Anda di halaman 1dari 82

verwarming & watertechnologie

CHAUFFAGE & technologie de l’eaU

2009-2010

www.vanmarcke.be

11463_00_Kaft.indd 1 21-01-2009 10:04:44


Van Marcke... staat voor veel meer dan
verwarmings- en climatisatiesystemen, en
watertechnologie. Van Marcke staat inderdaad
vooral bekend om zijn ruime assortiment aan
badkamers van superieure kwaliteit. Steeds meer
tevreden bouwers en verbouwers doen op ons
een beroep om een badkamer van topkwaliteit
te installeren. En liefhebbers met smaak hebben
ondertussen ook al ons gamma aan keukens
ontdekt. Onze keukens beantwoorden aan de
hoogste eisen en passen vlot in tal van interieurs.
Het mag duidelijk zijn, Van Marcke is echt dé
speciaalzaak voor al wie actief werkt aan een
warm interieur. Van Marcke... c’est bien plus que des systèmes
de chauffage ou de climatisation , et de la

Bezoek onze website www.vanmarcke.be technologie de l’eau. Van Marcke est en effet

en bestel er uw gratis O! Magazine, bekijk d’abord réputé pour son très large assortiment

de laatste nieuwigheden en ontwerp zelf je de salles de bains de qualité supérieure. De plus

droombadkamer. en plus de personnes en phase de construction


ou de rénovation font appel à nos services pour
l’aménagement d’une salle de bains de haut
vol. Nos cuisines commencent, elles aussi, à
recueillir les suffrages des amateurs de bon goût !
Répondant aux attentes des plus exigeants, elles
trouvent facilement leur place dans chaque
intérieur. Vous l’aurez compris, Van Marcke est
vraiment LE spécialiste pour tous ceux qui désirent
travailler de manière active à l’aménagement d’un
intérieur chaleureux.

Visitez notre site Internet www.vanmarcke.be


et commandez gratuitement votre O!Magazine.
Vous y trouverez aussi les dernières nouveautés
et pourrez composer vous-même votre salle de
bains de rêve.

11463_01_Inleiding.indd 1 19-01-2009 09:01:58


2

11463_01_Inleiding.indd 2 19-01-2009 09:02:04


Inhoud/Contenu

Checklist
Centrale verwarming, airco, watertechnologie
en comfort
4-5
Checklist
Chauffage central, climatisation, technologie
de l’eau et confort

Centrale verwarming en airco


Informatie
6-39
Chauffage central et climatisation
Information

Centrale verwarming en airco


Producten
40-53
Chauffage central et climatisation
Produits

Watertechnologie en comfort
Informatie
54-73
Technologie de l’eau et confort
Information

Watertechnologie en comfort
Producten
74-79
Technologie de l’eau et confort
Produits

Adresssen toonzalen
80
adresses des salles d’exposition

11463_01_Inleiding.indd 3 19-01-2009 09:02:07


CENTRALE VERWARMING, airco, WATERTECHNOLOGIE EN COMFORT

CHECK L
Geen woning kan nog zonder. Maar het Fiscale voordelen en premies
aanbod is ruim en erg uiteenlopend. Wat is De overheid moedigt energiebesparing bij
er zoal op de markt en, minstens even be- nieuwbouw en renovatie aan. U kunt tot 40%
langrijk: wat is voor mij het meest geschikte van uw investeringen recupereren via de
toestel? Formuleer een antwoord op de personenbelasting indien u kiest voor:
volgende cruciale vragen en u komt al een • het vervangen van een oude stookketel door
heel eind in de goede richting. een condensatieketel
• de installatie van een zonneboiler

1
• het plaatsen van thermostatische kranen of
Hoe zien uw dagen er door- een kamerthermostaat met tijdsindeling
gaans uit en waar woont u?
Vreemde vragen? Helemaal niet. Pas wanneer u Bovendien bestaan er voor condensatieketels
in kaart brengt hoe en waar u leeft, kunt u op met een Optimaz elite-label (stookolie) of een
zoek naar oplossingen op maat. HR top-label (gas) fikse premies.
• Werkt u vooral buitenshuis tijdens de week en Wie bouwt of verbouwt moet nu ook rekening
bent u ’s avonds thuis of werkt u meestal van houden met de EPB-norm. EPB staat voor ‘Ener-
thuis uit? Het juiste type verwarmingsinstal- gieprestaties en Binnenklimaat’ en berekent de
latie zorgt voor het meest optimale comfort. hoeveelheid energie die een woning verbruikt.
• Houdt uw gezin van lange warme baden of De Van Marcke catalogus Die hoeveelheid hangt niet alleen nauw samen
volstaat een snelle douche? Ook de keuze van Uw zoektocht in de wereld van centrale verwarming, airco, met de omvang en de isolatiegraad van de
uw watertechnologie is afhankelijk van uw watertechnologie en comfort start hier. In deze catalogus woning, maar ook met het systeem dat instaat
levensstijl. groepeert Van Marcke niet alleen alle nuttige info maar ook voor verwarming, ventilatie en warm water. Een
• Heeft u veel lichtinval in huis en wordt het alle producten. Een handig naslagwerk. goede keuze van ketel, sanitair warmwaterpro-
daardoor ’s zomers wel eens te warm? Airco ductie en ventilatiesysteem, kan u al heel wat
kan u de gedroomde oplossing bieden. Advies en praktijkvoorbeelden vooruithelpen om een gunstig E-Peil te behalen.
• Bevat uw leidingwater al dan niet veel kalk? Bij onze adviseurs kunt u terecht voor gratis professioneel
Dit is afhankelijk van de regio waar u woont. advies op maat. U kunt de adviseur ook altijd een gratis Meer info vindt u op www.vanmarcke.be,
offerte vragen. Het blijft niet bij theorie want in onze www.energiesparen.be, www.premiezoe-

2
showrooms kunt u meteen zien wat dit alles in realiteit ker.be, www.curbain.be en www.informa-
Op zoek naar informatie en ad- betekent. zout.be. Of maak een afspraak met onze toon-
vies: de totaalbegeleiding In ons ruime aanbod vindt u ongetwijfeld een oplossing naar zaaladviseur. Hij kan samen met u nagaan welke
uw behoefte en smaak. regionale, provinciale en gemeentelijke subsidies
Een totaalbegeleiding, dat is precies wat Van
voor uw investering in aanmerking komen én
Marcke u te bieden heeft. Want wij weten uit
Ontwerp en installatie u informeren over de nieuwste richtlijnen op
ervaring hoe complex deze materie is. Daarom
Van Marcke werkt alleen samen met erkende installateurs. gebied van verwarmen en ventileren.
hebben we alles in het werk gesteld om u alle
informatie overzichtelijk aan te reiken. Zij analyseren uw woning nauwgezet. Op basis van de
oriëntatie van de woning, de graad van isolatie, het aantal
kubieke meters, het aantal (verwachte) gezinsleden en het
gewenste comfort maken zij een warmteverliesberekening.
Bij heel wat producten in deze
Zo bepalen zij welk vermogen (kW) uw installatie moet
catalogus staan symbooltjes.
hebben. Het resultaat is een ontwerp op maat, dat zij
Geniet van het verminderde uitvoeren en afstellen volgens de regels van de kunst. Zuinig,
Deze helpen u om nog beter te
btw-tarief. veilig, gemakkelijk, comfortabel: voor dat kwaliteitskwartet kiezen.
gaan we.
Verbouwt u een woning die ouder is dan 5 Budgetvriendelijk product met vlijm-
jaar, dan betaalt u slechts 6 i.p.v. 21% btw. scherpe prijs-kwaliteitverhouding.
Onderhoud
Voorwaarde is wel dat u een beroep doet op
Ook na de installatie kunt u verder op ons rekenen. Dankzij Water- en energiezuinig product. Goed
een erkend installateur. Informeer voor de voor milieu én portemonnee.
ons onderhoudscontract hoeft u zich verder geen zorgen
details bij uw Van Marcke-adviseur.
te maken. Wij regelen alles voor u en garanderen u een
Flexibele en gemakkelijke installatie,
installatie die perfect volgens het boekje onderhouden is en ideaal voor renovatie.
dus zuiniger werkt en langer meegaat.

11463_01_Inleiding.indd 4 19-01-2009 09:02:12


K LIST CHAUFFAGE CeNTRAL, climatisation, technologie de l’eau ET CONFORT

On ne peut plus s’en passer. Mais l’offre Avantages fiscaux et primes


est vaste et extrêmement diversifiée. Qu’y Les autorités encouragent les économies d’énergie
a-t-il sur le marché et – au moins aussi dans les constructions neuves et les habitations
important : quel est pour moi l’appareil le rénovées. Vous pouvez récupérer jusque 40% de
plus approprié ? Donnez une réponse aux vos investissements via les impôts sur les person-
questions essentielles suivantes, et vous au- nes physiques si vous choisissez :
rez déjà fait un pas dans la bonne direction. • de remplacer votre ancienne chaudière par
une chaudière à condensation

1
• d’installer un chauffe-eau solaire
Comment vos journées sont-elles • de placer des robinets thermostatiques ou un
organisées et où habitez-vous ? thermostat d’ambiance avec programmateur.
Drôles de questions ? Non, pas du tout. Vous ne
pourrez rechercher des solutions sur mesure De plus, de solides primes sont accordées pour
qu’à condition d’avoir compris au préalable com- les chaudières à condensation portant le label
ment et où vous vivez. Optimaz-elite (mazout) ou le label Hr top (gaz).
• Vous travaillez surtout à l’extérieur pendant Les personnes qui construisent ou rénovent
avons donc tout mis en œuvre pour vous donner clairement doivent à présent tenir compte de la norme PEB.
la semaine et vous rentrez chez vous le soir
toutes les informations nécessaires. PEB signifie ‘Prestations Energétiques des Bâti-
ou vous travaillez la plupart du temps chez
vous ? Le type d’installation de chauffage ments’ et calcule la quantité d’énergie qu’une
Le catalogue Van Marcke habitation consomme. Cette quantité ne dépend
approprié vous assurera un confort optimal.
Votre quête dans le monde du chauffage central, de la climatisa- pas seulement étroitement de la grandeur et du
• Votre famille aime-t-elle les longs bains chauds,
tion, de la technologie de l’eau et du confort commence ici. niveau d’isolation de l’habitation, mais égale-
ou une douche rapide lui suffit-elle ? Le choix
Dans ce catalogue, Van Marcke n’a pas seulement regroupé ment du système responsable du chauffage, de
de la technologie dépend lui aussi de votre
toutes les informations utiles, mais aussi tous les produits. C’est la ventilation et de l’eau chaude. Le choix des
mode de vie.
un ouvrage de référence très pratique. systèmes adéquats de chauffage, de production
• La lumière entre-t-elle beaucoup dans votre
maison ? Y fait-il parfois trop chaud en été ? d’eau chaude sanitaire et de ventilation permet
Conseils et exemples pratiques de respecter bien plus aisément cet e-niveau.
Le conditionnement d’air peut vous offrir la
Nos conseillers se feront un plaisir de vous fournir des conseils
solution rêvée.
professionnels sur mesure et gratuits. Vous pouvez égale- Vous trouverez plus d’informations sur www.
• Votre eau du robinet est-elle ou non calcaire ?
ment demander un devis gratuit à votre conseiller. Nous ne nous vanmarcke.be, www.energie.wallonie.be,
Cela dépend de la région où vous habitez.
limitons pas à la théorie… dans nos showrooms en effet, vous www.curbain.be et www.informazout.be.

2
pouvez découvrir ce que tout cela représente dans la pratique. Vous pouvez également prendre rendez-vous
Parmi notre offre étendue, vous trouverez assurément une solu- avec notre conseiller. Il examinera avec vous à
A la recherche d’informations et de
tion qui vous convient en fonction de vos besoins et de vos goûts. quels subsides régionaux, provinciaux et com-
conseils : une assistance totale
munaux vos investissements peuvent prétendre
Une assistance totale, c’est précisément ce que Conception et installation et vous informera des nouvelles directives en
Van Marcke vous propose. Parce que nous savons Van Marcke collabore uniquement avec des installateurs matière de chauffage et de ventilation.
d’expérience combien le sujet est complexe. Nous agréés. Ils analysent minutieusement votre habitation. Ils
calculent les déperditions de chaleur sur base de son orienta-
tion, de son niveau d’isolation, du nombre de mètres cube, du De nombreux articles de ce
nombre de membres de votre famille et du confort souhaité. Ils catalogue sont assortis de pe-
Bénéficiez d’une réduction du déterminent ainsi quelle puissance (kW) votre installation doit
tits symboles. Ils vous aident à
taux de tva avoir. Avec pour résultat un projet sur mesure, qu’ils exécutent
choisir encore mieux.
et mettent au point dans les règles de l’art. Economie, sécurité,
Si vous rénovez une habitation de plus de 5 facilité, confort : voilà les 4 qualités que nous prônons. Produit de prix abordable, d’un rapport
ans, vous payez 6% de TVA au lieu de 21%. qualité/prix idéal.
A condition de faire appel à un installateur Entretien Produit économe en eau et en énergie.
agréé. Demandez des détails à votre conseiller Après l’installation, vous pouvez encore compter sur nous. Grâ- Bon pour l’environnement et bon pour
Van Marcke. ce à notre contrat d’entretien, pas de souci à vous faire. Nous le portefeuille.
arrangeons tout pour vous et nous vous garantissons que votre Installation flexible et facile, idéale en
installation sera parfaitement entretenue et qu’elle fonctionnera cas de rénovation.
donc plus longtemps et de façon plus économique.

11463_01_Inleiding.indd 5 19-01-2009 09:02:16


6

11463_01_Inleiding.indd 6 19-01-2009 09:02:28


CENTRALE VERWARMING
EN airco: informatie

CHAUFFAGE CENTRAL &


CLIMATISATION : information

11463_01_Inleiding.indd 7 19-01-2009 09:02:28


8

11463_01_Inleiding.indd 8 19-01-2009 09:02:43


‘Verwarmen & koelen:
uw objectieve wegwijzer’
Een goed binnenklimaat draagt in grote mate bij tot uw wooncomfort.

Verwarmen, koelen, luchtbehandeling: het moet gebeuren met kennis

van zaken. Voor deze kennis kunt u terecht bij Van Marcke.

als distributeur zijn wij niet gebonden aan een bepaalde fabrikant.

wij geven u objectieve informatie en advies over de verschillende

soorten ketels, verwarmingslichamen, regelingen en systemen voor

luchtbehandeling. wij helpen u om een installatie op maat van uw

woning en uw behoeften te ontwerpen. wij werken uitsluitend met

erkende installateurs samen, zodat u kunt rekenen op een plaatsing en

afstelling volgens de regels van de kunst. Meteen weet u waar het bij

ons om draait: veiligheid, zuinigheid, betrouwbaarheid, gebruiksgemak

en een minimum aan onderhoud.

HEt Hart Van dE VErwarMing


welke energiebron krijgt uw voorkeur: stookolie, aardgas,
“Chauffage et refroidissement : hernieuwbare energiebron?
10-19
LE COEuR DE L’INstaLLatION
votre indicateur objectif” Quelles sont vos sources d’énergie préférées : mazout,
gaz naturel, sources d’energie renouvelable ?
Une bonne température ambiante contribue dans une large mesure à

votre confort. Chauffage, refroidissement, traitement de l’air : il faut sa- VErwarMingSElEMEntEn


Hoe gaat u uw woning verwarmen: met radiatoren,
voir de quoi il s’agit. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Van Marcke. convectors, vloerverwarming?
20-27
En tant que distributeur, nous ne sommes nullement liés à un quelcon- CORPs DE ChauffE
Comment comptez-vous chauffer votre habitation :
radiateurs, convecteurs, chauffage par le sol ?
que fabricant. nous vous fournissons des informations et des conseils

objectifs sur les différentes sortes de chaudières, les corps de chauffe, rEgElingEn
Hoe wil u uw verwarmingsinstallatie regelen en
les régulations et les systèmes de traitement de l’air. Nous vous aidons programmeren?
28-35
à concevoir une installation sur mesure pour votre habitation et vos RÉgLagEs
Comment désirez-vous régler et programmer
besoins. nous collaborons exclusivement avec des installateurs agréés votre installation de chauffage ?

pour que vous puissiez compter sur un placement et un réglage ac-


airCO
welk systeem is het meest geschikt voor uw specifieke situatie:
complis dans les règles de l’art. Vous saurez directement de quoi il monosplit, bi/multisplit, monobloc?
36-39
en retourne chez nous : sécurité, économie, fiabilité et un minimum CLIMatIsatION
Quel système est-il le plus adapté à votre situation :
d’entretien. monosplit, bi/multisplit, monobloc ?

11463_01_Inleiding.indd 9 19-01-2009 09:03:02


Stookolie Aardgas Hernieuwbare / alternatieve energiebronnen
(alle toestellen op aardgas Warmtepomp Vaste brandstof: Zonne-energie
zijn aanpasbaar voor hout of houtpellets (zonneboiler/zonnecel)
propaan en butaan*)
Overal beschik- Ja Nee, afhankelijk van het Ja Ja Ja
baar? aardgasnet
Opslag vereist? Ja + keuring tank is Nee Nee Ja Nee
verplicht
Installatieruimte? Groter dan voor een aard- Beperkt Groot Vergelijkbaar met een Specifiek: aantal m² dak,
gasinstallatie installatie op stookolie inplanting zonneboiler en CV-
ketel & oriëntatie
Rendement? Hoog Hoog Hangt af van het Laag 50% van de energieproductie
systeem; moet per instal- nodig voor sanitair en
latie worden bekeken warmwater op jaarbasis.
Installatiekosten? Relatief goedkoop, maar Goedkoopste oplossing Duurste oplossing Duurder dan stookolie Duurder dan stookolie en aard-
duurder dan aardgas en aardgas gas + er is altijd een bijkomende
installatie (verwarming, warm
water) nodig

Onderhoudskos- Jaarlijks 2 jaarlijks Zeer laag Hoog Zeer laag


ten?
Aankoopprijs Goedkoper dan aardgas + Maandelijkse voorafbe- Gratis energie, maar Goedkoper dan aard- Gratis energie, maar moet
brandstof? mogelijkheid tot aankoop taling wordt groter er is elektriciteit nodig gas en stookolie worden aangevuld met andere
als marktprijs laag is voor de omzetting naar energiebron
warmte
Subsidies? Ja, voor ketels met een Ja, voor ketels met een Ja, hier zijn de subsidies Ja Ja
Optimaz Elite-label HR TOP-label het hoogst
Milieuvriendelijk? Ja, indien condensatie Ja Zeer zeker Ja Zeer zeker

* Voor wie geen aansluiting heeft op het aardgasnet en toch het comfort van gas wil genieten, is propaan of butaan een oplossing. Daarvoor moet u wel voorzien in een opslagtank.
afhankelijk systeem, heeft een bijkomende energiebron nodig.

MAZOUT GAZ NATUREL SOURCES D’ENERGIE RENOUVELABLE / ALTERNATIVE


(tous les appareils au gaz na- Pompe à chaleur Combustible stable : Energie solaire (ballon solaire/
turel sont adaptables pour le bois ou pellets de bois cellule solaire)
propane et le butane*)
Disponible Oui Non, tributaire du réseau Oui Oui Oui
partout ? gazier
Espace de stoc- Oui + contrôle de citerne Non Non Oui Non
kage obligatoire ? obligatoire
Espace Plus grand que pour une Limité Grand Comparable à une in- Spécifique : superficie du toit
d’installation ? installation au gaz naturel stallation au mazout (m²), implantation du ballon
solaire et de la chaudière du CC
et orientation

Rendement ? Elevé Elevé Tributaire du système ; Bas 50% de l’énergie nécessaire


doit être déterminé par par an pour le sanitaire et l’eau
l’installation chaude.
Frais Relativement bon marché, Relativement bon La solution la plus chère Plus élevés que pour Plus élevés que pour le
d’installation ? mais plus élevés que pour marché le mazout ou le gaz mazout et la gaz naturel + une
le gaz naturel naturel installation supplémentaire est
toujours nécessaire (chauffage,
eau chaude)
Frais d’entretien ? Tous les ans Tous les 2 ans Très bas Élevés Très bas

Prix d’achat du Moins élevé que le gaz Les acomptes mensuels Une énergie gratuite, Moins élevé que le Une énergie gratuite, mais elle
carburant ? naturel + possibilité d’achat deviennent plus mais il faut de l’électricité gaz naturel et le doit être complétée par une
lorsque le marché est bas importants pour la transformation en mazout autre source d’énergie
chaleur
Subsides ? Oui, pour les chaudières Oui, pour les chaudières Oui, c’est ici que les subsi- Oui Oui
avec un label Optimaz Elite avec un label HR TOP des sont les plus élevés
Écologique ? Oui, si condensation Oui Bien évidemment Oui Bien évidemment

* Pour ceux qui ne possèdent pas de raccordement au réseau de gaz naturel mais souhaitent bénéficier du confort du gaz, le propane ou le butane est une excellente solution. Pour
cela, vous devez toutefois prévoir l’installation d’une citerne.
système dépendant, à besoin d’une source d’énergie complémentaire.

10

11463_01_Inleiding.indd 10 19-01-2009 09:03:02


HET HART VAN DE
VERWARMING

LE COEUR
DE L’INSTALLATION

11

11463_01_Inleiding.indd 11 19-01-2009 09:03:02


Gasketel Wolf / Chaudière Gaz Wolf

12

11463_01_Inleiding.indd 12 19-01-2009 09:03:06


Aardgas is de meest courante energiebron voor verwar-
ming. De brandstof heeft dan ook een aantal pertinente
voordelen. U heeft geen reservoir nodig. De verbranding
gebeurt zuinig en milieuvriendelijk. De installatie vergt Chaudières et brûleurs
weinig onderhoud. Dankzij de vrijmaking van de markt
Quand on parle de chaudière pour
bent u niet langer gebonden aan een vaste prijs, maar
kunt u de voorwaarden van verschillende gasleveranciers chauffage central, il faut distinguer le
vergelijken. Er is een nadeel: een aansluiting op het aard- brûleur et la chaudière.
gasnet is niet overal mogelijk.
Le brûleur est la partie dans laquelle le

Ook stookolie blijft erg in trek. Dat heeft vooral te ma- combustible se transforme en
ken met de prijs en het gebruiksgemak. De installatiekos-
chaleur sous l’effet de la combustion.
ten liggen weliswaar wat hoger, omdat u een opslagtank
nodig heeft en u de installatie jaarlijks moet laten onder- Cette chaleur est transmise à l’eau
houden om een schone verbranding te behouden. Toch via la chaudière , qui, à travers la
is stookolie voorlopig de goedkoopste oplossing. U bent
tuyauterie, circule vers les éléments de
volledig vrij in de keuze van leverancier en u kunt uw be-
stelling uitstellen tot de dagprijs interessant is. chauffage et réchauffe les pièces.

Een recente tendens is dat steeds meer bouwheren de


voorkeur geven aan alternatieve / hernieuwbare ener-
giebronnen. Voor woningen zijn er drie mogelijkheden:
Le gaz naturel est la source d’énergie la plus courante
de warmtepomp, vaste brandstoffen en zonne-energie. KIEST U VOOR pour le chauffage. Il est vrai que ce combustible possède
Met een warmtepomp kunt u uw woning het hele jaar
de nombreux avantages. Vous n’avez besoin d’aucun
door verwarmen. U verbruikt bijkomend alleen elektrici- STOOKOLIE, AARDGAS OF réservoir. La combustion est économique et écologique.
teit. De installatiekost ligt wel hoog. Vaste brandstoffen
L’installation nécessite peu d’entretien. Grâce à la libérali-
(hout, pellets) hebben een laag rendement en vergen VOOR een ALTERNATIEVE sation du marché, vous n’êtes plus lié à un prix fixe, vous
veel opslagruimte. Zonne-energie is heel milieuvrien-
delijk, maar u heeft altijd een bijkomende energiebron ENERGIEBRON? pouvez dès lors comparer les avantages des différents
fournisseurs de gaz. Un inconvénient : le raccordement à
nodig.
un réseau de gaz naturel n’est pas possible partout.
Optez-vous pour le
Le mazout reste très apprécié. C’est en grande partie dû à
mazout, le gaz naturel son prix et à sa souplesse d’emploi. Les frais d’installation
sont un peu plus élevés car le mazout exige un réservoir
ou une source d’énergie et un entretien annuel des installations afin de conserver
une bonne combustion. Cependant, le mazout constitue
alternative ? provisoirement la solution la plus avantageuse. Vous êtes
tout à fait libre de choisir votre fournisseur et de reporter
votre commande jusqu’au jour où le prix vous intéresse.

Ketel en brander Une nouvelle tendance voit de plus en plus de construc-

Wanneer we het hebben over een teurs préférer les sources d’énergie alternative / re-
nouvelable. Trois possibilités s’offrent aux habitations :
CV-ketel, moeten we eigenlijk een
la pompe à chaleur, les combustibles solides et l’énergie
onderscheid maken tussen de brander solaire. Une pompe à chaleur permet de chauffer votre
habitation toute l’année. De plus, vous utilisez unique-
en de ketel. De brander is het onderdeel
ment de l’électricité. Les coûts d’installation sont assez
waarin de brandstof door middel élevés. Les combustibles solides (bois, pellets) ont
van verbranding wordt omgezet in un faible rendement et nécessitent beaucoup d’espace
de stockage. L’énergie solaire est plus écologique.
warmte. Deze warmte wordt via de
Toutefois, vous avez constamment besoin d’une source
ketel doorgegeven aan het water d’énergie supplémentaire.

dat doorheen de leidingen naar de

verwarmingselementen stroomt en de

kamers op temperatuur brengt.


Condenserende stookolieketel De Dietrich /
chaudière mazout à condensation De Dietrich

13

11463_01_Inleiding.indd 13 19-01-2009 09:03:13


stookolie

CONVENTIONEEL CONDENSATIE (OPTIMAZ ELITE)


• lagere aankoopprijs • hogere aankoopprijs
• komt niet in aanmerking voor premies • komt in aanmerking voor premies (milieuvriendelijk)
• minder hoog rendement (tot maximum 95%) • hoger rendement (tot maximum 102%)

OPEN SYSTEEM* GESLOTEN SYSTEEM** OPEN SYSTEEM* GESLOTEN SYSTEEM**

Alleen CV CV + productie Alleen CV CV + productie Alleen CV CV + productie Alleen CV CV + productie


sanitair warm sanitair warm sanitair warm sanitair warm
water met water met water met water met
voorraad voorraad voorraad voorraad
(CV-boiler of (CV-boilear of (CV-boiler of (CV-boiler of
zonneboiler) zonneboiler) zonneboiler) zonneboiler)

ROOKAFVOERSYSTEEM:
* OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de
ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat.
** GESLOTEN SYSTEEM: U heeft geen schouw nodig. De lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt via een ventilator van buitenaf aangezogen (= ventouse).
Daardoor is in feite ook geen verluchting van de stookruimte nodig, hoewel dit uit veiligheidsoverwegingen wel aan te raden valt.
CV = centrale verwarming

mazout

CONVENTIONNEL CONDENSATION (OPTIMAZ ELITE)


• prix d’achat moins élevé • prix d’achat plus élevé
• n’entre pas en ligne de compte pour des primes • entre en ligne de compte pour des primes (écologique)
• rendement moins élevé (jusque maximum 95%) • rendement plus élevé (jusque maximum 102%)

SYSTEME OUVERT* SYSTEME FERME** SYSTEME OUVERT* SYSTEME FERME**

Uniquement CC CC + production Uniquement CC CC + production Uniquement CC CC + production Uniquement CC CC + production


d’eau chaude d’eau chaude d’eau chaude d’eau chaude
sanitaire avec sanitaire avec sanitaire avec sanitaire avec
réserve (ballon CC réserve (ballon CC réserve (ballon CC réserve (ballon CC
ou ballon solaire) ou ballon solaire) ou ballon solaire) ou ballon solaire)

SYSTEME D’EVACUATION DE LA FUMEE :


* SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de
combustion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière.
** SYSTEME FERME : Vous n’avez pas besoin de cheminée. L’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est aspiré de l’extérieur via un ventilateur (= ventouse).
C’est la raison pour laquelle vous ne devez théoriquement pas aérer la chaufferie, même si un système d’aération est recommandé par mesure de sécurité.
CC = chauffage central

14

11463_01_Inleiding.indd 14 19-01-2009 09:03:13


Het aanbod aan stookolieketels is heel uitgebreid. Moge-
lijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en
de bijkomende behoefte aan sanitair warm water. Bien entretenir

Une chaudière tourne nuit et jour, sept


1. Zuinigheid. In plaats van een gewone ketel kunt u
gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duur- jours sur sept. Un bon entretien est
der in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en donc essentiel au bon fonctionnement
is dus zuiniger.
de l’installation. De plus, des révisions
Omdat hij milieuvriendelijker is dan een conventionele
ketel, komt u bovendien in aanmerking voor premies. Uw régulières prolongent la durée de vie
meeruitgave is zo snel gerecupereerd.
et sont utiles pour la sécurité. En cas de

2. Vereiste plaats. De manier waarop de rookgassen vices de fabrication, ils seront détectés
worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een plus rapidement. Plus la chaudière est
open ketel heeft u een aparte schouw nodig.
vieille, plus la consommation augmente,
Bovendien haalt deze installatie de lucht die nodig is voor
de verbranding uit de ruimte waar de ketel staat. De un entretien régulier est donc également
stookruimte moet daarom worden verlucht.
bénéfique au point de vue économe. Un
In een gesloten ketel daarentegen wordt de lucht voor
de verbranding via een ventilator van buiten aangezogen. entretien annuel est obligatoire pour une
Via dezelfde muur- of plafonddoorvoer worden de rook- chaudière au mazout et au gaz.
gassen naar buiten geblazen. Een schouw is niet nodig.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt wel een verluchting
van de stookruimte aangeraden.
L’offre de chaudières au mazout est très vaste. Les critères
3. Sanitair warm water wordt hier altijd geproduceerd de sélection éventuels sont l’économie, la place nécessaire
via een (voorraad) boiler. et les besoins complémentaires en eau chaude sanitaire.

STOOKOLIEketel 1. L’économie. Au lieu d’opter pour une chaudière
classique, vous pouvez choisir une chaudière à conden-
chaudière mazout sation. Elle est plus onéreuse au départ mais elle offre
un meilleur rendement et est donc plus économe à long
terme.
Étant donné qu’elle est plus écologique que la chaudière
conventionnelle, vous avez, en outre, droit à une prime.
La dépense supplémentaire est donc vite récupérée.

2. Place nécessaire. La manière dont les fumées sont


Goed onderhouden évacués est d’une grande importance. Pour une chau-
Een ketel draait dag en nacht, zeven dière ouverte,vous avez besoin d’une cheminée indivi-
duelle.
dagen op zeven. Een goed onderhoud is
De plus, cette installation nécessite un apport d’air pour la
dan ook een must om de installatie opti- combustion. C’est pourquoi le local de chauffe doit être
maal te doen functioneren. Regelmatige aéré.
Par contre, dans une chaudière fermée, l’air nécessaire
onderhoudsbeurten verlengen bovendien
pour la combustion est aspiré de l’extérieur par un ven-
de levensduur en komen de veiligheid tilateur.
Les fumées seront expulsés vers l’extérieur par le même
ten goede, omdat mogelijke mankemen-
passage (mural ou en toiture). Une cheminée n’est donc
ten vroegtijdig worden aangepakt. Door pas nécessaire. Pour des raisons de sécurité, il est toute-
de ouderdom van de ketel, stijgt ook fois conseillé d’aérer la pièce où se trouve la chaudière.

het verbruik, dus bij een regelmatig on-
3. L’eau chaude sanitaire est dans ce cas toujours
derhoud komt dit ook de zuinigheid ten produite par un ballon d’eau chaude (une réserve d’eau).

goede. Voor een ketel op stookolie en

gas is een jaarlijks onderhoud verplicht.

Stookolieketel De Dietrich / chaudière mazout De Dietrich

15

11463_01_Inleiding.indd 15 19-01-2009 09:03:20


aardgas

CONVENTIONEEL (HR +) CONDENSATIE (HR TOP)


• iets lagere aankoopprijs • iets hogere aankoopprijs
• komt niet in aanmerking voor premies • komt in aanmerking voor premies
• lager rendement (tot maximum 93%) • hoger rendement (tot maximum 110%)
• buitenvoeler in optie • buitenvoeler noodzakelijk
• wand- of vloermodel • wand- of vloermodel

OPEN SYSTEEM* GESLOTEN SYSTEEM** GESLOTEN SYSTEEM**

Alleen CV CV + productie CV + productie Alleen CV CV + productie CV + productie Alleen CV CV + productie CV + productie


sanitair warm sanitair warm sanitair warm sanitair warm sanitair warm sanitair warm
water bij water met water bij water met water bij water met
afname*** voorraad afname*** voorraad afname*** voorraad
(CV-boiler of (CV-boiler of (CV-boiler of
zonneboiler) zonneboiler) zonneboiler)

* OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de
ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat.
** GESLOTEN SYSTEEM: U heeft geen schouw nodig. De lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de ketel, wordt via een ventilator van buitenaf aangezogen (= ventouse).
Daardoor is in feite ook geen verluchting van de stookruimte nodig, hoewel dit uit veiligheidsoverwegingen wel aan te raden valt.
*** BIJ AFNAME: De installatie maakt op het moment van afname warm water aan via doorstromer.
CV = centrale verwarming

gaz naturel
CONVENTIONNEL (HR +) CONDENSATION (HR TOP)
• prix d’achat un peu moins élevé • prix d’achat un peu plus élevé
• n’entre pas en ligne de compte pour des primes • entre en ligne de compte pour des primes
• rendement moins élevé (jusque maximum 93%) • rendement plus élevé (jusque maximum 110%)
• capteur extérieur en option • capteur extérieur indispensable
• modèle mur ou sol • modèle mur ou sol

SYSTEME OUVERT* SYSTEME FERME** SYSTEME FERME**

Uniquement CC CC + production CC + production Uniquement CC CC + production CC + production Uniquement CC CC + production CC +


d’eau chaude d’eau chaude d’eau chaude d’eau chaude d’eau chaude production
sanitaire par sanitaire avec sanitaire par sanitaire avec sanitaire par d’eau chaude
soutirage*** réserve (ballon soutirage*** réserve (ballon soutirage*** sanitaire avec
CC ou ballon CC ou ballon réserve (ballon
solaire) solaire) CC ou ballon
solaire)

* SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de combus-
tion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière.
** SYSTEME FERME : Vous n’avez pas besoin de cheminée. L’air nécessaire au processus de combustion dans la chaudière est aspiré de l’extérieur via un ventilateur (= ventouse). C’est
la raison pour laquelle vous ne devez théoriquement pas aérer la chaufferie, même si un système d’aération est recommandé par mesure de sécurité.
*** PAR SOUTIRAGE : L’installation utilise l’écoulement de l’eau pour produire de l’eau chaude au moment du soutirage.
CC = chauffage central

16

11463_01_Inleiding.indd 16 19-01-2009 09:03:20


Het aanbod aan aardgasketels is heel uitgebreid. Moge-
lijke keuzecriteria zijn de zuinigheid, de vereiste plaats en
de bijkomende behoefte aan sanitair warm water.

1. Zuinigheid. In plaats van een gewone ketel kunt u


gaan voor een condensatieketel. Die is weliswaar duur-
der in aankoop, maar heeft ook een hoger rendement en
is dus zuiniger. Omdat hij milieuvriendelijker is dan een
conventionele ketel, komt u bovendien in aanmerking
Economiser l’énergie n’est pas difficile.
voor premies. Uw meeruitgave is zo snel gerecupereerd. Fermer les rideaux en hiver représente
Een condensatieketel op aardgas is altijd uitgerust met
déjà une belle économie.
een buitenvoeler.

2. Vereiste plaats. De manier waarop de rookgassen


worden afgevoerd, heeft verregaande gevolgen. Voor een
open ketel heeft u een aparte schouw nodig. Bovendien
haalt deze installatie de lucht die nodig is voor de verbran-
ding uit de ruimte waar de ketel staat. De stookruimte
moet daarom worden verlucht. In een gesloten ketel
daarentegen wordt de lucht voor de verbranding via een Condenserende gasketel Ferroli /
Chaudière gaz à condensation Ferroli
ventilator van buiten aangezogen. Via dezelfde muur-
of plafonddoorvoer worden de rookgassen naar buiten
geblazen. Een schouw is niet nodig. Uit veiligheidsover- water vraagt, kan dat problemen opleveren. Met een voor- logique que la chaudière conventionnelle, vous avez, en
wegingen wordt wel een verluchting van de stookruimte raadboiler zal u wat meer energie verbruiken, maar kunt u de outre, droit à une prime. La dépense supplémentaire est
aangeraden. Condensatieketels op aardgas hebben altijd capaciteit aanpassen aan de gezinsbehoeften. donc vite récupérée. La chaudière à condensation au gaz
een gesloten rookafvoersysteem. Bij aardgasketels heeft naturel est toujours équipée d’une sonde extérieur.
men de keuze tussen vloer- en wandketels: wandketels
zijn veel compacter en kunnen worden ingebouwd in een aardgasketel 2. La place nécessaire. La manière dont les fumées
sont évacués est d’une grande importance. Pour une
kast of nis.
chaudière ouverte, vous avez besoin d’une cheminée
3. Sanitair warm water. Er zijn twee manieren om met Chaudière gaz individuelle. De plus, cette installation apporte l’air né-
een CV-ketel warm water te produceren: op het ogenblik cessaire pour la combustion depuis le local de chauffe.
dat er warm water nodig is (doorstromer) of in een altijd C’est pourquoi le local doit être aéré. Par contre, dans
L’offre de chaudières au gaz naturel est très diversifiée. Les
beschikbaar voorraadvat (boiler). une chaudière fermée, l’air nécessaire pour la com-
critères de sélection éventuels sont l’économie, la place néces-
De gepaste keuze hangt af van een aantal factoren. Hoe- bustion est aspiré de l’extérieur par un ventilateur. Les
saire et les besoins complémentaires en eau chaude sanitaire.
veel leden telt het gezin? Zijn er meerdere badkamers? fumées seront expulsés vers l’extérieur par le même pas-
Worden die tegelijkertijd gebruikt? Doorstromers zijn de 1. L’économie. Au lieu d’opter pour une chaudière classique, sage (mural ou en toiture). Une cheminée n’est donc pas
zuinigste oplossing. De hoeveelheid warm water die kan vous pouvez choisir une chaudière à condensation. Elle est nécessaire. Pour des raisons de sécurité, il est toutefois
worden aangemaakt, hangt af van het vermogen van de plus onéreuse au départ mais elle offre un meilleur rendement conseillé d’aérer la pièce où se trouve la chaudière. Les
ketel. Als u op verschillende plekken tegelijkertijd warm et est donc plus économe. Étant donné qu’elle est plus éco- chaudières à condensation au gaz naturel sont toujours
pourvues d’un système d’évacuation de fumées. Pour les
chaudières au gaz naturel, vous pouvez opter pour une
chaudière au sol ou pour une chaudière murale. Les
chaudières murales sont plus compactes et peuvent être
encastrées dans un placard ou un renfoncement.

3. Eau chaude sanitaire. Il existe deux façons de pro-


duire de l’eau chaude avec une chaudière pour chauffage
central : au moment où il faut de l’eau chaude (produc-
tion instantanée) ou dans un réservoir toujours dispo-
Energie besparen is niet moeilijk. In de nible (ballon d’eau chaude). Le choix adéquat dépend
d’un certain nombre de facteurs. Combien de membres
winter gewoon de gordijnen sluiten
votre famille compte-t-elle ? Y a-t-il plusieurs salles de
levert al een fikse besparing op. bains ? Sont-elles utilisées simultanément ? La production
instantanée est l’option la plus avantageuse. La quantité
d’eau chaude qui peut être produite dépend de la puis-
sance de la chaudière. Toutefois, demandez simultané-
ment de l’eau chaude dans différents endroits, le débit
sera partagé. Avec un ballon d’eau chaude, vous utiliserez
plus d’énergie mais vous pourrez adapter sa capacité aux
Gasketel Wolf / Chaudière gaz Wolf
besoins de votre famille.

17

11463_01_Inleiding.indd 17 19-01-2009 09:03:25


alternatieve / hernieuwbare energiebronnen

ZONNE-ENERGIE WARMTEPOMP VASTE BRANDSTOF

Fotovol- Zonneboiler Lucht / water Warmtedrager / water / Water / water / Hout Pellets**
taïsch (altijd in combinatie pompsysteem warmtepompsysteem warmtepompsysteem
(Zonnecel: met een andere instal- Open systeem* Open systeem*
zet latie voor de productie
zonne- van sanitair warm
warmte water)
om in
elektrici-
teit)
Productie Productie Enkel CV CV + Enkel CV CV + Enkel CV CV + Enkel CV CV + Enkel CV CV +
sanitair sanitair Productie Productie Productie Productie Productie
warm warm sanitair sanitair sanitair sanitair sanitair
water met water met warm warm warm warm warm
voorraad- voorraad- water met water met water water water met
vat vat+ voorraad voorraad met voor- met voorraad
onder- raad voorraad (CV-boiler
steuning (CV-boiler of zon-
CV of zon- neboiler)
neboiler)

* OPEN SYSTEEM: U heeft een schouw nodig om de rookgassen af te voeren. Ook moet u de stookruimte verluchten, want de lucht die nodig is bij het verbrandingsproces in de
ketel, wordt onttrokken aan de ruimte waar de ketel staat.
** PELLETS: Soort van houtgranulaat, verkregen door de recuperatie van houtafval.
CV = centrale verwarming

sources d’energie alternative / renouvelable

ENERGIE SOLAIRE POMPE A CHALEUR COMBUSTIBLE STABLE

Photovol- Ballon solaire Air / eau Fluide caloporteur / Eau / eau / Bois Pellets**
taïque (toujours associé à une système à pompe eau / système de pompe système de pompe
(Cellule autre installation pour à chaleur à chaleur Système ouvert* Système ouvert*
solaire : la production d’eau
transforme chaude sanitaire)
la chaleur
solaire en
électricité)
Produc- Produc- Unique- CC + Unique- CC + Unique- CC + Unique- CC + Unique- CC +
tion d’eau tion d’eau ment CC production ment CC production ment CC pro- ment CC production ment CC production
chaude chaude d’eau d’eau duction d’eau d’eau
sani- sani- chaude sa- chaude d’eau chaude chaude
taire avec taire avec nitaire avec sanitaire chaude sani- sanitaire
réserve réserve + réserve avec ré- sanitaire taire avec avec réserve
soutien serve avec réserve (Ballon CC
CC réserve (Ballon CC ou ballon
ou ballon solaire)
solaire)

* SYSTEME OUVERT : Vous avez besoin d’une cheminée pour l’évacuation de la fumée. Vous devez également aérer la chaufferie, parce que l’air nécessaire au processus de combus-
tion dans la chaudière est extrait de la pièce dans laquelle se trouve ladite chaudière.
** PELLETS : Sorte de granulat de bois, obtenu par récupération de déchets de bois.
CC = chauffage central

18

11463_01_Inleiding.indd 18 19-01-2009 09:03:26


De klimaatopwarming laat niemand koud. Gelukkig
kunnen we er zelf iets aan doen. Door hernieuwbare Capteur solaire
energiebronnen te gebruiken bijvoorbeeld. Het aanbod is
Vous pouvez combiner une chaudière pour
enorm: wind, water, zon, biomassa, aardwarmte … Er ko-
men dan ook steeds meer betaalbare toepassingen voor chauffage central + eau chaude sanitaire
woningen op de markt die worden ondersteund door de à un chauffe-eau solaire. Pour chauffer
overheid.
l’eau, la priorité sera donnée à l’énergie
Zo bespaart u niet alleen op energie maar geniet u ook solaire. Si cette énergie ne suffit pas pour
een bijkomend financieel voordeel. Mogelijke toepassin-
obtenir une température suffisamment
gen van alternatieve / hernieuwbare energiebronnen in
élevée, la chaudière du chauffage central
de woning zijn de warmtepomp, vaste brandstoffen of
zonne-energie. intervient. Le résultat ? Une belle écono-
mie d’énergie. L’énergie solaire suffit pour
Met een warmtepomp haalt u gratis warmte uit uw om-
geving: de lucht, het grondwater, de bodem. Daarmee environ 60 % des besoins annuels moyens
kunt u autonoom uw woning verwarmen. De installatie- en eau chaude de la famille.
kosten lopen wel hoog op.
Er zijn drie systemen op de markt:
• De lucht/water warmtepomp haalt warmte uit de buiten-
lucht. sanitair warm water en eventueel ter ondersteuning van de constamment de nouvelles applications abordables pour
• De grond/water warmtepomp haalt warmte uit de bodem. verwarmingsinstallatie. les habitations qui sont soutenues par les autorités.
• De water/water warmtepomp haalt warmte uit het grond-
Ainsi, vous économisez non seulement de l’énergie mais
water.
Een warmtepomp staat niet alleen in voor de verwarming,
alternatieve / vous profitez également d’un avantage financier sup-
plémentaire. Les différentes applications des sources
maar kan ook de productie van sanitair warm water in
voorraad op zich nemen.
hernieuwbare d’énergie renouvelable / alternative pour l’habitation sont
la pompe à chaleur, les combustibles solides ou l’énergie
Vaste brandstof zoals hout of pellets is weliswaar energiebronnen solaire.
hernieuwbaar, maar heeft een laag rendement en vergt
Avec une pompe à chaleur, la chaleur est tirée gratui-
veel opslagruimte. Ook heeft u altijd een schouw nodig.
sources d’énergie tement de votre environnement : l’air, les nappes phré-
Pellets zijn een houtgranulaat, verkregen door recuperatie
atiques ou le sol. Ainsi vous pouvez chauffer votre habi-
van houtafval.
renouvelable / tation de manière autonome. Les frais d’installation sont
Zonne-energie is heel milieuvriendelijk, maar vergt al- cependant élevés.
tijd een bijkomende energiebron. Dat heeft uiteraard een
alternative Trois systèmes sont présents sur le marché :
weerslag op het prijskaartje, de complexiteit van de in- • la pompe à chaleur air/eau prend les calories de l’air
stallatie en de benodigde ruimte. De warmte van de zon Le réchauffement climatique ne laisse personne indifférent. extérieur
kunt u op twee manieren benutten. Met fotovoltaïsche Heureusement, nous pouvons agir, notamment en utilisant les • la pompe à chaleur sol/eau prend les calories du sol
cellen (zonnecellen) wordt ze omgezet in elektriciteit. Met sources d’énergie renouvelable. L’éventail est large : le vent, • la pompe à chaleur nappe/eau prend les calories dans
een zonneboiler wordt ze gebruikt voor de productie van l’eau, le soleil, la biomasse, la géothermie... Sur le marché, il y a la nappe
Une pompe à chaleur est utilisée pour les besoins du
chauffage mais peut également assurer la production
d’eau chaude sanitaire (ballon d’eau chaude).
Zonnecollector
U kunt een ketel voor CV + sanitair warm Il est vrai que les combustibles solides tels que le
bois ou les pellets sont renouvelables mais ils offrent
water combineren met een zonneboiler.
un faible rendement et nécessitent beaucoup d’espace
Om het water in de boiler op te warmen,
de stockage. Une cheminée est également toujours in-
wordt in eerste instantie zonne-energie dispensable. Les pellets sont des granulats obtenus par la

gebruikt. Als die niet volstaat om een vol- récupération de déchets de bois.

doende hoge temperatuur te bekomen, L’énergie solaire est plus écologique mais exige con-
zal de verwarmingsketel bijspringen. Het stamment des sources d’énergie supplémentaires. Il ne
fait aucun doute que cela a des répercussions sur le prix,
resultaat is een fikse energiebesparing.
la complexité de l’installation et l’emplacement néces-
De zonne-energie volstaat voor circa 60% saire. La chaleur du soleil peut être mise à profit de deux
van de gemiddelde jaarlijkse gezinsbe- manières : transformée en électricité par les cellules pho-
tovoltaïques (cellules solaires) ou utilisée avec un chauffe-
hoefte aan warm tapwater. Zonne-energie / eau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et
Energie solaire
éventuellement en appui de l’installation de chauffage.

19

11463_01_Inleiding.indd 19 19-01-2009 09:03:32


verwarmingselementen
RADIATOR VLOERVERWARMING CONVECTOR
(gewone en sierradiator)

Integratie in het Zichtbaar, neemt plaats in Onzichtbaar, neemt geen plaats in. Ideaal voor Kan zichtbaar worden gelaten of
interieur? hoge ruimtes en/of ruimtes met veel glas onzichtbaar worden ingebouwd

Onderhoud? Weinig of geen Geen Noodzakelijk

Energieverbruik? Werkt op hoge of lage watertemperatuur Werkt op lage watertemperatuur Werkt op hoge watertemperatuur, maar
bevat minder water dan radiator

Flexibel? Bestaat in alle formaten en is gemakkelijk Alleen aanpasbaar mits grote renovatiewer- Bestaat in alle formaten en is gemak-
aanpasbaar bij renovatie ken. Bij nieuwbouw geen probleem kelijk aanpasbaar bij renovatie, tenzij
ingebouwd

Kostprijs? Past dankzij de ruime keuze in elk budget Duurder wegens de complexe installatie en de Past dankzij de ruime keuze in elk
hoeveelheid materiaal budget

Snel knusjes warm? Reageert snel Reageert traag zodat soms bijkomende Reageert heel snel
verwarmingslichamen nodig zijn

Warmtecomfort? Vooral convectiewarmte*, dicht bij de Overwegend voelbare stralingswarmte**; Alleen convectiewarmte*, geen voelbare
radiator ook voelbare stralingswarmte** prima warmtecomfort, zeker in grote ruimtes stralingswarmte**

* Convectiewarmte: Warmte die de luchtlagen in een ruimte opwarmt. Doordat warme lucht stijgt en koude daalt, wordt stelselmatig heel de ruimte verwarmd.
** Stralingswarmte: Warmte die niet de luchtlagen maar de objecten in de ruimte (meubels, wanden) opwarmt (principe van zonnewarmte). Deze objecten geven de warmte op hun
beurt via straling door.

corps de chauffe
RADIATEUR CHAUFFAGE PAR LE SOL CONVECTEUR
(ordinaire ou décoratif)

Intégration dans Visible, prend de la place Invisible, ne prend pas de place. Idéal pour les Peut être visible ou intégré dans le sol
l’intérieur ? pièces hautes et/ou les pièces avec beaucoup
de vitres
Entretien ? Peu ou pas Pas Indispensable

Consommation Fonctionne à température élevée ou basse Fonctionne à température peu élevée de l’eau Fonctionne à température élevée de
énergétique ? de l’eau l’eau, mais contient moins d’eau qu’un
radiateur
Flexibilité ? Existe dans tous les formats et s’adapte Adaptable uniquement en cas de grands Existe dans tous les formats et s’adapte
facilement en cas de rénovation travaux de rénovation. Aucun problème pour facilement en cas de rénovation, sauf en
les nouvelles constructions cas d’intégration

Prix d’achat ? Grand choix, donc adapté à chaque budget Plus cher, en raison d’une installation Grand choix, donc adapté à chaque
complexe et de la quantité de matériel budget
nécessaire
Temps de réaction ? Réagit rapidement Réagit lentement, nécessite donc parfois la Réagit très rapidement
présence d’autres éléments de chauffage

Type de chaleur ? Surtout chaleur par convection*; Essentiellement une chaleur par Uniquement une chaleur par
à proximité du radiateur, également chaleur rayonnement**; très confortable, surtout convection*, pas de chaleur par
par rayonnement** dans les grandes pièces rayonnement**

*Chaleur par convection : Chaleur qui réchauffe les différentes couches d’air dans une pièce. Comme l’air chaud monte alors que l’air froid descend, toute la pièce est
systématiquement chauffée.
**Chaleur par rayonnement : Chaleur qui ne réchauffe pas les couches d’air, mais bien les objets présents dans la pièce (meubles, murs). C’est comparable à la chaleur du soleil. Ces
objets transmettent ensuite la chaleur par rayonnement.

20

11463_01_Inleiding.indd 20 19-01-2009 09:03:32


VERWARMINGSELEMENTEN

corps de chauffe

21

11463_01_Inleiding.indd 21 19-01-2009 09:03:33


Sierradiator / Radiateur décoratif

22

11463_01_Inleiding.indd 22 19-01-2009 09:03:38


Au bon endroit

Vous pouvez placer les éléments de

chauffage, selon vos préférences, aussi

près que possible d’une source de froid

(par ex. une fenêtre). Vous évitez ainsi

une zone plus froide et plus chaude qui

risque de créer un courant d’air.

Gietijzeren radiator / Radiateur de fonte

Radiatoren warmen een kamer snel op omdat ze vooral handig in gebruik, want u kunt ze uitrusten met zeephouders, froid descend et est à son tour réchauffé. De ce fait,
convectiewarmte produceren. Dat wil zeggen dat ze handdoekringen, spiegels en andere handige hulpjes. la température est presque partout la même. Ce n’est
de lucht opwarmen. De warme lucht stijgt, de koude que près du radiateur que l’on retrouve de la chaleur
lucht daalt en wordt op haar beurt opgewarmd. Daardoor rayonnante qui fait monter la température.
is de temperatuur overal nagenoeg dezelfde. Alleen La chaleur rayonnante est très agréable : elle réchauffe les
vlakbij de radiator is er stralingswarmte, waardoor objets et les personnes mais aucune couche d’air.
de temperatuur hier hoger ligt. Stralingswarmte voelt wel
zeer aangenaam aan: stralingswarmte warmt objecten / Les radiateurs sont fabriqués à partir d’acier ou de
mensen op, maar geen luchtlagen. Radiatoren fonte (la fonte offre un meilleur rayonnement). Le
choix des couleurs, des formes et des détails techniques
Radiatoren zijn vervaardigd uit plaatstaal of gietijzer est illimité, si bien qu’une solution adéquate existe pour
(= hebben een veel grotere stralingswarmte). De keuze aan chaque intérieur et chaque utilisation. Oue ce soit avec
kleuren, vormen en technische details is eindeloos, zodat er Radiateurs une face plane ou non, une vanne de réglage incorporée
voor elk interieur en elke toepassing een gepaste oplossing ou non, voire même unie d’un raccordement central...
te vinden is. Met vlakke of geprofileerde voorplaat, met
ingebouwd regelventiel, met middenaansluiting … Les radiateurs décoratifs et les sèches serviettes
se distinguent par leurs belles formes esthétiques.
Een verhaal apart vormen de sierradiatoren en Ils ne sont pas simplement beaux à regarder mais
handdoekdrogers die dankzij hun fraaie vormgeving Les radiateurs chauffent rapidement une pièce parce qu’ils également utiles car vous pouvez les équiper de porte-
heuse esthetische blikvangers vormen. produisent principalement de la chaleur par convection. savons, d’anneaux porte-serviettes, de miroirs et d’autres
Ze zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook Cela signifie qu’ils réchauffent l’air. L’air chaud monte et l’air dispositifs utiles.

Op de juiste plaats

Verwarmingselementen plaatst u bij

voorkeur zo dicht mogelijk bij een koude-

bron (bv. venster). Zo voorkomt u dat u

een koudere en een warmere zone krijgt

die een tochtgevoel creëren.

Sierradiator / Radiateur décoratif

23

11463_01_Inleiding.indd 23 19-01-2009 09:03:47


Convector / Convecteur

24

11463_01_Inleiding.indd 24 19-01-2009 09:03:59


Systèmes de purge

Dans une installation de chauffage

central des bulles d’air se forment. Á

terme, elles risquent d’avoir des effets

nuisibles. C’est pourquoi les canalisations

doivent être régulièrement purgées. Si

votre installation n’est pas équipée d’un

système de purge automatique, vous

devez évacuer manuellement l’air au

moyen du purgeur se trouvant sur les

éléments de chauffage.

Convectoren warmen een kamer heel snel snel op Les convecteurs réchauffent bien plus vite un local car
omdat ze convectiewarmte produceren. Dat wil zeg- ils produisent de la chaleur par convection. Cela sig-
gen dat ze de lucht opwarmen. De warme lucht stijgt, de nifie qu’ils réchauffent l’air. L’air chaud monte, l’air froid
koude lucht daalt en wordt op haar beurt opgewarmd. descend et est à son tour réchauffé. De ce fait, la tempé-
Daardoor is de temperatuur overal nagenoeg dezelfde. rature est plus uniforme.

Het grote voordeel van convectors is dat u ze kunt inbou- Le gros avantage des convecteurs réside dans la possibilité
wen. Dat is bijvoorbeeld heel handig als u grote raam- de les encastrer. C’est notamment très pratique si vous
oppervlakken heeft. Met putconvectors, weggestopt in
convectoren avez de grandes surfaces vitrées. Avec les convecteurs de
de vloer, laat u zicht en doorgang vrij, is er alleen een sol dissimulés, vous libérez la visibilité et le passage, seul
rooster zichtbaar en creëert u een afscherming tegen de la grille est visible et vous pouvez créer une protection
koudestraling. convecteurs contre le rayonnement froid.

Uiteraard kunt u een convector ook zichtbaar in de ruimte Il va de soi que vous pouvez également installer un con-
plaatsen, eventueel verpakt in een aangepaste omkas- vecteur de manière visible ou éventuellement dans un
ting. encadrement adapté.
Convectors hebben een kleinere waterinhoud dan ra- Les convecteurs possèdent une plus petite capacité en
diatoren. Ze zijn ook geschikt voor verwarming op lage eau. Ils sont également adaptés pour le chauffage à basse
temperatuur. température.

Ontluchtingssystemen
In een CV-installatie worden luchtbellen

gevormd. Die kunnen op termijn nadelige

gevolgen hebben. Daarom moeten de

leidingen geregeld worden ontlucht.

Als uw installatie niet is uitgerust met

een automatisch ontluchtingssysteem,

moet u handmatig de lucht aflaten via de

ontluchter op de verwarmingselementen.

Convector / Convecteur

25

11463_01_Inleiding.indd 25 19-01-2009 09:04:10


Vloerverwarming / Chauffage par le sol

26

11463_01_Inleiding.indd 26 19-01-2009 09:04:23


Isoler les canalisations =

économie d’énergie

Tout comme les éléments de chauffage,

les canalisations diffusent aussi de la

chaleur. Isolez donc les canalisations qui

passent par les endroits

non chauffés comme les garages, les

caves ou les greniers. Vous éviterez

ainsi les pertes de chaleur et ferez des

économies sur votre facture d’énergie

Vloerverwarming / Chauffage par le sol

Vloerverwarming is zuinig omdat ze functioneert met Le chauffage par le sol est économique car il fonctionne
een lagere temperatuur. Vloerverwarming produceert à une température plus basse. Le chauffage par le sol
overwegend voelbare stralingswarmte die volgens de produit essentiellement de la chaleur par rayonnement,
meeste mensen aangenamer aanvoelt. Er circuleert ook que la plupart des utilisateurs trouvent plus agréable.
minder stof in de ruimte, wat allergielijders zeker zullen Moins de convection signifie moins de déplacement
appreciëren De warmte wordt gelijkmatig verdeeld, zodat de poussière dans les locaux, ce que les personnes
vloerverwarming een ideale oplossing vormt voor hoge allergiques apprécieront certainement. La chaleur est
ruimtes. Een ander voordeel is dat het interieur volledig vloerverwarming diffusée régulièrement, ce qui fait du chauffage par le sol
vrij blijft. est une solution idéale pour vos pièces hautes. Un autre
chauffage par le sol avantage réside dans le fait que les surfaces au sol restent
Vloerverwarming kunt u combineren met de meeste tout à fait libre.
vloerafwerkingen. Wel vergt ze speciale aandacht wat de
opbouwhoogte, vloerisolatie en chappe betreft. Vous pouvez combiner le chauffage par le sol avec
la plupart des finitions de sol. Il exige une vigilance
particulière en ce qui concerne la hauteur de construction,
l’isolation du sol et la chappe.

Leidingen isoleren =

energie besparen

Niet alleen de verwarmingselementen

zelf maar ook de leidingen geven

warmte af. Isoleer daarom leidingen die

doorheen onverwarmde ruimtes lopen,

zoals een garage, kelder of zolder. Zo

voorkomt u warmteverliezen en drukt u

uw energiefactuur.

Vloerverwarming / Chauffage par le sol

27

11463_01_Inleiding.indd 27 19-01-2009 09:04:26


regelingen

Regelingen voor de ketel en de ruimte Regelingen voor de radiator

Conventionele ketel Condensatieketel Handkraan Thermostaatkraan Elektronische


thermostaatkraan

Aan / uit* Weers- Weers- Zet een Temperatuur- Temperatuurregeling


afhankelijk*** afhankelijk*** verwarmings- regeling in elke en programmering
element aan ruimte in elke ruimte
of uit afzonderlijk afzonderlijk +
Kamer- Klokthermostaat Opentherm ** Opentherm **
mogelijkheid tot
thermostaat
zoneregeling****
1) Dag 2) Week Temperatuur- Temperatuur-
Alleen regeling van regeling van
temperatuur- Temperatuur- Temperatuur-
instelling + dag instelling + het water in het water in
instelling de ketel, de ketel,
programmering weekprogram-
mering afhankelijk afhankelijk
van de buiten- van de buiten-
temperatuur temperatuur

* Aan / uit: Men moet manueel de temperatuur instellen en wachten tot de woning op temperatuur is.
** Open therm: De tijd die nodig is om een woning op temperatuur te krijgen, wordt automatisch berekend. De ketel werkt modulerend: de branderactiviteit wordt continu
aangepast aan de warmtebehoefte.
*** Weersafhankelijk: De ketel bepaalt de watertemperatuur die door de verwarmingselementen zal stromen, in functie van de buitentemperatuur.
**** Zoneregeling: U kunt uw woning verdelen in zones en per zone de temperatuur regelen en programmeren.
1) Dag: U kunt slechts één dag instellen en moet dit telkens opnieuw herhalen.
2) Week: U kunt elke dag van de week afzonderlijk instellen.

reglages

Reglages POUR LA CHAUDIERE ET LA PIECE Reglages POUR LE RADIATEUR

Chaudière conventionnelle Chaudière à Vanne manuelle Vanne Vanne


condensation thermostatique thermostatique
électronique

Allumé / éteint* Réglages Réglages Allumer ou Réglage de la Réglage et


climatiques *** climatiques *** éteindre un température programmation
élément de indépendant pour de la température
chauffage chaque pièce indépendants pour
Thermostat Thermostat à programmation Opentherm ** Opentherm **
chaque pièce +
d’ambiance
possibilité de réglages
1) Jour 2) Semaine Réglage de la Réglage de la par zone****
Uniquement température température
réglage de la Réglage de la Réglage de la
température + température + de l’eau dans de l’eau dans
température la chaudière, la chaudière,
programmation programmation
pour la journée pour la semaine tributaire de la tributaire de la
température température
extérieure extérieure

* Allumé / éteint : Il convient d’effectuer un réglage manuel pour atteindre la température ambiante désirée.
** Opentherm : Le temps nécessaire pour réchauffer une habitation est calculé automatiquement. La chaudière fonctionne de manière modulante : l’activité de combustion est
continuellement adaptée aux besoins de chaleur.
*** Réglages climatique : La chaudière détermine la température de l’eau qui s’écoulera à travers les éléments de chauffage en fonction de la température extérieure.
**** Réglages par zone : Vous pouvez diviser votre habitation en différentes zones afin de régler et programmer la température de manière indépendante par zone.
1) Jour : Vous ne pouvez régler que pour un jour et devez donc chaque fois répéter l’opération.
2) Semaine : Vous pouvez régler la température de manière indépendante pour chaque jour de la semaine.

28

11463_01_Inleiding.indd 28 19-01-2009 09:04:27


regelingen

reglages

29

11463_01_Inleiding.indd 29 19-01-2009 09:04:27


Kamerthermostaat / Thermostat d‘ambiance

30

11463_01_Inleiding.indd 30 19-01-2009 09:04:31


Om een optimaal warmtecomfort en een zo zuinig moge-
lijk energieverbruik te bekomen, moet het verwarmings-
proces continu worden bewaakt en bijgestuurd. Dat ge- Au bon endroit
beurt met behulp van de regeling. Die zorgt ervoor dat de
Placez le thermostat d’ambiance ou
ketel zo veel mogelijk op een lage temperatuur werkt.
une horloge à une hauteur facilement
Er bestaan twee groepen van regelingen: systemen die de atteignable d’environ 1m 50. Ne le placez
ketel en de ruimte aansturen en systemen die de radiator
jamais contre un mur extérieur, à côté
aansturen.
d’une porte ou d’une source de chaleur
REGELINGEN VOOR DE KETEL EN DE (élément de chauffage, lampe, télévision,
RUIMTE
1. Een conventionele ketel mur exposé au soleil). Assurez-vous qu’il

soit protégé de l’humidité.


Voor een conventionele ketel is er keuze tussen een aan/
uit thermostaat en een weersafhankelijke regeling.
Een aan/uit thermostaat geeft de ketel alleen het
bevel om aan of uit te gaan. Dat kan gebeuren met een Afin d’obtenir une température de l’eau confortable et

kamerthermostaat die niet programmeerbaar is, of d’économiser un maximum d’énergie, il convient de sur-

met een klokthermostaat die u per dag of per week kunt veiller le processus de chauffage en permanence et de le

programmeren. corriger le cas échéant. La régulation veille à ce que la

Bij een klokthermostaat kan men de temperatuur per chaudière fonctionne autant que possible à basse tem-

dag/week regelen in functie van de leefgewoonten van


regelingen voor pérature.

het gezin.
Hierdoor kan men veel energie en geld besparen!
de ketel Il existe deux groupes de régulations: les systèmes qui
gèrent la chaudière et le local, et les systèmes qui gèrent

Bij een weersafhankelijke regeling bepaalt de ketel


en de ruimte les radiateurs.

de watertemperatuur die door de verwarmingselementen


zal stromen, in functie van de buitentemperatuur. REGlageS POUR REGlages POUR LA CHAUDIERE ET LE
De aansturing van een weersafhankelijke regeling ge- LOCAL
beurt in de meeste gevallen door een klokthermostaat LA CHAUDIERE 1. Une chaudière classique
met openthermfunctie: hier wordt de tijd die nodig is
om een woning op temperatuur te krijgen, automatisch ET LE LOCAL Pour une chaudière classique, vous avez le choix entre un

berekend. thermostat (alternance allumé/éteint) et une régulation

De ketel werkt modulerend, waardoor de branderactivi- dépendante de la température extérieure.

teit continu aangepast wordt aan de warmtebehoefte. Un thermostat (alternance allumé/éteint) se con-

Daardoor blijft de temperatuur altijd nagenoeg constant. tente de commander l’allumage ou l’extinction de la chau-
dière. C’est possible avec un thermostat d’ambiance
qui n’est pas programmable, ou avec un thermostat à
horloge que vous pouvez programmer pour la journée ou
la semaine. Un thermostat à horloge permet de rég-
ler la température par jour et par semaine en fonction des
habitudes de vie de la famille. Ceci permet d’économiser

Op de juiste plaats énormément d’énergie et d’argent !

Plaats de kamer- of klokthermostaat op


Dans le cas de la régulation dépendante de la
een gemakkelijk bereikbare hoogte van température, la chaudière détermine la température
de l’eau qui s’écoule dans l’élément de chauffage en
circa 1m50. Zet hem nooit tegen een bui-
fonction de la température extérieure.
tenmuur, naast een buitendeur of bij een Dans la plupart des cas, la régulation dépendante de la
warmtebron (verwarmingselement, lamp, température est réalisée grâce à un thermostat à horloge
muni d’une fonction opentherm : le temps nécessaire
tv, wand waarop de zon schijnt). Zorg
pour arriver à la température souhaitée dans l’habitation
ervoor dat hij beschermd is tegen vocht. est alors automatiquement calculé.
La chaudière fonctionne de manière modulable et
l’activité de combustion est ainsi continuellement adaptée
aux besoins en chaleur.
De ce fait, la température ambiante reste toujours à peu
près constante.

31

11463_01_Inleiding.indd 31 19-01-2009 09:04:43


32

11463_01_Inleiding.indd 32 19-01-2009 09:04:45


Isolation et chaleur gratuite

La chaleur gratuite peut remplir une

bonne partie des besoins en chaleur de

votre habitation car la régulation y réagit

intelligemment. Plus l’isolation est effi-

cace, plus la quantité de chaleur gratuite

sera grande. Dans une pièce orientée vers

le sud, les besoins en chauffage supplé-

mentaires sont, en mars et en avril, 40%

plus bas que pour une pièce orientée vers

le nord.

2. Een condensatieketel 2. Chaudière à condensation

Voor een condensatieketel wordt altijd een Pour une chaudière à condensation, nous conseillons
weersafhankelijke regeling aangeraden. toujours un réglage en fonction des conditions
Bij een weersafhankelijke regeling bepaalt de ketel de atmosphériques.
watertemperatuur die door de verwarmingselementen regelingen voor Dans le cas d’un réglage dépendant de la tempé-
zal stromen, in functie van de buitentemperatuur. rature, la chaudière détermine toujours la température
de ketel de l’eau qui coule dans les éléments de chauffage en
De aansturing van een weersafhankelijke regeling fonction de la température extérieure.
gebeurt in de meeste gevallen door een klokthermostaat en de ruimte
met openthermfunctie: hier wordt de tijd die nodig is Dans la plupart des cas, un réglage dépendant de la
om een woning op temperatuur te krijgen, automatisch
REGlages POUR tempérture est réalisée grâce à un thermostat à horloge
berekend. muni d’une fonction opentherm: le temps nécessaire
De ketel werkt modulerend, waardoor de branderactiviteit
LA CHAUDIERE pour arriver à la température souhaitée dans l’habitation
continu aangepast wordt aan de warmtebehoefte. est alors automatiquement calculé.

ET LE LOCAL La chaudière fonctionne de manière modulable et


Daardoor blijft de temperatuur altijd nagenoeg constant. l’activité de combustion est ainsi continuellement adaptée
aux besoins en chaleur.

De ce fait, la température ambiante reste toujours à peu


près constante.

Isolatie en gratis warmte

Gratis warmte kan een flink stuk van de

behoefte aan warmte in uw woning in-

vullen, want de regeling speelt hier slim

op in. Hoe effectiever de isolatie, hoe

groter het aandeel van de gratis warmte.

In een ruimte die naar het zuiden is

gericht, ligt de behoefte aan bijkomende

verwarming in maart en april maar liefst

tot 40% lager dan in een kamer die

noordwaarts is georiënteerd.

33

11463_01_Inleiding.indd 33 19-01-2009 09:04:55


Handkraan / Vanne manuelle

34

11463_01_Inleiding.indd 34 19-01-2009 09:05:01


Avantage fiscal
Si vous placez des robinets thermosta-
tiques ou un thermostat d’ambiance avec
minuterie, demandez un avantage fiscal.
Il peut monter jusqu’à 40% des coûts
d’investissement. De plus, vous pouvez
recevoir une prime de la commune, la
province, la région et l’exploitant du
réseau. Ne fermez jamais tout à fait le
chauffage, sous peine de consommer
chaque fois plus d’énergie pour réchauf-
fer la pièce. Une température nocturne
de 16°C est idéale.
Thermostaatkraan / Robinet thermostatique

REGELINGEN VOOR DE RADIATOR andere externe warmtebronnen zoals de zon die binnenschijnt, Un robinet à fermeture manuelle se limite à ouvrir
mensen en lampen die warmte afgeven... ou fermer l’accès de l’eau dans l’élément de chauffage.
Voor radiatoren zijn drie soorten regelingen mogelijk: La température n’est pas réglable.
de handkraan, de thermostaatkraan en de elektronische
thermostaatkraan. Avec un robinet thermostatique, vous pouvez ré-
regelingen guler séparément la température dans chaque pièce.
Met een handkraan zet u het verwarmingselement Résultat : plus de confort et une moindre consommation
gewoon aan of uit. De temperatuur zelf kunt u niet in- voor de radiator d’énergie.
stellen.
Avec un robinet thermostatique électronique,
Met een thermostaatkraan kunt u in elke ruimte vous pouvez réguler et programmer séparément la tem-
apart de temperatuur regelen. Het resultaat is meer com- REGlage pérature dans chaque pièce. Vous pouvez également
fort en een lager energieverbruik. créer un réglage par zone. Avec un réglage par zone,
POUR Le radiateur l’habitation est divisée en différentes zones, chacune
Met een elektronische thermostaatkraan kunt u chauffées à la température désirée: plus fraîche pour les
in elke ruimte apart de temperatuur regelen en program- chambres à coucher, plus chaude pour la salle de bains....
meren. Tevens kunt u een zoneregeling instellen. Met een Un robinet thermostatique électronique vous permet
zoneregeling wordt de woning verdeeld in zones die u elk REGlages POUR LE RADIATEUR également d’économiser beaucoup d’énergie et d’argent.
op de gewenste temperatuur kunt brengen: koeler in de Ces thermostats réagissent en effet à d’autres sources
slaapkamers, warmer in de badkamer ... Il existe trois sortes de réglages pour les radiateurs : robinet de chaleur extérieures comme le soleil qui pénètre dans
Met een elektronische thermostaatkraan bespaart u ook à fermeture manuelle, robinet thermostatique et robinet ther- l’habitation, les gens et les lampes qui dégagent de la
veel energie en geld want deze thermostaten reageren op mostatique électronique. chaleur.

Fiscaal voordeel
Als u thermostaatkranen of een kamer-
thermostaat met tijdinstelling plaatst,
maakt u aanspraak op een fiscaal
voordeel. Dat loopt op tot 40% van de
investeringskosten. Bovendien kunt u
premies krijgen van de gemeente, de
provincie, het gewest en de netbeheer-
der. Zet de verwarming nooit helemaal
af. Alles opnieuw opwarmen kost altijd
meer energie. Een nachtelijke tempera-
tuur van 16° is ideaal.

35

11463_01_Inleiding.indd 35 19-01-2009 09:05:08


airco
Mono-split Bi-split Multi-split Monobloc

Binnen / buitenunit? 1 binnenunit** en 1 buitenunit 2 binnenunits** en 1 buitenunit 2 of meer apart bedienbare bin- Alles-in-één mobiel toestel
nenunits** en 1 buitenunit zonder buitenunit

Mogelijkheden? - alleen koelen - alleen koelen - alleen koelen - alleen koelen


- omkeerbaar: - omkeerbaar: - omkeerbaar: via een opening in een
koelen + verwarmen koelen + verwarmen koelen + verwarmen wand of raam wordt de
- omkeerbaar + inverter* - omkeerbaar + inverter* - omkeerbaar + inverter* warme binnenlucht met
behulp van een flexibele
slang naar buiten
afgevoerd

* Inverter: Een inverter past het elektrisch verbruik van de installatie continu aan de behoefte aan. Voordelen: een stabiele temperatuur, minder geluid en een lager
elektriciteitsverbruik.
** Binnenunit = Binnenunits zijn verkrijgbaar als vloer-, plafond-, inbouw- en wandmodel.

climatisation
Mono-split Bi-split Multi-split Monobloc

Unité intérieure / 1 unité intérieure** 2 unités intérieures ** 2 ou plus unités intérieures** Appareil mobile tout-en-un,
extérieure? et 1 unité extérieure et 1 unité extérieure utilisables de manière indépen- sans unité extérieure
dante et 1 unité extérieure

Possibilités ? - uniquement rafraîchir - uniquement rafraîchir - uniquement rafraîchir - uniquement rafraîchir


- convertible : - convertible : - convertible : via une ouverture dans
rafraîchir + réchauffer rafraîchir + réchauffer rafraîchir + réchauffer un mur ou une fenêtre,
- convertible + inverter* - convertible + inverter* - convertible + inverter* l’air chaud est évacué
vers l’extérieur au moyen
d’un tuyau flexible

* Inverter : Un inverter adapte continuellement la consommation électrique de l’installation en fonction de ses besoins. Avantages : une température stable, moins de bruit et une
consommation électrique plus basse.
** Unité intérieure = Les unités intérieures sont disponibles en modèle sol, plafond, mur et encastrable.

36

11463_01_Inleiding.indd 36 19-01-2009 09:05:08


airco

climatisation

37

11463_01_Inleiding.indd 37 19-01-2009 09:05:08


Airco / Climatisation

38

11463_01_Inleiding.indd 38 19-01-2009 09:05:10


Airconditioning houdt veel meer in dan koe-
ling: het staat voor een complete luchtbehan-
deling. Met airco past u het binnenklimaat exact aan
uw wensen aan en creëert u een altijd prettige woonom- Solution pour économiser
geving. U koelt de ruimte tot de gewenste temperatuur. l’énergie
U optimaliseert de luchtvochtigheid en bevordert zo de
La climatisation avec inverter
kwaliteit van de binnenlucht. U voorkomt schimmelvor-
ming. Optioneel kunt u de ruimte ook verwarmen en nécessite peu d’énergie. Le système
ventileren. réagit directement au changement

Airconditioningsystemen bestaan in verschillende


de température ambiante, par
soorten en uitvoeringen: monosplit, bisplit, multi- exemple lorsque le soleil disparaît
split en monobloc.
derrière les nuages. De cette façon, le

Een monosplit heeft een binnenunit die de warmte aan système maintient continuellement
de ruimte onttrekt, en een buitenunit voor de warmteaf- et automatiquement la température
voer. Een bisplit heeft twee binnenunits en een buiten-
ambiante à un niveau constant.
unit. Een multisplit heeft verschillende, apart bedienba-
re binnenunits en een buitenunit. Een monobloc is een Il en résulte une consommation
alles-in-één toestel zonder buitenunit (mobiel toestel).
économique et une température
Binnenunits zijn verkrijgbaar als vloer-, plafond-, inbouw-
en wandmodel. Zowel een monosplit, een bisplit als een ambiante toujours agréable.
multisplit kunnen verschillende functies hebben: alleen
koelen, koelen + verwarmen, koelen + verwar-
men + inverter. Een inverter past het gebruikte ver-
mogen van de installatie continu aan de behoefte aan.
Voordelen: minder geluid, een lager elektriciteitsverbruik
en een stabiele temperatuur. Een monobloc kan enkel in- La climatisation, c’est bien plus que le refroidis-
staan voor koeling. Voor dit toestel heeft u een opening in sement : elle convient pour un traitement total
een wand of venster nodig om de warme binnenlucht via airconditioning de l’air. Avec la climatisation, vous adapterez la tempé-
een flexibele slang naar buiten af te voeren. rature ambiante selon vos désirs et créerez toujours une
ambiance agréable. Vous pouvez rafraîchir la pièce jus-
la climatisation qu’à la température souhaitée. Vous optimisez l’humidité
de l’air et améliorez ainsi la qualité de l’air ambiant. Vous
évitez donc la formation de moisissure. Selon votre choix,
vous pouvez également chauffer et aérer les pièces.

Il existe différents types et modèles de système de


climatisation : monosplit, bisplit, multisplit et monobloc.

Energiezuinige oplossing Un monosplit possède une unité intérieure qui ex-


trait la chaleur de la pièce et une unité extérieure pour
Airco met inverter is erg energiezuinig.
l’évacuation de la chaleur. Un bisplit possède deux uni-
Het systeem reageert meteen op tés intérieures et une unité extérieure. Un multisplit

wijzigingen in de omgevingstemperatuur, possède différentes unités intérieures individuelles et une


unité extérieure. Un monobloc est un appareil tout-
bijvoorbeeld wanneer de zon achter de en-un sans unité extérieure (appareil mobile). Les unités
wolken verdwijnt. Op die manier houdt intérieures sont disponibles en modèle de sol, de plafond,
encastrable et mural. Un monosplit tout comme un bisplit
het de binnentemperatuur automatisch
ou un multisplit peuvent avoir différentes fonctions :
en traploos op een constant niveau. rafraîchissement seul, rafraîchissement + chauf-
Dat resulteert in een zuinig verbruik fage, rafraîchissement + chauffage + inverter.
Un inverter adapte continuellement la puissance utilisée
en een altijd even aangenaam
de l’installation aux besoins du moment. Avantages :
binnenklimaat. moins de bruit, une moindre consommation d’électricité
et une température stable. Un monobloc ne peut que
refroidir. Pour cet appareil, vous avez besoin d’une ou-
verture dans un mur ou une fenêtre afin d’évacuer l’air
chaud ambiant par un tuyau souple.

39

11463_01_Inleiding.indd 39 19-01-2009 09:05:18


40

11463_01_Inleiding.indd 40 19-01-2009 09:05:31


CENTRALE VERWARMING
EN airco: producten

Een goede verwarmingsinstallatie bepaalt in grote mate uw wooncomfort. Van Marcke

stemt de installatie af op de specifieke noden van uw woning en uw leefgewoonten. In het

uitgebreide assortiment vindt u uitsluitend kwaliteitstoestellen en -materialen.

De prijzen zijn indicatief, in geen geval bindend en kunnen op elk moment wijzigen.

CHAUFFAGE CENTRAL &


CLIMATISATION : produits

Une bonne installation de chauffage détermine en grande partie le confort de votre

habitation. Van Marcke adapte l’installation en fonction des besoins spécifiques de votre

logement et de vos habitudes de vie. Vous ne trouverez dans notre assortiment hyper

complet que des équipements et matériaux de qualité supérieure.

Les prix sont indicatifs, jamais contractuels et peuvent être modifiés à tout moment.

41

11463_01_Inleiding.indd 41 19-01-2009 09:05:31


vloerketels mazout
chaudieres sol mazout

Condenserende stookolieketel / chaudière Condenserende stookolieketel met Stookolieketel / chaudière mazout


mazout à condensation geïntegreerde 2-traps blauwevlambrander Ferroli GN1-K-N-03
De Dietrich GTU C 1203/L 160 COB / chaudière mazout à condensation avec vermogen / puissance : 30 kW • materiaal:
vermogen / puissance: 21.5 kW • materiaal: brûleur flamme bleue 2 allures COB gietijzer / matériel : fonte • sanitair
eutectisch gietijzer / matériel : fonte eutectique • COB: enkel verwarming / pour circuit chauffage • warmwaterproductie door een geïntegreerde
condensor: keramisch / condenseur : céramique • COB-CS : verwarming + stratificatieboiler / pour boiler van 100 liter, ketel ook beschikbaar
ook beschikbaar met boiler van 160 of 250 circuit chauffage avec ballon à stratification • voor verwarming alleen en werkt in diverse
liter voor sanitair warmwaterproductie / aussi vermogen / puissance: 20/29kW • vermogens, met gas- of stookoliebrander / eau
disponible avec ballon d’eau chaude de 160 à warmtewisselaar / échangeur: Al-Si • bijzonder chaude sanitaire par un ballon d’eau chaude
250 litres hoog rendement / rendement particulièrement de 100 litres, aussi disponible : chaudière pour
502081 Vanaf / à partir de €8428* élevé : 99% (Hs) / 105% (Hi) • zeer geluidsarm / chauffage seul et en plusieurs puissances.
très silencieux 48,2 dB(A) • energiebesparende Fonctionne avec brûleur à gaz ou mazout
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) stratificatieboiler van 160L (zelfde 508510 Vanaf / à partir de €2543*
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5) warmtapwaterdebiet, als traditionele boiler van
240-260L) • ballon à stratification de 160L qui
permet d’économiser l’énergie (débit sanitaire
équivalent à un ballon traditionnel de 240-260L)
509532 Vanaf / à partir de €5986*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)


(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

42 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 42 19-01-2009 09:05:37


vloerketels gas
chaudieres sol gaz

Conventionele gasketel / chaudière à gaz Condenserende gasketel / chaudière à Condenserende gasketel / chaudière à
atmosphérique condensation gaz condensation gaz
Ferroli Flora Kombi 23-130 Wolf TGS 24/200 De Dietrich
vermogen / puissance: 23 kW • materiaal: vermogen / puissance : 24 kW • materiaal / Elidens - DTG 1300-25 Econox Plus / V 130
gietijzer / matériel : fonte • sanitair matériel : aluminium silicium • sanitair vermogen / puissance : 25 kW • materiaal /
warmwaterproductie door een geïntegreerde warmwaterproductie met onderliggende matériel : aluminium silicium • geïntegreerde
boiler van 130 liter, ketel ook beschikbaar voor geëmailleerde boiler van 90 liter / eau chaude boiler van 130 liter, modulatie: 17 - 100 % /
enkel verwarming en in diverse vermogens / sanitaire par un ballon d’eau chaude intégré de ballon d’eau chaude intégré de 130 litres, régime
eau chaude sanitaire par un ballon d’eau chaude 90 litres. modulant : 17 - 100 %
de 130 litres, aussi disponible : chaudière pour 537437 Vanaf / à partir de €4190* 504060 Vanaf / à partir de €5144*
chauffage seul et en plusieurs puissances.
509335 Vanaf / à partir de €3434* (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
43

11463_01_Inleiding.indd 43 19-01-2009 09:05:40


Condenserende wandketels
chaudieres murales a condensation

Condenserende gaswandketel / chaudière


murale gaz à condensation Condenserende gaswandketel / chaudière
De Dietrich MCR 24/28 MI BE murale gaz à condensation
vermogen / puissance : 24 kW • materiaal: FERROLI ECONCEPT ST 35
roestvrij staal / matériel : inox • sanitair vermogen / puissance : 35 kW • materiaal /
warmwaterproductie: doorstroomtoestel, matériel : aluminium silicium • sanitair warm
andere vermogens beschikbaar / eau chaude water productie door platenwarmtewisselaar in
sanitaire : instantanée, autres puissances combinatie met geïntegreerde INOX boiler van
disponibles 25 liter • production d’eau chaude sanitaire par
538201 Vanaf / à partir de €1921* échangeur à plaques en combinaison avec boiler
à stratification de 25 litres
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) 532056 Vanaf / à partir de €3037*
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

Condenserende gaswandketel / chaudière


murale gaz à condensation
Ferroli Optimax 25C
vermogen / puissance : 25 kW • materiaal /
matériel : aluminium silicium • sanitair
warmwaterproductie: doorstroomtoestel, andere
vermogens beschikbaar / production d’eau
chaude sanitaire : instantanée, autre puissances
disponibles
532030 Vanaf / à partir de €1854*

Condensatie gaswandketel / chaudière


murale gaz à condensation
De Dietrich Innovens MC35E BS130
vermogen / puissance : 32 kW • materiaal / Condenserende gaswandketel / chaudière
matériel : aluminium silicium • modulatiebereik: murale gaz à condensation
18 - 100% / régime modulant : 18 - 100% • Wolf TGW 24/140
sanitair warmwaterproductie door een externe vermogen / puissance : 24 kW • materiaal /
boiler van 130 liter / production d’eau chaude matériel : aluminium silicium • sanitair
sanitaire avec ballon externe de 130 litres. warmwaterproductie met geïntegreerde inox
538243 Vanaf / à partir de €5011* boiler van 50 liter / production d’eau chaude
sanitaire : avec ballon intégré en inox
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) de 50 litres.
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5) 537436 Vanaf / à partir de €4190*

(Boiler staat niet afgebeeld op de foto / le ballon n’est pas (zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)
représenté sur la photo) (voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

44 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 44 19-01-2009 09:05:48


Convectoren / convecteurs
& regelingen / reglages

Zoneregeling / Réglage par zone


Honeywell CM zone
draadloze regeling voor zoneafhankelijke zones
in uw woning, uitbreidbaar tot maximum
8 zones / réglage sans fil pour les pièces non
exposées au soleil, extensible jusqu’à 8 pièces
630175 Vanaf / à partir de €587*

Kamerthermostaat met tijdsschakeling /


thermostat d’ambiance programmable
Danfoss TP 5001
klok- en thermostaatfunctie in één toestel.
Alle versies laten tot 6 temperatuurwijzigingen
per dag toe. Heel gemakkelijk te programmeren
en flexibel, het is altijd mogelijk af te wijken
van het ingestelde programma, bij
ingebruikname van het toestel wordt de tijd
automatisch ingesteld. Ook winter- en zomertijd
worden automatisch ingesteld / un programme
pour la semaine et un programme pour le
week-end. 6 changements de température
par jour. Possibilité de réaliser des dérogations
temporaires. L’heure est automatiquement réglée
lors de la mise en service de l’appareil (même
heure d’hiver et d’été). Zehnder plint 87 / Zehnder Plinthe 87
620008 Vanaf / à partir de €120* Compact en met groot vermmogen: de radiator
Zehnder Plint 87 is ontworpen volgens het
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5) principe van een convector en wordt ideaal
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5) geplaatst voor een raam, in een veranda of
ingebouwd in de vloer / compact et performant :
le radiateur Zehnder Plinthe 87 conçu selon le
principe du convecteur trouve idèalement sa
Kamerthermostaat met tijdsschakeling / place devant une fenêtre, dans une véranda, ou
thermostat d’ambiance programmable encastré dans le sol.
Honeywell CM 907 Vanaf / à partir de €229*
dankzij het groot verlicht display, dat
interactief functioneert, is het instellen van
de regeling nog nooit zo eenvoudig geweest.
Tekst is instelbaar in taal van de gebruiker /
grâce au grand display éclairé et intéractif, la
programmation n’a jamais été aussi facile que
maintenant. Les textes sont dans la langue
choisie par l’utilisateur.
630168 Vanaf / à partir de €155*

(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)


(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
45

11463_01_Inleiding.indd 45 19-01-2009 09:05:53


horizontale radiator / radiateur horizontal
henrAD - eVerest
strak en tijdloos design, naadloze en stevige omkasting, vlakke voorzijde /
design sobre et intemporel, raccordement intégré et invisible,
face avant plane
Vanaf / à partir de €194*

VertiCAle rADiAtOr henrAD AltO PlAn


plaatsgebrek? De Alto neemt een minimale plaats in beslag en breekt
horizontale radiator / radiateur horizontal optimaal de koude naast grote glaspartijen in de keuken en de inkomhal.
VAn MArCKe PrO Vlakke voorzijde, naadloze en stevige omkasting / manque de place? Alto
omkaste radiator voorzien van een decoratief bovenrooster en zijpanelen Plan prend un minimum de place et coupe, de façon optimale, le froid dû
voorzijde met profiel / muni d’une grille décorative et de panneaux latéraux aux grandes fenêtres dans la cuisine et dans le hall d’entrée. Face avant
face profilée plane et cadre sans joints,extrêmement résistant.
510335 Vanaf / à partir de €50* 512171 Vanaf / à partir de €755*

46 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 46 19-01-2009 09:06:00


radiatoren / radiateurs

Gietijzeren radiator Liberty / radiateur en


fonte Liberty
dit is de radiator op pootjes zoals hij er uitzag
in het begin van de vorige eeuw. Hij is Gietijzeren radiator E-100 / radiateur en
bijzonderlijk sierlijk gevormd en beschikbaar fonte E-100
in gladde versie of gedecoreerd met bloemen. Gietijzeren radiator Coloninne / radiateur en meest vlakke versie van ons gamma
Dankzij het deco antiek kraanwerk, heeft u een fonte Coloninne gietijzeren radiatoren. Verschillende breedtes
echt kunstwerk in huis. Beschikbaar in kleur / zoals de naam verraadt, bestaat deze radiator en diepten mogelijk, te bepalen op basis van de
un radiateur sur pieds comme on pouvait en uit verschillende kolommen. Dit is de radiator hoeveelheid ruimte die moet worden verwarmd.
voir au début du siècle passé. Particulièrement die in de jaren 60 overal werd geplaatst. Ook in kleur beschikbaar / la version la plus plane
décoratif, il est disponible en version unie ou Beschikbaar in kleur / comme son nom de notre gamme de radiateurs en fonte. Ce
décorée de motifs floraux. Grâce à la l’indique, ce radiateur se compose de plusieurs modèle est disponible en différentes largeurs et
robinetterie déco à l’ancienne, vous disposez colonnes. Il s’agit du radiateur tel qu’on pouvait profondeurs, celles-ci étant déterminées par la
avec ce radiateur d’une véritable œuvre d’art. le voir partout dans les années ‘60. Disponible superficie à chauffer. Egalement disponible
Disponible en couleur. en couleur. en couleur.
Vanaf / à partir de €692* Vanaf / à partir de €213* Vanaf / à partir de €198*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
47

11463_01_Inleiding.indd 47 19-01-2009 09:06:05


Sierradiator / radiateur décoratif Zehnder - Dualis
de gloednieuwe Zehnder Dualis is een waar kunstwerk. Handdoekdroger Sierradiator / radiateur décoratif Blade
en radiator met zelfde design is voor het eerst mogelijk. Hij werd Vanaf / à partir de €1739*
ontworpen door het gerenommeerde designer Team, Perry King en Santiago
Miranda. Ze ontvingen er prompt de Design-prijs “DesignPlus” voor. In kleur,
in horizontale en verticale versie beschikbaar / le tout nouveau modèle
Zehnder Dualis peut assurément être qualifié de véritable œuvre d’art !
Il a été conçu par le très réputé duo de designers, Perry King et Santiago
Miranda, et a d’ores et déjà reçu le Prix de Design “DesignPlus”. Pour la
première fois, en effet, il est aujourd’hui possible de disposer d’un porte-
serviettes et d’un radiateur proposant le même design. Disponible
en couleur, en version horizontale et verticale.
Vanaf / à partir de €886*

Sierradiator / radiateur décoratif Zehnder - Espace


designradiator van Zwitserse origine. Ideaal voor een omgeving die strenge
eisen stelt aan hygiëne en onderhoud. Heel snelle opwarmtijd. Veilig door
afgeronde hoeken. Beschikbaar in alle kleuren / origine suisse, idéal pour
limiter l’accumulation de poussières et l’entretien. Très sécurisant pour les
enfants, grâce aux coins arrondis. Disponible en couleurs.
Vanaf / à partir de €194* Sierradiator / radiateur décoratif VU
Vanaf / à partir de €1323* (voor 1 element / pour 1 élément)

Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes Zehnder - Dualis Plus


verticale badkamerradiator, met een elegante, verchroomde handdoekbaar.
Beschikbaar in kleur / radiateur sèche-serviettes, y compris un porte-serviet-
tes chromé et très élégant. Disponible en couleurs. Sierradiator / radiateur décoratif tubone
Vanaf / à partir de €1053* Vanaf / à partir de €742*

48 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 48 19-01-2009 09:06:14


radiatoren & vloerverwarming
radiateurs & chauffage par le sol

Vloerverwarming / chauffage par le sol


Systeem-draagmat, het meest verkochte systeem /
système sur teillis, le système de chauffage par le
sol le plus vendu
Vanaf / à partir de €24/m2*

Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes


Zehnder Janda Vloerverwarming / chauffage par le sol
stijlvolle gebogen handdoekdroger, beschikbaar Systeem-noppenplaat, plaatsing door 1 persoon /
Handdoekdroger / radiateur porte-serviettes in de meest trendy kleuren. Esthetisch perfect système de plaques à plots, installation par 1
Zehnder Yucca en functioneel tegelijkertijd. Beschikbaar in personne
deze handdoekdroger is aan de zijkant open, elektrische of warmwater gevoede versie, of een Vanaf / à partir de €35,2/m2*
waardoor handdoeken heel eenvoudig kunnen combinatie van beide. Ideaal is deze combinatie:
worden opgehangen. Vanwege zijn zeer in de winter functioneert de radiator dankzij
geringe diepte en de uiterst functionele de energiezuinige cv-installatie maar ook in de
vormgeving is hij ook geschikt voor zeer kleine cv-loze zomermaanden houdt hij uw handdoeken
ruimtes. Past niet alleen uitstekend in een warm / porte-serviettes aux lignes courbes
moderne badkamer, maar ook in hal, keuken, tout en élégance, disponible dans toutes les
sauna- of fitnessruimte. Beschikbaar in diverse nuances tendance du moment. Un accessoire à
kleuren / ce porte-serviettes ouvert sur le la fois parfait d’un point de vue esthétique et
côté permet de suspendre les serviettes de impeccable sur le plan fonctionnel. Disponible
manière on ne peut plus simple. Du fait de sa en trois versions : alimentation électrique, eau
profondeur réduite au minimum et de son design chaude, ou encore combinaison des deux. La
hyperfonctionnel, ce modèle convient également combinaison suivante est tout simplement
aux espaces de moindre dimension. Enfin, idéale : en hiver, le radiateur fonctionne grâce à
s’il s’intègre à merveille à toutes les salles de l’installation de chauffage central, ce qui en fait
bains modernes, il convient également à la un appareil très économique, et en été, lorsque
perfection aux halls, cuisines, saunas et autres le chauffage central est éteint, il n’en garde pas
espaces fitness. Disponible dans différents coloris. moins vos serviettes bien au chaud !
Vanaf / à partir de €644* Vanaf / à partir de €392* Vloerverwarming / chauffage par le sol
Systeem-tackerplaat, snelle en zekere montage /
système d’agrafage, installation rapide et sûre
Vanaf / à partir de €24/m2*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
49

11463_01_Inleiding.indd 49 19-01-2009 09:06:20


individuele regelingen
reglages individuels

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Thermostaatkraan / vanne thermostatique


Danfoss RA 2980 Danfoss x-tra collection
robuuste radiatorthermostaat passend op praktisch alle types van technologisch vooruitstrevend product dat u voor vele jaren een maximum
radiatoren. Perfecte afregeling mogelijk dankzij gasvulling / robinet robuste, aan comfort en regelgemak biedt, en dit terwijl u op uw energierekening
convient pour la plupart des radiateurs. Réglage précis de la température bespaart en uw installatie tegen de vorst wordt beschermd. Zeer
grâce au gaz saturé. gemakkelijk te reinigen. Beschikbaar: verchroomd - verguld - geborsteld
551190 Vanaf / à partir de €26* rvs, wit ral 9016 - wit ral 9010 / produit technologique et moderne, qui vous
assurera pendant des années un maximum de confort, tout en économisant
Andere / Autres de l’énergie, et qui protège votre installation contre le gel. Très facile à
danfoss RAE met vloeistof gevuld entretenir. Disponible en version chromée, inox brossée, blanche : ral 9016
danfoss RAE : à liquide et ral 9010.
551210 Vanaf / à partir de €19* Vanaf / à partir de €31*

Thermostaatkraan / vanne thermostatique Thermostaatkraan / vanne thermostatique


Van Marcke Pro Honeywell Décor
elegante radiatorthermostaat passend op praktisch alle types van luxe thermostaat speciaal ontworpen voor sierradiatoren. Thermostaat kan
radiatoren. Dankzij het discrete zeepaardlogo heeft u iets unieks in huis. gemakkelijk worden schoongemaakt. Mechaniek met vloeistofvulling voor
Ook beschikbaar als manuele radiatorkraan / robinet élégant, convient pour een snelle reactie en grote regelnauwkeurigheid. Beschikbaar in chroom en
la plupart des radiateurs. Le signe discret de l’hippocampe vous assure une wit / thermostat luxueux spécialement dessiné pour les radiateurs décoratifs.
présence unique dans votre intérieur. Aussi disponible en version robinet de Très facile à nettoyer. Placé sur une vanne en bronze très robuste. Disponible
radiateur manuel. en version blanche et chromée.
552820 Vanaf / à partir de €17* 551748 Vanaf / à partir de €22*

50 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 50 19-01-2009 09:06:24


zonnepanelen / panneaux solaires

Zonnepanelen / panneaux solaires


Wolf
Zonnepanelen / panneaux solaires Panelen / panneaux
Dietrisol met boiler Trio - De Dietrich afmetingen: 2099 x 1099 x 110 cm, netto Fotovoltaïsche zonnepanelen / panneaux
Panelen / panneaux oppervlakte: 2,0 m2, montage op het dak, in het solaires photovoltïques
netto oppervlakte: 2,51 m2, opbouw, inbouw en dak of op een plat dak, rotswolisolatie 60 mm PV-panelen met 72 (6 x 12) monokristallijne cellen
terras, met glycol (antivries) - gesloten systeem / + aan de zijkant veiligheidsglas 3,2 mm dik met voor de omzetting van licht naar elektriciteit,
surface nette : 2,51 m2, montage sur le toit, hoge lichtdoorlaatbaarheid / dimensions : afmetingen: 1580 x 808 x 35 mm (l x b x h),
dans le toit ou sur toit plat, avec glycol 2099 x 1099 x 110 cm, surface nette : 2,0 m2, gewicht: 15.5 kg., maximum vermogen bij STC
(antigel) - système fermé montage sur le toit, dans le toit ou sur toit (Standard Test Conditions): 175 Wp (Watt piek),
plat, isolation laine de roche 60 mm + isolation productgarantie: 5 jaar, vermogensgarantie: 12
Boiler 350 liter / ballon d’eau chaude 350 latérale, verre de sécurité 3,2 mm de haute jaar op 90 %, 25 jaar op 80 %, voorgecableerd
litres conduction lumineuse. met solar kabel 4mm² en stekkers Multi Contact
volledig uitgerust - inclusief regeling, inhoud: MC4, conform IEC 61215 en TÜV Safety Class II,
350 liter met bijverwarming elektrisch of via Boiler 300 liter / ballon d’eau chaude 300 ook andere vermogens beschikbaar / modules
de cv-ketel. 3-dubbele serpentin voor optimaal litres PV avec 72 (6 x 12) cellules silicium monocristalin
gebruik van zonne-energie. Ook beschikbaar SEM-1-300/400/500/750/1000 liter / litres pour la conversion directe de la lumière vers
in 250 liter / complètement équipé - régulation dubbele serpentin voor de aansluitingen aan de l’énergie électrique, dimensions : 1580 x 808 x 35
comprise, contenu : 350 litres avec chauffage verwarmingsketel en aan de zonnepanelen en dit mm (L x l x H). Poids 15,5 kg., puissance maximale
d’appoint électrique ou via la chaudière. in dubbel geëmailleerd staal / double serpentin STC (Standard Test Conditions) : 170 Wc (Watt
Triple serpentin pour utilisation optimale de pour raccordement à une chaudière et aux crête), garantie produit : 5 ans, garantie sur la
l’énergie solaire. Egalement disponible en panneaux solaires, en acier doublement émaillé. puissance : 12 ans 90 %, 25 ans 80 %, pré câblé
250 litres avec connecteurs rapides Multi Contact MC4,
Zonnepanelen + boiler modules conformes aux normes IEC 61215, TÜV
Zonnepanelen + boiler Panneaux solaires + ballon d’eau chaude Safety Class II et CE, autres puissances également
Panneaux solaires + ballon d’eau chaude Vanaf / à partir de €4385* disponibles.
Vanaf / à partir de €6850* Vanaf / à partir de €890*
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)
(zie fiscale voordelen en premies p. 4-5)
(voyez avantages fiscaux et primes p. 4-5)

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
51

11463_01_Inleiding.indd 51 19-01-2009 09:06:31


Ventilatie / Ventilation
aircoNOMY
Ventilatie Ventilation
Waarom? Pourquoi?
Lucht in een woning krijgt te kampen met verschillende vervuilingsbronnen. Vele daar- L’air présent dans une habitation est soumis à différentes sources de pollution.
van komen van de mens zelf, verse zuurstof moet worden aangevoerd en koolstof- Plusieurs d’entre elles proviennent de l’être humain: l’oxygène doit être amené et le
dioxide moet worden afgevoerd. Geurtjes eigen aan de keuken of toilet, huisdieren... dioxyde de carbone doit être évacué. Pour lutter contre les odeurs propres à la cuisine,
maken dat de lucht regelmatig moet worden ververst. Ook vocht kan als een vervuiler aux toilettes, aux animaux domestiques…, il faut en outre que l’air soit régulièrement
worden beschouwd. Via ademhaling, douchen en baden, poetsen... komt er in een rafraîchi. L’humidité peut elle aussi être une source de pollution. La respiration, les
woning dagelijks 10 tot 15 liter vocht onder de vorm van waterdamp vrij. Indien dit douches et les bains, le nettoyage libèrent chaque jour dans une habitation entre 10 et
niet tijdig wordt afgevoerd stijgt het vochtgehalte in onze leefruimte tot ongewenste 15 litres d’humidité sous la forme de vapeur d’eau. Si elle n’est pas évacuée à temps,
hoogten. l’humidité ambiante dans les pièces atteint des valeurs beaucoup trop élevées.

Verschillende systemen: Différents systèmes:


systeem C: - natuurlijke toevoer via raam- of muurroosters Système C : - amenée naturelle via des grilles dans les fenêtres ou les murs
- mechanische afvoer via een centrale ventilatie-unit - évacuation mécanique via une unité de ventilation centrale
systeem D: - mechanische toevoer en afvoer (met warmterecuperatie) Système D : - amenée et évacuation mécaniques (avec récupération de chaleur)
via de centrale ventilatie-unit via l’unité de ventilation centrale

Systeem D Système D
Een gecontroleerde ventilatie via een systeem D is de Une ventilation contrôlée au moyen d’un système D
beste oplossing. Hierbij gebeurt zowel de luchttoevoer als constitue la meilleure solution. L’amenée et l’évacuation
de luchtafvoer mechanisch en staat de warmtewisselaar d’air s’opèrent mécaniquement. L’échangeur de cha-
in voor het teruggeven van de warmte, gewonnen uit de leur récupère la chaleur de l’air évacué et la restitue à
afgevoerde lucht, aan de binnenkomende verse lucht. l’air frais entrant.

In de verschillende gewesten kan vandaag aanspraak Les différentes régions proposent actuellement des
gemaakt worden op premies voor de installatie van een primes pour l’installation d’un système avec récupé-
systeem met warmteterugwinning. ration de chaleur.

AirConomy: AirConomy :
ventilatie en vloerverwarming in 1 ventilation et chauffage sol dans
Voordelen: 1 seul système !
- comfort door lage luchtsnelheden:
Avantages :
aangename temperaturen: het “koude gevoel”, dat bij standaard ventilatie veroor-
- confort stable et températures agréables:
zaakt wordt door grote temperatuursverschillen, wordt bij de AirConomy vermeden:
la sensation de froid provoquée par les différences de températures est évitée avec
de verse lucht wordt bij kou voorverwarmd of bij hoge temperaturen voorgekoeld via
le système AirConomy: l’air frais est préchauffé grâce aux canaux du chauffage par
de kanalen van de vloerverwarming.
le sol, ou à l’inverse, rafraîchi au moment où il fait très chaud.
- alles onder de grond:
- tout est enfoui dans le sol :
ruimte plafond blijft beschikbaar
l’espace dans le plafond est disponible
onzichtbaar
Le système est invisible

Eigenschappen:
Caractéristiques :
- luchtkanalen zijn uit metaal, waardoor statische
- les canaux d’air sont réalisés en métal, ainsi l’électricité
elektriciteit wordt vermeden.
statique est évitée ce qui a comme grand avantage
groot voordeel: de kanalen blijven stofvrij
que les canaux restent libres de poussières
- systeem D: tot 90 % warmterecuperatie!
- système D : jusqu’à 90 % de récupération de chaleur.

Ideaal voor nieuwbouw en grondige renovaties. Idéal pour les nouveaux bâtiments ou grandes rénovations

52

11463_01_Inleiding.indd 52 19-01-2009 09:06:33


airco / climatisation

Dual Split Mono Split


Toestellen om met één buiteneenheid twee kamers op de Toestellen bestaande uit één buiteneenheid en één
gewenste temperatuur te brengen. De toestellen zijn verkrijgbaar binneneenheid, voorzien van de nieuwste technologieën.
in verschillende uitvoeringen en vermogens. Ze zorgen voor een Verkrijgbaar in verschillende vermogens en uitvoeringen. Kunnen
aangename temperatuur, zowel in de zomer als in de winter / dienen voor verfrissing in de zomer en aangename warmte in de winter /
appareils qui, avec une seule unité extérieure, apportent la température ces appareils, composés d’une unité extérieure et d’une unité intérieure,
souhaitée dans deux pièces. Les appareils sont disponibles en sont équipés des toutes nouvelles technologies. Disponibles en
différentes versions et puissances. Ils permettent d’obtenir une différentes puissances et versions. Peuvent servir pour rafraîchir
température agréable, aussi bien en été qu’en hiver. en été mais aussi pour chauffer en hiver.
713530 Vanaf / à partir de €1692* 713523 Vanaf / à partir de €906*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
53

11463_01_Inleiding.indd 53 19-01-2009 09:06:38


54

11463_01_Inleiding.indd 54 19-01-2009 09:06:42


Watertechnologie
en comfort: informatie

Technologie de l’eau
et confort : information

55

11463_01_Inleiding.indd 55 19-01-2009 09:06:42


56

11463_01_Inleiding.indd 56 19-01-2009 09:06:49


Watertechnologie en comfort
Amper 2,5% van het water op aarde is zoet, en slechts een fractie

daarvan is bruikbaar voor consumptie. Omdat water zo schaars is,

stijgt uw waterfactuur voortdurend.

Spaarzaam omspringen met water is goed voor uw portemonnee én

goed voor het milieu. Gelukkig hoeft u daarvoor geen comfort op te

geven. Steeds meer technieken laten toe om leidingwater te besparen

of te behandelen en om water te recupereren. Daar wordt iedereen

tenslotte beter van.

Van Marcke volgt deze evoluties van kortbij. Hierna volgen tips en

informatie hoe u slim gebruik kan maken van water.

Warm water
Altijd bereid
58-59
Eau chaude
Toujours prête

Waterkwaliteit
Technologie de l’eau et confort Staat dikwijls onder druk
Valt niet altijd in de smaak
60-63
2,5% seulement de l’eau qui recouvre notre planète est douce. Pire : Qualité de l’eau
Souvent sous pression
seule une petite quantité de cette eau est propre à la consommation. Drôle de goût

Et c’est précisément parce que l’eau est si rare que votre facture aug- Regenwater
Een hemels geschenk
mente continuellement. Een tank vol ideeën
64-67
Utiliser l’eau avec modération est donc bon pour votre portemon- Eau de pluie
Un cadeau du ciel
naie… mais aussi pour l’environnement. Heureusement, vous ne devez Un réservoir d’idées

pas renoncer au confort pour autant. De plus en plus de techniques Afvalwater


Zuiver op de graat?
permettent d’économiser ou de traiter l’eau de ville, mais aussi de ré- Moet soms stroomopwaarts
68-71
cupérer les eaux usées. Au final, nous nous en portons tous beaucoup Eaux usées
Pas très fraîches ?
mieux ! Parfois à contre-courant

Van Marcke suit de très près toutes ces innovations. Vous trouverez
Comfort & veiligheid
Onzichtbaar maar goed gezien
dans les pages suivantes des conseils et infos pour utiliser l’eau de 72-73
Confort & sécurité
manière intelligente. Invisible mais bien vu

57

11463_01_Inleiding.indd 57 19-01-2009 09:06:58


Boiler / Ballon d’eau chaude

58

11463_01_Inleiding.indd 58 19-01-2009 09:07:02


Hoe u uw sanitair warm water bereidt, hangt af van
meerdere factoren: de energiebron, de inplanting, de
samenstelling van uw gezin, het aantal aftappunten.
Naast centrale verwarming met warmwaterproductie of
een zonneboiler (zie ‘Centrale verwarming’) kunt u kiezen
tussen een geiser of een boiler.

Een gasgeiser levert met een minimaal energieverbruik Lorsque la distance entre le ballon de
warm water als u er om vraagt. Een elektronische
réserve et la cuisine dépasse sept mètres,
ontsteking, een automatische aanpassing voor het geval
dat gezinsleden op meerdere aftappunten warm water un ballon de cuisine au gaz ou électrique
vragen en andere bijkomende functies verhogen het
offre une alternative économique en
gebruikscomfort en de zuinigheid. Gesloten toestellen
kunnen nooit koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Er énergie.
bestaat zelfs een systeem dat u buiten tegen de gevel
kunt plaatsen. Mooi én 100% veilig.

Met een boiler op gas of elektriciteit kunt u vrij bepalen


welke voorraad warm water u altijd achter de hand hebt.
Kwaliteit betaalt zichzelf snel terug. Een goed systeem
is roestbestendig, goed geïsoleerd en beveiligd tegen
oververhitting. Een degelijke elektrische weerstand gaat
La façon dont vous chauffez votre eau sanitaire dépend
kalkaanslag tegen, vermindert het onderhoud en verhoogt
de plusieurs facteurs : la source d’énergie, le lieu
de veiligheid. Handige extra functies zijn een timer, een
d’implantation, la composition du ménage, le nombre de
diagnosesysteem, een elektronische thermostaat en
robinets de puisage.
bij elektrische boilers opwarming tegen het goedkope Warm water Outre le chauffage central avec production d’eau chaude
nachttarief.
ou un chauffe-eau solaire (voir « chauffage central »),
altijd bereid vous pouvez aussi opter pour un geyser ou un ballon
d’eau chaude.

Eau chaude Un geyser au gaz fournit de l’eau chaude en


consommant peu d’énergie. Un allumage électronique,

Toujours prête une adaptation automatique au cas où les membres de


la famille prennent de l’eau chaude sur plusieurs robinets
de puisage et d’autres fonctions accessoires rehaussent le
confort d’utilisation et l’économie. Les appareils étanches
ne provoqueront jamais d’intoxication par oxyde de
carbone. Il existe même un système qui se pose contre la
façade extérieure. Esthétique et 100% sans danger.

Un ballon au gaz ou à l’électricité vous permet de


déterminer librement la quantité d’eau chaude en réserve
– une performance très vite rentabilisée, donc. Un bon
système est inoxydable, bien isolé et protégé contre la
surchauffe. Une bonne résistance électrique combat le
Wanneer de afstand tussen de voorraad-
calcaire, réduit l’entretien et améliore la sécurité. Parmi
boiler en de keuken groter is dan zeven les fonctions supplémentaires pratiques, retenons le
meter, vormt een aparte keukenboiler op minuteur, un système de diagnostic, un thermostat
électronique et, pour les ballons électriques, le chauffage
gas of elektriciteit een energiezuiniger
de l’eau à un tarif de nuit avantageux.
alternatief.

59

11463_01_Inleiding.indd 59 19-01-2009 09:07:10


60

11463_01_Inleiding.indd 60 19-01-2009 09:07:15


Remplissez une bouteille avec de

l’eau courante et demandez à votre

installateur de la faire analyser par le

Laboratoire Van Marcke. Vous saurez

immédiatement comment améliorer la

qualité de votre eau courante.

Te veel kalk in het leidingwater is nefast voor uw Une présence importante de calcaire dans l’eau courante
leidingen, kranen en toestellen. In combinatie met zeep endommage vos canalisations, robinets et appareils.
leidt kalk tot zeepneerslag. In toestellen waarin het water En présence de savon, le calcaire forme des dépôts de
wordt verwarmt, vormt zich kalkaanslag (‘ketelsteen’). savon. Dans les appareils où l’eau est chauffée, un dépôt
Vroegtijdige slijtage, meer onderhoud en een hoger Waterkwaliteit de calcaire (« tartre ») se forme et entraîne une usure
verbruik van energie en wasproducten zijn de gevolgen. précoce, plus d’entretien, une consommation élevée
staat dikwijls d’énergie et de produits à lessiver.
Om kalkaanslag tegen te gaan, bestaan er meerdere
oplossingen. Wat kunt u doen? onder druk Il existe plusieurs solutions pour combattre le calcaire.
∙ De kalk uit het water verwijderen met hars en zout. Quelles sont-elles ?
∙ Gedoseerd polyfosfaten toevoegen om kalkneerslag te - Ôter le calcaire de l’eau avec de la résine et du sel.
neutraliseren. - Ajouter des doses de polyphosphate afin de neutraliser
les dépôts de calcaire.
Een ander mogelijk euvel zijn problemen met de
druk van het leidingwater. Te weinig druk tast uw Qualité de l’eau Il est également possible que vous rencontriez des
comfort serieus aan. Grote drukschommelingen kunnen problèmes de pression d’eau courante. Une trop
dan weer leidingen en toestellen beschadigen.
Souvent faible pression affecte considérablement votre confort.
De oplossingen? De fortes fluctuations de pression risquent également
∙ Een drukverhogingsinstallatie.
sous pression d’endommager vos canalisations et appareils.
∙ Een drukregelaar. Les solutions ?
∙ Une installation pour augmenter la pression.
∙ Un régulateur de pression.

Vul een fles met leidingwater en laat die

via uw installateur analyseren in het Van

Marcke Laboratorium. Meteen verneemt

u hoe u de kwaliteit van uw leidingwater

kunt verbeteren.

61

11463_01_Inleiding.indd 61 19-01-2009 09:07:26


62

11463_01_Inleiding.indd 62 19-01-2009 09:07:39


Faites absolument analyser l’eau de puits

avant de l’utiliser en cuisine.

Un traitement supplémentaire est

souvent nécessaire. La déferrisation

est également très efficace contre la

couleur brune peu plaisante de l’eau et

la forte odeur de fer. La désinfection

aux UV est une méthode économique

pour transformer une eau

bactériologiquement polluée en eau

propre.

Leidingwater heeft wel eens een onaangename L’eau courante a parfois une odeur ou un goût dé-
geur of smaak. Als u het gebruikt als drinkwater of om sagréable. Si vous la buvez ou l’utilisez en cuisine, cet
mee te koken, is dat heel vervelend. Gelukkig vindt u bij
Waterkwaliteit aspect est assez dérangeant. Heureusement, Van Marcke
Van Marcke de gepaste oplossing. vous offre la solution appropriée.
• Een actieve koolfilter.
valt niet • Un filtre de carbone actif.
Actieve kool is een natuurlijk product dat veel onzui- Le carbone actif est un produit naturel capable de reti-
verheden en geuren uit het water kan halen.
altijd in de smaak rer les impuretés et les odeurs de l’eau.
• Omgekeerde osmose. • Osmose inverse.
Het leidingwater gaat doorheen een membraan dat L’eau courante passe à travers une membrane qui
99% van alle verontreinigende stoffen tegenhoudt. retient 99% des substances polluées. Combinée au
In combinatie met actieve kool werkt omgekeerde os- carbone actif, l’osmose inverse agit encore plus effi-
mose nog doeltreffender. cacement.
Qualité de l’eau
Grotere vuildeeltjes zoals zandkorrels, kiezeltjes en L’installation d’un filtre à eau au robinet principal permet
roestdeeltjes kunt u zuiveren met een waterfilter aan de Drôle d’épurer les plus grosses particules de saleté, tels des
hoofdkraan. Deze filters moet u geregeld schoonmaken. grains de sable, des petits cailloux et des particules de
Heel comfortabel zijn systemen waarbij het reinigen vol- de goût rouille. Ces filtres doivent être nettoyés régulièrement.
ledig automatisch gebeurt. Les systèmes dotés d’une épuration automatique sont
très pratiques.

Putwater moet u zeker laten analyseren

voor u het in de keuken gebruikt.

Dikwijls is een bijkomende behandeling

noodzakelijk. Ontijzeren is heel efficiënt

tegen een onappetijtelijk bruine kleur

en een sterke ijzersmaak. UV-desinfectie

is een budgetvriendelijke manier om

bacteriologisch vervuild water proper

te krijgen.

63

11463_01_Inleiding.indd 63 19-01-2009 09:07:44


64

11463_01_Inleiding.indd 64 19-01-2009 09:07:57


L’eau de pluie ne contient pas de

calcaire, vous n’avez donc pas besoin

d’adoucissant et pouvez utiliser moins de

poudre à lessiver.

Voor heel wat huishoudelijke taken kunt u in plaats Pour beaucoup de tâches ménagères, vous pouvez
van leidingwater even goed regenwater gebruiken. Regenwater aussi bien utiliser l’eau de pluie que l’eau courante.
Denk maar aan de WC-spoeling, de schoonmaak, Songez notamment à la chasse des WC, au nettoyage, à
het sproeiwater voor de tuin, het wassen van de auto, een hemels l’arrosage du jardin, au lavage de la voiture, à l’arrosage
het gieten van de kamerplanten, de wasmachine … des plantes intérieures, à la machine à lessiver, etc. Vous
Voor u het weet, daalt uw waterfactuur met de helft. geschenk réduirez ainsi votre facture de moitié.

Goed filteren van in het begin is een must om Une bonne filtration initiale est un « must » pour éviter
verontreiniging en geuroverlast te voorkomen. la pollution et les nuisances olfactives.
• Bolroosters in de regenwaterafvoerpijp of bladvangers • Une crapaudine placée dans les tuyaux d’évacuation
over de volledige lengte van de dakgoot voorkomen dat de l’eau de pluie ou une crépine placée le long de la
bladeren in de dakgoot rotten en weggespoeld worden L’Eau de pluie gouttière permet d’éviter la décomposition des feuilles
naar de regenwatertank. dans la gouttière et leur évacuation vers la citerne d’eau
• Als deze maatregelen niet mogelijk zijn, kunt u op de Un cadeau de pluie.
toegang tot de regenwatertank een filter plaatsen. • Si ces mesures ne sont pas possibles, vous pouvez placer
du ciel un filtre à l’entrée de la citerne d’eau pluviale.

Regenwater bevat geen kalk, zodat u in

de wasmachine geen wasverzachter en

minder waspoeder zal moeten gebruiken.

65

11463_01_Inleiding.indd 65 19-01-2009 09:08:06


66

11463_01_Inleiding.indd 66 19-01-2009 09:08:09


Wat hebt u nodig om regenwater
te hergebruiken?

• Een regenwatertank met overloop. Neem geen


te grote tank, anders wordt het water niet voldoende
ververst. Een tank in kunststof (polyethyleen) is UV- En Flandre et Bruxelles, le recyclage de
bestendig, onderhoudsvrij, gemakkelijk te reinigen en
l’eau de pluie est dans certains
ook bovengronds te plaatsen. De overloop mag nor-
maal niet uitmonden in de riool voor het huishoudelijk cas obligatioire pour des bâtiments en
afvalwater. construction ou en rénovation.

Plusieurs communes offrent une prime


• Een leidingsysteem dat volledig gescheiden is
van de drinkwaterleidingen. aux habitants qui disposent d’une

citerne pour le recyclage de l’eau


• Pompen. Die kunnen worden ondergedompeld in
de tank of droog opgesteld in een aparte ruimte. Een pluviale. En Wallonie, il s’agit d’une
droogloopbeveiliging is absoluut noodzakelijk. Bijvul- commune sur cinq.
len moet mogelijk zijn, anders komt u zonder toilet-
spoeling of wasmachinewater te zitten. Comfortabel
zijn volautomatische systemen die bij droogte de put
beperkt bijvullen of automatisch overschakelen naar
leidingwater.

• Filters. Omdat in de tank onvermijdelijk nog veront-


De quoi avez vous besoin pour ré-
reinigde deeltjes zitten, is een filter op de aanzuiglei-
utiliser votre eau de pluie ?
ding onmisbaar. Als het water onaangenaam riekt of Regenwater
een vieze kleur heeft, kunt u het nafilteren.
• D’une citerne d’eau pluviale avec déversoir.
een tank vol ideeën Ne prenez pas une trop grande citerne car l’eau ne
sera pas totalement renouvelée. Une citerne en plas-
tique (polyéthylène) résiste aux UV, ne nécessite aucun

L’Eau de pluie entretien, est facile à nettoyer et se pose sur le sol.


Pour les eaux ménagères, le déversoir ne doit normale-

Un réservoir d’idées ment pas rejeter ses eaux dans les égouts.

• D’un système de canalisation totalement sé-


paré des canalisations d’eau potable.

• De pompes, pouvant être plongées dans la citerne


ou disposées au sec dans un local séparé. Une pro-
tection marche à sec est absolument indispensable.
Le remplissage doit être possible, au risque de vous
retrouver sans eau pour la chasse des toilettes ou la

In Vlaanderen en Brussel is hergebruik machine à laver. Les systèmes totalement automatisés


qui remplissent les citernes de manière restreinte en
van regenwater in bepaalde gevallen cas de temps sec ou qui passent automatiquement sur
verplicht bij nieuwbouw en renovatie. l’eau courante sont très pratiques.

In heel wat gemeenten kunt u een


• De filtres. Un filtre est un élément incontournable
premie krijgen voor een regenwatertank sur la conduite d’aspiration car une citerne contient in-
met hergebruik. In Wallonie echter évitablement des particules polluées. Si l’eau renferme
une mauvaise odeur ou une couleur sale, il vous est
gaat het om één op vijf gemeenten.
encore possible de la filtrer.

67

11463_01_Inleiding.indd 67 19-01-2009 09:08:13


68

11463_01_Inleiding.indd 68 19-01-2009 09:08:19


Pour l’installation d’un système

d’épuration individuel, vous pouvez

souvent obtenir une aide de la commune

ou des autorités régionales.

Huishoudelijk afvalwater wordt in buitengebieden Dans les domaines communaux périphériques, il arrive
nog dikwijls ongezuiverd geloosd in beken en andere encore souvent que les eaux usées soient déversées
waterlopen. Europese regelgeving wil daar komaf mee dans des bassins ou autres cours d’eau. La réglementation
maken. In Vlaanderen staat de omzetting van deze européenne veut pourtant mettre fin à cette pratique.
regelgeving momenteel het verst. En Flandre, l’application de cette réglementation est

Afvalwater beaucoup plus avancée.


De meeste gezinnen kunnen probleemloos aansluiten op
het rioleringsnet. Het afvalwater van toilet, badkamer, zuiver op de graat? La plupart des ménages peuvent facilement être reliées au
keuken en wasruimte wordt dan gezuiverd in grote of réseau d’égouttage. Les eaux usées des toilettes, de la salle
kleine waterzuiveringsstations. de bains, de la cuisine, de la buanderie sont ainsi épurées
dans des grandes ou petites stations d’épuration.
Maar voor sommige gezinnen is een aansluiting niet Eaux usées
mogelijk omdat ze te afgelegen wonen of omdat er D’autres ménages ne peuvent toutefois être reliés à ce
andere obstakels zijn die de kostprijs van een aansluiting Pas très fraîches ? réseau parce qu’ils habitent trop loin ou que certains
te hoog doen oplopen. Zij moeten een systeem van obstacles entraînent une augmentation des coûts de
individuele waterbehandeling (IBA) installeren. raccordement. Ils doivent donc installer un système de
Bij Van Marcke kunt u terecht voor een al-in-een IBA- traitement individuel des eaux usées.
systeem. Van Marcke vous propose un Système d’Epuration
Individuel tout inclus.

Voor de plaatsing van een IBA-systeem

kunt u meestal terugvallen op steun van

de gemeente of van de gewestelijke

overheid.

69

11463_01_Inleiding.indd 69 19-01-2009 09:08:28


70

11463_01_Inleiding.indd 70 19-01-2009 09:08:42


Les petites pompes de vidange, que

vous pouvez utiliser pour une série

d’applications, notamment pour vider

le réservoir d’eau de pluie ou pour

pomper les nappes phréatiques,

sont pratiques et amovibles.

Ook als u aangesloten bent op het rioleringsnet, Même raccordés à un réseau d’égouttage, vous
wordt u in sommige gevallen geconfronteerd met afval- pourriez, dans certains cas, rencontrer des problèmes
waterproblemen. relatifs aux eaux usées.
Afvalwater
• Soms wordt het huishoudelijk afvalwater verzameld op • Il arrive parfois que les eaux ménagères soient collectées
een niveau dat lager is dan de riolering. In dat geval kunt moet soms à un niveau inférieur au réseau d’égouts. Dans ce cas,
u het opvangreservoir uitrusten met een speciale feca- vous pouvez équiper le réservoir d’une pompe fécale
liënpomp. stroomopwaarts particulière.

• Soms hebt u een pomp nodig die fecaliën ook kan • Vous aurez parfois besoin d’une pompe capable de
vergruizen zodat ze kunnen worden afgevoerd door désagréger les matières fécales de sorte qu’elles puis-
een leiding die kleiner is dan de normale WC-afvoer. Met
Eaux usées sent être évacuées par une conduite plus petite qu’un
een dergelijke installatie kan het afvalwater tot 5 meter tuyau d’évacuation normal pour WC. Grâce à cette in-
omhoog worden gepompt en over een grotere afstand
Parfois à stallation, les eaux usées peuvent être pompées jusqu’à
worden getransporteerd. De installatie kan, afhankelijk une hauteur de 5 mètres et être transportées plus loin.
van het vermogen, mee het water van een douche en/of
contre-courant Cette installation peut, indépendamment de sa puissance,
lavabo afvoeren. Daardoor kunt u bv. een kleine badka- évacuer l’eau de la douche et/ou des lavabos. Vous pou-
mer in een kelderverdieping installeren of in een ruimte, vez ainsi installer une petite salle de bains au sous-sol ou
die lager ligt dan de rioolafvoer. dans un espace situé à un niveau inférieur à la conduite
des égouts.

Handig en mobiel zijn kleine

dompelpompen die u voor een hele rist

toepassingen kunt gebruiken, onder

andere om de regenwatertank leeg te

maken of grondwater weg te pompen.

71

11463_01_Inleiding.indd 71 19-01-2009 09:08:45


Voorwandsysteem / Système de panneau frontal

72

11463_01_Inleiding.indd 72 19-01-2009 09:08:48


Le Belge moyen consomme quelque

150 litres d’eau potable par jour. Plus

de la moitié de la consommation d’eau

concerne les toilettes et la salle de bains.

Le WC est le plus grand consommateur

avec 36 %. Il est donc certainement

possible de réaliser des économies à ce

niveau !

Uw badkamer renoveren wordt een plezier als u gebruik La rénovation de votre salle de bains vous procurera
maakt van voorwandsystemen. Kappen en breken beaucoup de plaisir si vous utilisez les systèmes de
hoeft niet. Alle toe- en afvoerleidingen zijn netjes aan het panneau frontal. Inutile de casser ou percer. Toutes les
oog onttrokken. Hangtoiletten en lavabo’s kunt u
op een veilige manier bevestigen. Het systeem is uiterst
Comfort & veiligheid conduites d’alimentation et d’évacuation sont invisibles.
Vous pouvez fixer vos cuvettes à suspendre et
flexibel en kan bijvoorbeeld worden toegepast vóór een
onzichtbaar lavabos sans crainte. Le système est extrêmement flexible
bestaande wand, als scheidingswand of onder een schuin et peut par exemple s’appliquer sur un mur existant,
dak. Het garandeert u een perfecte afwerking en een veel
maar goed gezien comme cloison de séparation, ou sous un toit incliné.
snellere plaatsing, ook bij nieuwbouw. Il vous garantit une parfaite finition et une installation
rapide, même pour les bâtiments en construction.
Lekken in de waterleiding of aan een toestel kunnen
catastrofale gevolgen hebben. Lekdetectie als beveiliging Confort & sécurité Les fuites dans les conduites d’eau ou dans les
tegen waterschade is dan ook aan te raden. Het toestel appareils peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
sluit bij een breuk, lek of overmatig waterverbruik Invisible La détection de fuite comme protection contre les dégâts
automatisch de watertoevoer af. U kunt het instellen op des eaux est vivement conseillée. Fermez directement
diverse parameters: drukverschillen, het waterverbruik, mais bien vu l’appareil d’alimentation en eau en cas de cassure, de
een bepaalde tijdsspanne. fuite ou de consommation démesurée d’eau. Vous pouvez
définir différents paramètres : variations de pression,
consommation d’eau, délai déterminé.

De gemiddelde Belg verbruikt per dag

zo’n 150 L drinkwater. Méér dan de

helft van het waterverbruik situeert zich

in het toilet en de badkamer. Het

toilet is de grootste verbruiker met 36 %.

Dus hier kan zeker bespaard

worden!

73

11463_01_Inleiding.indd 73 19-01-2009 09:08:58


11463_01_Inleiding.indd 74 19-01-2009 09:09:04
Watertechnologie
en comfort: producten

Spaarzaam omspringen met water is goed voor uw portemonnee en goed voor het milieu.

Gelukkig hoeft u daarvoor geen comfort op te geven.

Steeds meer technieken laten toe om leidingwater te besparen of te behandelen.

Van Marcke volgt deze evolutie van kortbij. Dit is terug te vinden in het aanbod van de

producten. De prijzen in bijgevoegd productassortiment zijn indicatief, in geen geval

bindend en kunnen op elk moment wijzigen.

Technologie de l’eau
et confort : produits

Une consommation parcimonieuse de l’eau est bonne pour votre portefeuille… comme

pour l’environnement. Heureusement, votre confort ne doit pas en pâtir pour autant.

A l’heure actuelle, de plus en plus de techniques vous permettent d’économiser ou de traiter

l’eau courante. Van Marcke suit ces évolutions de très près. Et vous en propose les plus beaux

fleurons dans son offre de produits. Les prix mentionnés dans l’assortiment de produits

ci-joint sont indicatifs, jamais contractuels et peuvent être modifiés à tout moment.

75

11463_01_Inleiding.indd 75 19-01-2009 09:09:06


WAterKWAliteit - QUALitE DE L’EAU
100% rendement – Produceert gedemineraliseerd
WArM WAter - EAU ChAUDE
water zonder afvalwater. Verwijdert tot 95 %
elektrische boiler voor sanitair warm water
WArM WAter - EAU ChAUDE van alle opgeloste zouten en organische stoffen.
(badkamergebruik). Het type wordt bepaald aan
geiser voor sanitair warm water, gebaseerd op Vervangpatronen voor voorfilter, actief kool
de hand van het aantal gebruikers en het aantal
doorstroomprincipe, waarbij het toestel bepaald filters en osmose membraan op aanvraag • 100%
toestellen waar warm water nodig is. Beschikbaar
wordt aan de hand van het aantal gebruikers en de rendement – Produit de l’eau déminéralisé
van 50 tot 200 liter met droge weerstand en
sanitaire toestellen. Verkrijgbaar in vermogens sans eaux usées. Elimine 95% des sels dissous et
van 80 tot 200 liter met natte weerstand •
van 11, 14 en 17 liter (schouwaansluiting des matières organiques. Cartouches à remplacer
chauffe-eau électrique (salle de bains). Le type
en batterijontsteking) en 11 en 14 liter met pour préfiltre, filtre à charbon actif et membrane
est déterminé selon le nombre de personnes
generator • chauffe-bain modulant et instantané. osmose sur demande.
et le nombre d’appareils sanitaires nécessitant
Le modèle est déterminé selon le nombre de 285255 Vanaf / à partir de €599*
l’utilisation d’eau chaude. Capacité de 50 à 200
personnes et d’appareils avec l’usage d’eau
litres avec résistance stéatite et de 80 à 200 avec
chaude. Disponible en 11,14 et 17 l. (version
résistance blindée.
cheminée et à allumage par batterie) et 11 et 14 l
291550 Vanaf / à partir de €324*
(modèle à générateur)
834370 Vanaf / à partir de €547*

WArM WAter - EAU ChAUDE WAterKWAliteit - QUALitE DE L’EAU


elektrische boiler voor gebruik in de keuken, WArM WAter - EAU ChAUDE actief koolfilter verwijdert smaken en geuren
plaatsing onder of boven de gootsteen. volledig gesloten doorstroomtoestel met (vb chloor) uit het water en voorziet in zuiver
Beschikbare inhoud van 5 l (enkel onderbouw) groot debiet (26 tot 32 l/min), voorzien van drinkwater, via een afzonderlijke kraan in de
tot 15 liter / chauffe-eau électrique (cuisine). afstandsbediening voor gebruik in de keuken • keuken • filtre pour eau potable à charbon actif.
A placer au-dessus ou au-dessous de l’évier. appareil étanche modulant à grand débit Neutralise les mauvaises odeurs et le mauvais
Disponible de 5 l (uniquement installation sous (26 à 32 l/min), pourvu d’une commande à goût (par ex. chlore) et rend l’eau très pure à la
l’évier) à 15 l. distance. consommation.
291511 Vanaf / à partir de €182* 833000 Vanaf / à partir de €1330* 281090 Vanaf / à partir de €238*

76 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 76 19-01-2009 09:09:17


watertechnologie & comfort
technologie de l’eau & coNfort

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU


waterfilter voor huishoudelijk gebruik.
Verkrijgbaar in manuele, halfautomatische of vol- WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU
automatische uitvoering • filtre pour eau à usage Compact Lux waterverzachter
domestique. Disponible en versions rinçage Adoucisseur Compact Lux
manuel, semi-automatique et automatique. automatische desinfectie, maximale besparing
282101 Vanaf / à partir de €115* op zout en spoelwater, detectie zoutgebrek •
WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU désinfection automatique, économie
doseerapparaat beschermt uw leidingen tegen maximale de sel et eau, détection manque
corrosie of kalk • l’appareil de dosage minéral de sel
protège les tuyauteries contre la corrosion ou le 283300 Vanaf / à partir de €1924*
calcaire.
283100 Vanaf / à partir de €962*

WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU


WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU Compact Duplux waterverzachter
een waterverzachter verhindert kalkafzetting Adoucisseur Compact Duplux
in uw leidingen, boiler, kranen,... type met alle voordelen van het Compact Lux
toestel wordt bepaald aan de hand van de toestel en bovendien 2 harsflessen zodat er
gezinssamenstelling of gewenste capaciteit • WATERKWALITEIT - QUALITE DE L’EAU 24u op 24u zacht water beschikbaar is,
l’adoucisseur d’eau empêche le dépôt de calcaire actief koolfilter wordt geplaatst na de afneembare zoutbak • comprenant tous les
dans les tuyauteries, robinetteries, chauffe-eau,... regenwaterpomp en neemt alle geur en kleur avantages de l’appareil compact Lux ainsi que
Le type d’appareil est déterminé en fonction uit het water • filtre à charbon actif à placer 2 bouteilles de résine afin de garantir une
de la composition du ménage et de la capacité après la pompe d’eau de pluie pour neutraliser disponibilité d’eau douce 24h sur 24h, cuve à sel
souhaitée. toute odeur et coloration de l’eau. démontable
286002 Vanaf / à partir de €1148* 285220 Vanaf / à partir de €169* 283310 Vanaf / à partir de €2360*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
77

11463_01_Inleiding.indd 77 19-01-2009 09:09:31


REGENWATER - EAU DE PLUIE
compact pompstation voor verdeling van
regenwater in de woning. Voorzien van
omschakelingssysteem naar stadswater bij
leegstand regenwaterput • station domestique,
compacte pour la distribution d’eau de pluie AFVALWATER - EAUX USEES
dans la maison. Prévision d’une inversion dompelpompen, in kunststof of roestvrij staal,
automatique à l ‘eau de ville. DRUKVERHOGING - SURPRESSION met of zonder vlotter, voor het verpompen van
318100 Vanaf / à partir de €1755* huishoudelijke drukverhogingsinstallatie zuiver of vervuild water • pompe submersible,
geschikt voor drinkwater, volledig gemonteerd, vide caves pour eaux usées. En matière
getest en gebruiksklaar • surpresseur compact synthétique et acier inoxydable.
pour eau de ville, pour utilisation domestique. 319010 Vanaf / à partir de €305*
Monté, testé et prêt à l’usage.
319091 Vanaf / à partir de €1700*

DRUKVERHOGING - SURPRESSION AFVALWATER - EAUX USEES


REGENWATER - EAU DE PLUIE geruisloze zelfaanzuigende nieuwe generatie opvoerinstallatie Mini-
compacte pompinstallatie voor gebruik centrifugaalpompen voor algemene compacta: uiterst compacte opvoerinstallatie
van regenwater met automatische watervoorziening, met automatische schakeling voor vuil water, minicompacta U1.60 (volgens
omschakeling naar stadswater bij leegstand en droogloopbeveiliging • pompe EN 12 050-1) • nouvelle génération de postes
van de regenwaterput • station compacte de multicellulaire auto-amorçante équipée d’une de relevage. Mini compacta : poste de relevage
récupération d’eau de pluie avec inversion commande automatique marche/arrêt et très compact pour eaux usées domestiques,
automatique à l’eau de ville. protection contre la marche à sec. minicompacta U1.60 (selon EN 12 050-1)
319098 Vanaf / à partir de €2468* 319089 Vanaf / à partir de €426* 319180 Vanaf / à partir de €3427*

78 *Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse

11463_01_Inleiding.indd 78 19-01-2009 09:09:40


watertechnologie & comfort
technologie de l’eau & coNfort

COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE


DuofixSpecial montage-element voor hang-wc met inbouwspoelreservoir
voor frontbediening, breedte van 80 tot 130 cm. Ook verkrijgbaar voor
lavabo en urinoir • élément de montage DuofixSpecial pour cuvette
AFVALWATER - EAUX USEES de wc suspendue, avec réservoir de chasse encastré, pour commande
vermaler vergruist en verpompt het wc-afvalwater • désagrège et pompe les frontale, largeur de 80 à 130 cm. Aussi disponible pour
eaux usées. lavabo et urinoir.
050010 Vanaf / à partir de €641* 087958 Vanaf / à partir de €288*

COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE


Schwab profiflex XS montage-element voor hang-wc met
inbouwspoelreservoir voor frontbediening, hoogte 112 cm. Ook verkrijgbaar
voor lavabo en urinoir • élément de montage Schwab profiflex XS
COMFORT & VEILIGHEID - CONFORT & SECURITE pour cuvette de wc suspendue, avec réservoir de chasse encastré, pour
waterlekbegrenzer sluit watertoevoer af bij lek of langdurig waterverbruik • commande frontale, hauteur 112 cm. Aussi disponible pour
coupe l’alimentation d’eau en cas de fuite ou de consommation trop longue. lavabo et urinoir.
323701 Vanaf / à partir de €283* 080214 Vanaf / à partir de €281*

*Indicatieve prijzen inclusief 21% btw


*Prix indicatifs, TVA de 21 % incluse
79

11463_01_Inleiding.indd 79 19-01-2009 09:09:46


AdRESSEN TooNzALEN
AdRESSES dES SALLES d’ExpoSITIoN
toonzalen met adviseur verwarming / Salles d’exposition avec conseiller chauffage

Antwerpen Arlon eupen


Noorderlaan 95, 2030 Antwerpen • Rue de Bastogne 22, 6700 Arlon • 063/22.35.39 • Herbesthalerstrasse 161, 4700 Eupen •
03/544.19.99 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/ open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 8.30- 087/59.57.70 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-
samedi: 10.00-17.00 12.30 18.00 • zaterdag/samedi: 9.00-17.00

Gent Kuurne liège


Einde Were 121 (Rooigemlaan), 9000 Gent • Ringlaan 7, 8520 Kuurne • 056/36.21.10 • open/ou- Quai de Coronmeuse 39, 4000 Liège •
09/267.39.02 • open/ouvert: 9.00-18.00 • vert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 04/228.99.80 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/
zaterdag/samedi: 10.00-17.00 10.00-17.00 (dinsdag gesloten) samedi: 9.00-17.00

Andere toonzalen / autres salles d’expositions Kortrijk


Aalst Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk • 056/23.77.13 •
Villalaan 22, 9320 Aalst - Erembodegem • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/
053/73.56.00 • open/ouvert: 9.00-12.00 - samedi: 10.00-17.00
13.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00
Maisières
Aartselaar Rue Grande 225, 7020 Maisières • 065/73.98.00 •
Boomsesteenweg 71, 2630 Aartselaar • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/
03/870.56.10 • open/ouvert: 9.00-18.00 • samedi: 10.00-17.00 (fermé le mercredi)
zaterdag/samedi: 10.00-17.00
Mechelen
Anderlecht Jubellaan 80, 2800 Mechelen • 015/43.32.12 •
recht Paepsemlaan/Boulevard Paepsem 28, open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/
Zur Kaiserbaracke 31, 4780 Recht • 080/57.95.90 • 1070 Anderlecht • 02/349.13.11 • open/ouvert: samedi: 10.00-17.00
open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • vrijdag/ 9.00-18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00
vendredi: 9.00-12.00 - 13.00-17.00 • zaterdag/ Oostende
samedi: 9.00-12.00 Brugge Torhoutsesteenweg 651, 8400 Oostende •
Diksmuidestraat 4, 8000 Brugge • 050/44.60.20 • 059/51.60.96 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 •
open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (woe. gesloten)
samedi: 9.00-17.00
roeselare
hasselt Stationsdreef 45, 8800 Roeselare • 051/27.26.75 •
Genkersteenweg 280, 3500 Hasselt • open/ouvert: 9.00-12.30 - 13.30-18.00 • zaterdag/
011/85.95.30 • open/ouvert: 9.00-18.30 • samedi: 9.30-12.30 - 13.30-17.00
zaterdag/samedi: 10.00-17.30
turnhout
jambes Steenweg op Gierle 208, 2300 Turnhout •
Chaussée de Liège 639, 5100 Jambes • 014/65.19.06 • open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-
081/32.31.67 • open/ouvert: 9.00-18.00 • zaterdag/ 18.00 • zaterdag/samedi: 10.00-17.00 (dinsdag
samedi: 10.00-17.00 gesloten)
zaventem
Leuvensesteenweg/Chaussée de Louvain 390, Knokke Wijnegem
1930 Zaventem • 02/711.57.57 • Natiënlaan 213, 8300 Knokke • 050/44.49.10 • Vosveld 11 (Trade Towers), 2110 Wijnegem •
open/ouvert: 9.30-18.00 • zaterdag/samedi: open/ouvert: 9.00-12.00 - 13.00-18.00 • zaterdag/ 03/360.31.31 • open/ouvert: 9.00-18.00 • donder-
10.00-18.00 samedi: 10.00-17.00 (maandag gesloten) dag/jeudi: 9.00-20.00 zaterdag/samedi: 10.00-18.00

verwarming/chauffage
badkamers/salles de bains keukens/cuisines watertechnologie/technologie de l’eau wellness

80

11463_01_Inleiding.indd 80 19-01-2009 09:09:51


verwarming & watertechnologie
CHAUFFAGE & technologie de l’eaU

2009-2010

www.vanmarcke.be

11463_00_Kaft.indd 1 21-01-2009 10:04:44