Anda di halaman 1dari 8

Bahagian A: Subjektif 50M

Alatan

10 markah

Nama alatan

Kegunaan Alatan

isi tempat kosong dengan jawapan dibawah


Mentol
suis
Rajah Litar skematik
bateri

8 markah

Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi


.

10 markah

Tandakan ( ) untuk pernyataan yang betul dan ( X ) untuk pernyataan yang


salah.
1. Jarum peniti digunakan untuk menyemat pola pada fabrik..
2. Gunakan kapur tukang jahit untuk menanda fabrik.

3. Gunting fabrik boleh digunakan untuk menggunting fabrik.


4. Kapur tukang jahit terdapat di dalam pelbagai warna.
5. Peretas jahitan digunakan unutk menanda ukuran.

(
(

)
)

6. Jarum jahit tangan digunakan untuk menjahit fabrik dengan mesin. (

12 markah

A. Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah.


1. Jahitan ( kia , jelujur kasar) boleh digunakan apabila tiada mesin untuk
menjahit.
2. Jahitan ( jelujur kasar , kia ) adalah jahitan sementara.
3. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) adalah lebih kukuh.
4. Setiap jahitan tangan dimulakan dan dimatikan dengan jahitan ( kia , jelujur
halus).
5. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) boleh digunakan sebagai jahitan hiasan.
10 markah

Bahagian B 50M
OBJEKTIF
1. Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah

A.Menguji kerataan
B.Mengergaji kayu
C.Mengukur jarak
D.Memaku
2.Tukul digunakan untuk...................................
A.Membuat kemasan
B.Mengergaji
C.Mengukur
D.Memaku
3. Goncang cat sembur lebih kurang selama ............... minit sebelum semburan cat
dilakukan.
A. 1
B. 10
C. 30
D. 60
4.Pelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh digunakan
sebagai
............................. seperti pada cabinet dapur, meja alat tulis, pada dinding dan
sebagainya.
A.mengukur dan mengetuk
B.melipat dan mengunting
C.mengecat dan mengemas
D.kemasan dan hiasan

5.Apakah nama alatan yang digunakan unutk menguji kepersegian


A.Sesiku L
B.Apit G
C.Pita pengukur
D.Tukul
6.Licinkan permukaan projek menggunakan ......................... mengikut arah ira kayu
A.Minyak
B.Gam gergaji
C.Kertas las
D.Tukul
7.Berikut adalah Bahan BUKAN logam KECUALI
A.Papan lapis
B.Kayu
C.MDF (Medium Density Fiberboard)
D.Dawai
8.Berikut adalah anggaran kos projek.
1 Bateri saiz AA 1.5V berharga RM2.00. Berpakah harga untuk membeli 2
bateri tersebut?
A.RM 2
B.RM 4
C.RM 6
D.RM 8

9. Nyatakan cara memaku dibawah

A.memaku serong
B.memaku lurus
C.memaku tegak
D.memaku panjang
10.Apakah alat yang sesuai untuk Membuat lubang kecil.
A.Gerimit
B.Apit G
C.Paku
D.Skru

11. Yang manakah beriku adalah fungsi MENTOL.


A.Mengalirkan haba
B.Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya
C.Membekalkan tenaga elektrik
D. Digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus

12. Apakah fungsi pemengang bateri


A.Membuat penyambungan dan m engalirkan arus elektrik
B.Memegang atau meletakkan bateri
C.Memegang mentol
D.Memegang arus
13. Setelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang kerja ..litar
boleh dijalankan
A.Pengujian
B.Pemasangan
C.Pemulihan
D. pengemasan
14.Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan boleh dilakukan
KECUALI
A. Periksa kekutuban bateri.
B. Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus.
C. Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.
D.Periksa Grimit

15.Litar elektrik yang sempurna mempunyai kompenen-kompenen berikut


KECUALI
A.Suis
B.Bateri dan wayar
C.Mentol
D.Tukul Warrington
16. Skru diperbuat daripada bahan berikut KECUALI
A.keluli lembut,
B.kuprum,
C.loyang.
D.kayu
17. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru
A. kepala bulat.
B. kepala panjang
C. kepala plastik
C. kepala pendek.
18. .......................................digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. Ia mudah
digunakan, tetapi tidak kalis air
A.Glu PVA
B.Glu sentuh
C.Glu kertas
D.Glu panas
19.

Obejk diatas ialah........................


A.skru
B.nat
C.pemutar
D.Pengetat

20.Apakah alatan yang digunakan didalam gambar diatas?


A.gergaji puting
B,sesiku
C gergaji
D.kertas las
Soalan 21 hingga 25 berdasarkan petikan dibawah
Sebelum memulakan kerja pembinaan ...........21.................yang dicadangkan,
penyediaan ..........22..........dan bahan yang betul perlu dilakukan. Penyediaan alatan
dan bahan mestilah berpandukan...........23.......... yang telah ditetapkan
oleh .........24............. .Pemilihan projek bergantung kepada guru. Ini bertujuan
supaya kerja-kerja yang akan dilakukan ..............25....dengan lancar dan teratur.
D.guru
21
A.bangunan
B.projek
C.kertas
D.plan
22
A.bakul
B.alatan
C.plan
D.susun atur
23
A.rancangan
B.manual
C.plan

24
A.ketua
B.formen
C.guru
D.pengawas
25
A.bergerak
B.tersusun
C.terarah
D.berjalan

Anda mungkin juga menyukai