Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

: Matematik Tambahan

Tarikh

: 13 Januari 2015

Hari

: Selasa

Masa

: 7.30 pagi 8.40 pagi

Tingkatan

: 4 Muslim

Bilangan pelajar

: 49 orang

Bidang

: Perkaitan

Tajuk

: Bab 3: Persamaan Kuadratik

Subtajuk

Objektif pembelajaran :

Murid akan diajar untuk:


i.

Memahami konsep persamaan kuadratik dan punca-puncanya.

Hasil pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat


i.

Mengenal pasti persamaan kuadratik dan mengungkapkannya dalam bentuk am.

ii.

Menentukan sama ada nilai yang diberi adalah punca suatu persamaan kuadratik melalui kaedah:
a) penggantian,
b) pemeriyuan

Pengetahuan sedia ada

: Pelajar telah mempelajari persamaan linear

EMK

: Membanding beza, menjana idea, membuat keputusan

Habits of Mind

: Berfikir secara fleksibel, berusaha ke arah ketepatan, saling bergantung

Bahan bantu mengajar

: Komputer riba, projektor, slaid Powerpoint, papan putih, pen marker

Bahan bantu belajar

: lembaran kerja, permainan online interaktif

Nilai murni

: Bertanggungjawab , kerjasama dan saling membantu

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran

1.
Set induksi
(3 minit)

Catatan

2. Guru menunjukkan beberapa persamaan fungsi


seperti dalam jadual 1.

Langkah

(8 minit)

Kaedah Pengajaran :

3. Guru membahagikan papan putih kepada empat


ruang

Pembelajaran

4. Murid diminta mencari ciri-ciri yang sama berdasarkan


kuasa tertinggi x

inkuiri penemuan

5. Murid diminta meletakkan fungsi persamaan yang


sama dalam ruang ditentukan di papan putih.
6. Guru menyatakan kepada kelas nama empat fungsi
persamaan mengikut kuasa tertinggi x.
7. Guru mengaitkan topik pembelajaran dan
menyatakan ciri persamaan kuadratik.

berpusatkan

pelajar, menyoal dan menjawab,

BBM:

papan

powerpoint,

tulis,

slaid

komputer

riba,

projektor
EMK: Menjana idea, pemikiran
yang bijak, menciri, mengelas,
menyoal.
HOMS : Membuat keputusan,
Nilai murni: kerjas

Langkah 2
(10 minit)

Perkembangan
Konsep /
Kemahiran

1. Guru menunjukkan cara mencari punca persamaan


kuadratik dengan menggunakan kaedah penggantian.

Menentukan sama ada


nilai yang diberi adalah
punca suatu persamaan
kuadratik melalui kaedah

Kaedah pengajaran
Memberi penjelasan
AIDS
Whiteboards, pen penanda, buku

a) Penggantian

teks
5

Persamaan 1:
Nilai-nilai murni

x2-81=0

Berguna, taat, memberi perhatian

Persamaan 2:
Kemahiran pemikiran

x2+5x-24=0

Penjanaan idea, pintar berfikir

Persamaan 3:

Perbendaharaan kata

5x -45x=0

Nombor bulat, letakkan nilai digit,


sepuluh, seratus, seribu, seratus
ribu, paling kecil, terbesar, lebih

Langkah 3
(17 minit)

Aktivitikumpulan

1. Pelajardimintamenjawabbeberapasoalanseca
raberkumpulan.
2. Wakilsetiapkumpulantampilkehadapanuntukm
enunjukkanjalankerja.

kecil dan lebih bes


Kaedah pengajaran
Pembelajaran berpusatkan modul
AIDS

(rujuklampiran 2

Permainan dalam talian interaktif


(Lampiran 2), komputer riba,
projektor
Nilai-nilai murni
Koperasi, berguna, perancangan
dan susunan
Kemahiran pemikiran
Penjanaan idea, bijak berfikir,
6

mengimbas pengetahuan, critis


dan pemikiran kreatif
Perbendaharaan kata
Nombor bulat, letakkan nilai,
angka, selang sepuluh, seratus,
seribu, seratus ribu, paling kecil,
terbesar dan lebih kecil, dan lebih
besar

BBM: Pen marker, papan putih


BBB: : Buku teks
EMK : Menjana idea, membuat
keputusan, membanding beza
HOMS : Berfikir secara fleksibel,
berusaha

ke

arah

ketepatan,

saling bergantung fikiran


Nilai

murni:

Bertanggungjawab,

berani, yakin, bekerjasama

1. Guru membuat rumusan dengan cara bersoaljawab.


Langkah 4
(10 minit)

Penilaian dan
penutup

2. Pelajar diminta membuat kerja rumah:


Mukasurat : 24-29
Soalan : angka ganjil

Kaedah pengajaran
Pembelajaran berpusatkan guru,
modul pelbagai pembelajaran,
memberi penjelasan
AIDS
Komputer riba, projektor,
slaid Power point
(Attachmnet 3)

Nilai-nilai murni
Berguna, taat, memberi perhatian
Kemahiran pemikiran
Penjanaan idea, bijak berfikir,
mengimbas pengetahuan,
mengembangkan kemahiran

BBM: Papan putih, pen marker

BBB; Lembaran kerja


EMK : Membuat keputusan
HOMS

Berusaha

ke

arah

ketepatan
Nilai murni: Rasional

Penutup
(5 minit)

Kaedah pengajaran
Pembelajaran berpusatkan guru
AIDS
Papan putih interaktif
Nilai-nilai murni
Memberi perhatian
Kemahiran pemikiran
Menjana idea, pemikiran yang
bijak, critis dan pemikiran kreatif

BBB: Buku tulis, buku teks


EMK : Menjana idea
HOMS : Berfikir secara fleksibel
Nilai murni: Rajin

Refleksi :
35 orang murid menguasai pembelajaran dan 4 orang lagi tidak menguasainya. Terdapat lagi murid melakukan kesilapan di dalam
melakukan penambahan dan penolakan dua ungkapan algebra. Kesilapan yang dilakukan adalah semasa langkah mengumpul
sebutan serupa. Ini mungkin disebabkan semasa sesi penerangan contoh, saya terus memberikan jawapan kepada murid tanpa
memberikan peluang kepada mereka untuk berfikir. Saya akan membuat pengulangan pengajaran dan memberikan latihan
pengukuhan kepada murid-murid yang tidak menguasai. Di dalam sesi pengajaran seterusnya juga saya akan memberi peluang
kepada murid untuk memberikan jawapan dan saya sebagai fasilitator. Di dalam aktiviti Algebra Tiles, murid memberikan kerjasama
di dalam kumpulan. Walaupun agak bising, mereka seronok melakukan aktiviti tersebut. Hasil aktiviti yang pelbagai menjadikan
murid kreatif. Namun begitu, ada kumpulan yang mengambil masa yang lebih lama berbanding kumpulan lain semasa melakukan
aktiviti Algebra Tiles tersebut. Ini adalah kerana mereka keliru untuk meletakkan kertas berwarna yang sesuai bagi mendapatkan
jawapan. Bagi tugasan menyelesaikan soalan yang diberikan di papan putih (Pelan Bansho), murid memberikan kerjasama di dalam
kumpulan dan memberikan komitmen kepada tugasan yang diberi. Mereka menyelesaikan semua soalan dengan baik.

10

11