Anda di halaman 1dari 4

Format Laporan Aktiviti Unit Beruniform

BORANG LAPORAN AKTIVITI UNIT BERUNIFORM


SK LAHAD DATU 3
1.0.

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _________________________________________

b) Penganjur

: _________________________________________
_________________________________________

c) Dengan kerjasama
d) Tarikh Asal
Tarikh Sebenar
e) Tempat Asal
Tempat Sebenar
f)

: _________________________________________

: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________
: _________________________________________

Jumlah peserta (Anggaran)


: ____________________________________
Jumlah peserta (Sebenar)
: ____________________________________
* Sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) Jika ada


i. Pembukaan
: _________________________________________
_________________________________________
ii. Penutup
: _________________________________________
_________________________________________
h) Jumlah Pendapatan Sebenar
: RM ___________________
Jumlah Perbelanjaan Sebenar : RM ___________________
* seperti di dalam laporan kewangan
Dengan ini saya sertakan :

Sila tandakan

i)

Gambar-gambar sepanjang aktiviti


: (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping )
- Gambar semasa perasmian / penutup
- Gambar yang mempunyai banner / bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung

j)

Aturcara / buku program terkini

: (Lampiran C)

k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)


* Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja
l)

Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)

m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

2.0.

PENGISIAN PROGRAM
Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan)

Format Laporan Aktiviti Unit Beruniform

Contoh
i. Ceramah/Forum 1 :
Tajuk
: Pemimpin Mahasiswa Sebagai Role Model
Pembentang
: i) Prof. Madya Dr. Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi, FSSK)
ii)
Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3, FEP UKM)
iii)
Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar tahun 2, UPM)
Moderator
: Puan Dayang Raihan Nokman
Pengarah, Institut Tadbir Negara
3.0.

KESIMPULAN
3.1. Kelebihan/kebaikan program
1)
2)
3)
4)
3.2. Permasalahan yang timbul
1)
2)
3)
4)

4.0.

PENUTUP
Secara keseluruhannya program ini..........

Sekian, terima kasih.


Disediakan oleh :
-------------------------------------Nama :
Setiausaha
Disemak oleh :
--------------------------------------Nama :
Pengerusi/Presiden kelab
Disahkan oleh :
--------------------------------------Nama :
GPK Kokurikulum
SK LAHAD DATU 3

LAMPIRAN A
SENARAI KEHADIRAN PESERTA

Format Laporan Aktiviti Unit Beruniform

Nama Program

: ______________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________

Tempat Program

: ______________________________________________________

Anjuran

: ______________________________________________________

Bil.

Nama Penuh Peserta

No. KP/
Surat Lahir

Kelas / Tahun

Tandatangan

1.

* Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak
dibenarkan diisi / tandatangan bagi pihak peserta.

LAMPIRAN E

BORANG ULASAN PENYELARAS / PENGARAH PROGRAM

Format Laporan Aktiviti Unit Beruniform

Nama Penyelaras

: ______________________________________________________

Nama Program

: ______________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________

Tempat Program

: ______________________________________________________

ULASAN :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Tandatangan

_____________________
Nama & Cop jawatan