Anda di halaman 1dari 33

Ujian Diagnostik

Pengamatan
Taktil dan
Kinestatik
Aspek Haptic

Pengamatan Taktil dan Kinestatik


(Aspek Haptic)
Nama murid : ______________________
Kelas

: ______________________

Tarikh Ujian : ______________________


Ujian A
Arahan:
1. Murid diberi satu demi satu bahan yang sebenar seperti kertas pasir,
kertas putih biasa, plastik pembalut buku dan batu.
2. Murid diminta untuk menyentuh bahan tersebut satu demi satu dan
menyatakan tekstur bahan tersebut samaada kasar atau licin.
3. Guru menanda jawapan yang diberi oleh murid

dan sekiranya murid

dapat menyatakan tekstur dengan betul, guru menandakan " " atau
sekiranya murid menyatakan tekstur bahan-bahan dengan salah guru
menandakan pada senarai semak.

Kertas Pasir

Kertas putih biasa

Plastik Pembalut Buku

Batu

Ujian B
Arahan:
1.Murid diberi satu demi satu bahan yang sebenar iaitu kapas, batu, blok kayu
dan kain.
2.Murid diminta untuk menyentuh bahan tersebut satu demi satu dan
menyatakan tekstur bahan tersebut samaada keras atau lembut.
3. Guru menanda jawapan yang diberi oleh murid dan sekiranya murid dapat
menyatakan tekstur dengan betul, guru menandakan " " atau sekiranya
murid menyatakan tekstur bahan-bahan dengan salah guru menandakan
pada senarai semak.

Kapas

Batu

Blok Kayu

10

Kain

11

Keputusan Ujian Ujian Diagnostik Pengamatan Taktil dan Kinestatik Aspek Haptic

Ujian A
Bi

Bahan

l
1.
2.
3.
4.

Kertas Pasir
Kertas Putih Biasa
Plastik Pembalut Buku
Batu

Jawapan murid
Kasar
Licin

Jawapan murid
Keras Lembu

Ujian B
Bi

Bahan

t
1.
2.
3.
4.

Kapas
Batu
Blok Kayu
Kain

Kesimpulan:
Masalah Haptic : ( Ada / Tidak )

12

Ujian Diagnostik
Pengamatan
Taktil dan
Kinestatik
13

Aspek Motor
Kasar

Pengamatan Taktil dan Kinestatik


Aspek Motor Kasar
Nama murid : ______________________
Kelas

: ______________________

Tarikh Ujian : ______________________

Arahan :
1. Murid diminta membuat pergerakan mengikut beberapa gambar yang
menunjukkan kemahiran motor kasar.
2. Sekiranya murid berjaya membuat pergerakan yang ditunjukkan, guru
menandakan " " dan sekiranya murid membuat pergerakan dengan
salah, guru menandakan .

14

Bil

Pergerakan Motor Kasar

1.

Berjalan ke arah guru

2.

Berjalan secara zig zag

( )

( )

Berlari 10 meter dengan langkah yang luas ke


3.

arah guru

4.

Mengangkat tangan dari bawah ke atas

5.

Menggerakkan tangan dari tepi ke belakang

6.

Merangkak dengan laju


15

7.

Mengcangkung dengan tangan ke hadapan

8.

Melompat setempat dengan menggunakan


kedua-dua belah kaki

9.

Melompat seperti katak

10.

Melompat dengan sebelah kaki

11.

Menendang bola
16

12.

Melantun bola dengan satu tangan

13.

Menarik meja

14.

Menolak meja

12.

Membaling bola besar dengan dua tangan ke satu


tempat yang jauh

14.

Membaling bola kecil ke satu tempat yang jauh

17

Masalah Motor Kasar

Ada / Tidak

Ujian Diagnostik
Pengamatan
Taktil dan
Kinestatik
18

Aspek Motor
Halus

Pengamatan Taktil dan Kinestatik


(Aspek Motor Halus)
Nama murid : ______________________
Kelas

: ______________________

Tarikh Ujian : ______________________


Arahan:
Ujian A
1. Murid diajar cara memegang pensel dengan betul dahulu.

19

2. Murid diminta untuk melukiskan satu garisan berdasarkan latihan-latihan


yang diberi di bawah.

Contoh Latihan Motor Halus


Ujian A
1.

Melukis bebas tanpa menjatuhkan pencil

2.

Melukis garisan lurus mengikut titik-titik

3.

Melukis

garisan

lurus

di

antara

dua

garisan

berpandukan titik-titk

20

4.

Melukis garisan lurus di antara dua garisan

5.

Melukis garisan melengkung di antara dua garisan

Ujian B
1. Murid diajar menggunakan gunting.
2. Murid diminta menggunting 3 bentuk yang disediakan.
3. Sekiranya murid dapat menggunting dengan tepat, guru menandakan "
"

dan

sekiranya

murid

menggunting

dengan

salah,

guru
21

menandakan di dalam senarai semak.

Menggunting garisan lurus


1.

2.

Menggunting bentuk segi tiga

3.

Menggunting bentuk segi empat

22

4.

Mengunting garisan melengkung

5.

Mengunting bentuk bulat

Ujian C
1. Murid diberi sekeping kertas.
2. Murid diminta untuk mengoyak kertas tersebut kepada cebisan-cebisan
kecil.
3. Sekiranya murid dapat mengoyakkan kertas kepada cebisan-cebisan
sekurang-kurangnya selebar 2cm, guru menandakan " " di dalam
senarai semak dan sebaliknya.
23

Ujian D
1. Murid diberi sebatang straw dan benang.
2. Murid diminta memasukkan benang dari satu hujung ke hujung yang lain
straw.
3. Sekiranya murid berjaya melakukannya, guru menandakan " " di
dalam senarai semak dan sebaliknya.
24

Keputusan Pengamatan Taktil dan Kinestatik


( Aspek Motor Halus)
Bil

Pergerakan Motor Halus

25

Ujian A
1.
2.

Melukis bebas tanpa menjatuhkan pencil


Melukis garisan lurus mengikut titik-titik

3.

Melukis garisan lurus di antara dua garisan


berpandukan titik-titk

4.

Melukis garisan lurus di antara dua garisan

5.

Melukis garisan melengkung di antara dua garisan

Ujian B
1.

Menggunting garisan lurus

2.

Menggunting bentuk segi tiga

3.

Menggunting bentuk segi empat

4.

Menggunting garisan melengkung

5.

Menggunting bentuk bulat

Ujian C
6. Mengoyakkan kertas kepada cebisan-cebisan sekurangkurangnya selebar 2cm
26

Ujian D
7. Memasuki benang dari satu hujung straw ke hujung yang
lain
Masalah Motor Halus

Ada / Tidak

Ujian Diagnostik
Pengamatan
Taktil dan
Kinestatik
27

Aspek
Psikomotor

Pengamatan Taktil dan Kinestatik


Aspek Psikomotor (Lateraliti dan
Dominan)
Nama murid : ______________________
Kelas

: ______________________

Tarikh Ujian : ______________________


28

Arahan:
Ujian A (Lateraliti) : Untuk menentukan kebiasaan pengunaan tangan
murid.
1. Guru memberitahu perkara yang perlu dilakukan oleh murid:

Murid diminta untuk mengambil pensil

Murid dikehendaki berdiri tegak dengan kedua-dua kaki di atas


lantai dan ditolak oleh guru dari belakang.

Murid diminta oleh guru untuk melihat dengan menggunakan


mikroskop.

Menyepak bola ke dalam gol.

Menggunting kertas mengikut garisan guru (memakan masa yang


lebih lama). Contoh garisan :

2. Setiap perkara sebanyak 5 kali.


3. Bahagian anggota badan yang paling kerap digunakan oleh murid dalam
ujian dikira sebagai lateraliti.
Ujian B (Dominan) : Untuk menentukan bahagian anggota badan yang
lebih kuat.
1. Selepas itu, murid diuji dari segi dominan.
2. Murid diuji kedua-dua belah tangan dan kaki secara berasingan untuk
mengenal pasti anggota badan yang mana boleh menghasilkan keputusan
yang lebih sempurna.
3. Guru memberi arahan kepada murid seperti:

29

Menggunakan kedua-dua belah tangan untuk melukis bentuk segi


empat.

Menggunakan kedua-dua belah tangan untuk mewarnakan bentuk


bulat yang disediakan.

Menggunakan kedua-dua belah tangan untuk menulis huruf abjad.

Menggunakan kedua-dua belah tangan untuk minum sup dengan


sudu.

Menggunakan kedua-dua belah kaki untuk menyepak bola ke dalam


gol.

4. Guru menandakan " " pada belah anggota badan yang dapat
melakukan perkara di atas dengan sempurna.

Keputusan Pengamatan Taktil dan Kinestatik


( Aspek Lateraliti dan Dominan)

Ujian Lateraliti
Bil
1.

Perkara yang diuji


Tangan yang digunakan untuk mengambil

Kanan

Kiri

30

2.

3.
4.
5.

pensel (5 kali)
Tangan yang digunakan untuk
mengunting dalam tempoh 2 minit atau
lebih (5 kali)
Kaki yang digunakan untuk menyepak
bola ke dalam gol (5 kali)
Kaki yang keluar dahulu apabila ditolak (5
kali)
Mata yang digunakan untuk melihat
menerusi mikroskop (5 kali)

Ujian Dominan
Kanan
Tangan yang digunakan untuk melukis
bentuk segi empat dengan cantik
2. Tangan yang digunakan untuk mewarna
bentuk bulatan tanpa mengeluar dari
garisan yang telah disediakan.
3. Tangan yang digunakan untuk menulis
huruf abjad dengan kemas.
4. Tangan yang digunakan untuk meminum
sup tanpa menumpahkan sup.
5. Kaki yang digunakan untuk berjaya
menyepak bola ke dalam gol.
Masalah Psikomotor Dominan

Kiri

1.

Ada / Tidak

31

Rujukan

Rujukan
Christopher McPeck. (n.d). Laterality of the Brain. Retrieved from
http://www.healingpathwaysmedical.com/docs/Laterality_of_Brain.pdf
Fredric Schiffer. (n.d). Laterality. The Cause of Internet and TV Addiction?
Retrieved from
http://www.causeof.org/dominance.htm
Jaya setiabudi. (2013). YukBisnis Hot. Test Otak Kiri VS Kanan. Retrieved
from: http://hot.yukbisnis.com/test-otak-kiri-kanan/
32

M.K. Holder. (n.d). WHAT IS BRAIN LATERALIZATION? . What does


Handedness have to do with Brain Lateralization . Retrieved from
http://www.indiana.edu/~primate/brain.html
Mindy K. Buckner, MS, OTR. (n.d). Bilateral Coordination. Therapy Street
for Kids. Retrieved from
http://therapystreetforkids.com/BilateralCoord.html
Occupational Therapy. (2014 ). What is bilateral coordination and why is it
important? Childs Play Therapy Center. Retrieved from
https://www.childsplaytherapycenter.com/bilateral-coordinationimportant/
Tracey le Roux. (n.d). Tactile Perception. Ot Mom Learning Activities.
Retrieved from
http://www.ot-mom-learning-activities.com/tactileperception.html

33