1.0 Konsep Kompetensi Kecerdasan Emosi 1.

1 Pengenalan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah S.W.T yang sempurna dan yang

membezakannya dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi ini adalah pengurniaan akal dan fikiran yang baik. Melalui akal fikiran inilah, berkembangnya emosi manusia seiring denganperedaran masa.

Perasaan dan emosi seperti sedih ,ketawa ,takut mencorakkan warna

kehidupan ,membentuk sikap dan personaliti seseorang. Perkataan ini berasal daripada perkataan Greek “emovere” yang bermaksud “untuk keluar”. Maka untuk itu, emosi akan ditonjolkan keluar sebagai satu bentuk bagi memenuhi kepuasan seseorang ➢ Kebolehan untuk mengecam perasaan orang lain serta memotivasikan diri untuk mengurus emosi diri serta perhubungan kita dengan orang lain dengan baik dipanggil Kompetensi Kecerdasan Emosi ➢ Kecerdasan emosi didefinisikan juga sebagai sejenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemahiran untuk memantau serta membuat diskriminasi di antara emosi sendiri atau emosi orang lain dan seterusnya,manfaatkan maklumat ini sebagai panduan pemikiran dan tindakan orang itu.(Young ,1996) DANIEL GOLEMAN MENYATAKAN…….

Kecerdasan Emosi adalah banyak dibelajar sepanjang hidup kita dan

kompetensi kita dalamnya boleh berkembang sepanjang hidup .Kecerdasan Emosi ini dipanggil EQ (Emotional Quotient).Mengikut Danial Goleman (1995) ,EQ adalah prasyarat untuk keberkesanan IQ.Maksudnya ,IQ kita tidak akan berfungsi dengan baik sekiranya bahagian otak kita rosak daripada kecacatan emosi.

Menyatakan penilaian seseorang individu bukan sahaja diasaskan kepada

kecerdasan intelektual (IQ) tetapi yang lebih penting ialah kecerdasan emosi(EQ).EQ meninggalkan kesan yang mendalam dalam keseluruhan aspek dalam kehidupan seseorang individu ,termasuk aspek kesihatan dan sosial. (‘Working with Emotional Intelligence’:Goleman ,D .1998) ➢

Berpendapat bahawa IQ bersifat relative tetap ,sementara EQ bersifat boleh Dalam pekerjaaan menurutnya “……people of high IQ flounder and those of

berubah sehingga dapat dibentuk dan dipelajari. moderate IQ do surprisingly well…lack of emotional intelligence can sabotage the

intellect and ruin career…”Ini bermaksud kejayaan diri dalam pekerjaan perlu seimbang dengan aspek emosi.

Kecerdasan emosi boleh dikembangkan seumur hidup melalui proses

pembelajaran. Kecerdasan emosi lahir seiring dengan pertumbuhan seseorang individu sejak lahir sehinggalah beliau meninggal dunia. Pertumbuhan kecerdasan emosi dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan persekitaran dan contoh-contoh pengalaman yang diperolehi seseorang sejak lahir dari kedua ibu bapanya. Kecerdasan emosi mempunyai kaitan dengan pelbagai aspek yang dirasakan semakin sukar dilihat dalam kehidupan manusia yang semakin moden dan maju kini. Antara aspek kecerdasan emosi yang semakin sukar dilihat dalam kehidupan manusia kini adalah seperti berikut:• • • • • •

Empati iaitu memahami orang lain secara mendalam Mengungkapkan dan memahami perasaan Mengendalikan amarah Kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari Kemampuan untuk menyesuaikan diri Disukai oleh orang lain Kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling Semangat setiakawan Keramahan Sikap hormat-menghormati

• • •

jukkan bahawa masalah emosi kanak-kanak adalah dipengaruhi daripada didikan ibubapa

an kenyataan di atas ,bincangkan beberapa kesan didikan ibubapa ke atas emosi kanak-kanak setelah mer

2.0 Faktor-Faktor Yang Boleh Menjejaskan Masalah Emosi Individu Masalah emosi merupakan sesuatu yang tidak asing bagi seseorang yang mempunyai masalah. Tekanan emosi boleh dialami oleh sesiapa sahaja tanpa

mengira usia. Emosi yang tergolong dalam kategori emosi yang positif adalah seperti rasa gembira, seronok, ghairah, dan bersemangat. Emosi yang negatif pula adalah terdiri daripada emosi yang mempunyai nada yang negatif seperti cemas,marah,sedih,rasa bersalah,dan sebagainya. Antara faktor-faktor yang menjejaskan masalah emosi individu ialah: Faktor peristiwa dalam hidup • Peristiwa dalam hidup selalunya melibatkan perubahan yang besar dan penyesuaian dalam hidup. Peristiwa dalam hidup mungkin bersifat positif atau negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. Contoh peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan,perceraian, kemalangan, kematian, muflis atau hilang pekerjaan, di penjara, penyalahgunaan bahan terlarang, krisis kewangan dan lain-lain. Manakala peristiwa hidup yang positif termasuk perkahwinan, mengandung, kenaikan pangkat dan berpindah ke rumah baru.

Peristiwa dalam hidup memberi kesan ke atas masalah emosi

seseorang.Peristiwa dalam hidup yang tertekan selalunya berkait rapat dengan tindak balas fizikal, emosi dan tingkah laku seseorang. Dari segi emosi, manusia akan merasa susah hati,murung , sedih, marah, tidak tentu arah, resah dan lain-lain. Emosi tersebut boleh menyebabkan demam, selesema, sakit kepala, susah tidur dan loya. Dari segi tingkah laku, manusia bertindak berlainan di antara satu dengan lain. Setengah menjadi kaku, manakala yang lain tidak menunjuk sebarang emosi, dan yang lain meluahkan emosi mereka..

Faktor Pengaruh Keluarga • Kehidupan kanak-kanak ditentukan oleh ibu bapanya. Keluarga yang sering bertengkar, bergaduh dan kurang mesra, tidak menaruh minat terhadap anak-anak, bercerai, terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan emosi dan penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil. • Keluarga dan ahli keluarga yang mesra, demokratik dan ibu bapa yang

memenuhi keperluan kanak-kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapannya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi, ketabahan dan ketekunan. Faktor Pengaruh Rakan Sebaya

Pada peringkat ini,hubungan sosial bukan sahaja melibatkan ibu bapa tetapi

juga rakan sebaya.Peringkat kanak-kanak rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sikit bebanding dengan zaman remaja yang mempunyai peranan yang penting.Minat mereka lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa.

Perihal popular atau tidak popularnya seseorang itu mengikut pandangan

rakan-rakannya sangat penting dalam perkembangan personalitinya.Remaja yang kadang-kadang memegang kedudukan pimpinan di dalam pimpinannya akan mebentuk sifat-sifat keyakinan kendiri dan sifat tenang.Suka membantu,bijak bertoleransi dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Remaja seperti ini bersikap ceria, bersemangat, baik hati, boleh berjenaka, mempunyai daya usaha, dorongan dan idea yang baik.

Remaja yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan-rakan mempunyai

ciri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Remaja ini merasa kurang yakin pada diri sendiri, penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. Remaja yang bersikap agresif, sombong dan terlalu mendesak akan tidak disukai dan kemungkinan ditolak rakan sebaya.Remaja yang tidak disukai oleh kawankawannya akan merasa inferior, rasa iri hati, benci muram dan marah terhadap kawan-kawan yang tidak menghiraukannya.

Faktor Pengaruh Sekolah • Guru memainkan peranan penting dalam personaliti kanak-kanak.Secara langsung ,guru akan mempengaruhi perasaan kanak-kanak terhadap diri mereka. dengan cara guru membetulkan tingkahlakunya. Mereka mula melihat diri mereka daripada sudut pandangan guru seperti ia merupakan ‘pengacau’,‘pengancam’, ‘kesayangan guru’, ‘si bodoh dan sebagainya’.

Guru yang bersifat mesra dan menerima muridnya akan menggerakkan

mereka membuat kerja sekolah dengan lebih baik. Seorang guru yang negatif atau

tidak mepedulikan murid akan memusnahkan motivasi anak muridnya dan mereka merasa tersingkir.

Personaliti guru yang tidak disukai juga dapat mempengaruhi personaliti

murid. Gred, markah dan kad laporan menambahkan perasaan serba kekurangan , tidak memadai, bimbang dan tekanan emosi. Kanak-kanak yang mendapat gred yang baik dan menerima pengakuan sosial dengan cara menerima hadiah dan penghargaan lain serta mempunyai konsep diri yang lebih baik. Markah menentukan sama ada seseorang murid itu menganggap dirinya sebagai berjaya, pandai atau sebagai gagal, bodoh dan tidak berguna.

Faktor Di Tempat Kerja • Misalnya pekerja pejabat yang perlu menyiapkan tugas -tugasnya dalam tempoh masa yang ditetapkan mungkin akan menghadapi tekanan emosi jika dia gagal berbuat demikian. • Cabaran kerja seperti pertukaran kerja tanggungjawab kerja yang baru ,kenaikan pangkat dan kerja yang banyak mengakibatkan rasa tidak selamat ,hilang keyakinan menyebabkan masalah emosi yang serius • Fungsi kerja dan matlamt yang kurang jelas dari pihak atasan membuat seseorang merasa ragu-ragu apa yang perlu dibuat.Maka ,berlakunya,kekecewaan dan kehampaan. • Suasana kerja yang tidak teratur dan tidak kondusif seperti kebisingan, kurang pengudaraan, pencahayaan, rekaan tempat kerja yang buruk dan lain-lain, memberi kesan ke atas keupayaan individu untuk memberi tumpuan dan mendedahkan kepada kemalangan dan kesilapan. 3.0 Menghubungkaitkan Cara Didikan Ibu Bapa Yang Dapat Melahirkan EmosiEmosi Tertentu Ke Atas Anak-Anak 3.1 Peranan dan tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak pada zaman kini Ibu bapa seharusnya boleh memainkan pelbagai peranan dalam membentuk disiplin dan peribadi anak-anak. Kecuaian ibu bapa untuk memahami peranannya yang sebenar menjadikan anak-anak hilang panduan dan keliru dalam menjalani hidupnya, maka jangan salahkan anak-anak apabila mereka memilih orang lain untuk di contohi. Peranan berkesan yang dimainkan oleh ibu bapa di rumah dengan melakukan sesuatu yang positif untuk keharmonian kekeluargaan akan membawa

keharmonian ini ke tempat kerja. Jika keharmonian ini dapat disalurkan ke tempat kerja sudah tentunya kelangsungan keharmonian ini dapat diwujudkan dalam masyarakat. Ibu bapa seharusnya dapat menyeimbangkan peranan mereka sama ada di rumah, tempat kerja dan dalam masyarakat. Keseimbangan ini amat perlu supaya segala tekanan akan dapat diatasi. Hubungan antara tingkah laku dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara didikan ibu bapa mereka. Baumrind (1968) telah mengenal pasti lima kategori gaya keibubapaan seperti berikut: Ibu bapa authoritarian (keluarga kuasa) Cara didikan kategori ini adalah mengawal dan menilai tingkah laku remaja dengan menggunakan standard mutlak atau kawalan ketat. Tidak ada tolak ansur tetapi remaja kena patuh segala arahan mereka. Ibu bapa beranggapan bahawa mereka tahu apa yang baik dan buruk dan perlu patuh tanpa menyoal. Dari sini remaja akan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional dan terus akur dengan kehendak ibu bapa walaupun ada di kalangan remaja yang marah dan menyimpannya di dalam hati mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini lebih cenderung untuk mematuhi perintah dan akur kepada pihak berkuasa, mempunyai pemikiran yang konkrit, idea yang konvensional dan menyimpan rasa marah yang terkawal.

Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak (keluarga kacau) Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak tidak begitu keras dari segi kawalan dan disiplin anak-anak serta tidak tekal dalam amalan mereka. Mereka tidak menerangkan kepada anak-anak mengapa tindakan tersebut dilakukan apabila menghukum atau mendenda dan biasanya ia lebih mengikut mood dan perasaan mereka. Remaja akan tidak dapat membendung rasa marah dan melepaskannya dalam bentuk tingkah laku anti-sosial. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan bertindak melanggar undang-undang dan tidak mematuhi norma masyarakat. Kajian menunjukkan sebilangan besar remaja delinkuen telah dididik dalam keadaan terabai yang akan bertindak secara agresif dan tidak mempunyai kawalan diri seperti ibu bapa mereka.

Ibu bapa yang amat melindungi (keluarga simbiotis) Ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka melakukan sesuatu dengan sendiri dan sedaya upaya akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan bila patut buat. Mereka menggalakkan tingkah laku bergantung dan pasif serta mendisiplinkan mereka dengan cara tidak memberikan kasih sayang sekiranya anak-anak tidak mengikut arahan mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan cenderung untuk menjadi bergantung, pasif, bersopan dan akur. Remaja juga akan menjadi penakut, malu dan kurang keyakinan diri serta sukar untuk memjadi pemimpin dan melakukan aktiviti bersama rakan sebaya. Ibu bapa permisif (keluarga protektif) Ibu bapa membenarkan remaja menggunakan diri mereka sebagai sumber serta mengikut kehendak remaja tanpa mendesak mengikut keinginan mereka. Ibu bapa bukan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku remaja. Remaja yang menerima didikan seperti ini mempunyai tingkah laku agresif dan tidak bertanggungjawab terutamanya remaja lelaki akan menunjukkan tingkah laku buli dan mementingkan diri sendiri.

Ibu bapa autoritatif (keluarga seimbang) Ibu bapa autoritatif ialah mereka bertanggungjawab dan dapat dipercayai .Mereka juga menggunakan budi bicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanak-kanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak. Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Bersedia mendengar dan mendidik

anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka mempunyai kekuatan ego dan berdisiplin. Didikan seperti ini akan menjadikan remaja cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha, boleh berdikari, disiplin yang tinggi, bertanggungjawab, boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup

4.0 Implikasi Daripada Masalah Emosi Kanak-Kanak Ke Atas Perkembangan Masa Depan Mereka.

Pengaruh ibu bapa dalam tingkah laku dan ciri-ciri personaliti remaja boleh dipengaruhi oleh cara didikan semenjak dari kecil lagi. Walaubagaimanapun seringkali timbul masalah antara ibu bapa dan remaja. Perbezaan pemahaman dan pengalaman merupakan masalah yang ketara dan ini dinamakan sebagai jurang generasi. Jurang generasi merupakan salah satu punca konflik antara remaja dan ibu bapa. Ianya adalah perbezaan yang terdapat dalam nilai, sikap dan tingkah laku antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda iaitu remaja. Ibu bapa selalu memarahi anak remaja mereka yang dianggap tidak mematuhi kehendak dan peraturan mereka. Perhubungan antara remaja dan ibu bapa akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti anak remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain.

=Implikasi didikan ibubapa pada masalah emosi kanak-kanak ke atas perkembangan masa depan mereka ialah: Ibu bapa authoritarian (keluarga kuasa) Ibu bapa juga enggan mengerti perasaan anak-anak mereka dan tidak akan memaafkan anak-anak sekiranaya mereka melakukan perbuatan yang diingini. Anak-anak yang belasan tahun sering melawan ibubapa dan akan melakukan kelakuan yang tidak murni sehingga menjadi remaja yang bermasalah. Konflik akan berlaku di antara anak-anak dengan ibubapa kerana kurang persetujuan dan kompromi. Walaubagaimanapun keluarga kuasa memberikan motivasi yang positif kepada anak-anak yang selama ini telah melahirkan keyakinan secara semula-jadi dan mereka dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan dan kemampuan sendiri. Mereka dapat membuat keputusan dengan diri sendiri dan dapat membuktikan kebolehan melakukan sesuatu perkara dengan baik kerana selama ini mereka tidak diberi pimpinan dan nasihat daripada ibubapa.

Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak (keluarga kacau) • Remaja akan berasa terancam dan tidak disayangi.Mereka juga berasa tidak

dinginkan dalam keluarga.Ini menyebabkan perasaan dendam ,marah dan benci.Apabila di sekolah,mereka sukar dikendalikan .Pantangan sosial seperti merokok ,minum ,judi dialami lebih awal. Mereka cepat marah,menentang,menghina dan sebagainya.

Selain itu,mereka juga biasanya meninggalkan keluarga kacau sebelum

waktunya dngan konflik kebencian kepada keluarga .Kadang-kadang mereka pergi jauh ,mengandung,melakukan kejahatan supaya dapat keluar rumah.Selain itu,mereka tidak percaya pada orang lain dan tidak tahu bagaimana ada perhubungan baik dengan orang lain kerana tidak mempunyai model keluarga asal yang baik untuk dicontohi. Maka, ketika mereka kecewa dengan anggota keluarga, mereka mengambil jalan menyerang, yang hanya akan lebih menjauhkan tali persaudaraan.. Mereka kasar dan membuat orang lain tidak senang.

Ibu bapa yang amat melindungi (keluarga simbiotis) • Anak –anak daripada didikan sebegini terlalu banyak menghabiskan waktu

untuk fikirkan apa yang diingini oleh orang tua sehingga dapat memenuhinya.Implikasinya,anak-anak tidak suka berperasaan jelik,dan mereka sering terapkan kaedah yang sama terhadap teman-teman,pekerja dan suami/isteri mereka. • Mereka tidak membantah keputusan ibu bapa ,kerana mereka tidak mahu rasa serba salah terhadap ibu bapa.Selain itu ,mereka mudah mengalah dan hilang keyakian diri dari pelbagai aspek.

Ibu bapa permisif (keluarga protektif)

Anak-anak dalam keluarga protektif ini menerima banyak perhatian dan

dorongan.Mereka biasanya dididik dengan didikan yang sempurna.Kesannya,.mereka menunjukkan hormat terhadap orang lain.Selain itu,sebagai remaja belasan tahun,mereka mudah menjadi sasaran tekanan daripada kawan-kawan.Ini kerana ,mereka sering diterima oleh ibu bapa dan mungkin tidak tahu bagaimana menghadapi kurang penerimaan dalam suatu kelompok kawan. Apabila mereka ditolak oleh kelompok kawan-kawan,maka ,mereka akan berasa harga diri hilang. • Mereka juga akan bertengkar dengan ibu bapanya sekiranya segala permintaan mereka dibantah.Mereka juga akan menuduh orang tuanya tidak mempedulikannya dan menggunakan kesalahan dan kasihan diri untuk mendpatkan apa yang dikehendaki.Jikalau menghadapi kesulitan ,mereka menyandarkan diri pada ibu dan ayah untuk mebantu mereka.

Ibu bapa autoritatif (keluarga seimbang)

Perhubungan di antara mereka dengan anak-anak amat erat dan mesra

kerana anak-anak merasa mereka diberi ruangan yang agak luas untuk meluangkan perasaan yang bebas dan jujur. Mereka merasa sentiasa dihormati oleh ibubapa dan dapat mengembangkan keyakinan diri untuk berinteraksi dengan orang luar pada bila-bila masa. • Perhubungan di antara setiap ahli keluarga seimbang adalah secara dinamis. Mereka dapat memaafkan perbuatan yang tidak sengaja dilakukan oleh ahli keluarga dengan nilaian yang manasabah dan relevan.

5.0 Rumusan/Cadangan Keluarga merupakan sebuah institusi yang dinamik. Dalam masyarakat tradisi peranan keluarga dalam semua aspek menjadi lebih ketara, dan kedudukan keluarga sebagai sebuah institusi lebih penting.Keluarga bertindak sebagai pendorong dan pembantu kepada anak-anak dalam proses pencapaian pengetahuan atau sesuatu kemahiran. Ibu bapa lebih gigih untuk melengkapkan anak-anak dengan pengetahuan dan ilmu secukupnya agar anak-anak tersebut dapat merancang masa depan mereka dengan lebih yakin. Masalah emosi boleh dialami oleh sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak tanpa mengira usia.Ibu bapa juga perlu memahami dan mengenali ciri-ciri masalah emosi di kalangan kanak-kanak.Maka didikan daripada ibu bapa sangat penting di mana ibu bapa perlu mempunyai sikap dan amalan positif serta pengetahuan yang boleh membantu mempengaruhi perkembangan anak mereka . Dengan ini , ciri -ciri positif yang dimiliki oleh anak mereka dapat di pupuk dan dirangsang untuk mencapai kecemerlangan. .Untuk melahirkan anak yang baik personalitinya maka ibu bapa harus memberi perhatian dan ,mendengar masalah anak dengan teliti dan membantu menyelesaikan masalah itu.Perlu juga menjelaskan mengenai tindakan yang

dilakukan kepada anak-anak.Misalnya,kenapa sesuatu hukuman harus dikenakan terhadap tindakan yang salah oleh anak-anak. Ibu bapa perlu memberi latihan anakanak dengan kemahiran sosial supaya dia dapat berinteraksi dengan kawan-kawan atau gurunya dengan berkesan. Selain itu ibu bapa juga harus memberi dorongan kepada anak-anak serta mengatasi kelemahannya untuk membolehkan anak-anak berjaya mencapai cita-cita yang diharapkan.Pendedahan kepada pelbagai bidang yang mungkin diminati oleh anak-anak juga harus ibu bapa ambil peduli.Ibu bapa harus sentiasa melakukan halhal yang positif yang akan dijadikan teladan kepada anak-anak. Ibu bapa harus sentiasa mempamerkan kasih sayang agar anak-anak berasa selamat dan dikasihi.. Ibu bapa harus memupuk kasih sayang dan sikap bertolak ansur di antara anakanak supaya mereka dapat berkongsi fikiran dan melahirkan sikap bantu membantu di antara adik-beradik.Oleh itu, kehebatan personaliti anak mencerminkan kehebatan personaliti ibu bapa yang mendidiknya ,begitu juga sebaliknya

Jelaskan kepentingan guru mengawal emosi di bilik darjah agar mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran ydalam bilik darjah yang kondusif. Memang tidak dinafikan bahawa seorang pelajar memenuhi kebanyakan masa menuntutnya di bangku sekolah.Jadi ,suasana bilik darjah merupakan suasana penting dalam memupuk kompetensi –kompetensi kecerdasan emosi selain daripada suasana keluarga di rumah.Jadi peranan guru dan pihak sekolah menjadi penting dalam menyusun aktiviti kurikulum untuk menyemaikan kompetensikompetensi tersebut. Suasana emosi di bilik darjah merujuk kepada perasaan murid-murid terhadap guru mereka. Suasana emosi ini akan menimulkan jenis-jenis tingkah laku murid yang di tentukan oleh sifat guru dan gaya mengajarnya. Mengikut kajian, suasana emosi bilik darjah yang kondusif biasanya di timbulkan oleh guru yang mempunyai sifat-sifat seperti penyayang, bertimbang rasa, peramah dan lucu, serta menjalankan tugas dengan bertanggungjawab dan adil, mengamalkan sikap demokrasi dan tidak memilih kasih (Mok Soon Sang, 2008). Faktor emosi juga dapat di lihat melalui kepimpinan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara jenis kepimpinan guru ialah;

➢ Gaya Kepimpinan Aautokratik iaitu mengawal murid melalui ganjaran dan

hukuman sehingga mewujudkan suasana yang tertekan dan tidak menarik serta tidak kondusif. ➢ Gaya Kepimpinan Demokratik iaitu berkongsi tanggungjawab dengan murid dengan memberikan galakan bukannya dengan desakan bagi menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokan.
➢ Gaya kepimpinan Laissez-Faire iaitu kebebasan sepenuhnya dalam apa jua

aktiviti pembelajaran sehingga menjadikan bilik darjah tidak terurus, kucar kucir, dan perhubungan antara guru dan murid menjadi tidak akrab dan mesra.

Kepentingan guru mengawal emosi

Mewujudkan Keadaan yang ceria dan kondusif Keadaan yang ceria dan kondusif mempengaruhi mood dan minat serta kecergasan murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Dari segi emosi perasaan seperti marah,bersaing untuk sumber yang terhad,dengki,memfitnah dan lain-lain akan dikurangkan sekiranya pelajar menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam suasana kondusif dan emosi terkawal. Membantu Pelajar Rasa Dirinya Sebahagian daripada Bilik Darjah Pakar psikologi pernah rnengatakan bahawa hasrat hati rnanusia adalah rnenjadi sebahagian daripada alam sosial dan perasaan intelektual, Oleh itu, guru perIu rnenggerakkan keinginan pelajar rnelibatkan diri dalam suasana bilik darjah rnengikut hasrat hati sernulajadi. Mereka mengharapkan peranan rnereka dipuji dan diperhatikan. Interaksi sekurang-kurangnya dua hala adalah amat diperlukan dalam sesuatu pengajaran dan pernbelajaran Berpeluang menekankan nilai-nilai murni

Guru juga berpeluang menekankan nilai-nilai murni yang merupakan kompetensi personal dan sosial.Contohnya,melayani kepelbagaian pelajar melalui layan saksama terhadap pelajar lemah,miskin atau kurang upaya.Selain itu,apabila emosi terkawal maka,kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar berpeluang berbual-bual tentang perasaan mereka. Memperkembangkan pengalaman pelajar Guru berpeluang menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai mengikut kehendak kurikulum dan ciri-ciri pelajar; Mereka boleh memberi penjelasan serta memperIuas bahan-bahan bantuan dengan tujuan memperkayakan kurikulum.

Penerangan yang jelas dan terperinci Apabila guru dapat kawal emosi maka,guru dapat menjelaskan apa yang perIu dipelajari, bagaimana maklumat itu berkaitan dengan pengetahuan sedia ada pada pelajar dan apa yang akan dipelajari pada masa akan datang.Oleh itu pelajar juga dapat menerima ilmu dengan mudah. Wujud kerjasama guru dan pelajar. Pentingnya guru mengawal emosi bilik darjah kerana pelajar berpeluang berkomunikasi dengan guru .Perhubungan antara guru dengan pelajar di dalam bilik darjah perlu diwujudkan supaya pembelajaran berkesan dapat dipraktikkan. Situasi ini akan mendorong seseorang guru mengamalkan tingkah Iaku yang efektif dan berkualiti. Fenomena ini memerIukan kemahiran, keupayaan dan komitmen yang tinggi. Selain dari itu, terdapat percubaan guru untuk memasuki dunia peIajar dengan hasrat mempengaruhi dan memimpin mereka. Kejayaan memasuki dunia peIajar dapat menghasilkan persefahaman dengan pelajar khususnya pada tarat emosi yang mesra. Akhirnya, dua pihak yang terlibat akan saling bersedia dalam hal berkongsi pengalaman dan saling bekerjasama. KESIMPULAN

Kejayaan seseorang guru sebagai pengurus di bilik darjah tidak semata-mata dinilai daripada aspek kemahiran dan teknik pengajaran dan pembelajaran semata-mata, malah kawalan emosi bilik darjah perlu di ambil kira serta kualiti peribadi dan sahsiah diri juga menjadi tarikan kepada murid-murid. Selain itu,kehebatan pengajaran guru juga bergantung pada beberapa aspek seperti,kejelasan suara,gaya pengajaran yang menarik ,tidak membosankan ,inovasi,kreatif,pengurusan masa yang berkesan,pendekatan yang sentiasa digunakan untuk membaiki kelemahan murid dan penglibatan murid.