Anda di halaman 1dari 3

PENANDA WACANA

i) Penanda wacana untuk memulakan


karangan
1. Pada era globalisasi ini,
2. Dalam meniti arus kemodenan ini,
3. Dewasa ini-Dewasa ini bermaksud
pada masa ini, pada ketika ini, pada
waktu ini: Ayat contoh: Adat seperti itu
tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa
ini. Ada sesetengah guru berpendapat
dewasa
ini
kurang
sesuai
untuk
memulakan
karangan.
Saya
juga
berpendapat demikian dan penggunaan
dewasa ini sesuai digunakan seperti
dalam ayat contoh tersebut.
4. Pada masa ini,
5. Kini,
6. Marcapada
7. Dasawarsa
ini,
-dasawarsa
-masa
sepuluh tahun, dekad: proses itu sahaja
mungkin
mengambil
masa
satu
darsawarsa; perayaan ~ perayaan yg
diadakan
pd
tahun
kesepuluh
tertubuhnya dsb sesuatu, perayaan
ulang tahun yg kesepuluh.
8. Sejak sedekad yang lalu,
9. Sejak belakangan ini, (Kebelakangan ini
.)
10. Belakangan ini,
11. Sejak akhir-akhir ini,
12. Baru-baru ini,
13. Umum mengetahui bahawa,
14. Sejak zaman-berzaman
15. Sejak dahulu lagi,
16. Pada tahun-tahun belakangan ini,
ii) Penanda wacana untuk memulakan isi
baharu selepas perenggan pengenalan
(untuk perenggan kedua dan ke
seterusnya)
1.
2.
3.
4.

Antara,
Selain itu,
Di samping itu,
Sementara itu, (untuk unsur
pertentangan/keadaan yang berbeza)
5. Dalam pada itu,
6. Lain daripada itu, (boleh digunakan,
sebab ada ungkapan lain daripada yang
lain)
7. Dalam pada itu,
8. .. Seterusnya,
9. Begitu juga dengan.
10. Akhir sekali, (untuk isi yang terakhir,
bukannya untuk kesimpulan)

7.
8.
9.
10.

Hal ini bersangkut-paut dengan


Hal ini berpunca daripada
Hal ini tercetus apabila
Tindakan tersebut perlu dilakukan
supaya..

iv) Penanda wacana untuk memberi


contoh dalam karangan
1. Misalnya,
2. Contohnya,
3. Sebagai contoh,
4. Tamsilnya,
tamsil 1. persamaan sebagai umpama
(misal), misalan, contoh: satu tamsil lagi,
adalah keruh bumi ini umpama kelapa dlm
air; 2. ajaran yg terkandung dlm sesuatu
cerita, ibarat: terkadang-kadang ia menyanyi
dan melagukan pula beberapa gurindam yg
mengandungi ~ dan ibarat; bertamsil
menggunakan tamsil (contoh);
5.
6.
7.
8.
9.

Seperti yang kita sedia maklum,


Antaranya adalah seperti
Satu contoh
Satu cara
Antara contoh

v) Penanda wacana untuk menghuraikan


contoh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hal ini mengakibatkan


Hal ini menyebabkan
Oleh itu,
Maka,
Oleh hal yang demikian,
Oleh sebab itu,
Jelaslah bahawa
Justifikasinya,

justifikasi -sesuatu alasan (yg kuat) yg


menjadikan
sesuatu
wajar
dilakukan
(diusahakan dsb) atau diberikan, hujah
(pendapat dsb) yg dikemukakan sbg alasan
bagi sesuatu: RTM mungkin mempunyai ~
sendiri utk menyiarkan majlis itu secara
langsung; berbagai-bagai alasan atau sebabmusabab
dikemukakan
sebagai
~
kpd
kelemahan tersebut;
menjustifikasikan memberikan justifikasi kpd:
mereka perlu memberikan bukti yg nyata utk ~
permohonan pinjaman itu.
vi)Penanda menutup isi

iii) Penanda wacana untuk menghuraikan


isi karangan
1. Saya berpendapat demikian kerana
2. Hal ini dikatakan demikian kerana
3. Hal ini berlaku kerana
4. Hal ini terjadi kerana
5. Hal ini disebabkan oleh
6. Hal ini wujud akibat daripada

1.
2.

Kesannya,
Natijahnya,
natijah -Ar keputusan (daripada sesuatu),
kesudahan, kesimpulan, akibat: kadangkadang apa yg kita benci dan tidak suka
itu baik natijahnya; natijah daripada
perkembangan ekonomi kolonial sepertr

itu amat buruk padahnya


masyarakat Melayu.

kepada

3.
4.

Akibatnya,
Akhirnya, (menegaskan kesudahan kesan
dan akibat sesuatu perkara. Bukannya
untuk isi yang terakhir)

5.
6.
7.
8.

Dengan itu,
Kesudahannya,
Dengan berbuat demikian,
Dengan keadaan sedemikian,

konklusi
-keputusan
(berdasarkan keterangan,
dll), kesimpulan.
6.
7.
8.
9.
10.

vii) Penanda menulis dua huraian dalam


satu ayat
Contoh:Masalah sosial yang dibincangkan oleh
masyarakat ini memang memeningkan kepala
(Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua
pihak. (Huraian 2)
justeru (membawa maksud malahan,
bahkan,
sebaliknya.
BUKANNYA
bermaksud oleh itu (justeru itu)
2. juga(mesti di belakang frasa nama;
Contohnya; Ibu saya guru juga .
Bukannya: Ibu saya juga doktor. .
3. malah
4. malahan
5. tambahan pula
6. sementelahan
7. bahkan juga
8. sekali gus
9. di samping
10. bahkan
11. malar-malar

pendapat
kenyataan,

Sebagai penutup wacana,


Sebagai penghias bicara akhir,
Sebelum mengakhiri wacana ini,
Secara keseluruhan,
Secara total,
total 1. bp jumlah; 2. seluruhnya,
semuanya; ~ jeneral Id jumlah
semuanya; perang ~ perang habishabisan (segenap rakyat turut
berperang); ditotal bp dijumlahkan,
dicampurkan (semuanya).

11. Akhir kata,


ix) Penanda wacana untuk menerangkan
huraian atau pendapat yang berbeza

1.

viii) Penanda wacana untuk memulakan


perenggan penutup
1.
2.

Kesimpulannya,
Intihanya,
intiha -Ar akhir, penghabisan, penutup.

3.

Secara tuntas,
tuntas 1. tidak mengalir lagi (kerana
sudah habis dicurahkan), habis (air
mata); 2. meliputi (hampir segalagalanya),
menyeluruh,
selesai,
sempurna:
saya
sarankan
supaya
dilakukan analisis kontrastif bahasa
Melayu-bahasa Inggeris yang bersifat ~;
penyelesaian yg ~; secara ~ secara
menyeluruh (tidak menyentuh aspekaspek tertentu sahaja); 3. singkat dan
tegas;
menuntaskan 1. mencurahkan semua
(habis-habisan),
menghabiskan;
2.
menyelesaikan semuanya atau segalagalanya; ketuntasan- perihal (keadaan,
sifat) tuntas; ketidaktuntasan -keadaan
yg tidak tuntas.

4.
5.

Tuntasnya,.
Konklusinya,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Walau bagaimanapun,
Namun demikian,
Namun begitu,
Meskipun,
Daripada perspektif yang berbeza,
Jika dilihat dari sudut lain,
Dengan kata lain,
Kontradiksinya,
Di sebalik itu,
Dalam pada itu,
Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan


ungkapan menarik termasuk peribahasa,
slogan dan kata-kata hikmat
1. ___bak /seperti kata peribahasa, (bak
bermaksud sebagai, seperti: bak kata
orang tua-tua, tak ada gading yang tak
reta. Bak tidak boleh digunakan untuk
memulakan ayat selepas tanda noktah,
sebaliknya selepas tanda baca ( , ).
Sesungguhnya tiada sesuatu yang betulbetul sempurna, bak kata orang tua- tua,
tak ada gading yg tak retak.
2. ___bak kata peribahasa Melayu,
3. ___bak kata pepatah Melayu,
4. ___bak kata pepatah Cina/Inggeris/dll
5. ___bak kata mutiara,
6. ___bak peribahasa,
7. ___bak pepatah,
8. ___bak kata cendekiawan,/ pujangga
9. ___persis kata peribahasa,
persis 1.- kena benar, sama benar, serupa
benar: lagaknya ~ lagak seorang
diplomat;
wajah
Amelia
~
wajah
emaknya; 2. tepat (bkn waktu), genap:
Mimi meninggalkannya ~ pukul 12
tengah hari;kepersisan perihal (keadaan)
persis, ketepatan, kejituan: arahan yg
ideal ialah yg tidak berulang dan
terperinci, tetapi sempurna dr segi ~nya;
~ daya fikiran masyarakat di Malaysia

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

dapat diukur pd mutu bahasa Melayu yg


dikuasai.
___persis kata peribahasa Melayu,
___persis kata orang tua-tua,
___persis kata mutiara,
___persis peribahasa,
___persis kata cendekiawan,
Hal ini boleh disamakan dengan
peribahasa yang
bermaksud
Senario ini persis peribahasa Melayu,
yakni..
Fenomena ini dikatakan
Masalah ini ada persamaan dengan
peribahasa
Saya yakin kalau slogan _________
diamalkan . janganlah nanti
slogan tinggal slogan.
Saya berharap agar slogan _________
dijadikan pegangan oleh semua, jangan
hanya menyebutnya saja.