Anda di halaman 1dari 7

2

SULIT

TAHUN 2 PINTAR

Bahagian A : Soalan Aneka Pilihan (30 markah)


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
1. Beberapa orang _________________ sedang bersenam di Padang.
a. lembu

b. kucing

c. murid

2. Ibu pergi ke _________________ untuk membeli ikan.


a. klinik

b. sekolah

c. pasar

3. _________________ itu sedang menyiram tanamannya supaya lebih


subur.
a. Petani

b. Nelayan

c. Doktor

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4. Walaupun susah, _________________ itu masih dapat melepaskan diri


daripada buaya itu.
a. Sang Bedal

b. Sang Kancil

c. Sang Belang

5. Ayah pergi ke _________________ untuk mengunting rambutnya.


[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

3
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

a. Kedai Gunting Ah Kim


b. Pasar Raya Muthu
c. Hospital Selayang
6. Gaun yang dipakai oleh _________________ sungguh cantik.
a. Kassim

b. Iskandar

c. Siti

7. _________________ minta maaf cikgu, kata John kepada Cikgu


Hakim.
a. Kami

b. Aku

c. Saya

8. Hadiah ini untuk _________________ , kata Encik Lim kepada


isterinya.
a. awak

b. dia

c. mereka

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

9. _________________ ialah anak tunggal dalam keluarganya.


a. Mereka

b. Dia

c. Kamu

10. Ranjil menuntun basikalnya pulang ke rumah _________________


tayarnya pancit.
[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

4
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

a. jika

b. atau

c. kerana

11. Yin Cau masuk ke dalam rumah _________________ duduk di atas


sof
a. lalu

b. hingga

c. jika

12. Kamal _________________ Hamis sedang membersihkan kawasan


rumah.
a. dan

b. lalu

c. atau

13. Suara penyanyi itu sungguh _________________.


a. basi

b. merdu

c. cantik

14. Zainal berasa _________________ apabila dimarahi oleh gurunya.


a. suka

b. malu

c. gembira

15. Ibu membersihkan ikan yang berbau _________________ itu.


a. wangi

b. masam

c. hanyir

Bahagian B : Subjektif (20 markah)

[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

5
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

Padankan perkataan dan tulis frasa

1.
2.
3.
4.

buah

laut

bapa

laici

ikan

dapur

pisau

saudara

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bina ayat majmuk berpandukan gambar

dan
1. Kucing Akmal manja
2. Kucing Akmal jinak
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

6
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

kerana
1. Kucing itu mengiau-ngiau
2. Kucing itu lapar
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

sambil
1. Akmal memeluk kucing
2. Akmal membelai-belai badannya
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

sebelah]

kerana

2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

[Lihat halaman
SULIT

7
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

1. Akmal suka akan kucing


2. Kucing binatang yang jinak
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Bina soalan berdasarkan kata tanya di bawah.
Bilakah

Siapakah

Mengapakah

Bagaimanakah

1. _______________________________________________________________?
Jiran kita ialah mereka yang tinggal di sekitar kawasan rumah
kita.
2. _______________________________________________________________?
Kita ke rumah jiran pada hari perayaan

3. _______________________________________________________________?
Kita perlu menghormati jiran kerana mereka akan datang
menolong jika kita dalam kesusahan.
4. _______________________________________________________________?
Jiran menolong nenek Yee Ling dengan membawanya ke
klinik jika tidak sihat.

[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

8
SULIT

TAHUN 2 PINTAR

Disediakan Oleh,
..................................................
.
(HERLINDAH BINTI KESING )
Guru Bahasa Melayu Tahun 2
Sekolah Kebangsaan Senibong

Disemak Oleh,
.................................................
( NORMAWATI BINTI JORI )
Ketua Panitia Bahasa Melayu
Sekolah Kebangsaan Senibong

[Lihat halaman
sebelah]
2014 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu

SULIT

Anda mungkin juga menyukai