Anda di halaman 1dari 1

1.

Mengenang Jasa Ibu Bapa


Pada globalisasi yang maju ini,remaja menghadapi pelbagai masalah terutamanya ialah
pada masa kini banyak anak yang tidak tahu mengenang budi jasa ibu bapa yang telah
membesarkan mereka. Mereka sanggup menengking ibu bapa yang sudah tua dan
uzur,malah ada juga sanggup mendera atau menghalau ibu bapa mereka. Oleh itu,kita perlu
bekerjasama untuk membatasi masalah ini berlaku. Bagaimanakah masalah ini dapat
diatasinya?
Anak-anak perlu mengamalkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Mereka perlu mempunyai
keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam. Mereka seharusnya melaksanakan
tanggungjawab kepada Tuhan dengan menjaga ibu bapa yang sudah tua dan uzur dengan
baik. Selain itu,mereka juga perlu mematuhi segala suruhanNya. Contohnya,mereka perlu
membalas budi jasa ibu bapa yang membesarkan mereka.
Selain itu,anak-anak pada masa kini perlu ada nilai kasih sayang terhadap keluarga. Mereka
perlu mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap anggota keluarga mereka.
Contohnya mereka perlu bersikap prihatin terhadap ibu bapa yang membesarkan mereka.
Seterusnya,mereka juga perlu mempunyai perasaan cinta yang berkekalan terhadap
keluarga . Contohnya, mereka seharusnya menjaga ibu bapa mereka yang tua dan uzur
dengan cara menjemput mereka tinggal bersama.
Di samping itu,anak-anak perlu hormat dan taat kepada anggota keluarga. Mereka harus
memuliakan setiap anggota keluarga. Contohnya,mereka seharusnya mengambil kira
perasaan ibu bapa yang berasa sedih,kecewa dan hampa. Mereka juga harusnya
memberikan layanan yang bersopan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Mereka
seharusnya menghormati ibu bapa mereka dan tidak menengking ibu bapa yang sudah tua
kerana akan menyebabkan mereka berasa kita tidak sayangi terhadap mereka lagi.
Secara kesimpulannya,setiap individu perlu mempunyai nilai bertanggungjawab .Mereka
harus ada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas seta
kewajipan dengan sempurna. Jika masyarakat kita semua mempunyai nilai di atas,masalah
remaja tidak mengenang jasa ibu bapa turut akan diatasi dengan mudah dan cepat dan
dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang penuh dengan kasih sayang dan
bertanggungjawab.