Anda di halaman 1dari 22

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FORMAT PENTAKSIRAN
S105 HADIS DAN MUSTOLAH

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA


(STAM)

MULAI TAHUN 2013

2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

FORMAT PENTAKSIRAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)


S105 HADITH DAN MUSTOLAH

BIL

KERTAS 1
(S105/21)

PERKARA

KERTAS 2
(S105/31)

Jenis Instrumen

Ujian Subjektif

Ujian Lisan

Jenis Item

Berstruktur

Respons Terhad

Bilangan Soalan

Bahagian A (Hadith)
4 soalan
(Jawab 3 soalan sahaja)
Bahagian B (Mustolah)
3 soalan
(Jawab 2 soalan sahaja)

3 soalan
(Jawab semua soalan)

Bahagian A (Hadith)
20 markah setiap soalan
4

Jumlah Markah

Markah Penuh: 100 markah


Bahagian B (Mustolah)
20 markah setiap soalan
Markah Penuh: 100 markah

Wajaran

70 %

30 %

Tempoh Ujian

2 jam 30 minit

10 minit

Bahagian A (Hadith)
Pengetahuan
Pemahaman
Kemahiran
7

Konstruk

Kemahiran

Bahagian B (Mustolah)
Pengetahuan
Pemahaman
Kemahiran

Cakupan Konteks

Mencakupi semua tajuk


berdasarkan sukatan
peperiksaan

Mencakupi semua hadith


hafazan berdasarkan sukatan
peperiksaan

)CONTOH ITEM KERTAS 1 (S105/21


()
.
:
::

.


( )6903:

( )1 :
()

()
()
[ 4]

()
3

( )2

[ ]

( )1
( )2
[ 4]

.

( )11:

-:
( )1
( )2
( )6
[ 4]

( )4
4

( )1 .

[ 4]
[ ]

( )2

()

.
:

[ 4]

( )1
( )2
( )6
[ 3]

[ 3]

[ 4]

)CONTOH ITEM KERTAS 2 (S105/31

: ...


...
::

:
...


:
:! ( )
( ).


:

:( )

.
()

SUKATAN PEPERIKSAAN
S105 HADIS DAN MUSTOLAH

.
.
.


.
.

:
-1 .
-2 .
-3 .
-4 .
-5 .
-6 .
-7 .

.
.
9.


.


()

11
111

:.
111

:

.
10

11
111

:
: : :
! .

11
111


:
.
111

:


.
: .
11
111

:

11

:
: .
11
111

: :
: . :
.
11
111

:
: : !
.

11
111

: :
:

12

11
111

11


111


: :
.

.
.
111
1111

:


.
13

111
1111

:

:
:
.
111
1111

:

.
111
1111

:


.

14

111
1111

:
: ( )

: : :
. .
1111

:
.
111
1111

:
.
1111

:
.
111
1111


15

:
.
111
1111

:

.
111
1111

: :
.
111
1111

! :
.

16

1111
:
.

.
111
1111
: .
: .
111
1111
: :

:

.
1111
: :
.
17

111
1111
: .
111
1111

: :

.
111
1111

: : :
:
.
111
1111

: : :
.

18

111
1111

:
.
111
1111

: :

()

.

19

()

11
211
212
213
214
215

11
221
222
223
224
225
226
227
20

222
222
2212
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2212
2212
2222
2221
2222 ( :
)

21

1.1
231

11
241
242 :
243 :
244 :
245 :
246 :
247

22