Anda di halaman 1dari 8

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea:tiine Economice
Specialitatea:Marketing i logistic

Referat

Tema:Modelarea logistica si criterii de clasificare a modelelor

Chiinu 2014

Cuprins

Introducere....................................................................................................3
Subiectul I:Caracterizarea generala a modelelor4
Concluzie........................................................................................................7
Bibliografie.....................................................................................................8

Evaluare referatului:

Introducere

Actualitatea temei si importanta: Economia Republicii Moldova necesit


numeroase schimbri la nivel economic.Modelarea se bazeaza pe asemanarea
sistemelor sau proceselor,care poate fi totala sau partial.Scopul principal al
modelarii consta in prognozarea comportarii procesului sau sistemului.
Scopul: Studierea modelelor logistice si clasificarea lor.
Obiective:
Analiza modelelor logistice
Procesul modelarii sistemelor logistice
Obiectul: Modelarea logistica.
Metodologia de cercetare: Analiza surselor de informare , datelor , opiniilor
autorilor , osbervia etc.

Cuvinte cheie: modele logistice,transport,sistem.

Subiectul I

Caracterizarea generala a modelelor


Intrebarea-cheie: a modelarii este: Ce se va intimpla,daca?.
O caracteristica esentiala a oricarui model consta in asemanarea modelului cu
obiectul modelat.Conform acestei caracteristici,toate modelele pot fi impartite in
izomorfe si homomorfe.

Modelele izomorfe- sunt modelele care include in sine toate caracteristicile


obiectului cercetat,capabile sa-l inlocuiasca.Daca poate fi creat si observant
modelul izomorf,cunostintele noastre despre obiectul real vor fi exacte si vom
putea prezice comportamentul obiectului.
Modelele homomorfe- au la temelie asemanarea partial a modelului obiectului
cercetat.Totodata,nu se tine cont de unele aspect ale functionarii obiectului real.Ca
rezultat,construirea modelului si interpretarea rezultatelor cercetarii sunt mai
simple.
Totusi in procesul modelarii sistemelor logistice o asemanare absoluta nu exista de
aceea se poate de examinat doar de modelele homomorfe,tinind cont si de faptul ca
gradul asemanarii lor poate fi diferit.
Un alt criteriu al clasificarii consta in caracterul material al modelului.In
corespundere cu acest criteriu toate modelele pot fi impartite in modele material si
modele abstracte.
Modelele
materiale
fundamentale
repeat
caracteristicile
geometrice,fizice,dinamice si functionale ale fenomenului sau obiectului studiat.La
aceasta categorie se raporta machetele intreprinderilor comerciale angro,care

permit solutionarea problemei privind amplasarea optima a utilajului si organizarea


fluxurilor de incarcaturi.
Modelele abstracte deseori reprezinta unicul procedeu de modelare in
logistica.Ele se impart in modele matematice si modele simbolice.
La modelele simbolice se refera modelele lingivistice si conventionale.
Modelele lingvistice reprezinta modelele verbale la baza carora se afla un set de
cuvinte (dictionary) cu o singura semnificatie.Acest dictionary se numeste
thesaurus.In el fiecarui cuvant poate sa-I corespunda numai o singura
semnificatie,pe cand in dictionarul obisnuit un cuvant poate avea mai multe
semnificatii.
Modelele conventionale- daca introducem semnele conventionale pentru unele
notiuni si,de asemenea,convenim asupra operatiilor dintre aceste semen,se poate
efectua descrierea simbolica a obiectului.
Modelarea matematica este procesul crearii modelelor matematice
corespunzatoare obiectelor reale.In logistica se aplica pe larg doua forme de
modelare matematica: analitica si imitative.
Modelarea analitica este un procedeu mathematic de cercetare a sistemelor
logistice,care permit obtinerea unor solutii concrete.Modelarea analitica se
realizeaza in urmatoarea succesivitate:
a)formularea legilor matematice,care conecteaza obiectele sistemului.Aceste legi
se exprima sub forma unor functii algebrice,diferentiale etc.
b)rezolvarea ecuatiilor,obtinerea rezultatelor teoretice
c)compararea rezultatelor teoretice obtinute cu valorile reale.
O alta forma de modelare matematica este modelarea imitative
Dupa cum am mentionat,sistemele logistice functioneaza in conditii de
incertitudine a mediului ambient.La dirijarea fluxurilor material trebuie de tinut
cont de mai multi factori cu un character ocazional.In aceste conditii,crearea unui
model analitic,care ar stabili exact raportul cantitativ dintre elementele component
ale proceselor logistice poate fi imposibil sau extreme de costisitor.
La modelarea imitativa, legitatile care determina caracterul corelatiilor cantitative
din interiorul proceselor logisticii ramin necunoscute.Din acest punct de vedere
procesul logistic ramine un teren neexplorat pentru experimentator.
Modelarea imitative include doua procese de baza: construirea modelului dupa
sistemul real si experimentarea modelului.Modelarea initiative poate urmari
urmatoarele scopuri:
a)sesizarea comportamentului sistemului logistic.
b)selectarea strategiei care asigura cea mai eficienta functionare a sistemului
logistic.
Modelarea imitative poseda un sir de neajunsuri esentiale:
1.Cercetarea cu ajutorul acestei metode aeste costisitoare din urmatoarele motive:

Pentru construirea modelului si experimentarea lui este nevoie de un programist cu


calificare inalta
E necesar un volum mare de timp de masina,intrucit metoda se bazeaza pe experimentari
statistice si necesita lansari multiple ale programului
Modelele se elaboreaza pentru conditii concrete si,de regula,nu pot fi tirajate.

2.Probabilitatea imitatiei false este foarte mare.Procesele in sistemele logisticii


comporta un grad de probabilitate si pot fi modelate numai admitind unele
abateri.De exemplu,elaborind modelul imitative pentru aprovizionarea sectorului
cu marfa si adoptand viteza medie a automobilului pe ruta 25km/ora,putem face
concluzia ca conditiile de drum sunt bune.In realitate,vremea se poate strica,iar in
urma ghetusului,viteza pe ruta va scadea pina la 15km/ora.Procesul real va decurge
altfel decat ne-am asteptat.
Descrierea avantajelor si neajunsurilor modelarii imitative poate fi incheiata cu
cuvintele lui Shannon Elaborarea si aplicarea modelelor imitative este intr-o
masura mai mare arta decat stiinta

Concluzie
In urma studiului dat pot evidentia faptul ca modelarea logistica joaca un rol foarte
important la dirijarea fluxurilor materiale si in special la prognozarea comportarii

procesului sau sistemului. Prin urmare,succesul sau insuccesul depinde intr-o


masura mai mare nu de metoda,ci de modul cum se aplica aceasta.

Bibliografie
1. E.Turcov,S.Petrovici,A.Petrovici ,Tehnologiile comerciale si
logistica,Editura A.S.E.M. (2005)

2. Bulat V., Barcari I., Logistica: teorie si aplicatii, USM, 2012


3. https://ru.scribd.com/doc/15621480/Logistica
4. http://ase.md/admitere/files/specialitati/mkl.pdf
5. http://opac.biblioteca.ase.ro/opac/bibliographic_view/170260;jsessionid=18
46F2992C4F5443EA70950A8B78A7B7