Anda di halaman 1dari 23

BAB 1 :PENGENALAN KPD KAEDAH PENYELIDIKN

DLM PENDIDIKN
Penyelidikan:Sesuatu mlbtkn analisis yg
sistematik&objektif serta cacatan pemerhatian yg blh
mbw kpd pkmbgn generalisasi, prinsip@teori utk
mbt ramalan&akhirnya kwln thdp berlakunya
peristiswa.
Penyelidikn dr konteks pend:cr teratur utk
mperolehi pgtahun br.
Tujuan Mjlnkn Penyelidikn:
Pelaporan/ Penerokaan:Mrupakn tujuan asas
kajian.Dibt terutamanya utk kutip mklmt
awal@latar belakang.Tidak memberi inferensi
Deskriptif:Mjwb soalan ttg siapa,apa,bila,di
mana&bagaimana. Tujuannya menjelaskan subjek
.
Explanatori:Kajian ini mjwb soalan ttg mengapa&
bagaimana.Ia lebih mjls &menerangkan sbb2
sesuatu fenomena berlaku.
Prediktif:Kajian ini dpt meneka bila&dlm situasi
mana sesuatu fenomena mungkin berlaku.
Ciri-ciri penyelidikan
1. Bmula dgn 1 psoaln di dlm pemikiran seseorang
penyelidik.
2. Memerlukn sesuatu perancangan
3. Ia menuntut kenyataan yg jls mengenai sesuatu
masalah
4. Mlbtkn permasalahan utama dengan
permasalahan berkaitan.
5. Ia mencari tuju arah melalui hipotesis berkenaan
6. Ia melibatkan fakta dan makna fakta
7. Ia adalah berhubungkait
Penyelidikan pendidikan:1 xtvt bhbg dgn usaha
mpolehi& manalisis mklmt utk
mknlpasti&mselesaikn mslh pend.&hslnya ialah
pengetahuan baru.
Anderson(1998):suatu
disiplin,penerangan,generalisasi&ramalan.
Tujuan Penyelidikan Dalam Pendidikan
Muji teori@hipotesis P&P dgn maplikasinya dlm
situasi sbnr.
Memuaskn keinginan mengetahui@mpelajari
sesuatu kaedh@teknik mengajar yg didapati drpd
penyelidikn tindakan.
Mknlpasti cr penyelesaian mslh@isu pend. Sms yg
dikemukakn oleh pihak yg bkenaan(pbentgn
kerts kerja di dlm seminar pend.)
Penambahbaikn keberkesanan P&PP(mjlnkn kajian
dgn pendekatn pedagogi refleksi)
Bkongsi dptn kajian antara pihak yg bminat.(Ia
berguna apabila ramai guru&profesional dpt
maplikasikn ideanya dlm alam bljr mrk).
Bciri politikal bertujuan utk mubah polisi sek spy
bfungsi lbh bksn.
Ciri-Ciri Penyelidikan Dalam
Pendidikan(prosedur):
1. Terbuka:cr mjlnkn penyelidikn ini adlh di hdpn
khalyk ramai&data dikumpul,diinterpretasikn secr
tbuka serta dptnnya dikomhso dgn semua pihak
yg bkaitn.
2. Sistematik:bkn dijlnkn secr ad hoc@tsendiri,tp
dilaksanakn mikut lgkh2 yg rasional bdsrkn
perancgn yg ditentukn secr teliti.
3. Objektif:semua penyelidikn dlm pend. menuju
1@lbh drpd 1mtlmt@sasaran.
4. Haruslah berguna:dptn kajian hrs mampu
memajukn@ mtgktkn amaln@kfahamn thdp
pend. dibwh bidang kajian.
Ciri-ciri penyelidikan yang baik:

1. Tujuan jelas
2. Penerangan yang jelas tentang proses kajian
3. Prncgn&pelaksanaan yg sistematik untuk
kurangkan ralat
4. Piawai etika yang tinggi
5. Dptn dibincang dgn jelas Kesahan dan
Kebolehpercayaan
6. Batasan kajian dinyatakan dengan jelas
Kepentingan&Kegunaan Penyelidikn Pendidikan
Tentukn dsr pend. yg sesuai/Mbimbing dsr
pend/Mtgktkn prestasi sek/Pnmbhbaikn teori
P&P/tentukn strategi plksnaan pmbgnan pend.
Pendekatan Inkuiri dlm Penyelidikan Pendidikan
PERBEZ
AAN
KONSEP

POSITIVIS/
NOMATIF
(INKUIRI
PENEMUAN)
Bdsrkn andaian
kepercayaan ilmu
objektif di dlm
sesuatu situasi
realiti ialh
rasional&independe
n drpd pemerhati.

TUGAS
PENYELI
DIK

Mengumpul,manalis
is, minterpretasi
data

TUJUAN

Mengesn ilmu umum


yg
objektif,masingkn
fakta drpd nilai
Pmisahn indvd
kendiri. Objektif,
penyelidik
disembunyikn
Nama penulis
xdiketahui,gaya
umum.
Mdkti sains
semulajd
Autokratik,kedudukn
mutlak

PENEGA
SN
UTAMA
CIRI
KHAS
PENULIS
N
MODEL

STATUS
PENYELI
DK

Autokratik,
kedudukn mutlak

PENDKT
N

Saintifik yg bcirikn
pendekatn
kuantitatif

INTERPRETATIF/
NATURALIS
(KAJIAN KES)
Pemerhati
memainkn peranan
penting dlm
penyelidikn utk
mknlpasti ilmu
indvd&realiti
sbnrnya dibina oleh
manusia.
Meneroka
perspektif& makna
yg bsama, mjana
kefahmn mdlm yg
tkndg dlm situasi
Mkejarkn ilmu
individu
Sebjektiviti diakui,
konsep kendiri
penyelidik diterima.
Gaya indvd, penulisn
kolaboratif
Mdkti sains
sosial/bkn statistikal
Demokratik, mlbtkn
peserta2 yg
mpunyai kedudukn
sama.
Demokratik,mlbtkn
peserta2 yg
mpunyai kedudukn
sama
Kualitatif&bdsrkn
kpd kerja praktik
diluar,nota,transkrip
temubual.

Perbandingan ciri normatif,interpretatif&kritikal


NORMATIF
Msyrkt&sistem
sosial
Kajian
medium/bsr
Tindkn
dipengaruhi dgn
perasaan indvd
Mkwl t/laku
Model sains
semulajd
Objektif
Kajian
dilaksanakn dr

INTERPRETATI
F
Individual

KRITIKAL

Kajian mini

Msyrkt
kump&indvd
Kajian mini

Tindkn manusia
secr bterusn

Politikal,ideologikal
,kuasa

Mbtk semula
kehidupn sosial
Bkn-statistikal

Bminat mbtk
tlaku
Ideology
critique&kajian
tindakan
Kolektiviti
Peserta sbg
penyelidik

subjektif
Plbtn personal
dlm kajian

lulus
Induksigeneralisasi
Mtrgkn
t/laku@mcr
psbb
Andaian@angga
pn
Konsep makro:
msyrkt,institusi,
norma,keduduk
n,peranan&jang
kaan
Strukturalis

Kepentingan:
teknikal

sasarn pmblhubh
Interpretasi dr
spesifik
Memahami
tindakn@pertia
n
Mkaji
andaian@
anggapn
Konsep mikro:
perspektif
indvd, konstruk
personal,
pengertian&
definisi situasi
Fenomenologis,
simbolik
praktikal

Kritikan spesifik
Memahami,menyo
al,mkritik,mtransf
ormasi
Mutama
kepentingn
Konsep makromikro: kepentingn
politikal&kuasa
ideologikal,operasi
kuasa
Teoris
kritikal,penyelidikn
tindakn, pengamal
tindakn
Emancipatory
(kebebasn)

Pendekatan Penyelidikan Di Sekolah


CIRI
Definisi

Prinsip
kajian
asas

Tangga
pn
utama

Tujuan
kajian
Instru
men
kajian
Kaedah

Psmpl
n
Analisi
s data
Katego
ri
Penulis
n
laporan

PENDKTN
KUATITATIF
Jenis kajian yg mbr
fokus ats tugas utk
mknlpasti& muji
hukum&peraturn
basaskn
t/laku&situasi
Teori mtentukn
amaln
kajian/hipotesisdeduktif/ujian
hipotesis/
objektif/neutraliti
Obj.realiti/fakta dr
luar/ penyelidik
bkecuali& bsft
obj./hsl dptn bebas
drpd pengaruh
penyelidik/positivism
e
Muji hipotesis/mbtk
generalisasi,teori,hu
kum baru
Eksperimen@ujikaji/
data analisis/ujian
Sainstifik mgunakn
data statistik/ada
kuantiti yg blh
diukur,
diinterpretasi,
dinilai& diinferensi
Probabilistik
Bebas drpd
pengaruh
penyelidik/deduktif/
inferensi
Deskriptif:mhuraik
n sesuatu
proses@situasi dlm
pengalmn nyata
Phbgn:mknlpasti
phbgn diantara 2
pemblhubah
Pengujian
Hipotesis:
mbukti&mengesahk
n hipotesis
Pbtkn Model:mknl
pasti pola2 utk
mbtk model bdsrkn

PENDKTN
KUALITATIF
Jenis kajian yg mbr
fokus ats pengajian
erti&makna serta
fenomena yg bkaitn
dgn situasi semulajd
Teori dibtk drpd
amalan kajian/
induktif/diskriptif/
subjektif/nilai
mtentukn amalan
kajian
Subjektif realiti/
keutamaan
penyelidik&
bpst/kepentingn
refleksiviti dlm kajian/
naturalisme
Mjana isu@soal
kajian/ mselesaikn
mslh/ mtmbhbaikn
situasi
Questionaire/temubua
l/ dokumen analisis/
simulasi/peserta
Sains
kemsyrktn/gunakn
huraian dgn
perkataan& bkn
nombor statistik
Oportunistik/bertujuan
Bgntung kpd
penyelidik
/induktif/interpretif
Investigatif:mjlnkn
inkuiri kpd situasi yg
kurang pasti
Interpretatif:minter
pretasi situasi yg
bhgn2nya berupa kurg
konsisten
Iluminatif:mkaji
fenomena dgn sudut
lain utk mpolehi
kefahmn secr mdlm
Penyertaan:mgunak
n penyelidikn tindkn
utk mpolehi idea yg

blh mtmbhbaikn
situasi.

Metodologi Penyelidikn
=Kaedh saintifik utk mhuraikn pndktn&kaedh yg
digunakn dlm sesuatu penyelidikn
Tujuan:Mhuraikn pendktn&kaedh bg mbr kefahamn
thdp proses penyelidikn yg dilaksanakn/Manalisis
kaedh2 penyelidikn/ Mhuraikn
kekurgn&sumber2nya/Mjlskn andaian&akibtnya/
Mhbgkaitkn potensinya dgn ilmu2 yg xketara dlm
tema kajian.
Aspek utama dlm metodologi penyelidikn
PROSES
Fikir&Pilih Kaedah
Mbt Refleksi Ats Kaedh
Yg Dipilih
Menilai Kaedh2 Yg
Dipilih

Mukur&Minterpretasi
data

SOALAN-SOALAN
METADOLOGI
Mengapa memilih kaedah itu?
Apakh kualiti data yg blh
dikumpulkn drpd kaedh2 itu?
Blhkh kita bljr@mbt generalisasi
drpd data mlalui kaedh
mengumpul?
Bgaimana sampel yg ditentukn
blh dibt penmbhbaikn dgn
pgunaan kaedh itu?
Blhkh@haruskh kaedh yg lain
digunakn? Mengapa?
Bagaimana pengaruhnya
(penyelidik)thdp data yg
dipungut

Kaedah Penyelidikan
1.Kaedah Inkuiri-Penemuan:pndktn penyelesaian
mslh yg disusun
khas spy sesuatu yg ditujukn kpd pljr akn mjd cbrn
kpd mrk utk menyelidik dan meneliti secara lebih
mendalam.
Prosedur:Mknlpasti mslh/Mrncg
penyelesaian/Mkumpul mklmt/ Mbt tafsirn/Mbt
kesimpuln
2.Kaedah Saintifik:Pndktn yg bgntg pd logik
ptaakuln akal manusia&mestilh bdsrkn
fakta2@andaian yg dianggap munasabah menurut
proses pemikirn manusia.
Prosedur:Pbtkn hipotesis/Prncgn
ujikaji(metadologi)/Psmpeln& pemungutn
data/Panalisisan,pinterpretasis,pengenalpastian
korelasi&pola2/Phuraian,pujian&penilaian
rmln/Pbtkn peraturn@ penolakn hipotesis
Mksd Pendktn Sainstifik Dlm Kajian:Penyiasatn
basaskn teori&pengethuan lps/bbtk empirikal/bbtk
sistematik
3.Kaedah Triangulasi(Bcntum):2@bebrpa kaedh
digunakn dlm sesuatu penyelidikn,sama ada
kuantitatif@kualitatif.
Tujuan:Mnmbhkn kekayaan makna&isinya dlm
segala proses penyelidikn/Analisis,interpretasi&laporn
bdsrkn pelbagai pndgn&sikap antara indvd melalui
soal selidik/menyempurnakn kekurgn drpd sesuatu
pndktn,sama ada kuantitatif@kualitatif.
Kategori Strategi Triangulasi:
i) Data Bcntum:Masa penyelidikn
melintang&mbujur/ruang kajian
pbndingn(pbezaan lokasi,negeri)/Indvd kajian
analisis bperingkt(indvd,interaktif,kolektif)
ii) Penyelidikn Bcntum:Mlbtkn lbh dr seorg penyelidik
dlm situasi yg sama
iii) Teori Bcntum:Teori alternatif@bsaing digunakn
dlm sesuatu situasi.
iv) Metodologi bcntum:Di dlm kaedh(Kaedh yg sama
dlm pelbagai situasi)/Diantara kaedah(pbgai kaedh
utk objek kajian yg sama)
Triad Kaedah Triangulasi(Kaedah memungut
data)

Temubual dgn informasi&responden/Kajian


dokumen,rekod, arkib dr organisasi@industri
dlm kajian(soal selidik)/ Pemerhatian xtvt kerja
peserta
Etika Penyelidikan
=Kesesuaian t/laku penyelidik thdp mrk yg menerima
ksn penyelidikn,sama ada secara langsung atau tidak.
Aspek Penting Dalam Etika Penyelidikn:
Jenis projek penyelidikan/Konteks
penyelidikan/Prosedur yang digunakan/Kaedah
pengumpulan data/Jenis peserta /Jenis data yang
dikutip/Hak pelajar/Perkongsian hasil
kajian/Laporan kajian/Kebenaran guru
besar@pengetua/Hak milik data
Kod Etika Penyelidikan:Persetujuan mjd responden
mesti dipolehi secr sukarela bkn
paksaan@ditipu/Xrahsiakan mklmt ttg tujuan sbnr
kajian/Lindungi responden dr segi identity/Xbahayakn
responden(emosi,fiz&psikologikal/hak asasi
subjek)/Xplagiat(xtiru penemuan kajian org
lain)/Xmemalsukan data@ kaedah/ Instrument yg
digunakn xlanggar hak milik pencipta/ kejujuran dlm
literature review/keterbukaan sms kumpul data
Prinsip pengurusn penyelidikn:xsiapa blh mlbtkn
diri dlm kajian tnpa
mengetahui@kebenarn&psetujuan/Xmemaksa org
mbt sesuatu yg bbhya@enggan dilakukn/Mklmt yg
relevan dgn tujuan&sbnrnya kajian sentiasa dismpaikn
kpd org yg tlbt/tiada usaha tipu helah dilakukn ats
peserta kajian/elak mcerobohi privasi
peserta@gunakn masa mrk tlalu byk/manfaatkn
kajian xptt disembunyikn drpd peserta@yg kurg
manfaatnya dikenakn ats peserta/semua peserta
hdklh dilyn secr adil,hormat&jujur/
Penyelidikan dan kaedah saintifik
Kaedah saintifik basaskan:
Membina hpotesis berasaskan pemerhatian
(logik induktif),/Deduksi ke atas implikasi
daripada hipotesis-hipotesis/Mengesahkan atau
menolak hipotesis/Kaedah saintifik lebih
dipercayai (reliable) daripada pengalaman atau
pakar dalam menerangkan, meramal atau
mengawal fenomena.
Kepentingan/Kelebihan Kajian Saintifik:Tujuan
jelas ttg proses kajian/perancangan lebih
sistematik(kurang ralat)
Logik induktif dan deduktif:Logik digunakan untuk
membina hipotesis yang menjadi asas penyelidikan
pendidikan
Logik induktif menganalisis peristiwa utk
kenalpasti generalisasi
Contoh: Setiap siswazah yang ditemubual
mengambil kursus penyelidikan pendidikan. Oleh
itu, semua pelajar pasca siswazah perlu
mengambil penyelidikan pendidikan
Logik deduktif menemui kesimpulan spesifik
basaskan generalisasi
Contoh: Setiap pasca siswazah yang ditemubual
mengambil kursus penyelidikan pendidikan. Anda
seorang pelajar pasca siswazah. Maka anda akan
mengambil kursus penyelidikan pendidikan.
BAB 2:JENIS-JENIS PENYELIDIKAN
Penyelidikan Asas
Mlbtkn pengumpulan data dlm situasi baru utk
menghasilkan teori@Mengukuh teori@Menilai
semula teori/Mlht hbgn antara pemboleh
ubah@faktor@konstruk utk tujuan membina
generalisasi/Menyediakan konsep@teori kpd asas
penyelidikan gunaan

Penyelidikan Gunaan (applied research)


Menyelesaikan masalah praktikal dengan
menggunakan teori sedia ada/Bukan membuat
generalisasi @ membentuk teori tetapi
menyelesaikan masalah dalam amalan semasa
Penyelidikan Tindakan
Membuat penambahbaikan amalan
semasa/Meningkatkan profesionalisme sesuatu
profesion melalui penilaian dan penambahbaikan
Penyelidikan Penilaian
Mendapat data secara sistematik untuk menilai
keberkesanan atau kualiti program/Melibatkan
input, proses, output
Jenis
penyelidik
an
Asas
Gunaan

Tujuan
Mtgktkn ilmu pgthuan
dlm sesuatu fenomena
Mslsaikn mslh bhbg
amalan pendidikan

Penilaian

Mbt keputusan ttg


program pendidikan

Tindakan

Mtgktkn keberkesanan
amalan dlm pend. tnpa
mbt generalisasi

Contoh
Mphmi pgruh rakan kpd
gaya pembelajaran
Mtentukn pndktn plg
sesuai dlm kaedah
pmbljrn utk murid.
Mbt keputusan samada
ada utk meneruskan
bantuan pengajian dlm
btk elaun
Bagaimana
meningkatkan kaedah
mengingat sifir kpd
murid Tahun 5

Pndktn Penyelidikan:Kuantitatif/Mixed
Method/Kualitatif
PENYELIDIKAN KUALITATIF:
Mementingkan keobjektifan dlm mengumpul data
Berdasarkan andaian(setiap fenomena dlm
kehidupan dpt ditrgkn dgn mukur elemen yg tlbt
dlm fenomena berkenaan
Pengukuran akan memberikan data kuantitatif
Data diberi makna menerusi analisis
Dibt generalisasi utntuk menampung keperluan
populasi yg lebih besar (yang mempunyai ciri yang
sama)
Data bbtk nombor (kuanti)&dianalisis mgunakn
pdktn statistik
a)Kajian Tinjauan
Menghuraikan ciri-ciri sesebuah populasi melalui
sampel
Mengkaji sesuatu fenomena,mslh@hal utk
mengetahui, menganalisis atau memperakui
masalah, fenomena@hal tsbt
Mendapatkan jawapan
*Apakah jenis masalah yang dihadapi/Keseriusan
masalah
Meninjau hubungan antara pembolehubah
Jenis kajian tinjauan:
Tinjauan hirisan rentas (Crosssectional):Mengumpul maklumat drp sampel
populasi yg ditentukan pd satu titik ttentu/Masa
mengambil data mungkin mambil masa yg pjg.
eg: tinjauan terhadap aktiviti semasa waktu P&P
pelajar PISMP ambilan Jan 2009
Jangka panjang:Penyelidik mengumpul data secr
intensif dl satu jangka masa tertentu/Manalisis
perubahan yg blaku dlm
populasi&menerangkannya/Memerlukan plbtn yg
lama oleh semua yg terlibat/Mengkaji
perkembangan sistem @ proses pendidikan
eg: keberkesanan penggunakan BI dlm P&P
diklgn pljr PISMP
Data yg dipungut:soal selidik/temubual
Langkah proses penyelidikan tinjauan:
Peringkat 1:Meninjau reka bentuk&persiapan
rancangan

Peringkat
Peringkat
Peringkat
Peringkat

2:Ujian awal (Pra Ujian)


3:Reka btk tinjauan terakhir&perancangan
4:Pengumpulan data
5:Pengekodan data,analisis&laporan

b)Kajian Korelasi
Penyelidikn yg mgunakn ujian statistik utk
knlpasti pola2 hbgn antara 2 pemblhubh dlm
kajian.
Mcr hbgn antara pmblh ubh dgn mgunakn
statistik korelasi tnpa mcr sbb musababnya
Menilai kekuatan&arah hbgn@hbgn antara
pmblhubh yg diselidiki
Tafsiran pekali korelasi,r
Pekali korelasi, r
> 0.9
0.7-0.9
0.5-0.7
0.3-0.5
<0.3

Intepretasi
Sangat tinggi
Tinggi
Sederhana
Rendah
Sangat rendah

Tujuan Penyelidikan Korelasi:Menerangkan hbgn


antra pmblh ubh yg tlh diknl pasti/Jk hbgn antara 2
pmblh ubh adlh konsisten mk hbgn tsbt blh
digunakan utk meramal.
c)Kajian Eksperimental
utk muji hipotesis,idea,praktis,prosedur&tentukn
samada hasil atau pemboleh ubah memberi
pengaruh
Menghasilkan sebab dan akibat
Penyelidikan plg bstruktur krn kwln&prosedur yg
dikawal
Cth: adakah pembelajaran menggunakan
kalkulator grafik sebagai kaedah pembelajaran
memberi kesan positif terhadap sikap pelajar
Sem 6 terhdp mata pelajaran MT? kaedah
pembelajaran dgn kalkulator grafik vs sikap
pelajar Jwpan: ya @ tidak
Tujuan:Muji hipotesis&tentukn hbgn bbtk
sbb&akibat/Mbt pbndingn antara kump rawtn vs
kump kwln/Mbr rwtn dlm tempoh masa
tertentu/Penyelidik akan memerhati@mukur kump
rwtn (ujian pasca) utk tentukn perbezaan antara
kumpulan/Mlht samada rwtn yg dibrkn
Berjaya@tidak.Jk ya mengapa? Jk tidak?
Ciri-Ciri:
Pemilihan individu (sampel) secara rawak
Perbandingan antara kumpulan (rawatan dan
kawalan)
Pemanipulasian pemboleh ubah tak bersandar
(rawatan) siapa? Bila? Bagaimana rawatan
dijalankan?
Kawalan pembolehubah luaran faktor yang
mempengaruhi kesudahan sesuatu eksperimen
(sikap? Prestasi?)
Pengukuran pemboleh ubah bersandar
Kaedah pembelajaran koperatif akan
meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran
amali sains/Kaedah pembelajaran koperatif :
IV/Prestasi (kesudahan): DV
Kesahan dalaman dan kesahan luaran
Kesahan dalaman: DV (prestasi) yang
diperolehi adalah hasil /kesahan luaran:
kesimpulan yang diperolehi dapat
digeneralisasikan kpd populasi
Reka bentuk eksperimen
2 kategori reka bentuk:
1. Reka bentuk pemboleh ubah tunggal hy satu
pemboleh ubah tak bersandar yang terbabit dan
dimanipulasikan & bergantung kpd kawalan
(kesahan dalaman& kesahan luaran)

pra eksperimen
a) Reka bentuk kajian sekali gus
Hanya satu kumpulan diberi rawatan
Pemboleh ubah diperhati utk menilai kesan
rawatan
Reka bentuk tidak mantap krn tiada kump
kawalan
Pkaji xdpt tentukan samada dptn kajian
disbbkn rwtn
b) Reka bentuk satu kumpulan uji praujian
pasca
1kump akn mlalui ujian
pra(O),rwtn(X),ujian pasca (O)
Kejayaan rawatan hy mbndingkn ujian
pra&pasca
Perbandingan antara kumpulan rawatan
dan kumpulan kawalan tidak dpt dilakukan
Walau pun wujud perubahan tetapi
bermakna peningkatan berlaku hasil
rawatan
Wujud pmblhubh luar yg tidak terkawal spt
sikap murid, latar belakang murid @
penjaga
c) Reka bentuk perbandingan kumpulan statik
Reka bentuk ujian pasca (O) dua kumpulan
Kumpulan rawatan menerima rawatan baru
(X1) & kumpulan kawalan dengan kaedah
tradisional (X2)
Kedua-dua kumpulan menjalani ujian pasca
(O)
Sampel tidak dipilih secara rawak & tiada
ujian pra
Kump rawatan dan kump kawalan tidak
setara
Perbandingan tidak wajar dilakukan
berdasarkan p/ubah bersandar Cth: X1:
kaedah koperatif, X2: kaedah kelas,
O=prestasi
Eksperimen tulen:Sampel dipilih secara rawak
pada setiap kumpulan/Pmblhubh luaran (kesahan
dalaman dan kesahan luaran) dikawal dgn rapi
a) Reka bentuk kumpulan kawalan ujian pasca
sahaja
Mlbtkn 2 kumpulan(kumpu rwtn&kumpu
kawalan) /Sampel diagih secara rawak kepada
kumpulan yang menerima rawatan&ujian
pasca/Perbandingan ttg kberkesnan rwtn hy
dilakukan berdasarkan ujian pasca.
b) Reka bentuk kumpulan kawalan ujian pra-ujian
pasca
Melibatkan dua kumpulan : rawatan dan
kawalan yang mempunyai sampel
rawak/Kedua-dua kumpulan dipilih diberi ujian
pra (O1) dan ujian pasca (O2) dengan kaedah
baharu (X1) dan kaedah kawalan (X2)
c) Reka bentuk Solomon empat-kumpulan
Sampel dalam kuantiti yang ramai/Memerlukan
usaha dan tenaga yang mencukupi
Kuasi eksperimen:Xmlbtkn pagihan sampel secr
rawak /Xmbr kwln penuh/Kesahan
dlmn&kesahan luaran terancam
a) Reka bentuk kumpulan kawalan tidak setara
Dua kumpulan terlibat dengan melakukan
rawatan dan kawalan /Ujian pra dan ujian
pasca dijalankan/Perbandingan berdasarkan
keberkesanan rawatan
b) Reka bentuk siri masa satu kumpulan
Hanya satu kumpulan terlibat dengan rawatan

Ujian pra dilakukan berulangkali sehingga skor


ujian pra stabil sebelum rawatan dilakukan
Ujian pasca juga dilakukan berulangkali
sehingga skor ujian pasca stabil selepas
rawatan
Perbandingan skor ujian pra dan ujian pasca
dilakukan
Tafsiran dilakukan terhadap kesan rawatan
c) Reka bentuk pengimbas balas (counterbalanced
design)
Setiap kumpulan didedahkan dengan semua
rawatan
Menggunakan turutan rawatan yang berbeza
Perbandingan keberkesanan berdasarkan
pasca ujian dijalankan selepas rawatan
dilakukan
2. Reka bentuk faktor
2@3 pmblhubh xbsandar terbabit&sekurang2 1
dimanipulasi
Melihat kesan pemboleh ubah secara
berasingan& bertindih
Melihat bagaimana sesuatu pemboleh ubah
dapat mempengaruhi pemboleh ubah lain
Contoh: perbandingan keberkesanan kaedah
inkuiri dan kuliah terhadap pencapaian pelajar
mata pelajaran PAI berdasarkan saiz kelas
d) Kajian Diskriptif
Di tetapkan(set) utk melihat&melaporkan
perkara spt adanya
Tidak cuba untuk mengawal pembolehubah
Masalah penyelidikan diskriptif:
Kurang responden/Keputusan yang biase
e) Kajian Casual-Comparative
Kajian untuk melihat hubungan sebab dan
kesan melalui perbandingan kumpulan.
Pembolehubah yang dimanipulasikan dan
penyebab kepada pembolehubah lain untuk
berubah dipanggil independent variable.
Pmblhubh yg respon kpd pubahn(dependent
variable).
Dalam kajian ini independent variable sudah
dikenalpasti: jantina, umur /SES subjek
tersebut.
PENYELIDIKAN KUALITATIF:
Memberi gambaran terhadap perspektif yang tidak
dapat diukur secara kuantitatif /Memberi makna
kepada fenomena berdasarkan kepada elemen
yang terlibat /Berbeza dalam situasi
berlainan/Wujud unsur subjektiviti
Tujuan:
Mdptkn pemahaman mendalam ttg sesuatu
kes/fenomena dlm konteks yang sedia ada
Mkaji&mphmi makna yg dibw oleh sst
kes/fenomena yg dikaji
Mcr&mdptkn pengetahuan yang terperinci ttg
sst kes/ fenomena tumpuan kpd proses bagaimana?
a) Etnografi
Mengkaji, menganalisis dan mengintepretasi
sistem, budaya yang dipunyai oleh sesuatu
kumpulan berdasarkan persekitaran sebenar
Budaya sebarang tingkah laku@kepercayaan
manusia
Mencungkil maklumat yang tersirat
Data melalui pemerhatian, temu bual,
dokumen, artifak
b) Grounded Teori

Membina teori/Menerangkan proses,


tindakan, interaksi
c) Kajian Sejarah
Menceritakan kehidupan seseorang,
pglmn/Mengutip
cerita, melapor pengalaman, menceritakan
makna kepada pengalaman berkenaan
d) Kajian Kes
Penerangan dan penganalisisan terperinci sst
fenomena
@unit kecil spt individu, kumpulan, institusi,
komuniti
Setiap kes mempunyai sempadan atau had
Ekspolari thdp satu kes dalam jangka masa
yg pjg
Responden kaya dengan maklumat
Kutipan data: pemerhatian,t/bual,bhn
audio,dokumen,lprn
Tujuan Kajian Kes:
Mengeluarkan laporan yang terperinci/Mbina
penerangan yg sesuai dgn kes yg
dipilih/Menilai fenomena yang dipilih
Jenis /
Aspek
Tujuan
Reka
bentuk
Pendekata
n
Instumen
Sampel
Analisis

Kuantitatif

Kualitatif

Menyelidik hubungan,
sebab dan kesan
Dibentuk sebelum
kajian dijalankan
Deduktif, menguji Teori

Memahami fenomena
Sosial
Dibentuk semasa kajian
dijalankan
Induktif, Menjana Teori

Mgunakan alat2 piawai

Mgunakan interaksi
bsemuka
Mgunakn sampelsampel kecil
Deskripsi &interpretasi
naratif

Menggunakan sampel
besar
Statistik ke atas data
numerik

PENYELIDIKAN MIXED METHOD


1. Kedah bercampur -satu tatacara untuk mengutip
kedua2 jenis data,iaitu data kualitatif dan data
kuantitatif dalam satu kajian
2. Kajian tindakan- guru mjlnkn kajian dlm blk darjah
utk mrk mbt refleksi ttg pengajaran mereka.
*Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji, iaitu
kumpulan
kepada
siapa
hasil
kajian
akan
digeneralisasikan.
*Sampel kajian:responden2 kajian yang dipilih utk
mewakili sesuatu populasi
a) Persampelan rawak mudah(PRM): 1proses
pemilihan sampel di mana semua individu dlm
populasi tertentu mpunyai peluang yg sama utk dipilih
sebagai sampel
b) Persampelan rawak berstrata(PRS):1proses
pemilihan sampel di mana populasi kajian dibahagikan
kpd beberapa strata/kump kecilL pandai, L lemah, P pandai, P lemah .
c) Persampelan sistematik(PS):1proses
persampelan, di mana setiap ahli populasi diberi
nombor berturutan,&sampel dipilih dgn mengambil
ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu.
d) Persampelan kelompok(PK):1proses
persampelan, di mana ahli2 populasi berada dlm
kump2 tertentu
BAB 3:PROSEDUR PENYELIDIKAN PENDIDIKAN
1. MENYATAKAN MASALAH KAJIAN
Pernyataan masalah kajian menjelaskan
keadaan sebenar isu/masalah)
Boleh ditulis sebagai tujuan am kajian atau
dalam bentuk persoalan kajian.
Amat spesifik dan mengandungi variabel kajian

Contoh-contoh Pernyataan Masalah Kajian Dlm


Btk Soalan
=Apakah keperluan profesional sesuatu
kumpulan guru sains tertentu?
=Apakah guru sains memerlukan kursus
pedagogikal, Bahasa Inggeris, kandungan
sains, rekreasi, pengendalian kelas atau manamana kursus lain?
Langkah Mengenalpasti Masalah
1. Pilih idea umum@awasan tumpuan:
harus melibatkan mengajar dan belajar
harus berada di
dalam lokus kawalan anda
harus sesuatu yg anda minat ttgnya
harus sesuatu
yang anda ingin menukar atau bt
pnmbhbaikn
2. Bt reconnaissance(proses mdptkn mklmt
ttg mslh):
Meluaskn pemahaman ttg teori2,nilai2
pendidikan,bagaimana pekerjaan
bsesuaian dlm konteks persekolahn yg
lbh bsr,konteks bsjrh sekolah
anda, sejarah perkembangan idea-idea
anda tentang p&p.
Mtrgkn Siapa, Apa, Bila & Dimana situa
si yang anda ingin tukar.
Jelaskan Situasi Bagaimana
2. MENETAPKAN OBJEKTIF KAJIAN
Tujuan / Objektif kajian - bersesuaian
dengan pernyataan masalah

Apa yang guru harapkan daripada membuat


kajian
Pernyataan tujuan spesifik kajian yg
disenaraikan sblm sesuatu kajian dijalankan
Penyenaraian tujuan spesifik kajian ini amat
mustahak kpd pengkaji sbb ia mblhkn pengkaji
mengutip data yg sesuai dan jenis alat yg perlu
digunakan
Utk membina item soal selidik, anda perlu
merujuk kpd objektif kajian anda.
Pernyataan objektif kajian tindakan dinyatakan
dengan jelas
Objektif kajian:
Ia adalah matlamat khusus
Kesemua objektif dirangka berdasarkan:
kemampuan(masa&kos) yg blh dicapai/bersifat
realistik/permasalahan kajian
Tiada standard khusus ttg jumlah objektif yg
perlu dirancang
Objektif mematuhi konsep SMART
=They must be smart:
specific/measureable/achievable-action
oriented/realistic/time defined
=They are precise declaration of intent &
describe exactly what knowledge the study
should yield
Cth Objektif umum : secr umunya kajian ini
ialah utk membantu meningkatkan kemahiran
menyelesaikan soalan sains bahagian b dalam
masa yg ditetapkan
Cth Objektif khusus:
meningktkn penguasaan murid menjawab
soalan mengawal pemboleh ubah
Menimbulkan minat murid mengikuti mata
pelajaran
Membina keyakinan diri murid2

3. MEMBENTUK SOALAN KAJIAN


Soalan dan objektif kajian berhubung rapat
antara satu sama lain.
Soalan kajian = soalan yg dibina berpandukan
kpd objektif kajian, yg mana jawapan kpd
soalan ini akan membantu pengkaji utk
mencapai objektif dan tujuan kajian.
Contoh soalan kajian:
Apakah strategi pengajaran, kaedah dan
teknik yg digunakan guru cemerlang dalam
blk darjah?
Bagaimana guru mengendalikan pelajaran
praktikal sains dalam makmal?
Adakah kemahiran proses sains
dikendalikan secara eksplisit atau implisit?
Mbina soaln yg mampu mhidupkn skop fokus
kenyataan
Soalan kajian perlu bbtk tbuka-ttutup
Soalan kajian mbntu mfokuskn pd rncgn
Mbntu mengesahkn rncgn yg dibt blh
dilksanakn
Persoalan kajian yang baik:
1. Elakkan dari membina persoalan kajian yang
boleh dijawab dengan Ya atau Tidak
2. Fokuskan persoalan kajian kepada semua
variable yang terlibat dalam kajian
3. Persoalan kajian akan terjawab dengan "mudah"
dari data yang anda kumpulkan diikuti dengan
analisis data yg anda pilih
4.Boleh diukur/jelas/spesifik/dpt mcapai
objektif/tepat
4. MENGHASILKAN HIPOTESIS KAJIAN
Satu pernyataan yg dijangka mjd penyelesaian
kpd sesuatu mslhj.
Hipotesis barah:hipotesis yg menentukn arah
jangkaan jwpn kajian/Hipotesis Xbarah:sblk
kpd barah
Ciri2 hipotesis : suatu pernyataan yg diramal
mempunyai jawapan yg bernilai kpd soalan
kajian/Suatu jangkaan yg mpunyai hbgn
antara beberapa variabel atau kesan antara
satu variabel terhadap variabel lain/Hipotesis
blh diuji secr statistik.
Perbezaan antara hipotesis kajian dan hipotesis
statistik:
Hipotesis kajian: pernyataan ttg
keputusan yg dijangka
Hipotesis statistik: pernyataan ttg andaian
bhw tiada hbgn antara variabel2 yg dikaji.
Andaian tiada hbgn ini perlu dibuat sbb
sesuatu.Kaedah statistik yg digunakan utk
menguji hipotesis perlu mengandaikan
tiada hbgn antara variabel2 kajian.
HO : u1=u2 (hipotesis statistik /nol)
HA/H1= u1 =/ u2 (hipotesis
kajian/alternatif)
U1=min populasi 1
U2=min populasi 2
Hipotesis statistik nol: Skor min dalam sains
bagi pelajar2 Tahun 2A yg mempelajarinya
melalui kaedah koperatif adalah sama dengan
skor min pelajar tahun 2B yg mempelajarinya
melalui kaedah tradisional
Hipotesis kajian/alternatif: Skor min dalam
sains bagi pelajar2 tahun 2A yg
mempelajarinya melalui kaedah koperatif
adalah berbeza daripada skor min pelajar2

tahun 2B yang mempelajarinya melalui


kaedah tradisional
5. MELAKUKAN TINJAUAN LITERATUR
Suatu laporan ttg kajian&teori dlm bidang yg
dikaji
Meletakkan asas untuk membuat kajian.
Menunjukkan apa yg tlh dikaji dlm sesuatu
bidang& phbgn kajian anda dgn kajian2 awal
Laporan terperinci&meluas tentang topik yg
sedang dikaji.
Kepentingan tinjauan literature:
Membentuk asas sebarang kajian
Meletakkan had bagi masalah penyelidikan
Mbr petnjk kpd pendekatan&metodologi oleh
pkaji lain.

Mdptkn tunjuk arah drpd cdgn pkaji lain utk


kajian lnjtn
Kajian yg dijlnkn adalah relevan
Tinjauan literature yg lemah
Tiada kaitan dgn tujuan utama kajian& soalan
pmslhn
Menyenaraikan kajian, tp
xmbanding&membeza
Gaya rujukan& citation yang tidak konsisten
(Wrong, inconsistent citation & referencing
styles)
Terlalu banyak punca rujukan sekunder
Cut and paste
Tidak dinilai secara kritis
Langkah Dalam Penyediaan Tinjauan
Literature:Knlpsti bidang kajian/pemilihn topik
kajian/penentuan pndktn&metodologi
kajian/Pengumpuln data
mklmt/analisis,interprerasi&penilaian
data/pgunaan data yg dinilai utk penulisn
laporn/psembhn laporan
Jenis sumber LP:Bibliografi/jurnal&buku/laporn
penyelidikn/ tesis/Suratkhabar/ICT
Punca sumber=Sumber Primer:Sumber yg ditulis
oleh indvd yg mengendalikn kajian itu
sendiri/kebykn blh dijmpuai dlm kajian
jurnal./Sumber Sekunder:Sumber ditulis oleh
penulis yg bkn merupakan indvd yg mjlnkn kajian
itu.
Cara Nak Cari Literature Review:Sumber di
mana/tajuk literature review/tempat cari di mana
6. MERANCANG KAEDAH KAJIAN
7. MEREKA BENTUK KAJIAN: Perncgn@strategi pd
prosedur yg akn digunakn dlm mjwb
RQ/Mtentukn pengumpuln data&analisis kaedah.
Pilihan reka bentuk kajian bergantung
kepada:Soalan kajian/ Rawatan/Pembolehubah
luaran yg perlu dikawal.
Terbahagi kepada:
RB tetap/kuantatif
- RB eksperimen/RB bukan eksperimen /RB
kuasi-eksperimen
RB fleksibel/kualitatif
- kajian kes/kajian etnografi/kajian grounded
theory
8. MENENTUKAN PROSEDUR PERSAMPELAN
i.
Banci = data yang dikumpulkan dari seluruh ah
li penduduk
ii.
Survei = Data yang dikumpul dari hanya sebah
agian penduduk /hasil unjuran dari sampel ke p
opulasi

Sampel ialah sebagian tertentu daripada suatu


populasi yang mana sifatnya dikaji untuk
mendapat maklumat tentang keseluruhan
populasi.
e.g. sampel pelajar PISMP(responden) = suatu
set pelajar PISMP daripada populasi PISMP di
semua IPGM untuk tujuan kajian tinjauan
Prosedur/strategi persampelan ialah cara anda
memilih responden dpd populasi untuk kajian.
Kerangka persampelan /Sampling Frame: Satu
senarai kesemua individu (unit) dlm populasi
drpd mana sampel diambil
Teknik persampelan:
Rawak mudah:Unit yang dipilih secr rawak dari
kerangka sampel
Rawak berstrata:Unit sampel rawak dlm
kategori(strata)
yg diandaikan ada dlm penduduk
Rawak sistematik:Unit nombor dlm
kerangka sampling& pilih setiap 5, 10, dll
P. kluster:Cluster (masing2 dgn
beberapa unit) dlm kerangka sampling yang
dipilih secara rawak.
P. mudah (Convenience sampling): seleksi berd
asarkanketersediaan atau kemudahan inklusi
P.Bertujuan:Pemilihn indvd dr yg anda mungkin
cenderung utk mendapatkan lebih banyak datz
P. Kuota:Pemilihn atas dsr kategori yg
diandaikan ada dlm penduduk.
Saiz sampel:Peraturan asas=Semakin bsr sema
kin baik.
Saiz sampel yang lebih besar diperlukan
apabila:
o Ada banyak variable dlm populasi(heteroge
nus)
o Kumpulan harus dipecah menjadi subkumpulan
o Pengurangan tahap tinggi yang diharapkan
o Tingkat
tinggi signifikansi statistik diperlukan
9. MEMBINA INSTRUMEN KAJIAN
Instrumen [Apa] = Alat/prosedur untuk
mengumpul data secara sistematik
Membina instrumen (Instrumentation) [Apa,
Bagaimana, Bila, Siapa] = termasuk kedua-dua
instrumen dan keadaan penggunaannya, bila ia
digunakan dan oleh siapa ia digunakan
Jenis2 Ujian:
1.Formatif:Ksn kemajuan pljr dlm unit2 pljrn yg
diajr/pastikn pljr tlh mkuasai setiap unit pljrn sblm
dipknlkn dgn unit pljrn br/diagnosis bg dpt ksn punca
kelemahn pljr/ tentukn samada pljr tlh bsedia utk
mikuti pljrn berikutnya yg lbh tinggi&rumit/ tingktkn
motivasi pljr utk bljr.
2.Sumatif:tentukn thp penguasaan pljr dlm keseluruhn
kursus/dilakukn pd akhir pmbljrn/melaporkn kemajuan
pljr drpd mppbaiki kelemhn awal pngjrn
guru&pmblrjn pljr/tujuan pemilihn&penempatn
graduan ke alam pekerjaan.
3.Alternatif:mbr 1 alternatif kpd pengujian
kerts&pensel tradisional.cth: disertasi/projek/kajian
kes/portfolio/bengkel/seminar/oral pljr.
4.Penilaian pra kelayakn dan diagnostik:petunjuk
sama ada pljr bpotensi,bsedia& mpunyai
kecerdasn,bkt&minat thdp bidang yg ingin
diceburi/mksn pljr sudah bsedia utk mikuti pljrn
seterusnya/kesan kelemhn&kekuatn pljr agar
pmbetuln& ptmbhbaikn yg bkaitn blh dilakukn

*Ujian pncapaian:mukur secr khusus sejauh mana


pljr tlh kuasai isipljrn yg diajr.
*Ujian kecerdasn:direka khussu utk msampel secr
luas pelbagai fungsi mental spy dpt manggarkn thp
intelektual am seseorg indivdu.
*Ujian prestasi:memerlukn pljr menunjukkn
pemahaman&kemahirn mrk dlm mlakukn aktvt@siri
aktvt harian/mbr rnsgn kpd pljr utk mpknl&
mngembgkn aktvt pemikirn&taakuln mrk basaskn
kpd kurikulum yg diajr.
Ciri-ciri Ujian:
1.Kesahn:benar/tepat/sejauh masa sesuatu alat
pukurn itu bguna utk mbt keputusn yg relevan.
Kesahn Ujian:soalan ujian mesti relevan&muji apa yg
hendk diuji/seimbg dr segi bil bdsrkn tajuk&subtajuk
kndgn yg diajr/menepati objektif&kandgn sesuatu
kursus.
*Kesahn kndgn:sejauh mana sesuatu ujian
mrangkumi domain kndgn yg hendk dinilai.
*Kesahn gagasan:Jenis ujian yg digunakn utk mukur
trait,tingkhlaku@trait mental manusia/muji
gagasan,idea,teori,hipotesis ygdikemukan.sekumpuln
konsep yg ada pd fikirn tetapi kita xdpt dilihat
objeknya secr lgsg spt pcapaian kecerdasn&kretiviti.
*Kesahn bkaitn kriteria:sejauh mana kaitn antara
pncapaian dlm sesuatu ujian dgn kriteria luarn yg
bkecuali/mpsoalkn sama ada ujian sah mukur
kriteria yg hdk diukur.
2jenis kriteria:
i) Serentak:kriteria yg ditunjukkn pd masa yg
sama/hmpir sama dgn pukurn yg dikenakn keats
kriteria itu.
ii)Jangkaan:kriteria yg ditunjukkn pd satu selang masa
slps pukurn dikenakn keats ujian tsebut.
*Kesahn Ramalan:Kebolehn meramal
keupayaan&kelayakn seseorg calon dlm mjlnkn
sesuatu tugas pd masa akn dtg.
*Kesahn Serantak:pencapaian seseorg dlm sesuatu
ujian adlh selaras dgn pencapaian dahulu iaitu dlm
sesuatu ujian.
2.Kebolehpercayaan:ketekaln ujian dlm mukur apa
yg hndk diukur./mukur sesuatu gagasn dgn skor yg
tekal mpunyai kebolehpercayaan yg tinggi/ujian yg
skor berubah2 kebolehpercayaan rendah.
Faktor kebolehpercayaan:
*Ujian:ujian objektif lbh tinggi kebolehpercayaan drpd
subjektif
*Murid/guru:jika murid mambil ujian smbil lewa,kita
xdpt mukur kebolehpercayaan ujian itu secr tepat.
*Pentadbirn ujian:jika arhn xjelas,masa xcukup,mk
ujian yg dijlnkn itu diragui kebolehpercayaannya.
*Persekitaran:suasana bilik yg pns,kurang cahaya
mpengaruhi kebolehpercayaan ujian
*Pemarkahan
Faktor tidak sistematik:faktor yg mhslkn
pubhn/variasi yg xdijangka dikenali sbg perubhn
rawak
*Variasi individu:individu bubh disbbkn
minat,kecergsn fiz&kestabiln emosi yg bbeza pd 2
situasi ujian
*Variasi perubahn tugasn:menulis jwpn dlm kertas
jwpn pd ujian ptama& mhitamkn kertas OMR pd ujian
kedua akn mhslkn perubahn rawak disbbkn
memerlukn kemahirn yg bbeza
*Variasi persampelan gagasan yg terhad:soaln ujian
dibina basaskn kpd sampel kndgn yg diajar&sampel
tingkhlaku yg terhad lbh tdedah kpd faktor peluang.
Indeks kebolehpercayaan:indeks 0.75 bg mpstikn
ujian dibina blh dipercayai

*menunjukkn ketekaln sesuatu ujian


*ditentukn mgunakn kaedh korelasi antara 2 set skor
ujian
*kaedah bg mpoleh 2 set skor ujian:
i)uji&uji kembali:mpoleh 2 set skor dr ujian yg sama
yg ditadbirkn kpd pljr yg sama pada masa blainan.
ii)setara:mpoleh 2 set skor dr 2 set ujian yg setara
yg ditdbirkn kpd pljr pd masa yg sama.
iii)Bahagi dua:mpoleh 2 set skor dr jwpn pljr thdp
soaln bnombor ganjil&soalan bnombor genap dr 1
set ujian yg ditadbirkn pd pljr.
Mptingktkn kebolehpercayaan:
*arahn hdklh jelas&tepat
*pnyataan soaln mestilh jelas&tepat
*soaln hdklh seragam
*situasi&masa ujian dijlnkn hdklh
piawai,serupa&tkawal
*elak gangguan kpd pljr disbbkn arhn&soaln xjelas
*elak kebimbgn pljr semasa mrk mjwb soaln
3.Keobjektifan:bkait dgn sejauh mana pskorn
sesuatu jwpn ujian bebas drpd ptimbgn
pemeriksa/sekiranya 2@lbh pemeriksa mbr skor yg
sama kpd jwpn yg sama,mk ujian mpunyai
keobjektifan yg tinggi./skema penskorn perlu
disediakn bg mpstikn ujian mpunyai keobjektifan yg
tinggi.
4.Kebolehtadbirn:cr ujian itu dijlnkn@ditadbirkn
Panduan memastikn pentadbirn ujian sempurna:
*arahn cr mjwb soaln ujian mestilh dibr dgn
tepat,jelas&ringks
*soaln mestilh disusun dr mudah kpd sukar
*perlu memadankn bil&kesukarn soaln dgn masa yg
diperuntukn utk mjwb
*soaln jwpn dipilih yg mengandungi 5pilihn
diperuntukn 45saat utk pljr mjwb
*dewan ujian haruslh selamat,ceria&sempurna kerusi
meja dlm keadaan baik.
*masa perlu ditmbg bg mgantikn masa gangguan yg
blaku.
5.Kemudahtafsiran:keputusn ujian harus mudah
ditafsir/mbr mklmt ttg taraf pencapaian murid/punca
kelemahn murid diketahui dgn jelas/kekuatn murid dpt
dikenalpasti/objektif pengajarn pmbljrn
dicapai/kesesuaian dgn kaedah mengajar/ kesesuaian
dgn ABM
Kriteria penilaian jwpn:
*kndgn:adkh pljr mkemukakn semua isi/kndgn bg
sesuatu soaln pokok?
*susunan/organisasi:adkh susunan jwpn tatur
kemas&logik?
*proses:adkh proses
pgunaan,analisis,sintesis&penilaian dilakukn dgn
teratur& sistematik?
*ketepatn&kemunasabahn:adkh isi jwpn
tepat&munasabah?
*keaslian&kreativiti:adkh jwpn yg dibr asli basaskn
kpd kreativiti pljr sendiri?
*kesempurnaan&ketekaln dlmn:adkh isi jwpn yg
dibentngkn sempurna&mpunyai ketekaln dlmn yg
tinggi?
Bentuk Ujian
1.Ujian kertas&pensel:ujian
objektif/subjektif/tara/binaan guru
2.Ujian perlakuan/prestasi
3.Ujian rujukan norma
4.Ujian rujukan kriteria
Dimensi Ciri
1.
Matlamat

Rujukan Norma
Membandingkan
prestasi seseorang
pelajar dengan

Rujukan Kriteria
Membandingkan
prestasi seorang
pelajar dengan

pelajar lain
2.
Pembinaan
Soalan

Soalan
menggalakkan
kepelbagaian. Soalan
menggunakan
pengacau terbaik

3.
Kandungan
Ujian

Cetek, kebiasaannya
1 atau 2 soalan
setiap objektif

4.Kepelbag
aian
Kandungan
5.
Pelaporan
&Pentafsira
n

Semakin pelbagai
soalan ujian semakin
baik
Persentil dan skor
piawai

kriteria piawai yang


ditetapkan.
Soalan memberi
tumpuan kepada
kriteria tingkah laku
yang diuji.
Menumpukan kepada
pengenalpastian
tingkah laku.
Mendalam, banyak
soalan bagi setiap
objektif.
Kepelbagaian soalan
ujian adalah
minimum.
Bilangan lulus atau
gagal serta julat
prestasi yang boleh
diterima.

10.MENYATAKAN
KESAHAN&KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN
KAJIAN
Kesahan:Didefinisikan sbgi sejauh mana sesuatu alat
pengukuran itu mengukur apa yang harus diukur
Terbahagi kepada tiga iaitu : kesahan
kandungan/gagasan/ramalan
Kesahan kandungan
Sesuatu kandungan ujian mengandungi sampel yang
menyeluruh serta dpt mewakili tugasan yg
diinterpretasikan oleh skor ujian itu
Kesahan gagasan
Bermaksud proses yg menentukan sejauh mana
pencapaian ujian dapat diinterpretasikan sebagai satu
atau lebih gagasan psikologikal seperti motivasi,
harga diri atau kebolehan visual-spatial
Kesahan ramalan
Meramal pencapaian atau pemilihan bidang kerjaya yg
akan diceburi oleh muridnya selepas persekolahan.
Guru boleh membuat ramalan dengan merujuk kpd
ujian kecerdasan yg biasanya mempunyai kesahan
ramalan yg tinggi mengenai pencapaian akademik
Kebolehpercayaan:Didefinisikan sebagai ketekalan
sesuatu pengukuran iaitu setakat mana sesuatu skor
itu sama antara satu ujian dengan ujian yang lain.
Merujuk kpd keputusan ujian tersebut iaitu skornya
dan bukan merujuk kepada alat pengukurannya.
11.Menentukan prosedur pengumpulan data
12.Mengumpul data
13.Menganalisis data
14.Membincang hasil kajian
15.Melaporkan kajian

BAB 4:PENYELIDIKAN TINDAKAN


Definisi dan Konsep PT :
Kajian yang dilakukan secara terus untuk
menyelesaikan sesuatu masalah sosial
(Lewin, 1946)
Satu pendekatan penyelidikan untuk
mempertingkatkan kualiti P&P (Elliot, 1981)
Kajian yang sistematik ke arah usaha-usaha
untuk meningkatkan amalan pendidikan oleh
golongan yang terlibat dalam pendidikan
(Ebbutt dalam Gabel, 1995)

Satu kajian inkuiri refleksi kendiri yang


dilakukan secara kolektif untuk
mempertingkatkan sesuatu perlakuan atau
amalan (Kemmis & McTaggart, 1988)
Satu kajian untuk meningkatkan kualiti
pendidikan secara bersama... (McNiff, 1988)
Ciri-Ciri Penyelidikan Tindakan:
Matlamat Utama PT:
Perubahan yang positif akan berlaku pada
akhir penyelidikan
Kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan
masalah sosial masyarakat, pendidikan,..
Kajian untuk memperbaiki keadaan semasa

Berkaitan dengan tugasan harian


Kajian tindakan ialah suatu proses reflektif
inkuiri refleksi kendiri
Pengkaji terlibat secara langsung dalam kajian
Kajian tindakan ditentukan oleh pengamal
sendiri (practitioners)
Kajian tindakan dilaksanakan secara sistematik
Ada tindakan praktikal & intervensi
Data lebih cenderung berbentuk kualitatif
Satu proses yang berulang atau berterusan
(cyclical basis)
Kepentingan Penyelidikan Tindakan:
Untuk menambahbaik pengajaran &
pembelajaran
Meningkatkan kualiti diri sebagai pendidik
Memperbaiki keadaan tempat kerja
Meningkatkan kepuasan bekerja
Peluang untuk membuat perubahan ke arah
peningkatan profesionalisme (hasil
pengupayaan)
Pembangunan profesionalisme
Prinsip Penyelidikan Tindakan:
Pemikirn kritis&refleksi adlh unsur utama utk
penilaian kendiri& punca mslh pend. dlm
kajian.
Menitikbrtkn prinsip kolaboratif agr sama2 dpt
mcr jln penyelesaian mslh pend.
PT hrs dijlnkn ditmpt blakunya mslh
pend&diusahakn oleh guru yg mhdpi mslh
pend. tsbt.
Kedudukn penyelidik&mrk yg tlbt dlm kajian
adlh sama.
PT hy bfokus kpd 1 kes shj ldm sesuatu
tempoh masa.
Peranan Peserta Dlm PT:
Knlpasti&analisis mslh yg tdpt dlm
kurikulum@xtvt p&p
Rncg&btk strategi utk penyelesaian mslh p&p
Lksanakn&muji strategi yg digunakn
Nilai keberkesanannya
Mbt refleksi thdp dptn kajian secr bpasukn
Jenis Penyelidikan Tindakan:
1. Penyelidikan Individu Praktikal:utk tangani
mslh spesifik dlm blk drjh,sek@komuniti yg
lain.Obj. asas:mtmbhbaikn amaln dlm masa
jgka pendek.
2. Penyelidikan Tindakan Penyertaan:Mlbtkn
bkn sj guru mpunyai bbagai2
pndgn&pglmn,semuanya bfokus ats mslh pend
yg sama.Indvd ini mlbtkn mrk secr intensif sbg
stakeholder&rkn kongsi dlm sgl xtvt
PT.Mrngkumi penentuan obj.kajian&psetujuan

aspek pengumpuln data analisis&interpretasi


data.Dikenali Penyelidikn Kolaboratif.

Model-Model Kajian Tindakan


1. Model Kurt Lewin (1946; 1948)=Digunakn
utk kajian phbgn&interaksi manusia.
Merancangbertindakmemerhati/menilai
merefleks
a)Mereflek:Suatu aktiviti di mana indvd cuba mingat
kembali pglmn yg tlh dilalui berfikir-fikir
muhasabah diri menilai semula kebaikan dan
kelemahan amalan yang telah dilakukan
Tujuan Refleksi:
Memahami kewujudan sesuatu masalah/
kesukaran
Mengenal pasti mengapa masalah itu timbul
Mengetahui tahap kesukaran masalah itu (P&P)
Memahami penglibatan pelaku secara langsung
& tidak langsung
Tujuan Mereflek:
Mentafsir kemahiran mengajar/ amalan sendiri
Menilai strategi P&P dan bahan pengajaran
Mengesan kelemahan dalam amalan P&P
Mengubah persepsi terhadap diri sendiri &
murid
Mengenal pasti punca masalah
Asas untuk menentukan fokus kajian
Membina penjelasan tentang murid, interaksi di
blk drjh serta keseluruhan proses P&P
Asas untuk melakukan perubahan secara
terancang
Cadangan Soalan untuk Mereflek:
What am I doing?/Why am I doing?/What other
way can I do it?/How does it work? Can I do it
again or another way?/ How do I improved what
I am doing?
Kaedah Mereflek:
Refleksi kendiri/Analisis video/Analisi
audio/Berbincang dengan rakan
setugas/Sumbangsaran
Fasa Dalam Mereflek:
1. Refleksi Awal (environmental scanning):Pengkaji
mengimbas amalan P&P yang lalu:
Fokus pada masalah yang dihadapi oleh murid
& punca-puncanya
Buat andaian punca masalah daripada aspek:
Guru/Murid/Isi kandungan/Persekitaran
Lakarkan masalah dan punca masdalah dalam
bentuk peta minda asas untuk menentukan
masalah yang paling kritikal
Tetapkan punca masalah yang akan diambil
tindakan fokus kajian
Tips semasa refleksi ...
Rujuk bahan berkaitan/ literatur
Menulis dalam bentuk naratif (bercerita)
jangan peranan anda dalam cerita itu!
2. Refleksi Semasa Kajian -(menilai keberkesanan
aktiviti)
o Semasa menjalankan aktiviti semasa
menjalankan tindakan untuk mengatasi
masalah
o Mengesan kekuatan & kelemahan setiap
aktiviti
o Hasil pemerhatian terhadap sikap & tingkah
laku murid semasa menjalankan aktiviti

Asas untuk merancang penambaikan dalam


aktiviti seterusnya
3. Refleksi Selepas Kajian - (sintesis perubahan
utk mtentukn tindakan sususlan)
o Mengimbau kembali keseluruhan intervensi
yang telah dijalankan
o Kekuatan & kelemahan keseluruhan intervensi/
inovasi
o Perhati perubahan sikap murid secara
keseluruhan
o Kaitkan dengan objektif menjalankan kajian
tercapai atau sebaliknya
o Asas untuk menentukan cadangan bagi kajian
akan datang
b)Merancang Kajian:Mbt perancangan yg
komprehensif spy tindakan bertepatan dengan
masalah yang ingin di atasi
o

Perkara2 yang perlu dirancang:


Tinjauan awal kaedah mengutip data,
menganalisis data, bagi mengesahkan andaian
semasa Refleksi Awal: ujian, soal selidik, temu
bual, semakan dokumen
Tindakan intervensi aktiviti yang akan
dilaksanakan
Penilaian untuk mengukur keberkesanan
intervensi alat ujian dan cara menganalisis
selari dengan objektif khusus
Tanda aras pencapaian minimum untuk
mengesahkan keberkesanan tindakan
intervensi
Tips Semasa Merancang:
Perlu kreatif merancang tindakan agar
berkesan untuk mengatasi masalah
Merancang menggunakan visual atau benda
maujud (BBM yang menarik, ) untuk
menerangkan konsep
Pengkaji tentukan:
Apa yang nak dilakukan/Bahan yang
akan digunakan/Siapa yang akan
terlibat/Kos yang akan ditanggung
c) Bertindak
Melaksanakan aktiviti intervensi
Aktiviti pertama hingga akhir dihuraikan secara
terperinci menyerlah kreativiti pengkaji
Memperlihatkan peranan pengkaji semasa
menjalankan aktiviti
Perhati penglibatan murid - pengkaji catat apa
yang puas hati & tidak
Buat penambahbaikan hasil analisis
d) Menilai
Kutip data & analisis untuk nilai keberkesanan
intervensi
Kaedah mengutip data
Ujian untuk menguji keberkesanan intervensi
Soal selidik & statistik yang digunakan
Temu bual
Semakan dokumen

2. Model Jean McNiff:


AR - cara praktikal melihat karya anda
sendiri untuk menyemak mengapa/Dilakukn oleh
anda, pengamal (pengamal dasar
kajian)&krn mlbtkn anda suatu btk
amalan reflektif diri/Open Ended-Ia xbmula dgn
hipotesis tetap tp ia bmula dgn sebuah idea yg
anda kembangkn.
PerancanganTindakanRefleksi
perncgnTndkn pemerhatianrefleksi
perncgntndkn pemerhatian Refleksi
perncgnPemerhatian
3. Model Stephen
Kemmis&McTaggart(1988)=Basaskn Model
Kurt Lewin tp diubahsuai utk digunakn dlm
kajian mslh pend./ tumpukn kajian thdp 1
mslh shj.
Mereflek(Manalisis@merefleksi mslh yg
blaku di dlm blk drjh smsm p&p
bjln)Merancang(Mrncg tindkn&strategi yg
ingin diambil bg matasi
mslh)Bertindak(Mgunakn kaedh2 yg
dirncg&mambil
data&rekod)Memerhati(Manalisis setiap
data yg diperolehi&merekodkannya)
4.REFLEKSI:Pemerhti
an diganggu krn byk
pbincgn tkeluar dr
topic.
3.PEMERHATIAN:
Catatkn
soaln&respon
bdsrkn hsl

TEMA THP
1:
Kmhrn
Inkuiri
Sainsi
2.TINDAKAN:
Mgunakn
kaedah2 dlm

1.PERANCANG
AN:
Cr mbntu pljr
kuasai kmahirn
inkuiri

4.REFLEKSI:Pljr mula
phm teknik
inkuiri.Bgaimana
diperkukuhkn?
3.PEMERHATIAN:
Rakamkn
psoaln&kwln
pmblhubh
bdsrknrespons
t/laku pljr

TAHAP 2

2.TINDAKAN:
Gunakn
pmblhubh
ttentu dlm
bbrapa kuliah

1.REPERANCANGAN:
Teruskn mtlmt
umum dgn
kurgkn pmblhubh
mlalui temubual

Proses Kajian Tindakan:Knlpasti masalahMlht


kembali Tinjauan
literatur kajian yang berkaitanKumpul dataM
engatur,manalisis &minterpretasikan dataM
ambil tindakan(terapkn penemuan)
4. Model John Elliot(1991)=Basaskn model
tindakn Kemmis tp lbh tperinci&praktikal
dlm proses plaksanaan.
Mengenalpasti masalahTinjaun Mcr
fakta&Mbt analisis Persediaan Rancangan
UmumPelaksanaan Tindakan (Tind.1/2/3)
Pengawasan Plaksanaan&KesanMbt
tinjauan (survey) Mlalui refleksi thdp hasil
kajian tmsk kegagaln.
5. Model Jack Whitehead=Penilaian kendiri
mlalui psoaln sendiri adlh penting utk
mpoleh mklmt yg bguna ttg mslh pend yg
dihdpi diri sendiri.
i.
Pndktn p&p secr kelas yg sy gunakn xmdpt
mklmbls yg mgalakkn.
ii.
Sy mbt refleksi utk memikir cr matasi mslh
tsbt. Mungkin sy blh mgunakn kaedh soal
jwb@teknik penyelesaian mslh mlalui
pbincgn kump.
iii.
Sy sediakn soaln2 bstruktur&gunaknnya
utk pbincgn kump.
iv.
Sy mbt penilaian thdp mklm bls
murid2.Sungguhpn mrk mlbtkn diri secr
aktif dlm sesi pbincgn,mrk mbt bising.
Mungkin mrk kurg memahami soaln2
struktur yg sy sediakn.
v.
Sy menyediakn rncgn br dgn mambil kira
mslh2 yg timbul.
6. Model Dave Ebbutt

BAB 5:KAJIAN TINDAKAN


DEFINISI KAJIAN TINDAKAN
KEMBER (1992):Kajian yang melibatkan guru
dalam mencuba membaiki pengajaran mereka
melalui kitaran yang melibatkan proses
perancangan, pelaksanaan, pemerhatian dan
refleksi.
RUMUSAN:Kajian yang dijalankan oleh guru
untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah.
1kajian yg bbtk inkuiri refleksi kendiri yg
dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu
sendiri (pengamal/guru/pendidik) sebagai
penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi)
mereka sendiri yang bertujuan untuk membaiki
atau meningkatkan kualiti amalan masingmasing, disamping meningkatkan kefahaman
mereka tentang amalan itu serta situasi di
mana amalan itu dilakukan.
Ianya melibatkan proses merancang,
melaksana, memerhati dan mereflek.
Perbezaan Kajian Tindakan dengan Kajian
Konvensional

KAJIAN TINDAKAN:Objektifnya utk mbaiki


amalan sendiri/Penyelidik tlbt sama dlm kajian
/Responden adlh bil. populasi sebenar/mklmt
dipoleh secr lgsg
KAJIAN KONVENSIONAL:Objektifnya untuk
membuat generalisasi / hanya sekadar menguji
hipotesis/Penyelidik bkn sebahagian drpd
subjek kajian/Responden bergantung kepada
sampling dan tidak semua terlibat/mklmt
dipoleh dr pengutn data yg byk.
CIRI-CIRI KAJIAN TINDAKAN
Pendekatan untuk memperbaiki mutu
pendidikan melalui perubahan dalam P&P.
Dilakukan oleh guru
Dilakukan secara kolaboratif
Dilakukan dalam situasi sebenar bilik darjah
Fokus utama ialah tindakan ke atas amalan diri
guru dalam usaha memperbaiki amalan
pendidikan
Dilakukan secara berterusan mengikut kitar
refleksi kendiri : Tinjauan, Perancangan,
Pelaksanaan dan Refleksi.
TUJUAN KAJIAN TINDAKAN
1. Membantu guru menghadapi cabaran.
2. Menyelesaikan masalah profesional tnpa merujuk
arahan luar.
3. Mengeluarkan guru dari kongkongan amalan rutin.
4. Memberi kuasa untuk membuat keputusan dalam
bilik darjah.
5. Menggalakkan guru berkongsi pengalaman.
6. Menjadi agen perubahan.
KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN:
KEPERLUAN KEPADA PERUBAHAN:KT menekankan
kepada penglibatan guru dalam membuat perubahan
amalan kendiri.
MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA
GURU:Penglibatan guru dalam KT dapat
meningkatkan pengetahuan,pengalaman dan
profesionalisme seorang pendidik.KT membantu guru
berbincang berdasarkan data yang sah dan bukan
andaian-andaian.
MENGELAKKAN AMALAN BERULANG:KT
mengelakkan amalan duplicating experience. Melalui
KT, guru mendapat idea baru dan bersedia untuk
berubah supaya amalan pengajaran tidak menjadi
stereotype.
MERAPATKAN HUBUNGAN AMALAN DAN
HARAPAN:Melalui KT, guru akan bertindak hasil
daripada refleksi kendiri dlm menjayakan harapan
negara.
HANYA GURU MENGENAL PASTI MASALAH:Guru
orang yang paling rapat dengan masalah berkaitan
pend. Maka masalah sebenar dapat dikenal pasti dan
diselesaikan.
KESAN KAJIAN TINDAKAN TIDAK DIJALANKAN:
Guru akan kekal di tahap lama/Mengulangi
pengalaman lama/Amalan guru tidak berubah/Guru
tidak bertindak ke atas masalah
sebenar/Profesionalisme guru tidak meningkat
MASALAH UTK MENJALANKAN KAJIAN
TINDAKAN:
Tiada sokongan pentadbir/Tiada sokongan rakan
sekerja /Kurang bahan rujukan/Tiada sistem
pengiktirafan/Tiada masa/Kurang
pengalaman/Beban tugas/Kewangan
JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN:
Kajian Tindakan Amalan(PRAKTIKAL)
Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan
Mengkaji amalan setempat

Memfokus kepada pembangunan guru dan


pembelajaran murid
Melaksana pelan tindakan
Melahirkan guru sebagai penyelidik
Kajian Tindakan Penyertaan(KRITIKAL)
Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan
individu
Menekankan kesaksamaan kolaborasi
Memfokus kpd perubahan2 yg meningkatkan kualiti
kehidupan
Melahirkan penyelidik yang bebas (emancipated
researcher)
PROSES KAJIAN TINDAKAN
1. Mengenalpasti mslh bkaitan amalan
2. Merancang tindakan
3. Melaksanakan tindakan
4. Mengumpul data
5. Mbt Refleksi thdp tindakan
6. Mambil tindakan susulan
7. Merancang Kitaran Kedua
BAB 6:CADANGAN KAJIAN TINDAKAN
Kepentingan Penyediaan Kertas Cadangan
Tindakan
Knlpasti mslh yg hdk dikaji&persoaln yg hdk dijwb
Tinjauan literature bkaitn mslh kefahamn
Knlpasti metodologi yg sesuai
Data dpt dikenalpasti sblm dijalankn
Dpt mbantu perjalanan kajian secara sistematik
Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian
Tindakan
1. Tajuk kajian
Menggambarkan fokus isu/masalah yang
akan dikaji
Dinyatakan dalam bentuk orientasi
tindakan
Ringkas, tepat dan padat
2. Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolah
Nama Penyelidik/Ahli Pasukan
Penyelidik/Nama Sek
3. Latar Belakang Kajian/ Refleksi
Pengajaran&Pmbljrn Lalu
Dapat menerangkan konteks kajian secara
umum (sekolah, pengalaman, situasi dan
lain-lain).
Perasaan secara umum berkaitan
perkara/topik pengajaran/permasalahan
yang ingin diperbaiki.
Tindakan/sikap pelajar yang membawa
kepada permasalahan itu.
Reflek tentang diri sendiri
(cara pengajaran;persepsi terhadap pelajar
dan perkara lain yang berkait dengan
permasalahan itu).
a)Mereflek Amalan P & P Yang Lepas UMUM
DAHULU
Apa yang berlaku dlm kelas anda?
Apa yg anda rasakan sbg seorg guru dri
segi amalan pgjrn anda&pmbljrn pljr?
Apa yang perlu diperbaiki/diubah?
b) Isu/fokus Keperihatin Kajian
(Fikirkan tajuk/sub tajuk..)
4. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian
Kenyataan@keterangan yg mjlskn keadaan
sbnr isu atau masalah
Fokus kepada satu isu kecil/ satu tajuk kecil
Apakah yang guru lakukan?

Apakah yang murid lakukan?


Kenapa ia berlaku?
Jika masalah ini tidak diatasi, apakah
perkara2 yg dijangka akn blaku
5. Objektif Kajian/ Tujuan Kajian
Ditulis sesuai dengan isu yang dikaji
Tuliskan objektif2 utk mtgktkn pmbljrn
murid& kefhmn guru/membaiki amalan
guru
Contoh:
i.
Meningkatkan kefahaman murid..
ii.
Meningkatkan kemahiran murid dalam
aspek.
6. Kumpulan Sasaran
Bilangan dan kumpulan pelajar yang
hendak dikaji
(Boleh dihuraikan dengan ringkas deskripsi
tentang kumpulan pelajar sasaran)
7. Strategi Tindakan Yang Dicadangkan
Intervensi (jenis dan cara melaksana)
Instrumen (pilihan: soal selidik,
pemerhatian, temu bual, ujian, dokumen
dll)
Pengumpulan maklumat
Analisis
8. Bahan-Bahan Yang DiPerlukan
9. Jadual Pelaksanaan Kajian
10. Anggaran Kos Kajian


BAB 7&8:KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN
TINDAKAN
1.SOAL SELIDIK
Slh satu kaedh yg byk mgunakn soalan2
selidik uk mengumpul data kajian.
Satu set penyataan atau kenyataan yang
diberikan kepada responden sama ada secara
langsung atau dikirim melalui pos.
Kegunaan Soal Selidik:
Kaedh yg bksn&ekonomikal krn bupaya
mkumpulkn data sekaligus.
Dpt mwakili populasi yg sbnr dgn mgunakn
psmpeln yg sesuai&tepat.
Data yg dipungut dpt mbr mklmt
deskriptif,inferential& eksplanator.
Pmblhubh&faktor blh dimanipulasi mikut
frekuensi yg dihrpkn.
Utk mengenalpasti&makses kolerasi.
Utk menyokong@menolak hipotesis
Blh mbtk generasilasi dgn
manalisis&minterpretasi pola respons drpd
peserta.
Klasifikasi Soal Selidik:
Kajian Membujur:Kumpulkn data dlm tempoh
masa yg pjg (sekurg2nya beberapa minggu bg
kajian jgka pendek/ kajian jgka pjg
merangkumi kajian kohort,kajian panel& kajian
trenda)
Kajian Kohort:Sesuatu sampel spesifik diplh
drpd populasi khas utk dikaji dlm tempoh masa
spesifik yg tlh ditetapkn.
Kajian Trenda:Mfokuskn kajian faktor2 drpd
org,beberpa faktor dipilihutk dikaji dlm suatu
tempoh masa jgka pjg.
Kepentingan:Mblhkn penyelidik manalisis
pubahn fenomena sosial/Knlpasti&huraikn ciri
psamaan,pubhn& ksn indvd@populasi dlm
peringkt tempoh masa kajian.
Kajian Melintang:Kajian yg mbr gmbrn
sesuatu populasi pd suatu ketika/hy mpoleh
mklmt pd sesuatu ketika&xblh knlpasti
pubhn.CTH:penyelidikn bancian penduduk di
negeri.
Kepentingan:Knlpasti ciri2 indvd dr aspek
pbezaan umur,kerjaya,pend.,thp
pndptn,penghuni dimerata tmpt& sms disoal
selidik dlm hari yg sama.
Kaedah Soal Selidik:Pkhidmatan
pos/Temubual(lokasi kajian)/
Temubual(telefon)/Pemerhatian/Internet@email
Ciri-ciri Soalan(item) Soal Selidik:
Pnjlsn tujuan kajian yg spesifik
Pnjlsn keperluan yg tkndg dlm item2 mikut
objektif kajian
Item2 meliputi unsur2 yg lengkp&sempurna
Pnjlsn jenis soaln&skala data yg diperlukn
Pnjlsn jenis psmpeln bdsrkn obj.&topik kajian
Jenis2 Soalan Selidik:Soalan dikotomi/Soalan Skala
Kadar.Soalan Darjat Ordinal/Soalan Aneka
Pilihan/Soalan data nisbah/Soalan bcapah(Openended Q)
Etika Mtadbir Soaln2 Selidik:
Perlu dpt psetujuannya mjd responden soal
selidik

Soal selidik hrs mpunyai potensi menmbhbaik


situasi mrk sbg responden
Mbr jaminan kajian itu xmbw kerugian@bahaya
kpd mrk
Mbr jaminan kajian adlh sulit,anonimiti&xdpt diksn
oleh mana2 pihak&pd bila2 masa
Soaln selidik xmengandungi sebrg unsur
ugutan@sensitiviti yg ekstrim.
Ciri Soalan Soal Selidik Yang Lemah:Soalan yang
tidak jelas/Soalan yg mengelirukan responden/Soalan
Tlalu panjang
2.TEMUBUAL
Pbualn diantara 2 pihak melalui inisiatif
penemubual dgn tujuan mpolehi mklmt yg
relevan utk kajian&difokus olehnya sesuatu
kndgn spesifik ditentukn spt objektif
deskripsi,ramalan@huraian dgn secr
sistematik.
Jenis
Bersemuka
(Face to
face)
2. Melalui
Telefon

3.Temubual
Dlm. Kump

Kebaikan
Berguna bila
responden tidak
dapat
diperhatikan
secara langsung
Responden boleh
memberi
maklumat lain
seperti
latarbelakang
sejarah, dsb
Membolehkan
penyelidik
mengawal arah
penyoalan

Limitasi
Menghasilkan maklumat
indirect mengikut
pandangan responden
Maklumat diperolehi
bukan dalam situasi yang
sebenar

Kehadiran penyelidik
menimbulkan bias
kepada responden.
Sesetengah responden
kurang berkerjasama

Tujuan Temubual:
Mukur@menilai org dlm aspek2 ttentu
Utk memilih calon yg lyk memasuki sesuatu
kerjaya@kursus pengajian
Kenaikn pgkt pekerja@pegawai dlm sesuatu
institusi
Mbtk@mkaji sesuatu hipotesis
Mpolehi pndpt responden dlm sesuatu kajian
soal selidik
Klasifikasi temubual:
i.
Temubual Berstruktur:Isi kndgn tmsk
soaln2 selidik&prosedurnya tlh dirncg tlbh
dahulu/Proses temubual dibimbing&dikwl oleh
penemubual mikut agenda yg tlh dirncg awl.
ii.
Temubual Bukan Berstruktur:Interaksi
diadakn dlm situasi yg
tbuka/Fleksibiliti&kebebasn yg byk/Isi
soalan,perkataan &susunan urutn dibwh
bimbingn&kwln penemubual shj/ Proses kajian
secr kebetuln tp sbnrnya dirncg.
iii.
Temubual Bukan Direktif:Temubual yg
mblhkn org yg ditemubual menyatakn secr
spontan prasaan dlmn mrk tnpa
menyembunyiknnya dgn bimbingan&kwln
minimum penemubual
iv.
Temubual Berfokus:Mbr fokus kpd respons2
subjektif blndskn sesuatu situasi yg mana
responden tlh mengetahui krn mlbtkn diri
dalamnya/situasi dianalisis oleh penemubual
sblm temu bual bfokus diadakn.
Perbezaan Temubual Berstruktur&Bukan
Berstruktur:
Bstruktur:Soaln dirncg/teratur/sistematik/jwpn
ada panduan/responden jwb soaln sama ikut
urutn yg sama/xfleksibel&xmeluas

XBstruktur:Xsediakn soalan ttentu/Temubual


dimula dgn satu rgsgn umum/jwpn
xthad/fleksibel&meluas
Sifat Penemubual Utk Kejayaan Temubual:
Mpunyai pndgn arif thdp kajian soal selidik
mgunakn kaedh temubual
Mpunyai minat yg tinggi,suka&percaya kpd
responden
Bsikap ikhlas&mematuhi etika profesional sbg
seorg penyelidik serta mematuhi prinsip2
temubual.
Peramah&mesra utk mewujudkn suasana
kondusif
Menguasai kemahirn mengawal temubual tnpa
blagak@ menonjolkn diri.
Etika Temubual:
Pastikn responden tlh mbr psetujuan secr
lisan&btulis tmsk rakamn pita@video sblm
sesi.
Pastikn tujuan&bagaimana data digunakn dlm
kajian tlh diberitahu kpd responden tlbh
dahulu,tmsk manfaat kajian.
Pastikn data yg akn dilapor xmelanggar hak
responden ataupn undang2.
Pastikn soaln2 sensitif xmbw ugutn kpd
responden
Pastikn jaminan
kerahsiaan,anominiti&xmbongkar identiti
responden perlu dilindungi.
3.PEMERHATIAN
Kepentingan Pgunaan Pemerhatian Utk Kajian:
Mbr peluang kpd penyelidik utk memungut
data dlm realiti drpd situasi buatn@alam
semula jd.
Mblhkn pemerhatian fenomena@situasi secr
lgsg tnpa bgntung kpd deskripsi@sumber
sekunder
Menyemak secr bertepatan.
M;hslkn lbh byk data tulen drpd respons
temuduga& soalan selidik.
Digunakn utk memerhati fakta,peristiwa&t/laku
lisan@bkn lisan.
Jenis dan contoh pemerhatian:
1.Penyertaan Sepenuhnya (Complete Participant)
Fungsi penyelidik tidak diketahui langsung oleh
sampel
Kebaikan Penyelidik dapat mengalami
pengalaman
sebenar dengan sampel
(firsthand experience)
Limitasi Penyelidik mungkin dilihat sebagai
orang asing
2.Pemerhati Sebagai Peserta (Observer as
participant)
Fungsi penyelidik oleh sampel.
Kebaikan Penyelidik dapat merekod
maklumat atau peristiwa yang berlaku
Limitasi Maklumat peribadi mungkin
diperhatikan,tetapi penyelidik tidak boleh
melaporkannya
3.Peserta Sebagai Pemerhati (Participant as
Observer )
Fungsi sebagai pemerhati kurang penting
dibandingkan dengan fungsi sebagai peserta.
Kebaikan Aspek yang luar biasa@ganjil blh
diperhatikan

Limitasi Penyelidik mungkin kurang


berkemahiran berkomunikasi dengan
sampel@kurang mahir membuat pemerhatian
4.Pemerhati Sepenuhnya (Complete Observer )
Penyelidik membuat pemerhatian tanpa menyertai
sampel
Kebaikan Berguna untuk meneroka topik
yang mungkin kurang selesa dibincangkan
dengan sampel
Limitasi Sesetengah subjek kurang selesa
dan rappo
sukar diperolehi terutamanya kanak-kanak
4.RAKAMAN VIDEO&KASET
5.LOG
6.NOTA LAPANGAN
7.FOTOGRAFI
8.PORTFOLIO
9.BORANG CATATAN TEMU BUAL
10.SLIDE
11.LAPORAN JURNAL
12.DIARI

Ralat II kebarangkalian menerima hipotesis


nul yang sememangnya salah
Cth: Ho : Tidak terdapat perbezaan yang
signifikan antara genus pelajar tentang
stail pembelajaran konkrit
Faktor yang mempengaruhi saiz sampel:
Jenis kajian kuantitatif > ramai
Jenis populasi homogenus > saiz kecil
berbanding heterogenus
Perbelanjaan tempoh masa, kos, bil.
penyelidik
Skala pengukuran skala nominal kecil
berbanding skala ordinal, selang &
nisbah
Instrumen kebolehpercayaan rendah >
saiz besar
Saiz sampel vs Kuasa statistik (Power)...
Cohen (1992)
Kuasa statistik kebarangkalian pengulangan
kajian yang serupa dalam kekangan reka
bentuk asal diulang
Kuasa sebagai petunjuk kepada penyelidik
sama ada kajian itu ekonomikal atau tidak?
Menentukan Saiz Sampel
1. Aras kesignifikanan sain sosial: p< .05;
sain perubatan: p< .001
Semakin kecil aras kesignifikanan
semakin besar saiz sampel
Kawasan penolakan hipotesis nul pada
alfa = 0.5
2. Menganggar Nilai sisihan piawai untuk
variabel utama
Berdasarkan hasil kajian/ statistik lepas
[sisihan piawai populasi = (skor
maksimum skor minimum]
Membuat anggaran sendiri
pengetahuan am
3. Menentukan ketepatan skor min anggaran
di sekitar skor min sebenar (55 1.5)
4. Mengira saiz sampel:
Saiz sampel = (had kepercayaan) (sisihan
piawai)
ketepatan
3. Mengira sisihan persampelan:
Sisihan persampelan = saiz sampel
saiz populasi
Jadual Penentu Saiz Sampel
Krejcie dan Morgan (1970) saiz sampel
berpadanan dengan saiz populasi kajian
Jadual Penentuan Saiz Cohen (1992) saiz
sampel ditentukan dengan ambil kira aras
kesignifikanan dan ralat persampelan (ralat I
atau ralat II)
Prosedur Persampelan
Prosedur Persampelan Kebarangkalian:
- pemilihan sampel secr rawak&sampel memiliki ciri2
yg dikaji dlm populasi
Persampelan Rawak Mudah
Persampelan Sistematik
Persampelan Rawak Berlapis
Persampelan Kelompok
Prosedur Persampelan Bukan Kebarangkalian :
Persampelan Secara Kebetulan
Persampelan Bertujuan
Persampelan Kuota
Persampelan Bola Salji
Persampelan Dimensional
Persampelan Kes Kritikal
Persampelan Variasi Maksimum

BAB 9:PERTIMBANGN SMS MENGUMPUL DATA


KAJIAN TINDAKAN
PERSAMPELAN
Kaedah pemilihan respoden daripada populasi
Pemilihan sampel penting ia berkaitan
dengan kesahan & kebolehpercayaan kajian
Perancangan persampelan yang teliti dapat
mengurangkan ralat pengukuran, jimat masa &
kos
Kerangka persampelan perlu dirancang
sebelum memilih sampel
Istilah-istilah yang berkaitan dengan
persampelan
Istilah
Populasi

Makna
Seluruh kumpulan yang dikaji

Kerangka
persampelan
Sampel
Parameter
Statistik
Ralat
persampelan

Satu senarai elemen populasi yang


akan dibuat persampelan
Sebahagian elemen dalam populasi
Nilai yang berkaitan dengan populasi
Nilai yang berkaitan dengan sampel
Pbezaan antara nilai statistik dlm
sampel kajian dgn nilai parameter yg
sbnr dlm populasi

Isu-Isu Persampelan Kajian


Menentukan saiz sampel yang sesuai bagi
sesuatu populasi untuk elak ralat
Ralat I kebarangkalian menolak hipotesis nul
yang sememangnya benar
Cth: Ho : Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara stail belajar dengan
motivasi pencapaian

Kesahan
Keupayaan suatu pengukuran untuk mengukur
nilai sebenar konsep dalam hipotesis
Instrumen yang dapat mengukur sesuatu
konsep dengan tepat kesahan nya tinggi
Kesahan Pengukuran
Konsep yg dinyatakan = konsep yang diukur
Kesahan dalam Penyelidikan Kuantitatif
Menilai sesuatu konsep (konseptual) dengan
peringkat operasional dengan angka & operasi
matematik/ statistik
Untuk mendapat kesahan yang tinggi
definisi variabel perlu jelas
bentuk pengukuran hendaklah tepat
Jenis-Jenis Kesahan dalam Penyelidikan
Kuantitatif
a. Kesahan muka (face validity) ukur nilai
sebenar
b. Kesahan kriteria (criterion validity) meramal
kriteria yang diukur
c. Kesahan bina (construct validity) sejauh
mana hipotesis dibuat berdasarkan teori-teori
d. Kesahan kandungan (content validity)
mewakili kandungan yang diukur
e. Kesahan dalaman (internal validity) kesan
rawatan dalaman yang memberi kesan
f. Kesahan luaran (external validity) bagaimana
hasil dapat diaplikasikan kepada kumpulan lain
Kesahan dalam Penyelidikan Kualitatif
a. Bagaimana nak meyakinkan pembaca dengan
dapatan kajian pembaca bersetuju
b. Kredibiliti penyelidik kualitatif dipengaruhi:
Kesan lokasi kesan perbezaan lokasi
kajian
Kesan tumpuan bagaimana dengan
perkara lain?
Kesan elit kemungkinan bias, kumpulan
lain
Kesan situasi masalah perasaan &
pengalaman
Kesan konsep perbezaan konsep
Faktor Kesahan
Kritikan luaran (keaslian data)
Kritikan dalaman (ketepatan data)
Triangulasi data
Kebolehpercayaan
Kaedah untuk membina kepercayaan kajian:
o Kaedah ujian pra-pasca (test-retest reliability)
o Kaedah pemisahan separa (split-half reliability)
o Kaedah konsistensi dlmn cr skor indeks
ujian/item dlm ujian
o Semua ujian boleh diuji dengan ujian korelasi
selidik sama ada korelasi tinggi@ rendah
Cara Tingkat kebolehpercayaan
1. Guna kaedah triangulasi
2. Menggunakan pengkaji yang terlatih/ peserta
3. Menggunakan pemeriksaan rakan sebaya bt
perbandingan
4. Guna alat pencatat sebagai bukti rakaman
kaset , borang temu bual, pita video semasa
kutip data
5. Mgunakn arahan yang jelas dan tepat
6. Melakkan kebimbangan pljr sms mjwb soalan
Skala Pengukuran Kebolehpercayaan
1. Skala Nominal kategori
2. Skala Ordinal data kontinum, ikut susunan
3. Skala Selang interval

4. Skala Nisbah nilai sifar sebenar


Skala selang & nisbah dianalisis menggunakan
ujian statistik
Etika Penyelidikan
1. Penyertaan sukarela/Penentuan diri
2. Kecederaan fizikal/ psikologi/ mental
3. Identiti penyelidik
4. Rahsia peribadi
5. Ketanpanamaan
6. Perjanjian sulit
7. Pembelotan
8. Pengabui mata atau penipuan
9. Hak cipta

BAB 10&11:ANALISIS DATA KAJIAN TINDAKAN


1.ANALISIS DATA KUANTITATIF
ANALISIS DESKRIPTIF - kaedah analisis bagi tujuan
menerangkan statistik sampel tanpa membuat
sebarang pentaabiran ke atas parameter populasi.
a) Kekerapan dan Kekerapan Relatif
Set data, sama ada dari jenis kualitatif (perkataan)
atau kuantitatif (taburan data), boleh dipaparkan
dalam bentuk jadual taburan
kekerapan
b) Min dan Sisihan Piawai
- Min:purata data adalah berperanan sebagi pusat
taburan. Pada paksi data, min menentukan lokasi
sesuatu taburan data.
- Mod:sukatan pd paksi data di mana ia mempunyai
kekerapan paling tinggi.
-Median: sukatan pada paksi data di mana sebanyak
50% data berada pada lokasi dibawah median, dan
50% lagi berada pada lokasi di atas median

Min Data Tak Terkumpul


Untuk data yang tidak dikumpulkan kepada beberapa
kelas, min diberi seperti berikut:
Min = (Jumlah semua nombor) / (bilangan nombor).
c) Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah
(i) Korelasi Linear - mengukur kekuatan hubungan
linear antara dua variabel. Pekali korelasi untuk
populasi menggunakan simbol (huruf Greek berbunyi
rho)&untuk sampel menggunakan simbol r.
(ii) Regresi Linear Mudah - kajian kebersandaran satu
variable ke atas satu atau lebih variabel lain. Variabel
yang pertama
dinamakan variabel bersandar dan yang kemudiannya
dinamakan variabel tak-bersandar.
2.PENGUJIAN HIPOTESIS HUBUNGAN
Pengujian hipotesis adalah teknik analisis
pentakbiran (inferential analysis) yang boleh
membantu kita menggunakan data sampel untuk
mentakbir/menganggar paprameter populasi.
a. Hipotesis nol, H0
Ia adalah hipotesis statistik yang menyatakan
kesamaan parameter populasi dengan satu nilai
tertentu, atau menyatakan tidak ada perbezaan
antara dua parameter populasi.
b. Hipotesis pilihan, H1
Adalah hipotesis statistik pelengkap kepada hipotesis
nol. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang
lazimnya pengkaji ingin mengesahkan kebenarannya.
Langkah Pengujian Hipotesis
a. Bangunkan pernyataan hipotesis:
H0: Tiada hubungan antara prestasi pelajar dengan
kaedah pengajaran.
H1: Prestasi pelajar bergantung kepada kaedah
pengajaran.
b. Pilih taburan yang akan diguna, dan tentukan
rantau penolakan hipotesis.
c. Statistik ujian
d. Keputusan pengujian statistic
e. Kesimpulan pengujian.
PENGUJIAN HIPOTESIS PERBEZAAN
a) Perbezaan Min Dua Populasi
i. data drpd kedua2 populasi mengikut taburan
normal@hampir normal;
ii. saiz sampel kecil (n1< 30 dan n2 < 30);
iii. kedua-dua sampel adalah tak-bersandar; dan
iv. sisihan piawai data daripada kedua2 populasi
diandaikan sama.
b) Perbezaan Min Lebih daripada Dua Populasi
Kita akan menggunakan ANOVA sehala dalam
pengujian perbezaan min lebih daripada dua (2)
populasi. ANOVA sehala hanya menganalisis satu
faktor sahaja.
Andaian ANOVA sehala ialah:
i. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil
adalah
mengikuti taburan normal@mengikuti taburan yg
hampir normal;
ii. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil
mempunyai varians yang sama;
iii. semua sampel yang diambil dari masing-masing
populasi adalah tak-bersandar antara satu sama lain.
2.ANALISIS DATA KUALITATIF
Analisis kandungan
Mengkategorikan data
Mengekodkan data
Menyusun data dalam grid analisis
Mengenal pasti tema / corak dan makna
Menentukan aktiviti kajian susulan
Data Kualitatif:

Pemerhatian Nota lapangan


Temu bual Transkrip/Catatan
Soal selidik Respon kepada soalan terbuka
Artifak Email,memo,nota,borang
respon,gambar,video,foto
Dokumen Minit mesyuarat,silibus,laporan
Instrumen Kajian Kualitatif: Penyelidik
Prosedur Menganalisis Data
Kualitatif:Menganalisis data daripada pelbagai cara
pengumpulan data(Kategori data/tema@corak/Pola)
Mentafsir data yang diperolehi Kesimpulan
Analisis kandungan Dalam penyelidikan
kualitatif
Satu kaedah empirikal yang digunakan untuk
menganalisis data dalam sains sosial terhadap
dokumen bertulis
Artikel dalam surat khabar
Protokol temu bual, pemerhatian atau berita
di TV
Menandakan dan menggariskan perkara yang
dianggap penting
Menentukan kategori yang sesuai
Melabelkan bahagian-bahagian data dengan
nama kategori atau kod
Analisis kandungan. Kaedah:
Dianalisis secara induktif dengan meringkas dan
mengkelaskan teks kepada kategori. Kira kategori
yang berbentuk coherent
Analisis pola / corak
Membuat analisis berpandukan soalan
Apakah pola yang dapat dilihat?
Apakah kesignifikanan pola itu?
Apakah kesan pola perlakuan tersebut?
Apakah teori yang selari dengan pola
berkenaan?
Analisis Dokumen
Apa yang dapat dilihat
Perhatikan kelainan yang wujud dalam teks
berkenaan
Ketaksamaan
Kesamaan
Kesilapan
Bagaimana Manalisis data QI
1. Secara INDUKTIF: Daripada detail (transkrips/nota
temubual) kepada umum (kod, tema, kategori).
2. Mesti menganalisis data yang telah dikutip
serentak (simultaneously) dengan masih mengutip
data baru
3. Fasa yang berulang-ulang antara menganalisis dan
mengutip data. Contohnya, penyelidik setelah
menganalisis data perlu balik semula untuk
mendapatkan lebih maklumat untuk mengisi
lompang (gaps).
4. Perlu membaca data banyak kali dan membuat
analisis setiap kali membaca semula kerana ia
menghasil pemahaman yang lebih mendalam.
5. TIDAK ADA satu pendekatan menganalisa data KL
yang tetap walaupun ada banyak panduan yang
diberikan (Miles and Huberman, 1994)
6. . Analisis data KL adalah satu INTERPRETASI
perspektif penyelidik itu sendiri. Oleh itu,
interpretasi penyelidik lain ke atas data yang sama
boleh berbeza mengikut perspektif lain.
Reka Bentuk Kajian Kualitatif - merupakan satu
rancangan bagaimana kajian akan dijalankan dan
membentuk kajian

membawa maksud tertentu berkait dengan idea dan


persoalan kajian :
(i) jangka masa kajian;
(ii) jenis data yang hendak dikutip;
(iii) alat yang sesuai untuk mengutip data tersebut;
(iv) di mana kajian tersebut hendak dijalankan;
(v) kumpulan responden yang akan digunakan
sebagai sampel;
(vi) strategi pengutipan data yang sesuai digunakan;
(vii) jangka masa dan kos yang diperlukan untuk
menjalankan kajian
(viii) bagaimana data hendak disusun, dianalisis dan
ditafsirkan.
Pemilihan Bentuk Kajian
(a) Bentuk Kajian Lapangan-data dikutip melalui
temubual dengan responden kajian atau melalui
pemerhatian terhadap fenomena yang dikaji.
(b) Bentuk Kajian Kes-adlh kajian ttg sesuatu
kes@beberapa kes. berkait dgn manusia, kump
manusia,peristiwa kritikal, projek, komuniti@sebhgn
drpd program.1 kes adlh 1unit asas analisis.
Data kes:data temuduga, data pemerhatian, data
rekod&
pernyataan drpd mana2 ambilan mengenai kes
tersebut.
Teknik:pemerhatian lapangan,temuduga dan analisis
dokumen.
(c) Bentuk Kumpulan Terfokus- proses pengutipan
data melalui temubual yang dibentuk khas untuk
kumpulan kecil. perlu
berbincang menggunakan psikologi secara sedar,
separuh sedar dan bawah sedar . satu kaedah untuk
mendapatkan maklumat berasaskan pendapat,
pengalaman and sikap.
(d) Bentuk Kajian Tindakan bertindak secara
sistematik untuk menyelesaikan sesuatu
masalah
spesifk. Kajian tindakan menggunakan pendekatan
kolaboratif dalam kajian. Proses kajian ini melibatkan
perancangan,
tindakan, pemerhatian dan refleksi
(e) Bentuk Analisis Dokumen
Kajian kualitatif juga boleh dibuat dengan
menganalisis
kandungan dokumen untuk mendapatkan data kajian.
(f) Bentuk Pelbagai Pendekatan- Pendekatan ini
mencantumkan dua atau lebih bentuk kajian kualitatif
dan kuantitatif. pengutipan data dengan
menggunakan lebih daripada satu kaedah.
Membina Alat Kajian Kualitatif
(a) Penilaian Dokumen - Dokuman merujuk kepada
suatu rekod tentang pemikiran, perasaan, pendapat
atau tindakan seseorang, rekod bertulis tentang
sejarah institusi, aktiviti, peristiwa atau
persembahan.
(b) Alat Pemerhatian - Ciri-ciri
1@lbh pemerhati diltkkn di tmpt yg sesuai pd
sudut ttentu& pd masa yg ditetapkan.
Membantu pemerhati dengan menggunakan
prainstruksi.
Pilih pemerhati dan sediakan mereka untuk
pemerhatian.
Pilih siapa yg hdk diperhati&bila hdk dibuat
pemerhatian
Menyediakan sesuatu yang patut dibuat.
(c) Alat Menemuduga- Temuduga:pbualan yg
mpunyai tujuan tertentu.

Temuduga berstruktur atau piawai. Soalan


yang dibangunkan bertujuan untuk mendapat
respons yang spesifik.
Separuh berstruktur atau separuh piawai di
mana beberapa siri soalan pra-penentuan atau
soalan terbuka telah dibangunkan.
Temuduga tanpa-berstruktur atau temuduga
tanpa-standard.
Kebolehpercayaan dan Kesahan - dari segi:
Alat yg digunakn dlm kajian/Proses mkutip
data/kaedah analisis data.
Triangulasi:1 konsep yg digunakn umum dlm xtvt
lapangan, mbt peta, navigasi dan latihan militer.
Jenis triangulasi :
(i) Triangulasi data:Mlbtkn pengutipan pelbagai jenis
data utk menyelidik fenomena yang sama.
(ii) Triangulasi penyelidikan:Mlbtkn pelbagai
pemerhati berbanding dengan pemerhati tunggal
untuk menyelidik fenomena yang sama.
(iii) Triangulasi teori:Mlbtkn pgunaan lbh drpd 1teori
utk menyelidik fenomena yang sama.
(iv) Triangulasi kaedah:Mlbtkn pgunaan pelbagai
kaedah utk menyelidik fenomena yang sama.
Persampelan dalam Kajian Kualitatif
Strategi Persampelan dlm kajian kuanlitatif strategi
persampelan bkn berkebarangkalian digunakn.
Empat jenis persampelan bukan kebarangkalian
:
(i) persampelan mudah; subjek kajian yang mudah
diperoleh
(ii) persampelan bertujuan; pengkaji
menggunakanpengetahuan kepakaran/khusus
tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek
yang hendak dikaji daripada populasi.
(iii) persampelan snowball; mengenal pasti lokasi
subjek yang mempunyai atribut/ciri-ciri tertentu
semasa kita menjalankan kajian.
(iv) persampelan kuota:pemilihan sampel secara
mudah mengikut pembahagian (kuota) ciri-ciri
sampel yang ditentukan.
Kaedah Pengutipan Data
data yang didapati daripada
dokumen(dimana,siapa,bila)
data yang didapati daripada temuduga(1
teknik pengutipan data dgn menemubual
subjek kajian secr lgsg)
data yang didapati daripada pemerhatian .
Proses Menganalisis Data
(i)
Tahap pra-analisis:Semua nota lapangan
dibaca,disemak, ditingkat dan
lengkapkan&dilabelkan menurut jenis.
(ii)
Tahap kemasan data:Data ditranskripsikan dlm word processing atau dalam
format analisis tekstual menggunakan
komputer.
(iii)
Tahap pamiran data:Data dipamerkan
dlm btk jadual, lembaran tanda (tally) dan
rumusan.
(iv)
Tahap verifikasi data:Semua prosedur yg
mbw kpd kesimpulan dinyatakan dengan
tepat
(v)
Tahap dapatan:Penyemakan&interpretasi
dapatan.
Interpretasi Data
(a) Data Dokumen
(i) Data dikutip&diubah mjd teks/Teks
dilabel&dikategorikan/ Berdasarkan label&kategori,
anda akn dapati beberapa tema akn Menjelma/Bhn

dipilih mikut kategori dgn mknll pasti btk frasa yg


sama&tanda serta hubungan&kesamaan atau
perbezaannya/Bhn yg sudah ditapis dinilai mikut
kajian lepas.
(b) Data Temubual - digunakan untuk menganalisis
orientasi
(c) Data Pemerhatian
Kebolehpercayaan - Ketekalan data yang diperoleh
sekiranya pengutipan data dibuat semula.
Kesahan - Sejauh mana data yang dikutip
menggambarkan apa yang kita ingin tahu.
Pemerhatian - Satu teknik pengutipan data dengan
memerhati tingkah laku subjek kajian secara
langsung.
Temubual - Satu teknik pengutipan data dengan
menemubual subjek kajian secara langsung.
Triangulasi - Proses yang digunakan untuk tujuan
pengesahan maklumat untuk kajian kualitatif.

BAB 12:MENGHURAIKAN DATA KAJIAN TINDAKAN


Mengintegrasikan pelbagai sumber data:
o Soal selidik skala Likert, ya atau
tidak,..
o Temu bual face-to-face
o Pemerhatian berstruktur atau tidak
o Ujian ujian pra & pos
o Rakaman gambar video
o Rakaman audio
o Semakan dokumen
o Beri perhatian kepada skala pengukuran
Menghubungkaitkan Data dengan Literatur
Tinjauan literature:penilaian yang berkesan
ke atas dokumen yg dipilih dlm topic kajian.
Bahagian penting dari proses penyelidikan atau
mungkin merupakan sebuah projek kajian itu
sendiri.
Dalam konteks kajian penyelidikan atau tesis
tinjauan literature adalah sebuah sintesis
kritis terhadap kajian sebelumnya
Penilaian kesusasteraan logik mengarah kepad
a soalan kajian.
Untuk mencari Persamaan
atau perbezaan dalam:
Tujuan kajian (s) atau hipotesis/Penyelidikan re
ka bentuk
&sampling/Alat dan prosedur yang digunakan/B
agaimana data dianalisis/Hasil
atau penemuan/Interpretasi
Tujuan Literature
Latar belakang teoritis masa lalu,
sekarang@masa depan
Amalan
klinikal - sebelumnya atau kontemporari
Metodologi dan / atau kaedah-kaedah kajian
Penemuan sebelumnya
Dasar Pemikiran dan / atau perkaitan daripada
kajian ini
memberi idea mengenai pemboleh ubah
mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja
penyelidikan yang telah dibuat.

mengetahui status kajian itu di luar.


memperoleh makna dan hubungan antara
pemboleh ubah-pemboleh ubah.
Mengenal pasti masalah sebenar
membina hipotesis kajian
merancang metodologi yang sesuai
Mhbgkaitkkan data dengan literature
Setiap kenyataan perlu disokong oleh literatur
(sumber primer
Merumus Hasil Kajian & Membuat Kesimpulan
Refleksi kajian berdasarkan:
o Pelaksanaan Aktiviti 1 Refleksi
o Pelaksanaan Aktiviti 2
Refleksi&seterusnya
Bentuk laporan refleksi berbagai-bagai:
o Jadual carta sebagainya yang
bersesuaian
Refleksi proses Pengajaran dan Pembelajaran
secara Keseluruhan
Cadangan kajian
Bibliografi

BAB 13:FORMAT PENULISAN LAPORAN KAJIAN


TINDAKAN
Tujuan:
Laporan bergantung kepada konteks bentuk dan
tujuan dikeluarkan
Menyediakan satu laporan yang
Berstruktur (well-structured),
Bernas dan jelas (well-written reports )
Bersifat saintifik (scientific writing)
Dua jenis laporan:
a) Ringkasan
(summary):Penyelidikan/Seminar/prosiding
/journal(berwasid)/Projek ringkasan eksklusif
b) Cadangan, syor, perakuan (recommendation)
Tugasan (assignment) mengikut kehendak
tugasan
Peristiwa mencadangkan sesuatu projek
proposal (menjejak) sorotan
Penghakiman
Laporan cadangan , syor, perakuan:
i.
Tajuk
ii.
Abstrak
iii.
Kandungan laporan (TOC)
iv.
Pendahuluan
v.
Laporan
vi.
Cadangan dan penutup
vii.
Rujukan
viii.
Glossary
ix.
Lampiran (Appendices )
BENTUK LAPORAN Seminar/prosiding/jurnal
i.
Abstrak
ii.
Pengenalan
iii.
Metodologi kajian
iv.
Dapatan kajian
v.
Perbincangan dan cadangan
vi.
Rujukan
1.TAJUK:
Ditulis secara ringkas dan tepat
Menggambarkan keseluruhan kandungan
kajian / laporan
Menampakkan pendekatan kajian (Ql/Qt),
konstruk, pemboleh ubah, metodologi, statistik,
Nama penulis dan institusi tanpa gelaran
perseorangan atau bersama
2.ABSTRAK:

Mbrkn mklmt yg spesifik yg ringkas, tepat dan


padat
Rumusan@sipnosis dalam suatu penyelidikan
Mengandungi masalah kajian (refleksi P&P),
objektif kajian,keputusan kajian,metodologi
(instrumen/responden),dapatan kajian,
cadangan, rumusan *Tidak mengandungi
jadual
Kata kunci
Ditulis dalam SATU perenggan
3.PENGENALAN:
Menyatakan latar belakang kajian (Refleksi
P&P), masalah kajian, fokus kajian, objektif
kajian
Justifikasi mengapa kajian dijalankan jurang
Hipotesis kajian (Jika ada)
4.METADOLOGI KAJIAN:
Pendekatan kajian tindakan yang dipilih
(kajian tindakan) mengapa memilih kajian
tindakan
Model yang digunakan
Prosedur yang dijalankan dlm pengumpulan
data, populasi , sample kajian
Jadual tindakan yang akan dijalankan
tempat data dikutip
Instrumen yang digunakan, statistik
Gunakan rajah/jadual untuk menerangkan
kajian berkenaan dijalankan (jika perlu)
Setiap perkara yang dibincangkan perlu
disertakan dengan hujah. MENGAPA?
5.DAPATAN KAJIAN(ANALISIS DAN HURAIAN
DATA):
Ringkaskan data menggunakan jadual, gambar
rajah, teks yang menghuraikan (descriptive
text)
Tidak mengandungi data mentah
Hurai dan ceritakan data, pola, hubungan yang
diperolehi
Teks yang ditulis perlu mempunyai keputusan
dan bukan hanya merujuk jadual dan
gambarajah
Gunakan GO untuk mempamerkan data
Pastikan jadual dan graf yang digunakan
mempunyai tajuk/paksi dan nomborkan secara
berurutan
Dapatan kajian perlu bebas daripada sebarang
ulasan (perbandingan)
6.PERBINCANGAN REFLEKSI DAN CADANGAN:
Mengandungi ulasan dan penilaian terhadap
data secara kritis berdasarkan objektif kajian
Bandingkan dapatan kajian dengan kajian lain
Buat rumusan berdasarkan dapatan dan wujud
kelainannya
Dapatan perlu menyumbang kepada bidang
yang dikaji
Kesan sumber kelemahan mengenai teknik
yang digunakan
Mencadang implikasi kajian tidak terlalu umum
Mencadang kajian akan datang
7.RUJUKAN:
Tuliskan semua rujukan yang digunakan dalam
teks
Gunakan cara penulisan rujukan yang betul
APA
Perlu konsisten dalam format yang digunakan

Tulis rujukan yang digunakan dalam kajian


sahaja
8.FORMAT:
Abstrak: 100 patah perkataan, single spacing
Teks (body of report) : Jumlah muka surat 1015 termasuk rujukan, lampiran / jadual
BAB 15:PENYEBARAN HASIL KAJIAN TINDAKAN
1.Persembahan kertas kerja dalam seminar
2.Prosiding
3.Melalui internet
4.Jurnal pendidikan