Anda di halaman 1dari 8

UNIDADE 2 O RELEVO E OS CONTINENTES

1- A FORMACIN DOS CONTINENTES E DO RELEVO.


A codia a capa mis superficial da Terra, est constituda por continentes e
fondos ocenicos. A distribucin dos continentes e das formas do relevo foi
variando co paso do tempo. Isto explcase pola tectnica de placas.
https://www.youtube.com/watch?v=ByP957cCujs

https://www.youtube.com/watch?v=qF7wKnubg1w
Segundo o meterelogo e fsico alemn Alfred Wegener (1880-1930) os
continentes estiveron unidos no pasado, hai uns 200 millns de anos, nun
nico bloque de terra chamado PANXEA. Este bloque nico comezou a
romper en fragmentos ou placas que se desprazaron moi lentamente, o que
provocou a paulatina separacin ou deriva dos continentes. Este
movemento segue a producirse agora mesmo.

O choque das placas tectnicas pode provocar terremotos, erupcin de volcns e formacin de montaas. Pero, como podemos
saber que as placas se moven? Pois aqu vos deixo algunas das razn:

Observaredes que algn dos continentes encaixan entre si.

Encontrronse fsiles dos memsmos organismo en continentes tan afastados hoxe en da como frica, Australia ou a

Antrtida.
Os /as xelogas detectaron que os lugares onde se sitan os volcns son as lneas de separacin destas plataformas.

OS AXENTES FORMADORES DO RELEVO


OROXNESE: Proceso mediante o cal se formou o relevo. O relevo son as
desigualdades que exiten na superficie terrestre. O relevo actual o
resultado duns axentes formadores e duns axentes modeladores.
AXENTES FORMADORES
Prodcense no interior da Terra, onde o magma provoca que as placas
tectnicas se movan paseniamente provocando a formacin dun relevo
pregado ou fallado. As dobras ou pregamentos son ondulacins da
superficie terrestre orixinadas pola forza compresiva dos movementos
tectnicos sobre rochas brandas. O relevo fallado ou fallas son fracturas da
superficie terrestre orixinadas pola forza compresiva dos movementos
tectnicos sobre rochas duras. Ao romperse o chan, os bloques resultantes
desprzanse e forman un relevo de desniveis.

O desprazamento das placas tectnicas pode orixinar:

Terremotos, provocados polo choque de placas que xeran unha


vibracin ou temblor en todas as direccin en forma de ondas
ssmicas. Onde se orixina o terremoto chmase hipocentro, e no
lugar da corteza ao que chegan as ondas ssmicas, chmase
epicentro.
O aparello para rexistrar a intensidade das ondas ssmicas
causadas por un terremoto o sismgrafo. A escala mis coecida
para medir a intensidade dun terremoto a escala de Richter.
Cando o epicentro est no fondo do mar pode producir fortes olas e
ten o nome de maremoto ou tsunami.
https://www.youtube.com/watch?v=cC8wuj31MWs
Volcns: Son aberturas na superficie terrestre a travs das que se
expulsa materia incandescente, gases e cinza do magma do interior
da Terra. O magma sobe a travs da chimenea ata o crter e de a ao
exterior. Algn exemplos de relevos de orixe volcnica son o monte
Kilimanjaro en frica, as illas Canarias en Espaa. En funcin da sa
actividade os volcns poden atoparse en tres estados: activos
(manifestan actividade volcnica), en reposo (sen actividade pero con
posibilidade de espertar) e extinguidos (xa non volver a ter actividade
volcnica)

Esquema dun volcn

A MODELAXE DO RELEVO
https://www.youtube.com/watch?v=TuETRdsRQXY
A modelaxe do relevo lvano a cabo os axentes externos que modelan o
relevo mediante a erosin, o transporte e a sedimentacin dos materiais. Os
principais axentes externos son:
o

A auga o principal axente modelador, pode ser en forma de:


Choiva, arrancando e transportando pequenos fragmentos de
rocha e vexetacin ao caer.
Ros, onde segundo o curso deste a erosin vara. No curso alto
con gran pendente pode provocar fondos estreitos e
desfiladeiros, no curso baixo soen dar lugar a amplos vales e
terrazas fluviais, deltas e meandros.
O mar (olas e correntes) actan sobre o litoral desgastando as
rochas santes creando golfos, cabos ou praias.
O xeo. A auga depositada nas gretas das rochas ao conxelarse
aumenta de volume e exerce presin sobre elas de forma que
poden romper.
As augas subterrneas dan lugar a paisaxes moi peculiares en
forma de covas, galeras, estalactitas e estalagmitas. Ex.:
Covas do Rei Cintolo en Mondoedo.
https://www.youtube.com/watch?v=f5-alulrQpE
O vento. A travs das partculas que transporta en suspensin
arrancadas das rochas, desgasta o terrreo e van pundo e
redondeando o terreo. Pode formar grandes acumulacins de
materiais como o caso das dunas dos desertos.
A vexetacin. As races das prantas poden axudar a disgregacin dos
solos e das rochas mais en menos medida xa que tamn teen un
efecto positivo que a mitigacin do efecto erosivo da auga e do
vento.

A temperatura. A dilatacin producida pola calor do da e a


contraccin que provoca o fro pola noite dan lugar a gretas nas
rochas.
O ser humano. A sa accin sobre o relevo intensificouse cada vez
mis, grazas ao progreso tnico provocando un cambio radical no
medio natural: tala de rbores, lunes provocados, autopistas,
estradas, ciudades, canteiras, minas, portos, desvo de ros.

COMENTO IMAXES. Que tipo de axentes provoca a modelaxe das


seguintes imaxes?

Cans do Ro Sil (Ourense)

Can de Colorado
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/30/actualidad/1354298833_15
7732.html
https://www.youtube.com/watch?v=BaXKxAjLKRY

Dunas do deserto

Estalagmitas

AS PRINCIPAIS FORMAS DO RELEVO

FRICA MAPA INTERACTIVO - RELEVO


http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/africaorog2e.html
ASIA MAPA INTERACTIVO RELEVO
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asiaorog1e.html
AMRICA MAPA INTERACTIVO- RELEVO
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnororog1e.html (NORTE)
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnororog1e.html (SUR)
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amnororog2e.html
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/r
ecurso/relieve-de-america-del-sur-donde-esta/cd4ed875-eba1-4351-b96971bd330bcf15
OCEANA
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/oceania1e.html
EUROPA
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurorog1e.html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/eurorog2e.html
ESPAA PENINSULAR :
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog1e.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espacostas1e.html
GALICIA
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/r
ecurso/relevo-de-galicia-onde-esta-/50bc8ad7-3bec-4ae2-976c4b56de3329a4