Anda di halaman 1dari 2

CARA PENGIRAAN MARKAH PBPPP TAHUN 2015

GENERIK DAN FUNGSIONAL (90%)


D1: 20% Profesionalisme
Nilaiprofesional - 6%,
Sahsiah - 4%
Potensi - 4%
Keilmuan&pengetahuan6%)
D2: 10% Tugasantambahan
Hubunganluar - 4%
Tugassampingan - 6%)
D3: 10% Penglibatan
sumbangan - 10%
1. bimbingan&motivasi
2. sumbanganprofesional&sosial

KEBERHASILAN(10%)
Penilaiankeberhasilan (Keberhasilan) - 100%
Keberhasilan - mengukurpeningkatanbukanpencapaian
Peningkatan sebarangperkembanganpengetahuan/kemahiran/hasilkerja/tingkahla
ku
Keberhasilanmerujukkepadasasaranpeningkatanindividu
1. Perancangan guru - Folder RancanganMengajar/RPH/SKT
2. Prestasi murid - berdasarkan headcount/ToV/ETR
3. Laporanprestasikeseluruhan murid - laporan AR
4. Pencapaian murid/sekolah (peningkatan band/GPS)
Peningkatanmarkahsubjekdominan/major
sekiranyaterdapatlebihdari 1 peningkatan, ambil yang terbaik

D4 : 60% Kemahiran
perananPdP - 20%
PelaksanaanPdP - 30%
PentaksiranPdP - 10%

#
KatakanMarkahKeseluruhanGenerik
Dan Fungsional = 85%

# KatakanMarkahKeseluruhanKeberhasilan : 76%

Maka

76/100 x 10 = 7.6%

Maka;

85/100 x90 =76.5%


MARKAH KESELURUHAN PBPPP = 76.5 + 7.6
= 84.1%[BAIK]
MARKAH
90-100
80-89.99
60-79.99
50-59.99
0-49.99

PRESTASI
CEMERLANG
BAIK
SEDERHANA
KURANG MEMUASKAN
LEMAH