Anda di halaman 1dari 2

SULIT

Nama Calon

: ..

Kelas

: .

MAAHAD AR-RAHMAH,
SOLOK GAUNG, MELAKA
UJIAN BULANAN
MAC
SEJARAH

1 JAM

DO NOT OPEN THIS EXAMINATION SHEET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

1. Kertas ini mengandungi


2. Jawab kesemua soalan.

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA


NAMA PEMERIKSA :
SOALAN

MARKAH
PENUH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JUMLAH

24
6
5
10
10
5
10
10
10
10
100

MARKAH
DIPEROLEH

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak


[Lihat halaman sebelah
SULIT

JAWAB KESEMUA SOALAN.


1.
Di antara tahun 1786 sehingga tahun 1824, SHTI telah menguasai tiga wilayah Tanah
Melayu.
i.

Nyatakan 3 wilayah tersebut. (6 markah)

ii.

Nyatakan tujuan penaklukan bagi


a) Pulau Pinang
(6 markah)
b) Seberang Perai
(6 Markah)
c) Singapura
(6 Markah)

2.

Apakah tujuan Sultan Muhammad Jiwa meminta bantuan British? (6 Markah)

3.

Nyatakan maksud ANAK GAHARA dan terangkan contoh siapakah Pemerintah


Kedah yang merupakan bukan anak gahara?
(5 Markah)

4.

Pada pendapat anda, sekiranya anda adalah raja negeri Kedah, perlukah anda
mendapatkan takhta dan meminta bantuan daripada SHTI. Nyatakan 3 langkah yang
bakal anda ambil bagi memakmurkan semula Kedah.
( 10 Markah)

5.

Nyatakan langkah langkah yang anda akan ambil sekiranya anda adalah Sultan
Muhammad Jiwa untuk mengelakkan Perang di antara Kerabat Raja Kedah dengan
anda mengenai isu perlantikan Sultan Abdullah (bukan anak gahara) (10 Markah)

6.

Pada pendapat anda, perlukan Sultan Abdulah meminta bantuan SHTI bagi
mengelakkan Kedah ditawan oleh Siam, nyatakan tindakan anda bagi mengelakkan
Kedah Jatuh ke tangan Siam?
(5 Markah)

7.

Terangkan Kronologi penaklukan Singapura oleh SHTI

8.

Tuliskan Perjanjian yang berkalu pada 2 Ogos 1824 dintara SHTI dengan Sultan
Hussein
(10 Markah)

9.

Apakah 5 iktibar dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada penaklukan SHTI di
Pulau Pinang, Seberang Perai dan SIngapura.
(10 Markah)

10.

Tuliskan semula Perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman dengan Stafford


Raffles pada 30 Januari 1819
(10 Markah)

(10 Markah)

Anda mungkin juga menyukai