Anda di halaman 1dari 3

K

Kasusastraan Bali
asusatraan mawit saking basa Sansekerta : Sastra.
Polih pangater ka- miwah pangiring -an dados
kasusastraan.

Sastra mateges : Sas - nyukat/nyikut wiadin ngukur, Tra =


piranti/sarana/alat.
mlajahin

tatwa,

Sastra

inggih

kaweruhan.

punika

Susastra

aksara

piranti

tegesipun

daging

sasuratan san becik / utama.


Kasusastraan mateges : palaning reriptayan Ida Sang
kawiswara malarapan antuk pawisik san kaiket antuk basa
utawi aksara san lengut. Malarapan teges kasusastraan punika,
kasusastraan Bali inggih punika saluiring ajah-ajah utawi
kaweruhan san becik, pakaryan para wagmin ring Bali san
kasurat mabasa Bali, inggihan nganggn aksara Bali utawi aksara
latin. Sakwanten yening selehin malih kasusastraan Bali nnten
ja san mabasa Bali kmanten san ngranjing kasasastraan Bali.
Taler Kasusastraan san nganggen basa Kawi utawi Jawa Kuno
makadi kakawin, parwa-parwa, sloka palawakia miwah kidung
ngranjing ring kasusastraan Bali.
Tetujon nyelehin susastra Bali inggih punika :
Sumber : LKS Saraswati Bahasa Bali Kelas XI, Januari 2014

1.

Mangda sida uning ring nilai-nilai budaya san pacang


mawiguna pinaka sarana sajeroning nglimbakang budaya
Balin.

2.

Mangd wenten anggen tatimbang midabdabin kabudayaan


Balin sajeroning ngarepin aab jagat mangkin

3.

Kaanggen nincapang rasa bangga druen makrama Bali

4.

Kaanggen nincapang seni, ilen-ilen, miwah unen-unen ring


Bali

5.

Mangd prasida ngamolihang daging tatwa agama saha


nincapang Sradha bhakti sajeroning ngajegang agama Hindu
Baline.

Kawit kasusastraan Bali


Kasusastraan Balin san mangkin wantah pasatmian saking:
1.

Kasusastraan Bali Purwa

2.

Kasusastraan Jawi

3.

Kasusastraan Hindu
Yening

uratiang

saking

masa

kawentenannyane,

kasusastraan Bali kaepah dados kalih soroh luiripun :


1.

Susastra Bali Purwa

2.

Susastra Bali Anyar

Sumber : LKS Saraswati Bahasa Bali Kelas XI, Januari 2014

A. Susastra Bali Purwa malih kaepah dados :


a. gancaran
b. palawakia
c. tembang

B. Susastra Bali Anyar taler kaepah dados :


a. prosa (cerpen, novel, drama)
b. Puisi Bali anyar
Yening selehin saking tata cara nglimbakang kasusastraan
Bali kaepah dados :
1.

susastra tutur (sastra lisan)

2.

susastra sasuratan (sastra tubs)


San ngranjing sastra tutur luiripun :
a. gagendingan
b. satua-satua
c. paribasa
San ngeranjing sastra sasuratan luiripun :
a. san mawangun tembang ( geguritan, kidung, kakawin)
b. mawangun puisi Bali anyar
c. san mawangun gancaran utawi fiksi ( cerpen, novel,
drama)

Sumber : LKS Saraswati Bahasa Bali Kelas XI, Januari 2014