BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN

PESTA BUKU JEMPOL
25-30 MAC 2015
KOMPLEKS RAKAN MUDA JEMPOL
Kepada :
Pengetua,
SMK Batu Kikir (Model Khas)
72200 Batu Kikir. N. Sembilan.
Tel : 06 4981 393
Fax : 06 4982 620
Merujuk kepada projek di atas, saya/kami mengesahkan persetujuan penyertaan dan pembelian ruang pameran seperti berikut :
BUTIRAN PESERTA
Nama Syarikat / Jabatan

Alamat _______________________________________________________________________________

Pegawai Dihubungi ____________________________Jawatan__________________________________
No Tel ______________________________________No Faks __________________________________
Jenis Produk / Perkhidmatan
(Sila tanda X di ruang yang berkenaan)
Teknologi Maklumat & Komunikasi
Buku & Penerbitan

Makanan dan Minuman (sila nyatakan) ________________________

Agensi Pendidikan
& Kerjaya

Lain-lain (sila nyatakan) __________________

Saiz Gerai
Meja
Kerusi
Kadar Sewa
JUMLAH (RM)

RUANG PAMERAN (DALAM DEWAN) 30 UNIT
SPESIFIKASI
10’ x 10’
2 unit
2 unit
RM1000/6hari
RUANG PAMERAN (LUAR DEWAN) 4 UNIT
SPESIFIKASI
5’ x 10’
2 unit
2 unit
RM500/6hari

BIL TEMPAHAN (UNIT)

BIL TEMPAHAN (UNIT)

Saiz Gerai
Meja
Kerusi
Kadar Sewa
JUMLAH (RM)
* Dinding pembahagi (partition) tidak disediakan

Saiz Gerai
Meja
Kerusi
Kadar Sewa
JUMLAH (RM)

RUANG JUALAN (PARKING) / KHEMAH
SPESIFIKASI
Anggaran 10’ x 10’
1 unit
2 unit
RM300/6hari

BIL TEMPAHAN (UNIT)

MAKLUMAT PEMBAYARAN
Pembayaran menggunakan cek hendaklah dibayar kepada: PIBG SM BATU KIKIR
Tandatangan: _______________________________Tarikh:_______________________
Nama : ____________________________________Jawatan : ___________________________________
Cop Syarikat :
Sila hantar borang ini bersama-sama dengan tunai atau cek penyertaan kepada Pengetua SMK Batu Kikir (Model Khas), 72200 Batu Kikir,
Negeri Sembilan . Untuk pengesahan penyertaan dan sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Noraida Ahmad melalui talian 012-3715642

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful