Anda di halaman 1dari 4

Nama: ......................................................

Kelas: ......................................................

Prinsip Akaun Tingkatan 4


Ujian Mac 2014

5
0

1. Lengkapkan jadual berikut dengan menyatakan ciri-ciri perniagaan:


Ciri-Ciri
Milikan
Liabiliti
Pengurusan
Modal
Akta
Hayat perniagaan

Pertama Berhad
2 hingga hingga had
Terhad
Lembaga pengarah syarikat yang dilantik
Terbitan saham kepada orang awam
Akta Syarikat 1965
Berterusan

Koperasi Saujana Bahagia Berhad


50 hingga tiada had
Terhad
Anggota Lembaga Koperasi
Caruman ahli koperasi
Akta Koperasi 1993
Berterusan
(10 markah)

2. Puan Angelina menjalankan perniagaan pembekalan barang pembinaan. Merujuk situasi berikut, nyatakan
konsep perakaunan yang terlibat:
Situasi
(a) Angelina menjalankan urus niaga dalam Ringgit Malaysia
(b) Premis direkodkan pada harga kos dalam penyata kewangan
(c) Faedah atas simpanan tetap yang diterima direkodkan dalam penyata
pendapatan dengan mengambil kira faedah yang masih belum diterima dalam
tahun semasa
(d) Angelina menggunakan kaedah susut nilai baki berkurangan untuk semua
asetnya bagi setiap tahun
(e) Dijangkakan perniagaan Angelina akan menerima untung daripada projek
pembangunan bandar Tenggara yang akan dilaksanakan tahun hadapan.
Namun tidak dapat dilaporkan lagi dalam penyata kewangan perniagaan

Konsep perakaunan
Wang sebagai ukuran
Kos sejarah
Asas perakaunan
akruan
Ketekalan
Konservatisme
(5 markah)

3. Lengkapkan proses kitaran perakaunan yang berikut


Dokumen
Sumber
Catatan
penutupan

Buku catatan
pertama

Penyediaan
penyata kewangan

Lejar

Imbangan duga
terlaras

Imbangan Duga

Pelarasan

(5 markah)

4. Nyatakan kesan terhadap aset, liabiliti dan ekuiti pemilik bagi setiap urus niaga berikut.

Urus Niaga

Aset

Kesan ke atas
Ekuiti pemilik
Liabiliti (Modal + untung bersih)
(Modal + Hasil - belanja)

(a) Beli barang niaga secara kredit RM3 000


(b) Ambilan tunai RM200 untuk tujuan peribadi pemilik
(c) Menjual kenderaan terpakai dan terima cek RM5 000
(d) Bayar sewa dengan tunai RM320
(e) Ambilan barang niaga RM4 500
(f) Bayar pembekal dengan cek RM2 800 untuk hutang
bernilai RM3 000
(g) Pemilik membawa masuk perabot peribadi RM1 500
ke dalam perniagaan
(h) Terima tunai daripada penghutang RM4 300 untuk
menyelesaikan hutang RM4 500
(i) Jualan barang niaga secara tunai RM1 200. Kos asal
barang tersebut RM1 000
(j) Terima dividen RM300 secara tunai dari Hijrah Berhad

RM3 000 RM3 000


(RM200)
RM5 000
(RM5 000)
RM320
(RM4 500)

(RM320)
(RM4 500)

(RM2 800) (RM3 000)

RM200

RM1 500
RM4 300
(RM4 500)
RM1 200
(RM1 000)
RM300

(RM200)

RM1 500
(RM200)
RM200

RM300
(10 markah)
5. Perniagaan Sunitha ialah sebuah perniagaan milikan tunggal yang menjalankan perniagaan di Taman
Melayu, Setapak. Yang berikut merupakan baki aset dan liabiliti perniagaannya pada 31 Mac 2011

Perabot
Stok
Penghutang
Bank
Modal
Pemiutang

RM
5 520
17 760
5 660
7 800
31 130
5 610

Urus niaga dalam bulan April 2011 adalah seperti berikut:


1/4 Menerima dua keping cek berjumlah RM1 880 daripada penghutang.
3/4 Membeli barang niaga secara kredit RM6 340.
6/4. Bayar sewa kedai dengan cek RM400
9/4 Sekeping cek bernilai RM920 yang diterima daripada penghutang di dapati tak laku
12/4 Stok pada harga kos RM7 700 dijual secara kredit RM9 200
15/4 Membeli perabot dengan cek RM500
18/4 Tunai dari bank RM450 dikeluarkan untuk kegunaan pejabat
Sediakan:
(a) Catatan lejar untuk urus niaga Perniagaan Sunitha
(14 markah)
(b) Imbangan duga Perniagaan Sunitha pada 31 Mac 2011
(5 markah)

~ SOALAN TAMAT ~
Tarikh

Akaun Perabot
RM
Tarikh

RM

31/3
15/4

Baki b/b
Bank

5 520
500
30/4

1/5

Tarikh
31/3
3/4

1/5

Baki b/b

Baki b/b
Pemiutang

Baki b/b

Tarikh
31/3
9/4
12/4

Baki b/b
Bank
Jualan

1/5

Baki b/b

Tarikh
31/3
1/4

Baki b/b
Penghutang

Tarikh
30/4

Baki b/b

Baki h/b

Tarikh

31/3

Tarikh
6/4
1/4

Baki h/b

Bank
Baki b/b

6 020
6 020

6 020
6 020
Akaun Stok
RM
Tarikh
17 760
6 340
30/4
24 100
24 100

RM

Baki h/b

24 100
24 100

Akaun Penghutang
RM
Tarikh
5 660
1/4
Bank
920
9 200
30/4
Baki h/b
15 780
13 900
Akaun Bank
RM
Tarikh
7 800
6/4
1 880
9/4
15/4
18/4
30/4

1/5

Baki h/b

RM
1 880
13 900
15 780

RM
Sewa
Penghutang
Perabot
Belanja pejabat

400
920
500
450

Baki h/b

7 410
9 680

9 680
7 410
Akaun Modal
RM
Tarikh
31 130
31/3
31 130
1/5

RM
31 130
31 130
31 130

Baki b/b
Baki b/b

Akaun Pemiutang
RM
Tarikh
31/3
Baki b/b
3/4
Belian
11 950
11 950
1/5
Baki b/b
Akaun Sewa
RM
Tarikh
400 30/4
400
400

RM
5 610
6 340
11 950
11 950

RM
Baki h/b

400
400

Tarikh
30/4

Tarikh
18/4
1/5

Akaun Jualan
RM
Tarikh
9 200
12/4
9 200
1/5

Baki h/b

Bank
Baki b/b

Penghutang
Baki b/b

Akaun Belanja Pejabat


RM
Tarikh
450
30/4
Baki h/b
450
450

RM
450
450

PerniagaanSunitha
Imbangan Duga Pada 30 April 2011
Debit (RM)
Kredit (RM)
Perabot
Stok
Penghutang
Bank
Sewa
Belanja Pejabat

6 020
24 100
13 900
7 410
400
450

Jualan
Modal
Pemiutang

9 200
31 130
11 950
52 280

RM
9 200
9 200
9 200

52 280

Anda mungkin juga menyukai