Anda di halaman 1dari 12

RNA

VLAH
Gagauziya Bakan postuna
baamsz kandidat

Seim platformas
Rusiya bizim en nemni strategiya partnrumuz
erleri bizim prioritetimiz
Gelimi zamanda infrastruktura
nsan soial politikann merkezind
Tradiiyalar korumak, avtonomiyay kaavilemk

RUSYA BZM EN NEMN


STRATEGYA PARTNRUMUZ
Gagauziyann interesleri Rusiya Federaiyasnnan
hem Gmrk birliinin baka devletlerinnn olmaa
sk partnrlukta. Rusiya Moldova devletliinin hem
Gagauz avtonomiyasnn korunmasnn garant.

Bizim halkmz baal Rusiyaya on binnrc kii

Olup bakan, bn alacam prioritetli srada


gen amaa Rusiya pazarn gagauz prodikiyas
iin hem iiletirm kolaylklar gagauz i migrantlar iin. Bizim elimizd var proektlr hem
konkret tekliflr bk investiiyalar uurunda Gagauziyann iletmelerin hem infrastrukturasna.

ilikilerinnn. May herbir gagauz aylesind


var leleri, kim bulunr Rusiyada kazanta,

Bizim d politikamzda ayr er kaplr dostluk

renmekt ya da yar orada dayma.

ilikileri Tirkiya Respublikasnnan.

R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Benim kuvedimd taa pek ilerletm kultura, al-veri hem ekonomika baalantlarn avtonomiyamzn en yakn dostunnan Trkiya
devletinnn, angs verer biz ok
yardm.

BZ VAR NASIL
UMUTLANALIM
SADE KENDMZ HEM
BZM DOSTLARIMIZA!

Gelitirecez Gagauziyay Moldova


Respubliklas iind hem d, bununnan barabar, savaacez olmaa Rusiyaylan birlikt, nic isteer gagauz
halk.
Enidn kuracez eski ekonomika ilikilerini Rusiya Federaiyasnnan,
zenecez Gmrk birliin hem Evraziya ekonomika birliinin strukturalarna.

Bu benim etin poziiyam hem


Benim parlamentar becermeklerim, benim profesional bilgilerim
hem benim ilikilerim Rusiyada hem Tirkiyada yardm edeceklr bana
ekm investiiyalar Gagauziya iin.

bn, nic Gagauziya bakan,


savaacam gerekletirm bu
neetleri.

Gagauziya Bakan kandidat RNA VLAHn Rusiya Devlet Dumasnn ba


Sergey NRIKNnn bulumas fevraln 21-d 2015 ylda.
R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

ERLER
BZM PRORTETMZ
GAGAUZYANIN GELMES
PROFESONALLARIN
Kuralm Gagauziya Bakanna baal
olan Ekonomika topluunu, nereyi
gireceklr regionun en ii ekonomistleri hem i adamnar.
Gagauziyada kurulacek Regional
gelimk agentlii, angs hazrlayacek Gagauziyann soial-ekonomika
gelimk programalarn.

RUSYAYLAN PARTNRLUK
GAGAUZYADA ERLERDR!

MGRANTLARININ PROBLEMALARI
ZLECEKLR
Biz aacez Gagauziyada Rusiya federal migraiya
izmetleri Pasport-viza servisinin filialn, bu yardm edecek zm Gagauziyada i migrantlarnn
problemalarn.

BK AGRONDUSTRYA KOMPLEKS
KURULACEK GAGAUZYANIN TERTORYASINDA!

PERSPEKTVADA
BK AGRONDUSTRYA
KOMPLEKSLER

Gagauziya avtonomiyas artk imzalad partnrluk annamalarn


Moskva blgesinnn hem Rusiya
Federaiyasnn baka regionnarnnan. Bu partnrluk verecek
biz kolaylak enidn amaa i erlerini Gagauziya teritoriyasnda.
R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Biz hazrlayacez topraklar birletirmk iin bir programa da


kuracez 5 bk agroindustriya
kompleksi.

BZ
KURACEZ
GAGAUZYADA

11

LETM
rusiya kapitaln
katlmasndan

RUSYAYLAN PARTNRLUK
ERLER ORTAK
LETMELERD!

Moskva blgesinnn hem Rusiyann baka regonnarlarnnan partnrluk erevesind bir kuracez
11 sek tehnologiyal ortak iletm, ilk srada ilem industriyas
uurunda.

GAGAUZYA OLACEK RUSYAYA


MOLDOVA EKSPORTUNUN
FLAGMANI!
Biz alacez, ki Gagauziyada ileyn iletmelerin produkiyas
doludan hem hepten dnsn Rusiya pazarna. Bu olacek Moldovann baka blgelerindeki reticileri
iin bir stimul geirm retimnerini Gagauziyaya.

RUSYADA BLECEKLR
GAGAUZYA RETCLERN
MARKALARINI!
Biz aacez Moskvada Gagauziyann sat evini, angs doorudan
ilerledecek gagauz araplarnn
hem baka sat markalarn Rusiya
teritoriyasnda.

FERMERLERD OLACEK YAKIT!


Gagauziyann iftileri kabledeceklr doorudan subsidiyalar, aniki
edenm yakt-yaalama materiallar ekmk hem biim kampaniyalar iin.

Valkane serbest ekonomik blgesinin potenial indiy kadar


taa btnn gereklemedi. Bizim komandamz neetlener evirm Valkane serbest ekonomika
blgesini Valkane dolaynn hem
Moldovann btn len tarafnn
ekonomika merkezin.

2000
2017-ci
yla kadar kurulacek

ENI I ERI

RUSYAYLAN PARTNRLUK

UYGUN PAALARLAN GAZ


PAALARLAN GAZ

Biz balayacez Rusiyaylan grmeleri,


ki natural gaz doorudan gelsin
Gagauziyaya, ki avtonomiyada yaayan
insan iin ucuzlasn gazn tarifleri.
R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

BZM EN NEMN DAAVAMIZ


GELM ZAMANDA
NFRASTRUKTURA

YOLLARA
YAPILACEK REMONT!

Biz teklif edecez yabanc halklararas partnrlar Gagauziyada avtomobil yollarn enidn dzm deyni. nmzdeki 4 yl iind hepsi internaional trasalara yaplacek remont. Avdarma, Caltay, Kiriyet-Lunga, Rus Kiseliyas, Kotovskoe baalanaceklar trasaya etin yollan.
Biz isteyecez Moldovann hkmetind bitirilsin kaliteli rekonstrukiya trasa
blmnerind BauruKongaz hem KomratValkane.

RUSYA REGONNARI YARDIM


EDECEKLR HERBR GAGAUZ
DOLAYINA!
Rusiya regionnarnnan partnrluk
erevesind Gagauziya yapacek i
birlii Rusiya regionnarnnan komeriya-ekonomika, gumanitar hem kultura-retim sferalarnda.
R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

CMN
NFRASTRUKTURASI
BZM EN BK BORCUMUZ!
Biz durgudacez Gagauziyann teritoriyasnda kolalarn, uak baalarnn
hem saalk kurumnarnn kapanmasn.
Biz aacez 5 eni uak baas, enidn
dzecez 5 kultura evi hem 1 sportkompleks. Avtonomiyann klerind
yaplacek remont kolalara hem uak
baalarna.

RUSYAYLAN PARTNRLUK
BZM REGONDA
BLMN GELMES.

Rusiya Federaiyasnn
regionnarnnan birlikt biz
donadacez universiteti,
kolalar, uak baalarn,
poliklinikalar, medpunktlar,
laboratoriyalar, bibliotekalar
hem kultura evlerini
zamanda tertiplrln.
alacez Komratta alsn
zamanda diagnostika
merkezi.

GARANTYALACEZ
KALTEL LK MEDNA
YARDIMI SERVSN.
Gagauziyann blg abuk yardm
staniyas kabledecek 5 maina: ikir
Komrat hem adr-Lunga dolaylar
hem bir Valkane dolay. Ayr nem
verilecek k saalk merkezlerinin
kadra etitirilmesin, ila teslimin
hem donadlmasna.

Komrat devlet universitetind, Rusiyaylan birlikt, alacek Rus-gagauz bilim merkezi.

5 EN UAK BAASI,
5 ENLENM
KULTURA EV HEM 1
SPORTKOMPLEKS

alacek Gagauziyann
kasabalarnda hem
klerind!
-

NSAN CMN POLTKASININ


MERKEZND
GENLK
GAGAUZYANIN GELEC!

50

Rusiyaylan gumanitar uurunda i birlii


erevesind ilk etapta biz garantiyalayacez her yl Rusiya sek retim
kurumnarnda 50 stipendiya Gagauziyada kolalar en ii baarannara.

STPENDYA
Rusiya sek retim
kurumnarnda her yl
kabledeceklr Gagauziyada
kolalar baarannar!

R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

BZ KURACEZ

100 BAKAN

STPENDYASI KOMRAT
DEVLET UNVERSTETND

BZM HALKIMIZ
EN BK ZENGNNK!
Biz gerekleterecez programay,
angsna gr kultura hem inczanaat zaametileri, gagauz dili hem
literatras redicilerin garantiyal
verilecek oturmak iin cmn konak erleri.

GEN AYLELER
DEVLET YARDIMI

VARLIKSIZLARA YARDIM BZM AYOZLU BORCUMUZ!


Biz kuracez speial fondlar cenk veterannarna, sakatlara, okuakl ayleler
hem cumn tarafndan koruntusuz baka insannara yardmnar iin. Pensionerler lzm garantiyal verilsin sanatoriya dinnenmesi, angs denecek
hep bu fondlardan. Region uurunda uygulayacez pensiyalarn indeksaiya
mehanizmasn. Kuracez hatrl ad Gagauziyann ann veteran.

Bizim partnrlarmzlan hem dostlarmzlan birlikt biz uygulayacez


gen ayleler yardm programasn.
ekederk 2017 yldan, uak duudurmada para yardm olacek iki
kattan taa zeed, nekadar btn
respublika uurunda.

Uak duudurmada para


yardm Gagauziyada olacek

2 KAT

taa sek, nekadar btn


respublikada!
-

TRADYALARI KORUMAK,
AVTONOMYAYI KAAVLEMK

Bn alacam, ki Gagauziya
ayr yuridik statusu iin kanona
verilsin speial status.

Gagauz dilini hem


kulturasn korumak millet
uurunda prioretimizdir. Bu
bizim zdeliimizin hem
avtonomiyamzn temelidir.
Gagauz avtonomiyasnn Bakan
postunda bn baalanrm desteklem hem ilerletm kulturamz,
tradiiyalarmz, dilimizi, zgnnmz.

nemnidir zakonnar uurunda kaavilem bizim hakmz d ekonomika


hem d politika almalarna, bu
sayda koymaa Gagauziyann temsilcilerini ar devletlerd diplomatik
misiyalarna.

Bununnan barabar nemnidir modernnetirm avtonomiyamz. Bizim


komandamzn plannarnda kurmaa
artlar, ki ekm gelimi tehnologiyalar hem zamanda ekonomika
proektlerini, anglar verecek kolaylk
bizim gener dzm geleceeni burada, kurmaa aylesini, karyerasnn kendi
Vatannda.

Biz kuracez GAGAUZYA BAKANINA BAALI BRDANIMAK


TOPLUU, nereyi gireceklr Gagauz Respublikasnn ilk Prazidenti
hem sek Sovetinin Ba hem d eski bakannar hem Halk
Topluu balar.

R N A V L A H - G A G A U Z I Y A B A K A N I P O S T U N A B A A M S I Z K A N D I D AT

Bizim saalkl ambiiyalarmzn yardmnnan hem dayanarak


bizim privilegiyal ilikilerimiz Rusiya Federaiyasnnan
hem Trkiya Respublikasnnan, Gagauziya var nasl olsun
Moldovann en varlkl hem baamsz regionu.

Biz sevinmelikln hazrz kabletm hem koymaa rina Vlahn seim programasna sizin tekliflerinizi
hem dnmeklerinizi, anglarn var nasl yollayasnz adres: Lenin sokaa 169/4, Komrat mun.,
Gagauziya AB (rina Vlahn seim tab) ya da elektron adresin
vlah.assist@gmail.com

PROFESONAL KOMANDA
KAAV PROGRAMA
RUSYANIN OFAL YARDIMI

denmi Gagauziya bakan postuna kandidatn rina Vlahn seim fondundan