Anda di halaman 1dari 7

PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (Reka Bentuk dan Teknologi PPT &

PAT)
ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

1. Tahap pencapaian akademik dari segi kuantiti masih


sederhana.
2. Tahap pencapaian akademik dari segi kualiti masih di tahap
sederhana.

Meningkatkan pencapaian akademik dari segi kuantiti dan kualiti ke


tahap cemerlang.
OBJEKTIF

1. Meningkatkan pencapaian PPT dan PAT dari segi kualiti.


2. Meningkatkan pencapaian PPT dan PAT dari segi kuantiti.
3. Meningkatkan kreativiti dan inovasi dari segi penghasilan
hasil kerja murid.
4. Membantu murid mencapai Tahap Penguasaan tertinggi
dalam Pentaksiran Sekolah mata pelajaran RBT.
BI
L
1.

2.

PELAN TAKTIKAL (PT)


STRATEGI 2015

Skor A

Pereka Muda

T/JAWAB

TEMPOH

KOS/SUMBER

OUTPUT/HASIL

Ketua
Panitia &
Guru RBT

Sepanjang
tahun

RM50 /
PCG

Keputusan
PPT dan
PAT serta
Tahap
Penguasaan
murid dalam
Pentaksiran
Sekolah

Ketua
Panitia &
Guru RBT

Mei

Barangan
Terpakai
yang
dibawa
oleh murid

Kreativiti
murid dapat
dicungkil

KPI

PELAN
KONTIGENSI

Bilangan A
PPT dan
PAT
meningkat.

Peratus lulus
PPT dan
PAT serta TP
murid
meningkat.

Penggunaan
modul reka
cipta

CATATAN
/ STATUS

3.

Program Minggu
Panitia

Buku Kreatif RBT

Guru RBT

Mei

RM 50

90% murid
melibatkan
diri dalam
program.

Peratus lulus
PPT dan
PAT
meningkat

Semua
Guru RBT

Bulan Mei
atau
Oktober

Tiada

Keputusan
PPT dan
PAT

Bilangan A
PPT dan
PAT
meningkat

PELAN OPERASI 1
2

Buku kreatif
yang
dihasilkan
berkaitan
dengan topik
pembelajaran

Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja
Kekangan
Pemantauan
Penilaian

Skor A
Murid dapat meningkatkan peratus lulus dan bilangan A dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan
Akhir tahun bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi
Januari November
Murid RBT (Tahun 4 dan 5)
Guru RBT
Guru akan menyediakan soalan latih tubi secara berkala kepada murid murid untuk ulangkaji
Murid kurang mengulangkaji mata pelajaran elektif seperti Reka Bentuk dan Teknologi
Post Mortem

Penambahbaikan

Tandatangan Penilaian

Nama Penilai

Tarikh

PELAN OPERASI 2
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

Pereka Muda
Murid dapat meningkatkan daya kreativiti dan mencungkil bakat dalam inovasi
Mei
Semua Murid Tahap 2 dibantu oleh murid tahap 1
Semua Guru
3

Proses Kerja
Kekangan
Pemantauan
Penilaian

Murid diminta mereka cipta projek eksperimental menggunakan idea sendiri dengan menggunakan barangan
terpakai yang dikumpul dan dibawa oleh mereka
Murid kurang kreativiti dalam menghasilkan kerja projek
Post Mortem

Penambahbaikan

Tandatangan Penilaian

Nama Penilai

Tarikh

PELAN OPERASI 3
Nama Program
Objektif

Minggu Panitia
Murid dapat meningkatkan peratus lulus dan bilangan A dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan
Akhir tahun bagi mata pelajaran RBT dan memperkenalkan murid-murid dengan Mata Pelajaran Reka Bentuk dan

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Teknologi
Mei
Semua Murid
Semua Guru
Guru akan menyediakan pelbagai aktiviti yang menarik untuk disertai oleh semua murid di dalam kumpulan yang
akan dibentuk.
4

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

Murid kurang mengenali mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi


Post Mortem

Penambahbaikan

Tandatangan Penilaian

Nama Penilai

Tarikh

PELAN OPERASI 4
Nama Program
Objektif

Buku Kreatif
Murid dapat meningkatkan peratus lulus dan bilangan A dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat
Proses Kerja

Akhir tahun bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi


Mei atau Oktober
Murid RBT (Tahun 4 dan 5)
Guru RBT
Guru akan menyediakan tugasan dan murid akan menyelesaikannya serta membuat dokumentasi menggunakan
buku idea mengikut kreativiti masing-masing. Markah akan diberi sebanyak 40% mewakili kerja kursus untuk di

Kekangan
Pemantauan
Penilaian

masukkan kedalam peratus keseluruhan peperiksaan.


Murid perlu dibantu untuk mencapai markah yang paling tinggi dalam kerja kursus mereka.
Post Mortem
5

Penambahbaikan

Tandatangan Penilaian

Nama Penilai

Tarikh

SEKOLAH KEBANGSAAN (P) PUDU DUA

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN


OPERASI
PANITIA REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
6