Anda di halaman 1dari 5

A.

Bulatkan jawapan yang betul.


1

[3 markah]

405

440

306

300

110
Lima ratus tujuh belas

841
Satu ratus sepuluh

536
Empat ratus empat puluh
satu
517
Lima ratus tiga puluh enam

360

234

342

B. Padankan.

450

432

[4 markah]

C.

8
9

D.

4 ratus 7 puluh 0 sa
1 ratus 5 puluh 9 sa

47
159

407
195

Warnakan nombor yang terkecil.


10

11

E.

[2 markah]

Warnakan nombor yang betul.

900

700

342

324

Susun nombor-nombor di bawah dalam

470
951

[2 markah]

[1 markah]

tertib menaik.
12

F.

Susun nombor-nombor berikut mengikut


tertib menurun.
13

[1 markah]

G.

[1 markah]

Lengkapkan garis nombor yang berikut.


14
208

206

600

H.

700

209

210

900

Lengkapkan turutan nombor di bawah.


15
16

17

I.

705
393

90

715
493

720

735

725

593

92

[6 markah]

93

893

993

95

96

Warnakan kotak yang kedua belas dari kanan.[1 markah]


18
Kiri

Tulis nombor di bawah dalam perkataan.


19

841 =

20

324 =

Kanan

[2 markah]

653
1. Nyatakan nilai digit bagi nombor 5 di atas.
A 5000
B 500
C 50
D5

807
2. Nyatakan nombor di atas dalam perkataan.
A lapan puluh tujuh
B lapan ratus tujuh
C lapan ratus tujuh puluh
Dlapan puluh
3. Bundarkan 634 kepada puluh terdekat
A 640
B 635
C 630
D631
4. Apakah nilai P dalam garis nombor di bawah?

A 650

B 655
C 660
D665