Anda di halaman 1dari 8

Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam

engineer /Driver berkaitan FMA 1967 dan OSHA


1. Nyatakan akta yang terlibat dengan Boiler?
2. Sebutkan 15 regulation dibawah FMA 1967?
3. Sebutkan 7 regulation dibawah OSHA 1994?
4. Nyatakan regulation yang terlibat dengan boiler dibawah akta FMA
1967?
5. Apa beza Akta, Peraturan, Industrial Code of Practice, Guideline dan
Standard Operating Prosedur?
6. Nyatakan iCOP yang berkaiatan dengan boiler?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam
engineer /Driver berkaitan FMA (SB & UPV ) Regulation 1970;
1. Nyatakan prosedur import boiler?
2. Nyatakan prosedur buat boiler baru?
3. Nyatakan standard condition import boiler?
4. Pada keadaan macammana, JKKP boleh beri ASWP lebih rendah dari
Design pressure?
5. Pada keadaan macammana, JKKP boleh tidak mengeluarkan ASWP?
6. Sebutkan 13 essential fitting pada boiler?
7. Nyatakan standard condition yang perlu dipatuhi bagi essential fitting?
8. Apa yang perlu ada pada Safety valve mengikut akta?
9. Nyatakan defect yang sering berlaku pada SV?
10. Apa yang perlu ada pada Blow down valve mengikut akta?
11. Apa yang perlu ada pada Main Stop Valve mengikut akta?
12. Apa yang perlu ada pada Feed Check Valve mengikut akta?
13. Apa yang perlu ada pada Gauge Glass mengikut akta?
14. Apa yang perlu ada pada Pressure Gauge mengikut akta?
15. Apa yang perlu ada pada Feed pump mengikut akta?
16. Terangkan kenapa Feed Pump selalu rosak?
17. Apa yang perlu ada pada Inspector Test Pressure Gauge Attachment
mengikut akta?
18. Kenapa boiler sekarang tiada Inspector Test Pressure Gauge
Attachment?
19. Apa yang perlu ada pada Low Water Alarm mengikut akta?
20. Apa yang perlu ada pada Low Water Fuel Cut Out mengikut akta?
21. Apa yang perlu ada pada Name Plate mengikut akta?
22. Apa yang perlu ada pada Fusible Plug mengikut akta?
23. Kenapa boiler sekarang tiada Fusible plug?
24. Terangkan syarat couple boiler?

25. Terangkan Steam Test mengikut akta?


26. Bila kita wajib menjalankan Steam Test?
27. Apakah Tujuan Steam test?
28. Terangkan HT mengikut akta?
29. Bila kita wajib menjalankan HT?
30. Apakah tujuan HT?
31. Jika tiada air, apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk
menggantikan air untuk menjalankan HT?
32. Kenapa HT kena melebihi 20 minit? Kenapa tak 19 minit?
33. Sepatutnya holding time 20 minit, tiada penurunan tekanan jika
tekanan menurun selepas 20 minit..adakah HT itu boleh diterima?
34. Apakah beza HT dengan Leak Test?
35. Bagaimana nak set 3 buah Safety Valve?
36. Boleh tak kita set SV yang tekanan rendah dahulu baru yang tekanan
tinggi? Terangkan?
37. Apa maksud heating surface?
38. Bagaimana hendak kira heating surface untuk steam drum?
Membrane tube?
39. Apakah tujuan kita hendak kira Heating Surface?
40. Pada name plate ada dinyatakan HS untuk Drum dan tube, HS untuk
superheater tube dan HS untuk economizer? Bila kita nak guna data
tersebut?
41. Apakah syarat open boiler?
42. Apakah maksud insufficient cooled? berapa suhu maksima?
43. Bagaimana kita nk tahu boiler kita bebas dari wasap berbahaya?
44. Apakah maksud effectively disconnected?
45. Apakah maksud repair mengikut akta?
46. Nyatakan apa itu dangerous occurrence?
47. Adakah plug tube perlu mendapat kelulusan DOSH?
48. Bagaimana teknik plug tube untuk water tube dan fire tube?
49. Nyatakan procedure untuk mengganti tube yang rosak?
50. Terangkan penggunaan boring JKJ 101, JKJ102, JKJ103, JKJ104, JKJ105,
& JKJ 106?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam
engineer /Driver berkaitan FMA (certificate of competency - examination)
Regulation 1970;
1. Nyatakan jenis peperiksaan yang dijalankan oleh JKKP?
2. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam
Driver?
3. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st Grade Steam Driver?

4. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 2nd Grade Steam


engineer?
5. Apakah syarat untuk menduduki peperiksaan 1st Grade Steam
engineer?
6. Nyatakan serious misconduct?
7. Bila lesen boleh ditarik balik?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam
engineer /Driver berkaiatan FMA (Person In Charge) Regulation 1970;
1. Nyatakan syarat keperluan PIC mengikut heating surface?
2. Nyatakan tanggungjawab VE?
3. Nyatakan 5 jenis boiler yang tidak memerlukan PIC?
4. Apakah tanggungjawab majikan jika PIC berpindah ke syarikat lain?
5. Boleh atau tidak sesebuah premis mengoperasikan boiler tanpa PIC?
Contoh soalan yang boleh disoal oleh DOSH semasa oral Steam
engineer /Driver berkaiatan FMA (Notification, Certificate of fitness &
Inspection) Regulation 1970;
1. Nyatakan 5 jenis inspection yang dijalankan oleh DOSH mengikut
Akta?
2. Terangkan bila initial inspection dijalankan?
3. Berapa lama kekerapan regular inspection?
4. Boleh tak kita menangguhkan regular inspection? Berapa lama? Dan
siapa yang meluluskannya?
5. Berapa lama tempoh kita perlu menghantar permohonan untuk renew
CF boiler kita?
6. Untuk tujuan apa, special inspection dijalankan?
7. Untuk tujuan apa, further inspection dijalankan?
8. Apakah tujuan supplementary inspection dijalankan?
9. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan Notis
Pembaikkan
10. Apa yang perlu dilakukan jika premis anda dikeluarkan Notis
Pemberhentian
Water treatment
1. Terangkan perjalanan dari sungai hingga ke boiler?
2. Apakah fungsi water clarifier?
3. Berapa had PH untuk alum sesuai bertindakbalas?
4. Jika PH rendah, chemical apa yang digunakan untuk
meningkatkannya?
5. Terangkan ujian Jar Test?
6. Apakah fungsi Sand Filter?
7. Bila sand filter perlu backwash?

8. Apakah fungsi softener?


9. Jika hardness tinggi? Apa yang perlu dibuat?
10. Apakah fungsi deaerator?
11. Nyatakan jenis deaerator? Yang mana lebih baik?
12. Terangkan operasi RO plant?
13. Terangkan operasi Demin Plant?
14. Apakah tujuan external water treatment?
15. Apakah beza sand filter dengan activated carbon filter?
16. Kenapa hardness tidak diperlukan di dalam boiler?
17. Berapa PH air di dalam boiler? Kenapa macam tu?
18. Apa beza M-alkalinity dengan P-Alkalinity?
19. Kenapa TDS dikawal dengan blowdown? Kenapa tidak dikawal
sebelum masuk ke boiler?
20. Apa beza intermittent blowdown dengan continuous blowdown?
21. Bagaimana cara kira cicle of concentration (COC)?
22. Nyatakan chemical yang digunakan sebagai oxygen
scavengerdalam boiler?
Operation
1. Terangkan tatacara start boiler?
2. Terangkan tatacara commissioning boiler?
3. Terangkan tatacara boiling out?
4. Terangkan tatacara drying out?
5. Terangkan tatacara stop boiler (normal)?
6. Terangkan tatacara Emergency shutdown?
7. Nyatakan bila masa kita perlu buat ESD?
8. Terangkan tatacara ujian gauge glass?
9. Apakah tujuan ujian gauge glass?
10. Terangkan bagaimana tatacara buat blowdown?
11. Terangkan 2 element control system?
12. Terangkan 3 element control system?
13. Terangkan bagaimana low water fuel cut out berfungsi?
14. Terangkan bagaimana water alarm berfungsi?
15. Bagaimana water hammer boleh berlaku?
Maintenance
1. Terangkan
2. Terangkan
3. Terangkan
4. Terangkan

tatacara
tatacara
tatacara
tatacara

dry storage?
wet storage?
nitrogen storage
acid cleaning?

5. Terangkan persediaan untuk regular inspection DOSH?


Inspection
1. Terangkan apa itu NDT dan DT?
2. Terangkan tatacara eddy current?
3. Terangkan tatacara dye penetrant
4. Terangkan tatacara Ultrasound?
5. Terangkan tatacara UTTG?
6. Terangkan tatatcara radiography?
7. Terangkan tatacara magnetic particle inspection?
8. Yang mana antara NDT adalah yang terbaik? Kenapa?
9. Kenapa JKKP wajibkan penggunaan radiography untuk kerja welding?
10. Apa yang anda faham tentang Risk Based Inspection (RBI)?
11. Apa yang perlu di periksa pada drum?
12. Apa yang perlu diperiksa pada tube?
13. Terangkan IRIS?
14. Kenapa boleh ada air dalam pelampung mobrey tapi air tidak meleleh
keluar?
Repair
1. Terangkan prosedur repair drum bulding?
2. Terangkan prosedur repair tube burst?
3. Apa beza WPS, PQR, WQT?
4. Apa yang dinyatakan di dalam WPS?
5. Apa kesan jika root terlalu kecil / besar?
6. Apa kesan jika groove terlalu besar / kecil?
7. Apakah jenis welding yang selalu digunakan untuk pembaikkan boiler?
8. Kenapa perlu welder lesen 6G?
9. Kenapa perlu buat Heat Treatment?
10. Kenapa perlu buat PWHT?
11. Apa kesan jika travelling speed terlalu laju atau terlalyang diiktiraf
oleh u perlahan?
12. Apa yang perlu dipantau sebelum, semasa dan selepas kerja welding
dijalankan?
13. Apakah jenis defect yang biasa didapati pada kerja welding?
14. Berapa bilangan pembaikmahir boiler di Malaysia? Sebutkan 5
syarikat?
15. Apa kebaikkan TIG berbanding SMAW?
16. Nyatakan jenis sambungan tube pada drum untuk water tube dan fire
tube?
17. Berapa limit lebihan flare bagi tube yang expended?

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bagaimana pin hole boleh berlaku?


Bagaimana sheel budging boleh berlaku?
Bagaimana tube burst boleh berlaku?
Borang apakah yang digunakan untuk HT?
Apakah tujuan borang KEJ175A?
Apa maksud nombor 7018 pada electrod ?
Bolehkah kita welding pada fitting yang diperbuat dari cast iron?
Nyatakan design code yang digunapakai pada boiler?
Nyatakan 5 inspector authority yang diiktiraf oleh DOSH?
Apa beza ASME dengan BS std?
Nyatakan section dalam ASME yang berkaitan dengan boiler?
Apa beza BS 2790 dengan BS 113?

Lain2
1. Nyatakan bagaimana proses annealing?
2. Nyatakan bagaimana proses quenching?
3. Nyatakan bagaimana proses hardening?
4. Nyatakan bagaimana proses normalizing?
5. Nyatakan bagaimana proses tempering?
6. Apakah perbezaan antara low carbon steel, medium carbon steel dan
high carbon steel?
7. Apakah material yang digunakan untuk membuat tube?
8. Apakah material yang digunakan untuk membuat drum?
9. Apakah material yang digunakan untuk membuat header?
10. Terangkan operasi soot blower?
11. Nyatakan jenis -jenis soot blower?
12. Apakah attemperator?
13. Apakah desuperheater?
14. Apakah reheater?
15. Nyatakan jenis burner?
16. Nyatakan jenis pembakaran?
17. Nyatakan 3 element asas untuk pembakaran?
18. Kenapa boiler yang menggunakan gas atau liquid tiada ID fan?
19. Nyatakan jenis draft dalam boiler?
20. Terangkan pergerakan air dalam boiler?
21. Yang mana lebih bahaya jika bocor? Generating tube atau
downcomer?
22. Kenapa tube superheater selalu bengkok?
23. Apa yang anda faham berkaitan explosion door?
24. Apa yang akan berlaku jika draft dalam boiler positive?

25. Kenapa jika boiler yang menggunakan liquid, kebanyakkan liquid


perlu dipanaskan dahulu menggunakan steam?
26. Apa yang anda faham tentang dryness fraction?
27. Terangkan bagaimana water hammering boleh berlaku?
28. Nyatakan jenis steam trap?
29. Bagaimana thermodynamic steam trap berfungsi?
30. Kenapa ketebalan steam drum lebih tebal dari mud drum?
31. Lakarkan iron-carbon diagram?
32. Kenapa manhole dan handhole berbentuk oval?
33. Terangkan apa itu furnace boiling hoop?
34. Terangkan beza fire tube dan water tube?
35. Terangkan beza tube dan pipe?
36. Nyatakan jenis-jenis tube yang ada dipasaran?
37. Nyatakan jenis penyambungan safety valve dengan drum?
38. Kenapa Akta OSHA dikeluarkan pada tahun 1994?
39. Kenapa lesen Driver ada bergambar empunyanya.. tetapi lesen untuk
engineer tiada?
40. Nyatakan satu persatu apa yang tertulis didalam Perakuan Kelayakan
(CF)?
41. Apa yang menentukan saiz SV?
42. Apakah perbezaan antara Horizontal Multi Turbular boiler dengan
package fire tube?
43. Nyatakan 5 criteria untuk memilih boiler?
44. Apakah maksud boiler mengikut akta?
45. Apa beza boiler dan steam boiler?
46. Apa maksud evaporative capacity?
47. Apa maksud boiler horse power?
48. Nyatakan jenis carry over pada boiler?
49. Apa yang anda faham tentang boiler chattering?
50. I bar bersamaan berapa psi?
51. 1 m2 bersamaan berapa ft2?
52. Nyatakan jenis2 fire tube?
53. Apa yang anda faham tentang fireback dan waterback fire tube
boiler?
54. Apakah tujuan cyclone didalam boiler?
55. Apakah tujuan demister didalam boiler?
56. Apakah tujuan baffle di dalam boiler drum?
57. Apakah tujuan economizer?
58. Apa beza absolute pressute dengan gauge pressure?
59. Terangkan 3 jenis heat transfer? Radiation, convection dan induction?

60. Apakah fungsi diffuser yang dipasang pada boiler yang menggunakan
liquid or gas fuel?