Anda di halaman 1dari 26

I

Perencanaan Tangga Baja

1 Data Perencanaan
Tinggi tangga
Lebar injakan (i)
Panjang Tangga
Lebar Pegangan Tangga

=
=
=
=

250
28
600
10

cm
cm
cm
cm

2 Perencanaan Jumlah Injakan Tangga


2.1 Persyaratan - Persyaratan Jumlah Injakan Tangga
60 cm
25 o
Dimana :

<
<

( 2t + I )
a

<
<

65 cm
40 o

t = tinggi injakan (cm)


i = lebar injakan (cm)
a = kemiringan tangga

2.2 Perhitungan Jumlah Injakan Tangga


Tinggi tanjakan (t)
Jumlah Tanjakan

=
=
=
=

65
18.5 cm
250
=
18.5
14
buah

Jumlah injakan (n)

14

Lebar Bordes
Lebar Tangga

=
=

600
200

=
392

13.51351 buah

buah

392
20

32.5444 0

=
=
=

cm

208
180

180 cm

mm
kg/m3

cm
cm

0.567719 rad
208

180 cm

3 Perencanaan Pelat Tangga


3.1 Perencanaan Tebal Pelat Tangga
Tebal Pelat Tangga
=
4
Berat Jenis Baja
=
7850

28

cm

Tegangan Leleh Baja

2400

kg/m2

3.2 Perencanaan Pembebanan Pelat Tangga


Beban Mati
Berat Pelat
=
0.004 x
1.8
Alat Penyambung (10 %)

7850

qD
Beban Hidup
qL =
500

1.8

=
=
=

56.52 kg/m'
5.652 kg/m'
62.172 kg/m'

900 kg/m'

3.3 Perhitungan MD dan ML

1
M D = q D l2
8
MD

0.125

x 62.172 x 0.0784

0.125

0.609286

kgm

8.82

kgm

1
M L = q L l2
8
MD

900

x 0.0784

3.4 Perhitungan Kombinasi Pembebanan MU


MU = 1.4 MD
Mu =

1.4

x 0.609286

0.853
kgm
Tidak Menentukan

MU = 1.2 MD + 1.6 ML
Mu =

1.2

x 0.609286

1.6

8.82

14.84314 kgm
Menentukan

3.5 Kontrol Momen Lentur

1
Zx= bh2
4

0.25

180

0.16

7.2

cm3

0.9

7.2

2400

15552

kgcm

kgm

>
>
OK

Mu
14.84314

kgm

28
360

0.077778

0.96

cm4

Mn = Zx * fy
Mn =
Syarat ->

155.52 kgm
Mn
155.52

3.6 Kontrol Lendutan


f =

Ix=

L
360

1 3
bh
12

0.083333 x

180

0.064

Ix=

1 3
bh
12

Ix =

0.96

cm4

4
5 (qD+qL )l
Y max=
384
EIx

5
384

0.038197

( 0.62172
2100000 x
<

9
0.96

6.15E+05

0.077778

OK
Ambil Pelat Tangga dengan Tebal =

mm

4 Perencanaan Penyangga Pelat Injak


4.1 Perencanaan Pembebanan
Beban Mati
Berat Pelat
=
Berat Baja Siku
=

0.14
45

x
x

0.004
45

x
x

7850
7

Alat Penyambung ( 10 % )

=
=

qD
Beban Hidup
qL =
500

0.14

=
=

70

4.396
4.6
8.996
0.8996
9.8956

kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'

kg/m'

.
4.2 Perhitungan MD dan ML

1
M D = q D l2
8
MD

0.125

x 9.8956 x

3.24

4.007718

kgm

0.125

70

3.24

28.35

kgm

1
M L = q L l2
8
MD

4.3 Perhitungan Kombinasi Pembebanan MU


MU = 1.4 MD
Mu =

1.4

x 4.007718

5.610805
kgm
Tidak Menentukan

MU = 1.2 MD + 1.6 ML
Mu =

1.2

x 4.007718

1.6

28.35

4.4 Kontrol Momen Lentur


Dari Perhitungan Sap 2000 Version 8.2.3 Didapat untuk Profil Siku 45x45x7 :
Zx =
6.14
cm3
( Modulus Plastis )

50.16926 kgm
Menentukan

Mn = Zx * fy
Mn =
Syarat ->

0.9

6.14

kgm

>
>
OK

Mu
50.16926

kgm

180
360

0.5

( 0.098956
2100000 x

0.7
10.42

2400

13262.4

kgcm

132.624 kgm
Mn
132.624

4.5 Kontrol Lendutan


f =

L
360

Dari Tabel Profil Baja Didapat :


Ix =

10.42

Y max=

cm4

5 (qD+qL )l
384
EIx

5
384

0.499074

<

1.05E+09

0.5

OK
Ambil Profil Baja Siku Sama Kaki

45

45

7850

5 Perencanaan Pelat Bordes


5.1 Perencanaan Tebal Pelat Bordes
Tebal Pelat Tangga
Berat Jenis Baja
Tegangan Leleh Baja
Lebar Pelat Bordes

=
=
=
=

8
7850
2400
2

5.2 Perencanaan Pembebanan Pelat Bordes


Beban Mati
Berat Pelat
=
0.008 x
Alat Penyambung (10 %)

mm
kg/m3
kg/m2
m

qD
Beban Hidup
qL =
500

=
=
=

125.6 kg/m'
12.56 kg/m'
138.16 kg/m'

1000 kg/m'

5.3 Perhitungan MD dan ML

1
M D = q D l2
8
MD

0.125

x 138.16 x 0.480711

8.301881

kgm

1
M L = q L l2
8
MD

0.125

x 0.480711

1000

60.08889

kgm

5.4 Perhitungan Kombinasi Pembebanan MU


MU = 1.4 MD
Mu =
1.4

x 8.301881

11.62263
kgm
Tidak Menentukan

MU = 1.2 MD + 1.6 ML
Mu =

1.2

x 8.301881

1.6

x 60.08889

106.1045 kgm
Menentukan

5.5 Kontrol Momen Lentur

1
Zx= bh2
4

0.25

200

0.64

32

cm3

0.9

32

2400

69120

kgcm

kgm

>
>
OK

Mu
106.1045

kgm

69.33333
360

0.192593

1 3
bh
12

0.083333 x

8.533333

cm4

8.533333

cm4

Mn = Zx * fy
Mn =

691.2 kgm

Syarat ->

Mn
691.2

5.6 Kontrol Lendutan


f =

L
360

Ix=
Ix =

Y max=

5 (qD+qL )l
384
EIx

5
384

0.191105

200

0.512

<

1.3816
10
)
2100000 x 8.533333
0.192593

OK
ambil Tebal Pelat Bordes =

mm

2.31E+07

6 Perencanaan Balok Bordes


6.1 Perencanaan Balok Bordes dengan Profil I
100
A=
W=
a=
bf =
iy =

21.9
17.2
100
100
2.47

100

cm2
kg/m
mm
mm
cm

tf =
Ix =
Iy =
tw =
ix =

6
8
383
134
6
4.18

6.2 Perencanaan Pembebanan


Beban Mati
Berat Pelat =
0.008 x 0.693333 x
Berat Profil I =

mm
cm4
cm4
mm
cm

1
M L = q L L2
8
1
PL = q L L
2

84.184 cm3
40.612 cm3
84 mm
84.184
40.612

7850

qD

Beban Hidup

8
Zx =
Zy =
h=

Alat Penyambung ( 10 % )

1
M D = q D L2
8
1
PD = q D L
2

=
=
=
=
=

43.54133
17.2
60.74133
6.074133
66.81547

kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'

0.125

x 66.81547 x 4.3264

36.1338 kgm

0.5

x 66.81547 x 4.3264

144.5352 kg

qL =

500

346.6667 kg/m'

187.4773 kgm

749.9093 kg

=
=

343.3243 kgm
1373.297 kgm
Menentukan

0.125

0.693333
.
346.6667
x
x 4.3264

0.5

x 346.6667 x 4.3264

6.3 Perhitungan Kombinasi Pembebanan


MU = 1.4 MD
Mu =
1.4
=
50.58733
kgm
x 36.1338
Pu =
1.4
144.5352
=
202.3493
kgm
x
Tidak menentukan
MU = 1.2 MD + 1.6 ML
Mu =
Pu =

1.2
1.2

x 36.1338
x 144.5352

6.4 Kontrol Kekuatan Profil


6.4.1 Penampang Profil
untuk Sayap

b 170

2 tf fy

+
+

1.6
1.6

fy =

x 187.4773
x 749.9093

2400 kg/m2
untuk Badan

h 1680

t fy

b 170

2 tf fy

h 1680

t fy

100
16
6.25

170
15.49193
10.97345

84
6
14

1680
15.49193
108.4435

2020.416 Kgm

OK

OK

Penampang Profil Kompak, maka Mnx = Mpx


6.4.2 Kontrol Lateral Buckling
Jarak Baut Pengikat :

Lp=1. 76iy

250 mm

E
fy

25 cm

Lp = 125.4929 cm

Ternyata

Lp > Lb

maka

Mnx = Mpx = Zx. Fy = 84.184


Mny = Zy ( 1 flen ) * fy
= (1/4tf bf 2 )fy
=
0.25 x
3.2
100 x
x
=
1920 kgm

Mnx = Mpx

2400

2400

192000 kgcm

6.5 Kontrol Momen Lentur


Zx =

84.184

cm3

Mn = Zx * fy

0.9

x 84.184 x

2400

kgm

>
>
OK

Mu
343.3243

kgm

180
360

0.5

181837.4

Mn = 1818.374 kgm
Syarat ->

Mn
1818.374

6.6 Kontrol Lendutan


f =

Ix =

L
360

84.184

cm4

5 (qD+qL )l
Y max=
384
EIx
=

5
384

0.319696

( 0.668155 3.466667 )
2100000 x 84.184
<

0.5

1.05E+09

kgcm

OK

7 Perhitungan Balok Induk Tangga


7.1 Data - Data Perencanaan
h min = I sin =
28

sin

32.5444

15.05589

cm

7.2 Perencanaan Balok Induk Dengan Menggunakan Profil WF


250
A=
W=
a=
bf =
iy =

Syarat -->

32.68
25.7
250
125
2.79

h
25

x
cm2
kg/m
mm
mm
cm

>
>
OK

7.3 Perencanaan Pembebanan

125
tf =
Ix =
Iy =
tw =
ix =

hmin
15.05589

x
8
3540
255
5
10.4

5
mm
cm4
cm4
mm
cm

Zx =
Zy =
h=
r =

310.445 cm3
63.7125 cm3
210 mm
12
310.445
63.7125

mm

7.3.1 Perencanaan Pembebanan Anak Tangga


Beban Mati
Berat Pelat =
0.004 x 1.04 x 7850
Berat Profil siku =
4.6
2
0.9
x
x
Berat Sandaran Besi
Berat Profil WF =
32.68
/
cos

=
=
=
=

0.28
32.5444

Alat Penyambung (+ 10 %)

=
=

qD1
Beban Hidup
qL1
=

500

Beban q1 Total =
=
=

1.04

1.2 qD + 1.6 qL
1.2
x 127.5866
985.1039
kg/m'

520

1.6

0.008
17.2

x
x

1
1

x 0.693333 x

7850

Alat Penyambung (+ 10 %)

500 kg/m2

jadi q2 total = 1.2 qD + 1.6 qL


=
1.2
x 25.7
= 830.84
kg/m'
jadi P total = 1.2 PD + 1.6 PL
=
1.2
x 66.81547
= 634.8452
kg

520

25.7

=
=

43.54133
17.2
60.74133
6.074133
66.81547

=
=

Pd

Beban Hidup
qL2 =

kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'
kg/m'

kg/m'

7.3.2 Perencanaan Pembebanan Bordes


Beban Mati
Berat Profil WF =
Berat Pelat Bordes =
Berat Profil I =

32.656
29.57143
15
38.76035
115.9878
11.59878
127.5866

PL2

=
=

1.6

1.6

x 346.6667

kg/m'
kg
kg
kg
kg
kg

500 x 0.693333 x
346.6667 kg
500

7.4 Perhitungan Gaya - Gaya pada Tangga

Lab =
Lbc =

Ma = 0

1
1
( q 1 l 2 )+( p(3 l ab +1 .5 l bc ))+( q 2 l cb ( l cb + l ab ))(Rc (l ab +l bc ))=0
ab
2
2
492.552
15.366 + 634.845 ( 11.76 + 3.120 ) + 1728.147 ( 1.040 +
6

Rc = 4264.476 kg
V=0

Rva=q1 l ab +q2 l bc +3 PRc


Rva = ( 985.10
3.92
Rva = 3229.814 kg

) +(

830.84

2.08

)+

1904.54

4264.48

C
+

+
A
5092.1203 kgm
5294.71689 kgm

3.92 m
2.08 m

3.92

RC

3229.81385

RAh
Bidang M
Pers :

Mx1 =
Mx1 =

RVA
x
3229.8138 x

X1
X1

0.5
x
492.55193 x

q1
X12

X12

dMx1
=

985.10386

X1
X1

dX1
X1
Xmax
X1

=
=
=

0
3.281
3.92

m
m
m

MA =
Mmax=
MB =

=
=

3229.8138
3.2786531

0
5294.7169
5092.1203

Kgm
Kgm
Kgm

tangga
tangga

4.6501982
A

a=

32.5444

Rav cos a

3.92 m

Rav sin a

2.08 m

Rav
X1

X2

-532.68369 kg
-2943.9981 -4264.4762 kg

2722.6517 kg

Bidang D
Permisalan gayaDari kiri : searah jarum jam gaya dianggap positif
X=
0
m
DA =
Rva
cos a
x
32.544
= 3229.8138
cos
= 2722.6517
kg
X=
3.92
m
Dbkiri =
Rva
cos a
x
= -532.68369
kg

q1

LAB
cos a

Dbkanan =
P
x
= 634.84523
= -2943.9981
X=
6
m
Dc =
= -4264.4762

LBC
2.08
kg
RC
kg

RC
4264.4762

726.50807

kg

-1737.4881

kg

Bidang N
NA =
=
=

-RVA
-3229.8138
-1737.4881

sin a
sin 32.544
kg

NBkiri =
-RVA
=
726.50807

sin
kg

q1

L1
sin a

NBkanan -C =

7.5 Kontrol Kekuatan Profil


7.5.1 Penampang Profil

fy =

untuk Sayap

2400 kg/m2
untuk Badan

b 170

2 tf fy

h 1680

t fy

125
16
7.8125

170
15.49193
10.97345

210
5
42

OK

OK

Penampang Profil Kompak, maka Mnx = Mpx


7.5.2 Kontrol Lateral Buckling
Jarak Baut Pengikat :

Lp=1. 76iy

E
fy

Ternyata

250 mm

25 cm

Lp = #VALUE! cm

Lp > Lb

maka

Mnx = Mpx

1680
15.49193
108.4435

Mnx = Mpx = Zx. Fy = 310.445


Mny = Zy ( 1 flen ) * fy
= (1/4tf bf 2 )fy
=
0.25 x 2.56 x 0.64 x
=
9.8304 kgm

2400

2400

7450.68 Kgm

983.04 kgcm

7.5.3 Kontrol Momen Lentur


Zx =

310.445

cm3

Mn = Zx * fy

0.9

x 310.445 x

2400

kgm

>
>
OK

Mu
5294.717

kgm

600
360

1.666667

( 1.532866
2100000 x

5.2
3540

670561.2

Mn = 6705.612 kgm
Syarat ->

Mn
6705.612

7.6 Kontrol Lendutan


f =

Ix =

L
360

3540

cm4

Y max=

5 ( qD +qL )l
384
EIx

5
384

1.528344

<

OK
Profil yang Dipakai untuk Balok induk Adalah
Profil WF
250
x
125

1.30E+11

1.666667

kgcm