Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Aspek
Tajuk
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran
Fokus

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK
BBM

3hb Februari 2015 (Selasa)


2 Hibiscus
4.50pm 5.50pm
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1, 5.2
1.1.2, 2.1.3, 5.2.2
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan kelajuan.
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak.
2. Mengenal
pasti
perlakuan
yang
boleh
meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Meniru pergerakan haiwan.
3. Segitiga haiwan.
4. Permainan kecil Musang dan ayam.
5. Menyejukkan badan.
Kreatif dan Inovasi
1. Lembaran Unit 2
2. Modul m/s: 5-7

Penilaian P&P

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Aspek
Tajuk
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran
Fokus

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK
BBM

4hb Februari 2015 (Rabu)


2 Sunflower
4.20pm 5.20pm
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1, 5.2
1.1.2, 2.1.3, 5.2.2
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan kelajuan.
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak.
2. Mengenal
pasti
perlakuan
yang
boleh
meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Meniru pergerakan haiwan.
3. Segitiga haiwan.
4. Permainan kecil Musang dan ayam.
5. Menyejukkan badan.
Kreatif dan Inovasi
1. Lembaran Unit 2
2. Modul m/s: 5-7

Penilaian P&P

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 2
Tarikh
Kelas

5hb Februari 2015 (Khamis)


2 Tulip

Masa
Aspek
Tajuk
Standard Kandungan
Standard
Pembelajaran

4.20pm 5.20pm
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1, 5.2
1.1.2, 2.1.3, 5.2.2
Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan kelajuan.
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak.
2. Mengenal
pasti
perlakuan
yang
boleh
meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Meniru pergerakan haiwan.
3. Segitiga haiwan.
4. Permainan kecil Musang dan ayam.
5. Menyejukkan badan.
Kreatif dan Inovasi

Fokus

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK

1. Lembaran Unit 2
2. Modul m/s: 5-7

BBM
Penilaian P&P

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Aspek
Tajuk
Standard Kandungan

6hb Februari 2015 (Jumaat)


2 Daisy
4.20pm 5.20pm
Konsep Pergerakan
Kelajuan Pergerakan
1.1, 2.1, 5.2

Standard
Pembelajaran
Fokus

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK
BBM
Penilaian P&P

Refleksi

1.1.2, 2.1.3, 5.2.2


Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan kelajuan.
1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak.
2. Mengenal
pasti
perlakuan
yang
boleh
meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan.
2. Meniru pergerakan haiwan.
3. Segitiga haiwan.
4. Permainan kecil Musang dan ayam.
5. Menyejukkan badan.
Kreatif dan Inovasi
1. Lembaran Unit 2
2. Modul m/s: 5-7