Anda di halaman 1dari 4

Tips pembentangan kajian tindakan

Kredit to cik leeza untuk tips ini yer


Rujukan
ww.santaileeza.cwom/2012/10/pt-soalan-yang-ditanya-semasa.html
Entri kedua berkaitan Penyelidikan Tindakan. Kali ni leeza nak share berkaitan soalan
yang ditanya semasa pembentangan. Senarai soalan-soalan ini bukanlah semestinya
ditanya. Sepanjang pemerhatian leeza, inilah yang leeza sempat catatkan soalan
yang ditanya oleh barisan penilai.
1.. Apakah masalah yang anda hadapi semasa menjalankan tindakan yang dirancang
ini?
(Silalahkenalpastimasalahmasalahyangandatemuisepanjangbuatkajianini.Khususnya
semasaandaterangkaninstrumenandakepadamurid.)
2.. Persoalan tajuk kajian : Kajian yang hendak anda laksanakan ini adalah
berfokuskan kepada teknik yang anda rancang atau anda mahu meningkatkan
penguasaan kemahiran?
(soalaninidiajukanapabilatajukkajianandamengelirukan)
3.. Sila tunjukkan contoh hasil murid yang lemah dalam kajian anda? Contoh, anda
buat tajuk penulisan karangan, tunjuk 1 contoh murid yang lemah. Maksudnya anda
perlulinkkancontohhasilmuridatauujianuntukdijadikanbukti.
4.. Di manakah anda menerangkan masalah yang anda temui semasa kajian anda?
(leezarasajawapanyaditinjauanmasalah/tinjauanawal)
5.. Bagaimanakah anda menentukan gred dalam ujian anda?
(soalaninidiajukanapabilapenilaiananda tiadapenerangangredujian. Andaguna format
penilaian UPSR atau anda tentukan sendiri??? Kalau tak ada, pastikan anda ada buat satu
ukuranandasendiridisertaidengansokongantinjauanliteratur.)
6.. Sekiranya anda ada buat beberapa item dalam soal selidik / temu bual. Dan anda
tidak gunakan kesemua item untuk jawab soalan kajian anda. Mungkin soalan seperti
ini ditanya, Jelaskan item lain yang tidak anda terangkan dalam dapatan kajian?
Maksudnya, Terangkan fungsi item yang tidak menjawab soalan kajian anda. Apakah
kegunaannya?
7.. Sekiranya kumpulan sasaran anda tidak melibatkan setiap pelajar dalam kelas.
Soalan seperti ini mungkin ditanya,

Mengapa kumpulan sasaran anda hanya 10 orang?

Bagaimanakah dengan murid yang lain? Adakah mereka tidak perlukan


intervensi yang dirancang?

Apakah aktiviti yang anda lakukan kepada murid lain yang tidak terlibat
dalam kajian anda?

Bilakah anda laksanakan intervensi/tindakan anda ini? Semasa pnp / di luar


waktu pnp?
8.. Sekadar maklumat tambahan : Apabila 2 alat kajian menjawab satu soalan kajian,
itu dinamakan SEMAKAN SILANG. Apabila 3 alat kajian menjawab 1 soalan kajian, itu
dinamakan triangulasi.
9.. Mengapakah anda menggunakan alat kajian (soal selidik, temu bual, ujian /
analisis dokumen) dalam kajian anda ini?
(Untuk menyokong & membuktikan instrumen yang direka dapat membantu murid
meningkatkankemahiran.........)
10.. Bagaimana anda mencipta rumus/akronim tersebut? Misalnya, kalau anda cipta
rumus MATBPAKOP untuk membezakan fungsi kata sendi dari / daripada.
(Di sini anda ceritakanlah bagaimana anda cipta rumus tu.... Sebaiknya dengan sokong
literatur...)
11. Kajian anda menggunakan rumus/akronim PKKNSB untuk meningkatkan
penguasaan murid dalam kemahiran penulisan, anda meminta murid menghafal ayat
(Pak Kasim Kata NiniSeperti Bulan) untuk murid ingat PKKNSB itu. Soalan ini boleh
ditanya, Apakah nama kaedah ini?
(Dalamertikatalain,andakenakuasaijugakeadahandaitu,tinjauanliteraturberkaitankaedah
ini.)
12. Dalam kajian ini, teori apakah yang anda pegang?
13. Slide cadangan seterusnya, soalan yang selalu buat pembentang keliru. Anda
mahu lanjutkan tempoh pelaksanaan kajian / tempoh penyelidikan tindakan?
(Kebanyakkanjawapanialahtempohpelaksanaankajian/intervensiuntukmengukuhkanlagi
penguasaanmuriddalamkemahiran.......)

Semua pelajar IPG akan mengakhiri pengajian dengan melaksanakan


penyelidikan tindakan. Pasti perkara ini merupakan kenangan buat semua.
Pembentangan merupakan detik yang paling mencemaskan. Penulisan
laporan detik yang mencabarkan. Pengumpulan maklumat detik yang agak
santai sebab tidak pasti apalah impaknya nanti.
Tidak kurangnya leeza melalui saat suka duka membuat penyelidikan
tindakan ini. Di sini, leeza nak berkongsi pengalaman dan beberapa perkara
yang perlu diberi perhatian sepanjang membuat penyelidikan tindakan.
FOKUS leeza lebih kepada proses semasa pembentangan. Leeza coret
berdasarkan pengalaman yang leeza lalui.
Leeza salurkan di sini agar adik-adik di IPG KBM khususnya memberi
perhatian kepada senarai berikut.
1.. Pastikan alat kajian (temu bual, ujian, soal selidik, analisis dokumen)
yang kalian bina dapat menjawab dengan TEPATNYA soalan kajian anda.
Sebab perkara ini memudahkan anda membuat pembentangan nanti.
2.. Power Points yang kalian buat tu, kalau boleh janganlah
dipudatkandengan segala aksara, kosa kata, penanda wacana & lain-lain
lah yang kelihatan seperti sebuah karangan. Persepsi org pastinya
mencopkan kalian membaca slide jer, bukan menerangkan kajian anda.
(markah kurang sikit katanya)
3.. Kalau boleh, kalian buatlah hyperlink kepada contoh hasil muridseperti
buku tulis ker, ujian yang dibuat ker & sewaktu dgnnya lah. Contoh
pelaksaan instrumen yang anda buat pun kalau boleh hyperlink kan.
Sebabnya.. kebarangkalian soalan dikemukakan di slot ini. Link kan satu
dua contoh cukup lah. banyak-banyak nanti hang pula lap top tu...
4..Power Points u all kalau boleh janganlah warna putih hitam semata-mata.
Letaklah dalam kotak, bulat ker.. maksud leeza ada unsur grafiklah.
5.. Bahagian sorotan literatur/pengenalan tu.. kalau boleh u all selitkan
semua tinjauan literatur yg berkaitan kajian. Misalnya, ada literatur
kemahirannya, teorinya, pendekatannya, kajian lepasnya dan berkaitan
instrumen yang digunakan. Lepas tu buat rumusan secara lisan
keseluruhan tu...

6.. Bahagian rumusan/cadangan seterusnya.. kalau boleh kalian jangan


letak rujukan... Sebab di sini bahagian ulasan anda.* (bergantung pada
penilai)
Oklah... demikian tipnya.. Akan datang leeza akan berkongsi berkaitan
soalan-soalan yang selalu dikemukakan sepanjang pembentangan.
Sebarang maklumat yang dinyatakan di atas boleh berubah ikut masa.
Rujuk pensyarah untuk maklumat lanjut k. Leeza ucapkan semoga berjaya
semua !!!