1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

SURAT


PERMOHONAN PENUBUHAN
DRAF PERLEMBAGAAN
DRAF AKTIVITI ASAL
SENARAI JAWATAN KUASA
PENAJA
SURAT KELULUSAN PENUBUHAN
PERSATUAN
SURAT PERLANTIKAN GURU PENASIHAT
MINIT MESYUARAT AGUNG DISAHKAN
PERLEMBAGAAN YANG DISAHKAN
PERANCANGAN AKTIVITI YANG ASAL
RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN
TAKWIM KOKURIKULUM
SENARAI NAMA KEAHLIAN
SENARAI KEAHLIAN MENGUTIP
DERMA/YURAN -BENDAHARI
SURAT KELULUSAN MENGUTIP
DERMA/YURAN-BENDAHARI
AKAUN KEWANGAN/ BELANJAWAAN
DISAHKAN
SURAT KELULUSAN MENJADI AHLI
GABUNGAN
SURAT PERMOHONAN UNTUK MENJADI
AHLI GABUNGAN BADAN INDUK
MINIT-MINIT MESYUARAT
SURAT-SURAT PEKELILING YANG
BERKAITAN

KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
SABAH

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH
LAHAD DATU

SEKOLAH
DOKUMEN PENCAPAIAN CEMERLANG
AHLI
LAPORAN SETIAP AKTIVITI
LAPORAN TAHUNAN
DAFTAR PENILAIAN SETIAP AHLI
SURAT PENYERAHAN KEMBALI KUASA
DAN PERLANTIKAN GURU PENASIHAT
OLEH PENGETUA
STOK DAN INVENTORI
CONTOH SIJIL/SURAT PENGHARGAAN

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

CATATAN

PENGURUSAN
FAIL

TIADA

BI
L

ADA

SENARAI SEMAK FAIL BAGI
BADAN BERUNIFORM/KELAB DAN PERSATUAN/SUKAN DAN
PERMAINAN
_______________________________________________________________
SEMAKAN
PERTAMA
PENYELAR
AS
___/___/20_

TINDAKAN
GURU
PENASIHAT
___/___/20_

Disemak oleh,

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Guru Penasihat

Pengurusan Fail
PENGURUSAN FAIL
1. Fail Induk Kelab / Persatuan
1.1 Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan
Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama :
a. Draf perlembagaan
b. Draf aktiviti asas
c. Senarai Jawatankuasa Penaja
1.2 Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong
Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.
1.3 Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan
kuasa pengelolaan dan penyeliaan.
1.4 Minit Mesyuarat Agung penubuhan.
1.5 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
1.6 Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
1.7 Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
1.8 Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.
1.9 Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.
1.10 Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.
1.11 Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.
1.12 Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.
1.13 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin
kepada Pengetua/Guru Besar.
1.14 Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar.

1.15 Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.
1.16 Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.
1.17 Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

1.18 Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada:

a. Kementerian Pendidikan Malaysia
b. Jabatan Pendidikan Negeri
c. Pejabat Pendidikan Daerah
d. Sekolah
1.19 Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.
1.20 Laporan setiap aktiviti.
1.21 Laporan tahunan.
1.22 Daftar penilaian bagi setiap ahli.
1.23 Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin
daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.
1.24 Stok dan inventori.
1.25 Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.
2. Fail Pengerusi
2.1 Maklumat ahli
2.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat
2.3 Perlembagaan kelab
2.4 Minit mesyuarat
3. Fail Setiausaha
3.1 Minit mesyuarat
3.2 Surat-surat berkaitan kelab
3.3 Buku-buku panduan kelab
3.4 Perlembagaan kelab
3.5 Maklumat ahli
3.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat

3.7 Laporan Mingguan (Lampiran I)
4. Fail Kewangan (Bendahari)
4.1 Penyata kira-kira kewangan kelab
4.2 Bil-bil pembelian.