Anda di halaman 1dari 2

LANGKAH MENGATASI PENCEMARAN

UDARA
Alam sekitar seharusnya dijaga kerana alam
sekitar bukan hanya digunakan untuk hari ini tetapi
akan digunakan sehingga beratus-ratus tahun lagi .
oleh itu mengembalikan kesegaran alam sekitar
beberapa langkah menjaga alam sekitar perlulah di
ambil. Antara contoh langkah mengatasi
pencemaran udara ialah :
Penampalan Ozon
Bahagian ozon yang berulang ditampal dengan mengionkan
oksigen di atmosfera melalui penggunaan belon helium . selain
itu , penampalan ozon boleh dilakukan dengan menembak
peluru ozon dengan menggunakan kapal terbang yang mampu
menampal ozon . namun begitu , penampalan ozon ini hanya
dapat mengawal pencemaran udara untuk jangka pendek
sahaja .

Memperkenalkan undang-undang
Pihak kerajaan yang bertindak sebagai agen pentadbir
Negara
wajar
menggubalkan
undang-undang dalam
mengawal kadar pencemaran. Sebagai contoh , industry
besar dan kecil diwajibkan menapiskan asap yang
dikeluarkan . Wet scrubber merupakan penapis asap kilang
dengan menye air dan batu kapur pada asap . proses ini

dapat mengurangkan sulfur dioksida sehingga mencecah


90%.