Anda di halaman 1dari 3

SILA JAWAB

SEMUA
SOALAN
1) Nyataka
n lajur
dan
baris
serta

koordinat tempat duduk pelajar dalam kelas Tingkatan 1 Mawar


dalam rajah dibawah ( 30 Markah)

Murid
1. Faiz
2. Omar
3. Kalai
4. Chin Lin
5. Yusri
6. Ah Chong
7. Najib
8. Siti
9. Aishah
10.
Lina

Lajur

Baris

Koordinat

2) Lengkapkan carta cara menetukan arah di bawah (2 markah)


Cara
Menentukan
Arah
Kedudukan
bintang pada
waktu malam

...............................

...............................

3) Berdasarkan rajah di bawah , nyatakan arah mata angin tempattempat berikut dari rumah Yati (8 markah)

Ciri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arah dari rumah Yati


Rumah Kumar
Hospital
Rumah Herman
Rumah Alias
Sekolah
Stesen Bas
Rumah Adam
Rumah Wong

4) Bina graf bar berdasarkan jadual berikut di dalam kertas graf yang
disediakan (10markah)
Jadual Warna Kegemaran Pelajar Tingkatan 1 Anggerik
2

Bi
l
1
2
3
4

Warna

Jumlah

Hitam
Merah
Hijau
Biru

10
15
18
20