Dalam soalan SPM sebenar, ada soalan mudah, sederhana dan sukar. Guru
nota bagi soalan-soalan mudah
akan mewajibkan pelajar untuk memberikan jawapan yang betul bagi semua
soalan mudah dan soalan sederhana terpilih. Dendaan akan dikenakan jika
SWB pelajar salah.
Dengan ini, pelajar akan terdorong untuk membuat rujukan nota supaya
mengelakkan dendaan lantaran salah menjawab SWB.
Menguji tahap penguasaan pelajar
Terdapat beberapa topik penting mesti dikuasai oleh semua pelajar sebelum
selepas habis setiap topik
boleh menghadapi soalan KBAT. Penilaian bagi topik-topik ini akan diadakan dari
semasa ke semasa untuk memastikan pelajar selalu mengulangkaji topik-topik ini
dan untuk membantu pelajar mengingat format dan prinsip akaun yang penting.
3
www.akademicikgutim.com

Dengan ini, pelajar akan membuat ulangkaji untuk menghadapi MLE yang akan
diadakan mengikut tarikh-tarikh yang telah dipersetujui.
6. Apakah Isu-isu Yang Timbul Daripada Intervensi Ini:
a. Guru perlu mengambil masa yang agak panjang untuk menyemak kerja pelajar;
b. Banyak masa dan wang diperlukan untuk menyediakan soalan latihan;
c. Sesetengah pelajar akan berasa stress kerana beban kerja yang banyak;
d. Sesetengah pelajar menghadapi masalah pengangkutan untuk balik dari Kelas Intensif Jumaat.
7. Manfaat Kepada Murid Dan Guru:
a. Majoriti pelajar akan membuat ulangkaji (secara tidak langsung) ketika menjawab SWB dan 1H1S;
b. Pelajar akan didorong untuk belajar secara konsisten;
c. Guru akan dapat memastikan konsep-konsep penting dikuasai dengan baik oleh pelajar.

4
www.akademicikgutim.com

PERANCANGAN STRATEGIK PRINSIP PERAKAUNAN


SMK. ST. PETER BUNDU, TAHUN 2015

Matlamat
Strategik
Mendorong murid
melakukan
ulangkaji /
pembelajaran
kendiri secara
konsisten

Objektif
Pencapaian SPM
yang meningkat:
i.% Lulus

ISU STRATEGIK:
Pelajar tidak membuat ulangkaji secara konsisten
Petunjuk
TOV
KPI
Prestasi (Pep.Akhir SPM
SPM
Utama
Tahun
2014
2015
(KPI)
2014)

% Lulus

100%

100%

GPS

2.81

5.44

3.70%

29.63%

A-

22.22%

3.70%

ii.GPS
iii.Bilangan : A +

Intervensi/Inisiatif

5
www.akademicikgutim.com

PELAN TAKTIKAL PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU

Intervensi/Inisiatif
Bil

Projek

01

Kelas Intensif
Jumaat

Matlamat Strategik:
Mendorong murid melakukan ulangkaji / pembelajaran kendiri secara konsisten
i. Membuat modul kerja soalan isu-isu semasa
Tanggung
jawab
Guru Mata
Pelajaran

Pelaksanaan Kos/sumber

Indikator Output

Sasaran

Sepanjang
tahun
bermula 16
Januari 2015

Kualiti jawapan murid


meningkat

Murid
tingkatan 5

Tiada

Pelan
Kontigensi
Kelas
tambahan
waktu cuti
sekolah

6
www.akademicikgutim.com

PELAN OPERASI PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Mendorong murid melakukan ulangkaji / pembelajaran kendiri secara konsisten
Nama Projek
Kelas Intensif Jumaat
J. Pendek
80% murid mampu mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam ujian
formatif
Objektif
J. Panjang
80% murid mampu mencapai sekurang-kurangnya gred C dalam SPM
Langkah
Proses Kerja
Tanggung jawab
Tempoh
Pelan kontigensi/Status
Menganalisis dan
Guru mata pelajaran
Oktober 2014
mengenal pasti
kelemahan dan
1
kekuatan kualiti jawapan
peperiksaan akhir tahun
2014
Berbincang dalam
Guru mata pelajaran
Januari 2015
mesyuarat panitia
pertama 2015 untuk
2
sesi sumbang saran
tentang aktiviti PdP
dalam kelas intensif
Mengadakan kelas
Guru mata pelajaran
16 Januari 2015 - SPM
Mengadakan kelas
3
intensif Jumaat
tambahan pada waktu
cuti sekolah
Menilai perkembangan
Guru mata pelajaran
16 Januari 2015 - SPM
4
murid melalui hasil kerja
murid dan ujian formatif
Pemantauan
Penilaian
7
www.akademicikgutim.com

Penambahbaikan
Kekangan

8
www.akademicikgutim.com

Isu Kedua :
Pelajar tidak dapat mengakses kepada guru ketika menghadapi masalah menjawab soalan latihan akaun di luar waktu
sekolah
1. Punca Isu:
a. Ketika pelajar membuat ulangkaji atau membuat latihan di rumah, sering kali mereka akan menghadapi masalah
untuk menjawab soalan
b. Dalam keadaan tiada rakan berbincang dan tiada bimbingan guru, pelajar tidak dapat meneruskan kerja kerana tidak
faham
c. Ada pelajar yang mengemukakan soalan kepada rakan dengan SMS, tetapi ini memakan kredit handphone dan ada
limitasi dari segi keberkesanan komunikasi (sukar diterangkan soalan/jawapan kepada rakan dgn SMS)
2. Kesan Kepada Isu:
a. Soalan pelajar tidak mendapat bimbingan segera daripada rakan dan guru menyebabkan mereka berasa malas
untuk meneruskan kerja kerana tidak tahu jawapan mereka betul atau salah
b. Pelajar berasa keseorangan dan berasa tiada orang lain dapat membantu
c. Komunikasi antara pelajar dengan guru selepas sekolah tidak wujud dan menyebabkan pekongsian maklumat tidak
berlaku
3. Intervensi Potensi
a. Mengadakan kelas ekstra di luar hari persekolahan
b. Mewujudkan kumpulan chat atas talian
c. Menyertakan jawapan berkualiti bagi setiap soalan berbentuk SPM
d. Memuatnaik pelbagai bahan pembelajaran akaun di blog guru

9
www.akademicikgutim.com

4. Keutamaan Intervensi:

Intervensi Potensi
a

Intervensi Potensi
b

Impak Tinggi

Isu #3
Intervensi Potensi
d

Intervensi Potensi
c
Mudah

Keutamaan Intervensi:
i.
Mewujudkan kumpulan chat atas talian
ii.
Mengadakan kelas ekstra di luar hari persekolahan
iii.
Menyertakan jawapan berkualiti bagi setiap soalan berbentuk SPM
iv.
Memuatnaik pelbagai bahan pembelajaran akaun di blog guru
5. Bagaimana Interbvensi Ini Dapat Menyelesaikan Masalah:
Intervensi
Keterangan
Mewujudkan kumpulan chat atas talian
Satu group pembelajaran dibuat dengan aplikasi Telegram. Semua pelajar yang
(sila rujuk lampiran untuk maklumat
ada telefon pintar / tablet akan dijemput menjadi member. Setiap kali pelajar
lanjut)
menghadapi masalah akaun, dia boleh mengambil gambar soalan untuk
dikemukakan di group. Guru dan rakan lain akan memberikan maklum balas.
Member lain pula juga dapat membaca soalan dan balasan rakan mereka.
Dengan ini, pelajar akan mempeoleh maklum balas pada kadar segera daripada
guru atau daripada rakan lain. Komunikasi antara guru dengan pelajar dapat
dipanjangkan di luar waktu sekolah.
Pelajar-pelajar akan dijemput untuk menyertai study group di perpustakaan, di
Mengadakan kelas ekstra di luar hari
10
www.akademicikgutim.com

persekolahan

Menyertakan jawapan berkualiti bagi


setiap soalan berbentuk SPM

Memuatnaik pelbagai bahan


pembelajaran di blog guru

rumah guru atau di rumah rakan pada hujung minggu. Guru boleh menyertai
study group atau sekadar menyediakan tempat dan bahan. Dalam keadaan yang
tidak formal, pelajar akan dapat belajar dengan lebih selesa bersama dengan
rakan sekelas. Pelajar boleh membincangkan SWB dan 1H1S dalam study group.
Dengan ini, pembelajaran tidak terhad di sekolah dan tidak terhad pada hari
persekolahan sahaja.
Setiap soalan latihan yang diberikan kepada pelajar akan disertakan
jawapan contoh. Ini akan memudahkan pelajar mengkaji cara penyelesaian
suatu soalan latihan secara kendiri. Setiap kali pelajar berasa keliru tentang
kehendak soalan, mereka bolehlah merujuk jawapan untuk mengatasi kekeliruan
mereka. Jawapan boleh diberikan sebelum atau selepas latihan pelajar disemak.
Semua jawapan akan difailkan atau disusun dalam buku nota masing-masing
untuk memudahkan rujukan masa depan.
Dengan ini, pelajar akan berasa lebih yakin untuk menjawab soalan latihan akaun
atau membuat pembetulan akaun di rumah kerana ada jawapan contoh sebagai
rujukan.
Kuasa viral media sosial seperti Facebook dan YouTube masih lagi digunakan
dalam membantu pembelajaran akaun di luar waktu sekolah. Bagi pelajar yang
menggunakan Facebook, komunikasi antara guru dengan pelajar dapat
dipanjangkan selepas waktu sekolah. Bagi konsep atau soalan yang sukar, guru
akan membuat video akaun untuk menerangkan prosedur penting dalam
penyediaan akaun dan pelajar boleh mengakses video dari masa ke masa. Kuiz
interaktif atas talian turut disediakan bagi pelajar yang ingin menguji penguasaan
akaun.
Dengan ini, satu lagi lembaran dibuka untuk membolehkan pelajar menggunakan
internet dan smartphone untuk membantu dalam pembelajaran.

6. Apakah Isu-isu Yang Timbul Daripada Intervensi Ini:


a. Data plan diperlukan untuk mengakses internet (kos telefon meningkat)
b. Bukan semua pelajar ada smartphone

11
www.akademicikgutim.com

7. Manfaat Kepada Murid Dan Pelajar


a. Pembelajaran akaun dapat dipanjangkan di luar waktu sekolah tanpa kekangan masa dan tempat
b. Perkongsian ilmu antara guru dan pelajar berlaku dengan mudah

PERANCANGAN STRATEGIK PRINSIP PERAKAUNAN


12
www.akademicikgutim.com

SMK. ST. PETER BUNDU, TAHUN 2015


ISU STRATEGIK:
Pelajar tidak dapat mengakses kepada guru ketika menghadapi masalah menjawab soalan latihan akaun di luar waktu
sekolah
Petunjuk
TOV
KPI
Matlamat
Prestasi (Pep.Akhir SPM
Objektif
SPM
Intervensi/Inisiatif
Strategik
Utama
Tahun
2014
2015
(KPI)
2014)
Memanjangkan
Pencapaian SPM
a.
Mewujudkan kumpulan chat atas
tempoh masa
yang meningkat:
talian
bimbingan guru di i.% Lulus
% Lulus
100%
100% b.
Mengadakan kelas ekstra di luar
luar waktu
hari persekolahan
sekolah melalui
ii.GPS
GPS
2.81
5.44 c.
Menyertakan jawapan berkualiti
kuasa viral media
bagi setiap soalan berbentuk SPM
sosial dan juga
iii.Bilangan : A +
%
3.70%
0
d.
Memuatnaik pelbagai bahan
kemudahcapaian
pembelajaran akaun di blog guru
internet di
A
%
29.63%
0
kalangan murid
A%
22.22%
3.70%

13
www.akademicikgutim.com

PELAN TAKTIKAL PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Memanjangkan tempoh masa bimbingan guru di luar waktu sekolah melalui kuasa viral media sosial dan juga kemudahcapaian
internet di kalangan murid
i. Membuat modul kerja soalan isu-isu semasa
Intervensi/Inisiatif
Bil

Projek

01

MyTelegram SPM
2015

Tanggung
jawab
Guru Mata
Pelajaran

Pelaksanaan Kos/sumber

Indikator Output

Sepanjang
tahun

Kerja akaun murid dapat


Murid
disiapkan dan dihantar untuk tingkatan 5
semakan
Kualiti jawapan ujian formatif
dan ujian sumatif baik

Tiada

Sasaran

Pelan
Kontigensi
Menggunakan
Facebook
Group
ataupun
Whatsapp
Group

14
www.akademicikgutim.com

PELAN OPERASI PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Memanjangkan tempoh masa bimbingan guru di luar waktu sekolah melalui kuasa viral media sosial dan juga kemudahcapaian
internet di kalangan murid
Nama Projek
MyTelegram SPM 2015
J. Pendek
80% murid mendapat bimbingan segera daripada guru ketika membuat
latihan atau ketika membuat ulangkaji di luar waktu sekolah
Objektif
J. Panjang
80% murid memperoleh gred C dan ke atas dalam ujian, peperiksaan dan
SPM
Langkah
Proses Kerja
Tanggung jawab
Tempoh
Pelan kontigensi/Status
Menilai keberkesanan
Guru mata pelajaran
Disember 2014
Merujuk apps review
pelbagai aplikasi socialyang ada di laman web
1
chat dalam menyokong
PdP
Mengumpul nombor
Guru mata pelajaran
Januari 2015
2
telefon bimbit murid
Membina MyTelegram
Guru mata pelajaran
Januari 2015
SPM 2015 dan
3
menjemput murid
masuk ke group
Menerangkan peraturan Guru mata pelajaran
Januari 2015
penggunaan
4
MyTelegram SPM 2015
kepada murid
Menggunakan
Guru mata pelajaran
Januari SPM 2015
Jika Telegram server
MyTelegram SPM 2015
down, penggantinya
5
untuk menyokong
ialah Whatsapp
pembelajaran murid di
luar waktu PdP
Pemantauan
15
www.akademicikgutim.com

Penilaian
Penambahbaikan
Kekangan

16
www.akademicikgutim.com

Isu Ketiga :
Pelajar lemah dalam menjawab soalan berunsurkan KBAT
1. Punca Isu:
a. Asas perakaunan pelajar kurang mantap
b. Persediaan SPM pelajar terlalu terikat kepada bentuk-bentuk soalan yang lazim dijumpai dalam buku-buku latihan
dan kertas-kertas model SPM
c. Pelajar kurang meneroka dan mengkaji pelbagai variasi soalan perakaunan di rumah atau ketika dalam study group
2. Kesan Kepada Isu:
a. Pelajar akan gagal menggunakan pengetahuan dan kemahiran perakaunan yang telah dipelajari untuk
menyelesaikan soalan KBAT (walaupun sebenarnya suatu soalan KBAT itu adalah mudah diselesaikan)
b. Pelajar kurang peka dan gagal mengesan perangkap yang tersembunyi dalam kehendak soalan dan dalam datadata yang diberikan dalam soalan menyebabkan kehilangan markah yang banyak
c. Pelajar akan berasa kurang yakin berhadapan dengan bentuk soalan yang tidak biasa dijumpai ketika dalam
peperiksaan menyebabkan banyak masa terbuang di suatu soalan
3. Intervensi Potensi:
a. Mendedahkan pelajar tentang pelbagai perangkap soalan SPM
b. Memantapkan asas-asas perakaunan
c. Mewujudkan pemahaman yang betul mengenai KBAT dalam Prinsip Perakaunan di kalangan pelajar
d. Menggalakkan pelajar untuk mewujudkan buku koleksi soalan KBAT peribadi

17
www.akademicikgutim.com

4. Keutamaan Intervensi:

Intervensi Potensi
d

Intervensi Potensi
a

Impak Tinggi

Isu #3
Intervensi Potensi
c

Intervensi Potensi
b
Mudah

Keutamaan Intervensi:
i.
Mendedahkan pelajar tentang pelbagai perangkap soalan SPM
ii.
Menggalakkan pelajar untuk mewujudkan buku koleksi soalan KBAT peribadi
iii.
Memantapkan asas-asas perakaunan
iv.
Mewujudkan pemahaman yang betul mengenai KBAT dalam Prinsip Perakaunan di kalangan pelajar
5. Bagaimana Intervensi Ini Dapat Menyelesaikan Masalah:
Intervensi
Keterangan
Mendedahkan pelajar tentang pelbagai
Setiap tahun, soalan 2 dan soalan 3 SPM Prinsip Perakaunan kertas 2
perangkap soalan SPM
mengandungi banyak perangkap yang boleh menyebabkan pelajar memberikan
jawapan yang salah. Tugas guru adalah memberi pendedahan kepada pelajar
tentang perangkap yang menjadi kegemaran penggubal soalan. Selain itu,
guru juga akan melatih pelajar agar peka dan cekap untuk mengesan pelbagai
perangkap perakaunan melalui pelbagai variasi soalan latihan.
Dengan ini, pelajar dijangkakan akan lebih cermat dan cekap untuk mengesan
perangkap soalan dan mampu meminimumkan risiko kehilangan markah.
Menggalakkan pelajar untuk
Guru akan mewajibkan pelajar untuk mewujudkan satu buku koleksi khas
18
www.akademicikgutim.com

mewujudkan buku koleksi soalan KBAT


peribadi

Memantapkan asas-asas perakaunan

Mewujudkan pemahaman yang betul


mengenai KBAT dalam Prinsip
Perakaunan di kalangan pelajar

untuk mengumpul pelbagai soalan KBAT. Setiap soalan dalam koleksi ini
disertaikan jawapan yang betul dan berkualiti. Selepas itu, pelajar digalakkan
supaya selalu membaca buku koleksi HOTS tersebut agar tidak mudah lupa.
Dengan ini, pelajar akan dapat menyimpan semua soalan KBAT yang pernah
dijawab dan lama-kelamaan pelajar akan semakin biasa dengan bentuk-bentuk
soalan KBAT dan cekap menangani soalan KBAT.
Untuk menjawab soalan KBAT, asas perakaunan yang kukuh dan mantap adalah
perlu misalnya konsep debit & kredit, format penyata kewangan, cara
mengimbang akaun, dan sebagainya. Semua soalan KBAT merupakan unjuran
daripada konsep atau pengetahuan perakaunan yang asas.
Untuk membantu mengukuhkan asas perakaunan pelajar, beberapa strategi
tahun-tahun lepas perlu digunakan semula seperti Nota Q&A yang diperkaya
dengan slide baru, Kuiz Elektronik dan Kuiz Interaktif.
Dengan ini, dijangkakan pelajar akan membina asas perakaunan yang kukuh dan
membantu dalam menjawab soalan KBAT.
Pelajar masa kini masih lagi sangat terikat kepada skema pemarkahan SPM
tahun lepas dan soalan-soalan ramalan SPM. Sedangkan LPM sekarang tidak
menetapkan skema pemarkahan yang sama dan penggubal soalan SPM
mengeluarkan soalan-soalan yang bercanggah dengan ramalan soalan di
pasaran.
Tugas guru di sini adalah menerapkan pemikiran yang betul tentang KBAT,
iaitu:
KBAT bukan bermaksud soalan sukar, tetapi soalan biasa yang diolah
kepada bentuk soalan yang memerlukan pemikiran;
KBAT bukan khas untuk dijawab oleh pelajar pandai sahaja, sebaliknya
KBAT memerlukan pelajar betul-betul memahami kehendak soalan dan
memerlukan sedikit pemikiran kritis dan kreatif untuk memberikan jawapan
betul;
KBAT bukanlah sesuatu yang lazim dijumpai dalam buku, tetapi bukan
juga sesuatu yang langsung tiada kaitan dengan pelajaran kita.
Pemahaman yang betul tentang KBAT perlu diterapkan dalam PdP seharian.
Dengan ini, pelajar akan mengurangkan kebergantungan kepada skema
19
www.akademicikgutim.com

pemarkahan SPM tahun lepas dan kepada soalan-soalan ramalan, sebaliknya


pelajar akan mula betul-betul membuat persediaan untuk menghadapi KBAT dan
melakukan 3 intervensi di atas dengan lebih baik.

6. Apakah Isu-isu Yang Timbul Daripada Intervensi Ini:


a. Guru perlu lebih bersedia melayan persoalan daripada pelajar ketika mereka mencuba soalan KBAT;
b. Kehadiran penuh dalam setip sesi PdP adalah perlu; intervensi tidak akan berjaya jika terdapat pelajar yang selalu tidak
hadir;
7. Manfaat Kepada Murid Dan Guru:
a. Berbekalkan pengetahuan tentang KBAT yang betul, pelajar dan guru mampu merancang strategi yang betul untuk
menghadapi soalan KBAT dalam SPM;
b. Guru tidak seharusnya mengajar berdasarkan skema pemarkahan SPM tahun lepas semata-mata kerana peraturan
pemarkahan adalah berbeza-beza dari tahun ke tahun dan peraturan pemarkahan yang sudah lepas tidak patut dijadikan
bahan pengajaran yang muktamad untuk mencapai kecemerlangan pada SPM akan datang (LPM tidak mahu melihat
guru mengajar pelajar berdasarkan peraturan pemarkahan);
c. Pelajar dan guru tidak lagi tertumpu pada soalan ramalan, sebaliknya tumpuan diberikan kepada semua topik dalam
sukatan pelajaran.

20
www.akademicikgutim.com

PERANCANGAN STRATEGIK PRINSIP PERAKAUNAN


SMK. ST. PETER BUNDU, TAHUN 2015

Matlamat
Strategik
Meningkatkan
kompetensi
pelajar dalam
memahami
kehendak soalan
KBAT dan teknik
menjawab soalan
KBAT yang
berkesan

ISU STRATEGIK: Pelajar Lemah Dalam Menjawab Soalan Berunsurkan KBAT


Petunjuk
TOV
KPI
Prestasi (Pep.Akhir SPM
Objektif
SPM
Intervensi/Inisiatif
Utama
Tahun
2014
2015
(KPI)
2014)
Pencapaian SPM
i.
The Trap Sniper
yang meningkat:
ii.
Personal HOTS Collection
i.% Lulus
% Lulus
100%
100% iii.
Ground Up
iv.
Expect The Unexpected
ii.GPS
GPS
2.81
5.44
iii.Bilangan : A +

3.70%

29.63%

A-

22.22%

3.70%

21
www.akademicikgutim.com

PELAN TAKTIKAL PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Meningkatkan kompetensi pelajar dalam memahami kehendak soalan KBAT dan teknik menjawab soalan KBAT yang berkesan
i. Membuat modul kerja soalan isu-isu semasa
Intervensi/Inisiatif
Bil

Projek

01

Modul Skil Praktis


Prinsip
Perakaunan

Tanggung
jawab
Guru Mata
Pelajaran

Pelaksanaan Kos/sumber

Indikator Output

Sasaran

Sepanjang
tahun

Kualiti analisa soalan murid


Kualiti penyata kewangan
yang disediakan oleh murid
Kualiti belanjawan murid

Murid
tingkatan 5

Tiada

Pelan
Kontigensi
Menggunakan
buku kerja
jenama lain
yang
berkualiti dari
segi soalan
dan jawapan

22
www.akademicikgutim.com

PELAN OPERASI PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Meningkatkan kompetensi pelajar dalam memahami kehendak soalan KBAT dan teknik menjawab soalan KBAT yang berkesan
Nama Projek
J. Pendek
Objektif
Langkah

J. Panjang
Proses Kerja
Pemilihan buku modul
yang mempunyai
kuantiti soalan KBAT
yang banyak dan kualiti
jawapan KBAT yang
mantap
Meminta pelajar
menyediakan buku
koleksi KBAT dan cuba
membudayakan pelajar
supaya rajin membaca
buku koleksi KBAT
Menggunakan soalan
latihan KBAT dalam
Modul Skil Praktis
Prinsip Perakaunan
dalam PdP dan dalam
kelas intensif
Mencetak modul
mengikut bab

Modul Skil Praktis Prinsip Perakaunan


60% murid mampu mengesan perangkap dalam soalan KBAT dengan baik
dan mampu menjawab dengan betul
60% murid mampu menjawab soalan KBAT dengan yakin dan mampu
membimbing rakan-rakan lain untuk menjawab soalan KBAT
Tanggung jawab
Tempoh
Pelan kontigensi/Status
Guru mata pelajaran
Disember 2014
Guru mengubahsuai
soalan-soalan sedia ada
menjadi soalan KBAT

Guru mata pelajaran

Sebelum mula
menggunakan Modul
Skil Praktis Prinsip
Perakaunan

Guru menyediakan
handouts kolekasi KBAT
untuk memperkaya
koleksi KBAT pelajar

Guru mata pelajaran

Bulan Februari 2015 SPM

Mendapatkan soalan
percubaan/kertas
ramalan di internet

Pembantu Am Pejabat

Februari 2015 - SPM

Mencetak di luar jika


perlu dengan
23

www.akademicikgutim.com

menggunakan dana
kelas
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
Kekangan

24
www.akademicikgutim.com

Isu Keempat :
Pelajar kurang cekap untuk menghasilkan folio tugasan projek gred A
1. Punca Isu:
a. Pelajar tiada pengalaman menggunakan Microsoft Excel
b. Folio akaun yang dihasilkan tidak menepati kriteria untuk mendapat skor A
c. Pelajar membuat dan menghantar folio pada saat-saat akhir
d. Sesetengah pelajar tidak memiliki laptop / printer di rumah
2. Kesan Kepada Isu:
a. Folio tugasan projek pelajar tidak dapat memperoleh markah yang cemerlang
b. Akaun-akaun yang disediakan dalam folio banyak mengandungi kesilapan
c. Pelajar gagal menghantar folio pada tarikh yang telah ditetapkan
3. Intervensi Potensi:
a. Mengadakan sesi bimbingan intensif tugasan projek
b. Menyediakan video-video tutorial langkah demi langkah
c. Menggunakan aplikasi atas talian untuk membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah teknikal komputer dan
Microsoft Excel secara jarak jauh
d. Mengadakan kelas bimbingan petang selama 7 8 minggu

25
www.akademicikgutim.com

4. Keutamaan Intervensi:

Intervensi Potensi
d

Intervensi Potensi
a

Impak Tinggi

Isu #4

Intervensi Potensi
c

Intervensi Potensi
b
Mudah

Keutamaan Intervensi:
i.
Mengadakan sesi bimbingan intensif tugasan projek
ii.
Mengadakan kelas bimbingan petang selama 7 8 minggu
iii.
Menyediakan video-video tutorial langkah demi langkah
iv.
Menggunakan aplikasi atas talian untuk membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah teknikal komputer dan
Microsoft Excel secara jarak jauh
5. Bagaimana Intervensi Ini Dapat Menyelesaikan Masalah:
Intervensi
Keterangan
Mengadakan sesi bimbingan intensif
Sesi bimbingan intensif selama 2 hari 1 malam di dalam bilik Chrome Book
tugasan projek
sekolah. Guru akan memberikan bimbingan tentang penggunaan Microsoft Excel
(sila rujuk lampiran untuk maklumat
untuk menghasilkan folio tugasan projek yang bertaraf gred A. Pelajar pula akan
terperinci)
mengikuti 7 slot bimbingan yang merangkumi semua aspek yang perlu ada dalam
folio. Pada slot terakhir, semua pelajar akan mencetak folio masing-masing dan
menghantar kepada guru sebelum tamat perkampungan.
Dengan ini, tempoh pelaksanaan tugasan projek yang pada asalnya 2 bulan kini
26
www.akademicikgutim.com

Mengadakan kelas bimbingan petang


selama 7 8 minggu

Menyediakan video-video tutorial


langkah demi langkah

Menggunakan aplikasi atas talian untuk


membantu pelajar untuk menyelesaikan
masalah teknikal komputer dan
Microsoft Excel secara jarak jauh

dapat disingkatkan kepada 2 hari sahaja dan folio dapat dihasilkan dalam
suasana yang kondusif dan pada kos minima. Sekaligus tabiat membuat folio
pada saat akhir turut tidak wujud.
Pelajar dan guru akan stay back di sekolah pada setiap petang Jumaat (selama 7
- 8 minggu) untuk sesi bimbingan. Pada setiap minggu, satu aspek tugasan
projek akan diberikan tumpuan. Selepas 7 kali sesi bimbingan, pelajar akan dapat
menyiapkan folio dan menghantar sebelum tarikh tutup.
Dengan ini, pelajar dapat menyiapkan folio dalam masa 7 minggu mengikut
kelajuan masing-masing.
Satu siri video tutorial untuk tugasan projek akan dihasilkan oleh guru dan
dimuat naik ke YouTube. Link kepada video-video akan disebarkan kepada
pelajar melalui MyTelegram. Dalam setiap video, tutorial langkah demi langkah
ditunjukkan dengan jelas. Pelajar boleh download, boleh pause dan boleh rewind
mengikut keperluan masing-masing. Ini adalah berkesan khasnya untuk bahagian
yang sukar dan lmelibatkan banyak langkah.
Dengan ini, pelajar akan menjadikan video ini sebagai rujukan ketika membuat
folio di rumah.
TeamViewer merupakan satu perisian atas talian yang membolehkan guru
menggunakan laptop pelajar secara jarak jauh. Kedua-dua guru dan pelajar
mestilah install TeamViewer di laptop.
Apabila pelajar menghadapi masalah yang sukar diselesaikan, misalnya tidak
pandai membaiki link Microsoft Excel yang rosak, maka guru akan menggunakan
laptopnya untuk mengakses laptop pelajar berkenaan, dan guru dapat
menggunakan laptop pelajar secara jarak jauh seperti laptop sendiri.
Ini amat berkesan untuk membantu pelajar untuk menyelesaikan masalah
teknikal yang di luar kemampuan pelajar.

6. Apakah Isu-isu Yang Timbul Daripada Intervensi Ini:


a. Kos untuk mengadakan perkampungan adalah tinggi dan pelajar akan kepenatan
b. Guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran komputer, ICT dan Microsoft Excel yang mantap supaya dapat
memberikan bimbingan yang berkualiti
27
www.akademicikgutim.com

7. Manfaat Kepada Murid Dan Guru:


a. Folio yang berkualiti dapat dihasilkan oleh pelajar
b. Membolehkan pelajar memperoleh markah melebihi 18%

28
www.akademicikgutim.com

PERANCANGAN STRATEGIK PRINSIP PERAKAUNAN


SMK. ST. PETER BUNDU, TAHUN 2015

Matlamat
Strategik
Meningkatkan
kecekapan pelajar
menghasilkan
folio tugasan
projek gred A

ISU STRATEGIK: Pelajar kurang cekap untuk menghasilkan folio tugasan projek gred A
Petunjuk
TOV
KPI
Prestasi (Pep.Akhir SPM
Objektif
SPM
Intervensi/Inisiatif
Utama
Tahun
2014
2015
(KPI)
2014)
Pencapaian SPM
i.
Perkampungan Tugasan Projek
yang meningkat:
ii.
Klinik Tugasan Projek
i.% Lulus
% Lulus
100%
100% iii.
YouTube Channel
iv.
TeamViewer
ii.GPS
GPS
2.81
5.44
iii.Bilangan : A +

3.70%

29.63%

A-

22.22%

3.70%

29
www.akademicikgutim.com

PELAN TAKTIKAL PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU

Intervensi/Inisiatif
Bil

Projek

01

Perkampungan
Tugasan Projek
Prinsip
Perakaunan
(3756/3)

Matlamat Strategik:
Meningkatkan kecekapan pelajar menghasilkan folio tugasan projek gred A
i. Membuat modul kerja soalan isu-isu semasa
Tanggung
jawab
Guru Mata
Pelajaran

Pelaksanaan Kos/sumber

Indikator Output

Sasaran

17 Apr 18
Apr 2015

Kualiti folio tugasan projek


pelajar

Murid
tingkatan 5

RM550

Pelan
Kontigensi
Klinik
Tugasan
Projek

30
www.akademicikgutim.com

PELAN OPERASI PRINSIP PERAKAUNAN TAHUN 2015


SMK. ST. PETER BUNDU
Matlamat Strategik:
Meningkatkan kecekapan pelajar menghasilkan folio tugasan projek gred A
Nama Projek
Perkampungan Tugasan Projek Prinsip Perakaunan (3756/3)
J. Pendek
100% pelajar memperoleh 18% ke atas bagi folio tugasan projek
Objektif
J. Panjang
Mengekalkan 100% lulus dalam SPM
Langkah
Proses Kerja
Tanggung jawab
Tempoh
Pelan kontigensi/Status
Sumbang saran
Guru mata pelajaran
Januari 2015
Meminta pendapat
bersama pelajar melalui
daripada guru
MyTelegram untuk
cemerlang seperti Cikgu
1
mengetahui maklum
Sila, Cikgu Azlan dan
balas pelajar tentang
Cikgu Narzuki
tugasan projek tingkatan
4
Mendraf kertas kerja
Ketua Bidang VOTEK
Februari 2015
2
dan dibentangkan
Semua ahli panitia
dalam mesyuarat panitia
Memohon kelulusan
Ketua panitia dan
Bulan March 2015
3
daripada pengetua
setiausaha panitia
Memanggil mesyuarat
Semua AJK
March 16 April 2015
4
AJK dan mula membuat Perkampungan
persediaan
Pelaksanaan
Semua AJK
17 Apr 18 Apr 2015
5
Perkampungan
Perkampungan
Tugasan Projek
Mesyuarat post mortem Semua AJK
Dalam masa seminggu
7
dan laporan aktiviti
Perkampungan
selepas tamat
perkampungan
Pemantauan
31
www.akademicikgutim.com

Penilaian
Penambahbaikan
Kekangan

32
www.akademicikgutim.com