Anda di halaman 1dari 30

Contoh Rancangan Perniagaan

KANDUNGAN
1
PENGENALAN
2.
TUJUAN KERTAS KERJA
3
PROFAIL PERNIAGAAN
4.
PROFAIL PEMILIK
5
SKOP PERNIAGAAN
6
RANCANGAN PENGURUSAN
7.
RANCANGAN TEKNIKAL dan PENGELUARAN
8.
PEMASARAN
9.
ASPEK KEWANGAN
10.
JUSTIFIKASI dan PENUTUP
LAMPIRAN
Total of 35 pages.
Also includes:
MS Excel complete with samples of:
Projected Cashflow
Profit and Loss Projection
Balance Sheet Year 1-3

Sneak-peak of the paper

1.0 PENGENALAN
1.1 Industri makanan sejuk-beku (frozen foods) dan konfeksioneri (confectionery)
merupakan bidang yang semakin berkembang di Malaysia. Produk makanan yang
berasaskan konfeksioneri seperti bakeri dan pastri (contohnya roti, kek, pizza dan biskut
bakar) dan sejuk-beku (contohnya karipap, sandwic, popia dan samosa) ini semakin
menjadi pilihan warga Malaysia selaras dengan gaya hidup yang memerlukan makanan
yang ringkas juga berkhasiat.
1.2 Bermula dengan minat yang mendalam terhadap pembuatan makanan berbentuk
konfeksioneri (seperti bakeri dan pastri) kemudian pula disusuli dengan hasilan makanan
sejuk-beku (seperti karipap, sandwic, popia dan samosa), serta tempahan yang diterima
secara kecil-kecilan daripada saudara dan rakan terdekat, kami telah membuat keputusan
untuk mengorak langkah secara serius dan seterusnya bercadang menubuhkan syarikat
XXX
serta
akan
mendaftarkan
syarikat
ini
secara
rasmi
pada
xxx.
1.3 Premis perniagaan yang ditinjau berpotensi terletak di lot kedai kawasan perumahan di
xxx. Peluang ini membolehkan kami menambahkan lagi usaha bagi menyediakan pelbagai
jenis makanan konfeksioneri dan sejuk-beku untuk jualan.Selain daripada itu pemilik bakal
menyediakan khidmat tempahan dan khidmat hantaran terus ke rumah mahupun
pejabat.Premis ini turut dijadikan pusat pembekalan produk makanan sejuk-beku dan
bakeri untuk caf dan kantin kawasan sekitarnya.
1.4 Secara ringkasnya pemilik telah menyertai kursus asas pembuatan pastri seperti
karipap, roti, pizza dan kek di xxx yang menyentuh teknik dan kaedah yang betul dalam
industri konfeksioneri (confectionery) meliputi kek, pastri, roti, coklat dan hiasan buahbuahan. Prestasi yang baik dan sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan
meyakinkan pemilik untuk menambah peralatan dan kelengkapan pengeluaran yang lebih
efisyen. Justeru, melalui pembiayaan sebanyak RM30,000.00 (Rgt TIGA PULUH RIBU),
perniagaan ini dapat diperkembangkan lagi.
1.5 Selaras dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan lebih ramai usahawan bumiputra

dalam memperluaskan produk makanan halal, xxx berharap dapat menjadi syarikat
berdaya saing dan maju, seterusnya dapat memperkembangkan lagi perniagaan kami.

Contoh Rancangan Perniagaan


RINGKASAN EKSEKUTIF

Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah bagi mendapatkan pembiayaan kewangan dari
PNB bagi projek naiktaraf perniagaan pakaian kami iaitu Sitra Batik yang bakal
menempatkan kedai pakaian di Taman Tun Dr. Ismail serta kilang di Kota Damansara,
Selangor.
Berbekalkan pengetahuan melalui kursus jahitan dan perniaagaan pakaian yang telah rakan
kongsi kamiusahakan selama beberapa tahun di kedai Sitra Batik di Kelantan,
kamibercadang untuk mendirikan kilang menjahit di Kota Damansara, Selangor serta
suntikan modal bagi kamiuntuk memenuhi pasaran dari dalam negara dan ASEAN. Selain
mempunyai kedai, kami juga baru berjinak-jinak dengan perniagaan pakaian secara online
dan kamimemerlukan suntikan modal bagi memenuhi permintaan yang agak tinggi dari
Negara-negara OIC.Kami bercadang untuk memohon suntikan modal sebanyak RM500,000.
Kos projek tersebut termasuklah pembelian peralatan kilang dan premis kedai, ubahsuai
premis, pembelian stok, perbelanjaan pra-operasi dan modal pusingan. Daripada jumlah
tersebut, kami bercadang untuk mendapatkan bantuan pembiayaan PNB sebanyak
RM500,000 manakala sumbangan kami adalah sebanyak RM100,000.
Kawasan Perindustrian, Kota Damansarakami dapati adalah satu lokasi yang sesuai untuk
mendirikan kilang jahitan kerana ia merupakan satu kawasan di mana di produksi secara
aktiviti kilangmampu dijajalankan di situ (economies of scale). Persekitarannya juga amat
sesuai kerana ia terletak berhampiran di dengan premis Jualan (Showroom) Taman Tun Dr.
Ismail, pusat dan dikelilingi oleh pelbagai jenis taman perumahan dan terdapat beberapa
buah kondominium dan melebihi 20 jenis perumahan berhampiran dengannya.
Dengan tahap persaingan yang sedikit dari pelbagai kedai jahitan pakaian sedia ada,
kamiyakin dapat bersaing dengan mereka dengan menguasai lebih kurang 80% daripada saiz
pasaran dengan kekuatan pada kualiti perkhidmatan dan harga yang berpatutan kerana
kamimenawarkan pakaian untuk ke pejabat dan biasanya yang membuat tempahan sebelum
ini ialah dari kalangan penjawat awam seluruh sekitar Selangor. Kamijuga mempunyai lebih
1000 orang pelanggan tetap di mana purata tempahan sebulan ialah 350 orang belum
termasuk pelanggan yang menempah secara online.
Produk perkhidmatan kamiyang lain antaranya baju kurung/baju kebaya (sulam manik,
sulam tampal, sulam kerawang), tudung sulam manik/sulam kerrawang, baju melayu,
seluar slack dan kemeja.

Berdasarkan trend pasaran masa kini, pemerhatian kamimendapati bahawa permintaan


perkhidmatan jahitan semakin meningkat terutamanya kepada golongan penjawat awam
yang sibuk dan juga permintaan terhadapnya yang semakin memberangsangkan apatah lagi
untuk perayaan Hari Raya dan Hari Guru berikutan taraf hidup penjawat awam yang
semakin meningkat semenjak mendapat kenaikan gaji baru-baru ini.
Pemerhatian kamijuga mendapati bahawa senario masa hadapan perniagaan kamiadalah
cerah berdasarkan trend dan gaya hidup pelanggan yang mahukan keselesaan dan kualiti
perkhidmatan yang kemas, cepat, cekap dan efisien.
Kamiberharap dengan bantuan CIMB ini akan dapat merealisasikan rancangan perniagaan
kamidan seterusnya dapat mengembangkan potensinya bagi memajukan dan meningkatkan
lagi ekonomi Bumiputera dalam bidang fesyen dan pakaian.

1.0
1.1

PENDAHULUAN

Tujuan Penyediaan Rancangan Perniagaan


Tujuan Rancangan Perniagaan ini disediakan adalah untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan
sebanyak RM500,000 dari CIMB bagi membiayai pembinaan kilang, pembelian peralatan, ubahsuai
premis, pembelian stok, perbelanjaan pra-operasi dan modal pusingan bagi pengoperasian kilang
jahitan di Kuang.

2.0

PERMOHONAN DAN CADANGAN STRUKTUR PEMBIAYAAN

2.1

Permohonan Pembiayaan

Kemudahan pembiayaan yang dipohon adalah bagi keperluan kewangan seperti berikut:No.

Keperluan

RM

Mesinjahitbiasa,mesinjahittepi,mesinsulaman

170,000.00

Tanah

150,000.00

Bangunankilang

200,000.00

PembelianStokKain,aksesori

2,000.00

Perbelanjaanpengurusan

5000.00

PerbelanjaanPraOperasi

10,000.00

YuranGuaman

ModalPusingan

140,000.00

Peralatanpejabat/kilang

100,000.00

8,000.00

Jumlah
2.2 Cadangan Struktur Pembiayaan

500,000.00

Sumbangan/Pembiayaan

RM

Pengusaha

20.00

100,000.00

DepositBelianTanah,YuranGuamandanStokFabrik
PinjamanCIMB

80.00

500,000.00

100.0
0

600,000.00

Bangunan,Ubahsuaipremissediaada,PembelianStokDanModal
Pusingan
Jumlah

3.0 LATAR BELAKANG USAHAWAN


3.1

Butir-butir Peribadi Usahawan


Nama
No. K/P
Umur
Tarikh Lahir
Taraf Perkahwinan
Warganegara
Alamat Sekarang

Alamat Tetap

: Ahmad Izaney B Abd Kadir


: 781004-02-5840 (Salinan K/P di LAMPIRAN 1)
: 34 tahun
: 04 Oktober 1978
: Berkahwin
: Malaysia
: Lot 112B, Jalan Seri Indah 9B,
:47000 Sungai, Buloh,
:Selangor Darul Ehsan
: Lot 112B, Jalan Seri Indah 9B,
: 47000 Sungai, Buloh,
: Selangor Darul Ehsan

Telefon
Faks

: bimbit:0193131906
: 03-61562189

pej: 03-61567454

Pendidikan/Kemahiran/Kursus/Anugerah :
Tahun

Institusi

Kelulusan/Anugerah

2004

Matshuyuki

Kursuspenggunaanmesinjahitan

20052011

KEMAS

KursusJahitanbajukurung/melayu

2012

MekarSdnBhd

KursusPemborongdiGhuangzou

Nota: Sijil-sijil dilampirkan di LAMPIRAN 1

Pengalaman Kerja/Perniagaan :
Tahun

Majikan/Perniagaan

Pengalaman

20062010

Perniagaandirumah

TukangJahit

2010Sekarang

KedaiFancyApparel

PengusahaKedai

2012

FancyApparel.com

Pemilik

Jawatan Dalam Pertubuhan Sosial Dan Politik :


NamaPertubuhan
JKKKKampungMelayu
SungaiBuloh

JawatanDipegang

Tempoh

Bendahari

5tahun

Jurubank :
NamaDanAlamatBank
AllianceBandBerhad

Jenis&No.Akaun

TarikhDibuka

Semasa

03/01/2006

Pendapatan Bersih :
Pendapatan

RM

Perbelanjaan

RM

GajiBersih
PendapatanLainSewaRumah

5,000
1,000

BelanjaSarahidup
Kadkredit

1,000
200

JumlahPendapatan(A)
PendapatanBersih(A)(B)

6,000
4,800

JumlahPerbelanjaan(B)

1,200

Harta &Liabiliti :

Harta

3.2

NilaiPasaran
RM

Liabiliti

Rumahteres
Kereta

250,000
130,000

Kadkredit

5,000

JumlahHarta(A)

380,000

JumlahLiabiliti(B)

5,000

HartaBersih(A)(B)

375,000

Butir-butir Rakan Kongsi


Nama
No. K/P

Baki
Semasa
RM

: Sulia Binti Suhed


: 810824035068 (Salinan K/P di LAMPIRAN 3)

Tarikh Lahir
Warganegara
Umur
Alamat Sekarang

: 24 Ogos 1981
: Malaysia
: 31 tahun
: Lot 112B, Jalan Seri Indah 9B,
:47000 Sungai, Buloh,
:Selangor Darul Ehsan
: Lot 112B, Jalan Seri Indah 9B,
: 47000 Sungai, Buloh,
: Selangor Darul Ehsan

Alamat Tetap

Telefon
Faks

: bimbit: 013-2384910 pej: 03-61567454


: 03-61562189

Pendidikan/Kemahiran/Kursus :
Tahun

Institusi

Kelulusan/Anugerah

2004

Matshuyuki

Kursuspenggunaanmesinjahitan

20052011

KEMAS

KursusJahitanbajukurung/melayu

2012

MekarSdnBhd

KursusPemborongdiGhuangzou

Nota: Sijil-sijil dilampirkan di LAMPIRAN 2


Pengalaman Kerja/Perniagaan :
Tahun

Majikan/Perniagaan

Pengalaman

20062010

Perniagaandirumah

TukangJahit

2010Sekarang

KedaiFancyApparel

PengusahaKedai

2012

FancyApparel.com

Pemilik

Jawatan Dalam Pertubuhan Sosial Dan Politik :


NamaPertubuhan
PersekutuanPengakap
Malaysia

JawatanDipegang
PesuruhjayaDaerah

Tempoh
3tahun

Jurubank :
NamaDanAlamatBank
MaybankSungaiBuloh

Jenis&No.Akaun
Simpanansemasa

TarikhDibuka
03/01/2007

Pendapatan Bersih :
Pendapatan

RM

Perbelanjaan

RM

Gaji

3000

Pinjamankenderaan
Kadkredit

500
200

JumlahPendapatan(A)
PendapatanBersih(A)(B)

3000
2300

JumlahPerbelanjaan(B)

700

Harta &Liabiliti :
NilaiPasaran
RM

Harta

Liabiliti

Rumah

200,000

Kereta
Kadkredit

50,000
3,000

JumlahHarta(A)

200,000

JumlahLiabiliti(B)

53,000

HartaBersih(A)(B)

147,000

4.0 PROFIL PROJEK


4.1

Baki
Semasa
RM

Perniagaan Dicadang

Nama Perniagaan
Nama Didaftarkan
No. Pendaftaran
3)
Alamat Perniagaan

: Fancy Apparel
: Fancy Apparel
: 001234567-U (Rujuk Sijil Pendaftaran diLAMPIRAN
: Lorong Anggerik, Kuang

(Rujuk perkara 6.2 di bawah untuk peta lokasi)


Tarikh Didaftarkan
: 03/01/2006
Tarikh Mula Niaga
: 16/01/2006
Bentuk Perniagaan
: Perkongsian
Pemilik
: 1) Ahmad Izaney B Abd Kadir

2) Sulia Binti Suhed

is Perniagaan

: Perniagaan Pakaian

5.0

ASPEK PENTADBIRAN & PENGURUSAN

5.1

Carta Organisasi

PEMILIK/ PENGURUS
Ahmad Izaney Abd Kadir

PENYELIA KEDAI
Pn Sulia Suhed

SUPERVISOR/
JURUWANG

JURUJUAL

TUKANG JAHIT

KERAN

5.2 Senarai Pekerja Utama Dan Tugas


Nama
Jawatan
Pengalaman
Gaji Bulanan
Tugas

: Ahmad Izaney Abd Kadir


: Pengurus
: Rujuk Profil Pemilik di Perkara 3.1 di atas
: RM5000.00
: Mengurus operasi, pentadbiran dan kewangan

Nama
Jawatan
Kelulusan
Pengalaman Kerja
Gaji Bulanan
Tugas

: Suri Binti Suhed


: Supervisor
: Diploma Pengurusan Perniagaan
: Pengurus Secret Recipy cawangan Tun Dr Ismail
: RM1,800.00
: Menyelia keseluruhan operasi kedai

Nama
Jawatan
Kelulusan
Pengalaman Kerja
Gaji Bulanan
Tugas

: Che Zarina Zakaria


: Tukang Jahit
: Diploma Fesyen Antarabangsa
: 4 tahun
: RM1200.00
: Menjahit

Nama
Jawatan
Kelulusan
Pengalaman Kerja
Gaji Bulanan
Tugas

: Zulkifli Hamid
: Tukang Jahit
:Diploma Seni Fesyen
: 4 tahun
: RM1200.00
: Menjahit

Nama
Jawatan
Kelulusan
Pengalaman Kerja
Gaji Bulanan
Tugas

: Marina Rozlan
: Kerani am
: Diploma
: 4 tahun
: RM1300.00
: Mencatat pesanan, merekod aktiviti kewangan

Nama
Jawatan
Kelulusan
Pengalaman Kerja
Gaji Bulanan
Tugas

: Shahidah Azlan
: Jurujual
: SPM
: 4 tahun
: RM700.00
: Mencatat pesanan, merekod aktiviti kewangan

6.0 ASPEK OPERASI


6.1

Lokasi Premis Cadangan


Lorong Anggerik, Kuang

6.2
Peta Lokasi Cadangan

6.3

Waktu / Hari Perniagaan


Waktu Perniagaan : 10.00 Pagi hingga 10.00 Malam
Hari Dibuka
: Isnin Hingga Ahad
(Nota: Ahad dan Cuti Umum dibuka hingga 2.00 Petang)
Hari Cuti
: Hari Raya Aidilfitri & Hari Raya Haji

6.4

Gambar Premis/ Perniagaan sedia ada

6.4.1

6.5

Gambar Premis Cadangan

Susun atur Premis Cadangan

6.6

Bekalan Bahan Jahitan

Bekalan bahan jahitan dibeli dari pembekal-pembekal seperti berikut:-

.1

Bil

Pembekal

Lokasi

Fabrik/aksesori

Terma
(Kredit/Tunai)

Jackell

KualaLumpur

Fabrik

Tunai

Nagoya

ShahAlam

Fabrik

Tunai

ChantekAksesori

Aksesorijahitan

Tunai

ShenTai,Ghuangzou

Fabrik

Tunai

SungaiBuloh
China

6.7
Aliran Proses
Jualan Pelanggan Walk-In

Pelanggan Menyerahkan
pakaian contoh/ambil ukuran

(a) Tempahan Jualan

(b) Proses Jahitan

(c) Pembayaran Oleh Pelanggan

6.7.2

Jualan Pelanggan Online

(a) Arahan Kerja (Work Order) Dari Pelanggan

(b) Proses Jahitan

(c) Penghantaran Dan Pembayaran Pelanggan

6.8

Senarai Perkhidmatan Jahitan

Bil

6.9

JenisPerkhidmatan

Harga
(RM)

Bajukurungbiasa

30.00

Bajukurungmoden/Pahang/

40.00

Bajukurungbiasa(suterabatik)

50.00

Bajukurungmoden/Pahang(suterabatik)

60.00

BajuMelayu

60.00

Kemeja

30.00

Seluar

70.00

Tudung

10.00

Sulamankerrawang/manik

10

Sulamantudung

11

Menjualpakaiansiap

30.00(dualengan)
60.00(dualengandan
bawahbaju)
20.00
RM99.00RM199.00

Keupayaan Pengeluaran Dan Jualan Minima (Sebulan)


Produk

Mesin

Unit
Mesin

Pakaian
siap

Tempaha
n

10

10

Penggunaan
Mesin

Kuantiti
pakaian
mampu
disiapkan

KapasitiHasil
maksima
Sehari
(10
Jam)

Sebulan
(276
jam)

4helai
satu
mesin

40
helai

1200
helai

Anggaran
Jualan
Sebulan
(Helai)
(Anggaran)

Anggaran
Jualan
Maksima
Sebulan
(RM)

150

4500.00

480

14,400.00

18,900.00
Nota: Dengan 10 unit mesin jahit, kedai jahit ini mampu mengeluarkan purata 4 pasang
pakaian dengan satu mesin dapat disiapkan setiap hari.

7.0 ASPEK PEMASARAN


7.1

Sasaran, Saiz & Syer Pasaran (Pelanggan Walk-In)


No.

Segmen
Pasaran/
Pelanggan
(DalamRadius
5km)

Populasi

Peratus
Menghanta
r
Tempahan

Purata
Belanja
(Sebulan)
RM
(C)

(A)

Saiz
Pasaran
(Sebulan)
RM

Peratus
PeganganSye
rPasaran
(E)

(D)=
(A)x(B)x(C)

(B)

Jangkaan
Pegangan
Syer
Pasaran
(Sebulan)
RM
(F)=
(D)x(E)

130
keluarga

80%

100.00

10,400.00

40%

4160.00

SKSungai
Buloh

160
Keluarga

60%

100.00

9,600.00

40%

3840.00

SKBukit
RahmanPutra

190
keluarga

80%

100.00

15,200.00

40%

6080.00

SKSungai
Pelong

180
keluarga

50%

150.00

13,500.00

40%

5400.00

SMKBukit
RahmanPutra

12,000.00
5

SMKBukit
Gading

160
Keluarga

50%

150.00

4800.00
40%

10,350.00
6

PPDGombak

115
Keluarga

60%

150.00

4140.00
40%

10,800.00
7

SKKuang

180

60%

100.00

4320.00
40%

.1

Keluarga
JUMLAH(RM)

7.2

818,50.00

327,40.00

Analisa Pesaing
No.

Pesaing

Kekuatan

Kelemahan

NormahTaylor

Lokasiyangstrategik,
jahitanyangkemasdan
memuaskan.Telah
beroperasi10tahun.

Dekorasikedaikurang
menarik,layanankurang
mesra,perkhidmatankurang
cekap

MarinaTukangJahit

Lokasiyangstrategik,
layananyangmesra.

Hargaagakmahal,kuantiti
yangterhad

MimiTukangJahit

Hargayangmurahdan
cepat.

Kualitijahitankurang
memuaskan

Gambar Premis Pesaing

Gambar Pesaing 1 Kedai Ina Tukang Jahit

Gambar Pesaing 2 Kedai Wati Tukang Jahit

Gambar Pesaing 3 Kedai Nora Taylor

.1

.2

.3

.4

7.3

Strategi Pemasaran

Pengiklanan
-

Melancarkan laman web perniagaan.


Mengedarkan pamplet beserta kupon harga istimewa di surau, masjid, sekolah berhampiran
dan peti surat setiap rumah.
Agen (pelanggan tetap)

Promosi
-

Promosi sepanjang musim perayaan seperti Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji.
Penajaan hari sukan sekolah-sekolah sekitar.

Harga
-

Harga istimewa untuk pelanggan tetap.


Perkenalkan kepada seorang rakan percuma kupon bernilai RM10.00

Edaran
-

8.0
8.1

Menyedia penghantaran percuma kepada pelanggan sekitar 10km

ASPEK KEWANGAN
Keperluan Kewangan
No.

Keperluan

RM

Catatan

170,000.00

RujukSebuthargaPembekaldiLampiran6

5,000.00

RujukSebuthargaPembekaldiLampiran6

15,000.00

RujukSeburhargaKontraktordiLampiran6

PeralatanDobi

PeralatanKedai&Premis

Ubahsuai&Dekorasi

PembelianStok[Bahan
cucian]

2,000.00

BahanCucianuntukbekalansebulan

DepositSewaPremis

5,000.00

DepositSewa2+1BulanDanDepositApi&
Air

PerbelanjaanPraOperasi

YuranGuaman

ModalPusingan
Jumlah

10,000.00

Perbelanjaanpromosi,pengiklanan&perasmian

3,000.00

YuranGuamanpenyediaandokumenperjanjian

40,000.00
250,000.00

KeperluanModalPusinganselama3bulan

.1

.2

8.2

Unjuran Jualan
Tahun Pertama
Jan13

Feb13

Mac13

18000

24000

55000

Julai13

Ogos13

Sept13

140,0000

160,000

210,000

Apr13
70000
Okt13
230,000

Mei13
80000
Nov13
230,500

Jun13

Jumlah

120,800
Dis13

Jumlah

340,000
RM1678,300.00

Tahun Kedua
Jan14

Feb14

19000

25000

Julai14

Ogos14

142000

162000

Mac14
56500
Sept14
212000

Apr14
71000
Okt14
235000

Mei14
82000
Nov14
236000

Jun14

Jumlah

122000
Dis14

Jumlah

345000
RM1707,500.00

8.3

Kos Jualan Perkhidmatan

Kos Bahan Jahitan


Kos Bahan Jahitan adalah dianggarkan lebih kurang 5.0% daripada nilai Jualan.
Kos langsung Elektrik & Air
Kos Elektrik dan Air adalah dianggarkan lebih kurang 10.0% daripada nilai Jualan.

.3

Kos Langsung Gaji Pekerja


Jumlah
Gaji
Kasar
(RM)

KWSP
13%
(RM)

SOCSO
0.5%
(RM)

No.

Jawatan

Bilangan

PenyeliaKedai/Juruwang

1,200

1,200

156.00

6.00

TukangJahit

10

900

9,000

1170.00

45.00

Jurujual

900

900
520.00

37.00

Jumlah
8.4

Gaji
Kasar
(RM)

11

10,200

Sewa Premis
Kedai Sitra Batik telah habis dibayar dan kini menjadi hak milik penuh.

8.5

Gaji Pengurus

No.

Jawatan

Pemilik/Pengurus
Jumlah

8.6

Bilangan

Gaji
Kasar
(RM)

Jumlah
Gaji
Kasar
(RM)

5,000

5,000

5,000

KWSP
13%
(RM)

SOCSO
0.5%
(RM)

Susutnilai Harta Tetap


8.6.1

Harta Tetap Yang Akan Dibeli

No.
1

HartaTetap

Bilangan

PeralatanMesinJahit
MesinSulam

Harga
Kos(RM)

Jumlah
Harga
Kos(RM)

Kadar
Susutnilai
(%)

Susutnilai
Tahunan
(RM)

.1

.2

MesinJahitTepi
MesinJahitBiasa

2
10

JumlahKecil
2

1
1
LS

3,000.00
8,000.00
10,000.00
130,000.00
200,000.00

JumlahKecil
Ubahsuai&Dekorasi

LS

JumlahBesar

8.7

20.00

34,000.00

170,000.00

20.00

34,000.00

3,000.00
8,000.00
10,000.00
130,000.00
200,000.00

20.00
20.00
20.00
20.00

600.00
1,600.00
8000.00

351,000.00

20.00

10,200.00

15,000.00
366,000.00

20.00

3,000
44,200.00

PeralatanKedai&
Kilang
Papantanda
Kaunter&Sofa
PeralatanMenjahit
Tanah
Bangunan

170,000.00

Jadual Pengiraan Bayaran Balik Pembiayaan/ Pinjaman


Rujuk LAMPIRAN

8.8

Unjuran Kewangan

Unjuran Akaun Untung & Rugi


Rujuk Muka Surat 20 dan 21 untuk Unjuran Akaun Untung Rugi bagi tahun pertama dan
tahun kedua.
Unjuran Aliran Tunai
Rujuk Muka Surat 22 dan 23 untuk Unjuran Aliran Tunai bagi tahun pertama dan tahun
kedua.

Fancy Apparel
Unjuran Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 2013

PERBELANJAA
N
Gaji

RM
120,000

AlatanMenjahit

PENDAPATAN
HasilJualan

RM
1678,30
0

18,000

Insurans

600

UntungBersih

29,400

Fancy Apparel
Unjuran Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 2014

PERBELANJAA
N
Gaji

RM
129,600

AlatanMenjahit

24,000

Insurans

12,000

UntungBersih

PENDAPATAN
HasilJualan

RM
1707500,00
0

Fancy Apparel
Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 2012

PERBELANJAA
N
Gaji
AlatanMenjahit
Insurans
UntungBersih

RM
120,000
32,000
600
157,400

PENDAPATAN
HasilJualan

RM
310,000

8.9

Analisa Unjuran Kewangan

8.9.1

Analisa Titik Pulang Modal (TPM)


Kos Tetap
=
(Jualan Kos Berubah) / Jualan

RMxx,xxx

(RMxx,xxxx RMxx,xxx) / RMxxx,xxx


=

RMxx,xxx

TPM Sebulan = RMxx,xxx (di atas) dibahagi 12

8.9.2

Margin Untung Kasar (%)


=

Jualan - Kos Jualan

Jualan
=
RMxx,xxx
RMxxx,xxx
=

xx.xx%

RMxxx,xxx

Nota:
1) Kos Jualan untuk perniagaan Kedai Jahit dikira dengan kaedah berikut:Stok Permulaan
Campur : Belian
Tolak : Stok Akhir

xx,xxx
xxx,xxx
xx,xxx

xxx,xxx

Campur

: Kos Langsung Api & Air


: Kos Langsung Gaji/KWSP/SOCSO Pekerja

xxx,xxx
xxx,xxx

Kos
Jualan

2)

8.9.3

xxx,xxx

Ambil angka jumlah Unjuran Kewangan Tahun Pertama

Margin Untung Bersih (%)


=

Untung Kasar Jumlah Perbelanjaan

Jualan
=
RMxx,xxx
RMxxx,xxx
=

xx.xx%

RMxxx,xxx

Nota:
1) Untung Kasar = Jualan Kos Jualan
2) Jumlah Perbelanjaan =
Kesemua Jumlah Kos Operasi & Pentadbiran, Kos Selain
Operasi, Kos
Kewangan dan Kos Pemasaran dan Jualan.
3) Ambil angka jumlah Unjuran Kewangan Tahun Pertama

9.0
9.1

9.2

CAGARAN & JAMINAN DICADANG

Cagaran Rumah
No.

Pemilik

Alamat
HakMilik

Keluasan

AhmadIzaneyBAbd
Kadir

No324,Bandar
Perdana,SungaiPetani,
Kedah

22x70

560,000.00

Amanah Saham Bumiputera


No.
1

9.3

NilaiPasaran
(RM)

Pemilik

No.Akaun

AhmadIzaneyBAbdKadir

NilaiCagaran(RM)

256214143265

100,000.00

Jaminan Pihak Ketiga


No.
1

10.0

Penjamin

No.
KadPengenalan

SuliaBintiSuhed

810824035068

JADUAL PERLAKSANAAN PROJEK


No.

Perlaksanaan

TarikhJangkaan

PermohonanPembiayaan

09/07/2012

TemudugaPertama

09/08/2012

TemudugaKedua

25/08/2012

Kelulusan

02/09/2012

ProsesDokumentasi&Guaman

02/10/2012

PengeluaranWang

17/10/2012

Urusanjualbelitanah

17/01/2013

Pembinaanbangunan

17/08/2013

PembelianStok
Kilangberoperasisepenuhnya

18/08/2013
18/09/2013

11.0

KESIMPULAN

Dengan TEKUN ini, kamiyakin dapat memulakan perniagaan kedai dobi kamidengan
menawarkan pakej perkhidmatan dobi yang lengkap dan kompetitif kepada pelanggan dan
seterusnya mampu bersaing di pasaran tempatan.Dengan khidmat nasihat pihak TEKUN juga
kamipasti projek cadangan kamiakan berjaya dan terus berkembang pesat.
Oleh itu, kamiberharap agar pihak [agensi pembiaya/ bank] dapat mempertimbangkan
permohonan pembiayaan kamiini bagi membolehkan kamimerealisasikan impian
kamimembuka kilang jahitan di Lorong Anggerik, Kuang

LAMPIRAN 1
Kad Pengenalan Pemilik

LAMPIRAN 2
Sijil

LAMPIRAN 3
Sebut Harga Pembekal (Peralatan Mesin)

RUJUKAN
1.Arnida Abdullah , Dalilah Mohd Rubi , Suriani Mohamed ,Faridah Mariani Johar (2007) ,
Perniagaan dan Keusahawanan , Open University Malaysia
2.Rashidah Mat Nor ( 2009) , Buat Duit dengan Kedai Jahit , PTS Profesional Publishing
Sdn Bhd
3. Pusat Perkembagan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ( 2000) , Buku Teks
Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , Kementerian Pelajaran Malaysia