Anda di halaman 1dari 4

ARTEVELDEHOGESCHOOL Campus Brusselsepoortstraat, Brusselsepoortstraat 93 9000 Gent

Bachelor in het ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

Naam student

Julie Verthez

Naam mentor

Mieke De Rijcke en Tieneke De


Cooman

School

KBO Nederename

DONDERDAG 19/03/201
5
Van 16u

Klas

2 +
3e lj
e

Leergroep

OLO 3D

Aantal lln.

40

Handtekening mentor + datum:

tot 17u

Leergebied(onderdeel)

GiWW: inhoudelijke activiteit

Lesonderwerp

Voedingsdriehoekenspel

Leerplandoelen

Deelleerplan: Wereldorintatie, net: VVBKaO


0.5 Kinderen werken samen
0.14 Kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren. Dit houdt
in dat ze kunnen groeperen volgens gemeenschappelijke kenmerken of
eigenschappen
7.14 Kinderen zien in dat leefgewoonten de gezondheid kunnen bevorderen of
schaden en handelen er naar. Dit houdt in dat ze weten welke basisproducten
thuishoren in een gezond voedselpakket en in welke verhouding
7.15 Kinderen trachten door hun gedrag gezondheidsrisicos te vermijden. Dit
houdt in dat ze gedragingen of situaties die bevorderlijk of schadelijk zijn voor
de gezondheid herkennen
9.8 Kinderen kunnen zich vlot in de ruimte orinteren. Dit houdt in dat ze
zelfstandig hun weg vinden in een vertrouwde omgeving
Deelleerplan: Bewegingsopvoeding, net: VVKBaO
GVL 3.1 De leerlingen behouden de natuurlijke vitaliteit en bereidheid om
fysieke inspanningen te leveren.
GVL 5.1 Bewegen in openlucht. Dit houdt in dat de leerlingen voldoening
beleven aan bewegen in openlucht.

Lesdoelen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indeling van de voedingsdriehoek aantonen (7.14)


Producten correct plaatsen op de voedingsdriehoek (7.14, 0.14)
Gezonde voeding voor 1 dag samenstellen (7.14, 7.15)
Je inzetten voor je team (0.5)
Volgfiche correct volgen (9.8)
Zo snel en efficint mogelijk in groep verplaatsen (GVL 3.1, GVL 5.1)

Beginsituatie
specifiek
voor deze
les

Situering in het leerproces: aanbreng inoefening herhaling evaluatie


Voorkennis van de klasgroep

De kinderen hebben sinds de kleuterklas al kennisgemaakt met de


voedingsdriehoek. Wel op een heel speelse manier. In elk leerjaar wordt
de voedingsdriehoek herhaald.

Werkwijze van de klasmentor

/
Leerling-specifieke gegevens

In het 3e leerjaar kunnen Guiliano, Robbe, Jander en Thomas moeilijk


samenwerken

In het 2e leerjaar kunnen Amine, Jelle, Kylian moeilijk samenwerken

Er zijn geen kinderen met fysieke problemen

Bronnen

Spelmateriaal Oud Klooster Dikkele

Bordschema en bijlagen toevoegen!

Julie Verthez 1

LESSCENARIO

1.

Inleiding van het onderwerp: Pamel Pan heeft problemen


5 min

kokskledij

Verloop:
De kinderen maken kennis met Pamel Pan. Pamel Pan heeft een restaurant maar er komen geen
klanten naar zijn restaurant.
Hij vertelt aan de kinderen dat hij nochtans hamburgers geeft en frietjes en heel veel cola. Hij zegt
ook dat hij altijd heel veel boter gebruikt omdat hij graag alles heel vettig heeft.
Je kan bij hem ook snoepen kopen.
Hij vraagt aan de kinderen wat er mis zou zijn met zijn restaurant. De kinderen antwoorden dat hij
te ongezond kookt. Pamel Pan weet niet wat ongezond is. De kinderen leggen hem uit wat gezond
en ongezond is. Ze geven hierbij ook enkele voorbeelden.
2.

De voedingsdriehoek: wat zijn de onderdelen?


15 min

1,2

Appel, pasta, brood, aardappel, tomaat, kaas, eieren,


vlees, melk, vis, boter, koekjes, snoep, frisdrank

Organisatie:
Dit gebeurt in de refter van het Oud Klooster.
We zitten in 2 grote groepen rond de tafel in de refter. Er zijn 2 begeleiders elk voor 1 groep. Op de
tafel staan allemaal verschillende producten opgesteld onder een doek. Er ligt een grote
voedingsdriehoek in het midden van de tafel (die ze bij het spel ook zullen gebruiken).
Verloop:
Er wordt telkens 1 kind aangeduid. Dit kind krijgt een blinddoek om. Het kind mag een bepaald
product proeven of aan iets voelen. Het kind mag dan proberen raden wat het is.
Het wordt op de juiste plaats in de voedingsdriehoek geplaatst.
Als alle producten in de voedingsdriehoek geplaatst zijn wordt de gehele voedingsdriehoek
onderdeel per onderdeel nog eens overlopen aan de hand van een aantal vragen. De kinderen
moeten dit alles goed onthouden om het spel vlot te kunnen spelen.

Richtvragen:
Het onderste deel is leeg, we vinden er geen producten in, welk onderdeel is dit van de
voedingsdriehoek? (bewegen)
Is dit een belangrijk onderdeel? (ja, het belangrijkste)
Waarom is de voedingsdriehoek precies een driehoek? (omdat we datgene onderaan het
meeste moeten doen/eten/drinken en bovenaan moeten we proberen vermijden)
Welk onderdeel komt boven bewegen? (water drinken)
Wie weet hoeveel water wij per dag ongeveer moeten drinken? (tussen anderhalve en 2
liter)
Waarom hoort frisdrank niet thuis in deze groep? (omdat frisdrank veel suiker bevat en dus
ongezond is)
Wat staat er boven water? (graanproducten)
Wat houdt dat nu precies allemaal in, graanproducten? (aardappelen, pasta en brood)
Wat is het gezondste, wit of volkoren? (volkoren want er zitten meer vezels in)
Welke 2 groepen staan er boven graanproducten? (groenten en fruit eigenlijk zou dit van
mij een grotere groep mogen zijn want dit is heel gezond)
Som nog eens een aantal groenten op.

Uitgeprint op 25/03/2015

Julie Verthez 2

3.

Som nog eens een aantal fruitsoorten op.


Wat staat er boven de groenten? (melkproducten)
Noem eens een aantal dingen waar melk in zitten.
Wat vinden we daarnaast? (vlees, vis en eieren we moeten dit eten om gezond te zijn
maar niet in al te grote hoeveelheden)
En de groep daarboven? (smeer- en bereidingsvetten eigenlijk moeten we ook dat al
zoveel mogelijk proberen te vermijden)
En wat vinden we helemaal bovenaan? (de restgroep)
Moeten we dat eten om gezond te zijn? (nee, net omgekeerd, we moeten dit niet eten als
we gezond willen zijn)
Wie herhaalt me alle groepen nog eens?
Voedingsdriehoekspel

40 min

16

Tafels, 10 vlaggen (met A tot J) op, 10 panelen met


voedingsdriehoek op, 10 stiften, 10 keer 54
voedingsfotos, 10 paspoorten, dobbelstenen, 10
bundels met vragen

Organisatie:
Het spel spelen we buiten op het terrein.
Er zijn 10 groepjes met ongeveer evenveel kinderen.
Er staan 10 vlaggen verspreid over het hele terrein. Aan elke vlag is er een kamp van een bepaald
groepje. De groepjes weten welke vlag hun kamp is door hun paspoort dat ze krijgen, de letter op
het paspoort en op de vlag komen overeen.
In het midden van het terrein staan enkele tafels, dit is de centrale. Hier zal de juf(fen) zich
bevinden.
Verloop:
Doel van het spel:
De verschillende groepjes hebben allemaal een paneel met een lege voedingsdriehoek, het is de
bedoeling deze driehoek zo snel mogelijk correct gevuld te krijgen, ze mogen dus geen kaartjes
over hebben, maar ook geen te kort hebben.
Het spel start in de centrale. De kinderen ontvangen al hun nodige materiaal. Ze krijgen ook al 15
voedingsfotos (er is op voorhand bepaald welke). Deze moeten ze al op de juiste plaats hangen in
hun voedingsdriehoek. De voedingsdriehoek is echter niet evenwichtig, van sommige zaken is er te
veel, van andere te weinig (degene die te veel zijn worden naast de voedingsdriehoek gehangen).
Als dit klaar is moeten de kinderen op hun paspoort kijken om te zoeken waar hun kamp is. Ze
moeten vervolgens naar hun kamp gaan.
Er moet altijd 1 van de groepsleden in het kamp blijven. Er wordt afgesproken wie dit is, dit wisselt
doorheen het spel wanneer de juf op haar fluitje blaast.
Nu kan het echte spel beginnen. Alle kinderen die in het kamp blijven hebben een bundeltje met
vragen gehad, zij zullen vragen moeten stellen aan de andere groepjes.
Het is de bedoeling van met je groepje naar verschillende kampen te gaan en daar vragen te gaan
beantwoorden. Je mag echter niet zomaar een kamp uitkiezen, de kinderen moeten op hun
volgfiche kijken om te weten naar welk kamp ze moeten (de letter staat er op).
Is de vraag juist? Het kind die in het kamp blijft zet een kruisje op de volgfiche van het
groepje. Het groepje mag dan naar de centrale gaan om met de dobbelsteen te gooien. Ze
hebben verschillende opties om te gooien.
Gooien de kinderen een bepaalde kleur: je mag een voedingsfiche van deze kleur
nemen of je mag een voedingsfiche van deze kleur terugleggen
Gooien de kinderen de bonuszijde: ze mogen het kleur van de voedingsfiche die ze
nemen of terugleggen zelf kiezen
Gooien de kinderen de superbonuszijde: ze mogen 2 voedingsfiches nemen, 2
terugleggen of 1 nemen en 1 terugleggen

Uitgeprint op 25/03/2015

Julie Verthez 3

Is de vraag fout? Het kind dat in het kamp blijft zet een bolletje op de volgfiche van het
groepje. De groep moet tot bij de juf gaan die op het terrein rondloopt, zij moet een
handtekening op de volgfiche zetten. Pas dan kunnen de kinderen de volgfiche verder
afwerken en naar het volgende kamp gaan.

Afspraken:
De vraagsteller moet steeds controleren of volgfiches correct zijn (hebben ze een
handtekening van de juf, zijn ze op de juiste plaats, ...)
Als de juf het fluitsignaal geeft werkt iedereen af waar hij mee bezig is en gaat iedereen
terug naar zijn/haar kamp om te wisselen van thuisblijver)
De groepjes die van kamp naar kamp gaan moeten steeds samenblijven, als ze elkaar een
hand geven kunnen ze niet getikt worden door de juf die op het terrein loopt, als ze dit niet
doen is dit wel een mogelijkheid
De vragensteller stelt steeds andere vragen, nooit 2 keer dezelfde!
Als je in de centrale komt kan het zijn dat je een beetje geduld moet hebben, je wacht
gewoon je beurt af.
Afsluiter:
We gaan allemaal samen in de cirkel zitten om kort het spel nog eens te bespreken (wat verliep
goed, wat vond je moeilijk, wat vond je leuk, ...)
Evaluatie

Dit spel kon niet gegeven worden door tijdsgebrek.


(de voedingsdriehoek werd wel overlopen en de kinderen
mochten ook de verschillende producten proeven en in de
voedingsdriehoek plaatsen het inhoudelijke gedeelte
werd behouden)

Uitgeprint op 25/03/2015

Julie Verthez 4