Anda di halaman 1dari 20

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Faktor kegagalan Utama


Calon
Utamakan ke'berkat'an dalam ilmu. Jika anda mendapatkan naskhah ini secara
'haram' maka apa bakal terjadi dengan ilmu dan usaha anda? Fikir-fikirkan =)

Legal Notice
Ebook ini adalah hakmilik sepenuhnya Infokerjaya PLT
Sebarang aktiviti pengedaran semula atau menjual semula naskhah ini adalah DILARANG sama
sekali dan ianya menyalahi Akta Hakcipta.
Jika anda memperolehi Ebook ini bukan dari laman web www.Kerja-Kerajaan.com sila laporkan
kepada kami melalui email support@rujukankerjaya.com dan ganjaran sewajarnya akan diberikan
kepada anda
Sebagai pembeli yang sah, anda layak menerima tip-tip penting untuk kemasukan kerja kerajaan
daripada kami yang akan disalurkan melalui EMAIL yang anda daftarkan dengan kami

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Disclaimer
Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 ini adalah
hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya. Ianya diterbitkan
untuk tujuan perkongsian maklumat dan sayugianya diingatkan yang kandungan Pakej ini
tidak boleh dianggap nasihat professional dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang
liabiliti kerugian dan kerosakan hasil dari maklumat dalam Pakej ini. Semua maklumat dalam
Rujukan Peperiksaan Online Pembantu Tadbir N17 ini adalah tepat pada
masa ianya diterbitkan.

Tim Infokerjaya, Edisi MAC 2015

Edisi Pertama MAC 2015

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Pengenalan
(Maklumat ini adalah edaran umum SPA)

Pengenalan Pembantu Tadbir (P/O)


Pembantu Tadbir di dalam pengkhususan Perkeranian/Operasi Gred N17 merupakan jawatan
sokongan yang popular dalam Kementerian, Jabatan dan Pentadbiran Kerajaan Negeri. Mana-mana
pejabat kerajaan pasti ada jawatan Pembantu Tadbir untuk membantu kelancaran operasi dalam
sesebuah pejabat. Untuk menjadi seorang Pembantu Tadbir, kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
sudah mencukupi.
Untuk permulaan, seseorang yang baru dilantik sebagai Pembantu Tadbir (P/O) akan menerima gaji
permulaan sebanyak RM928. Kemudian jumlah gaji bulanan akan meningkat sebanyak RM95
setahun sehingga mencecah RM3,375. Berikut adalah ringkasan gaji bagi jawatan Pembantu Tadbir
(P/O).
Gaji minimum

Gaji maksimum

Kenaikan tahunan

RM928.00

RM3,375.00

RM95.00

Syarat-syarat untuk dilantik sebagai Pembantu Tadbir (P/O)


Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan dengan
gaji permulaan sebanyak RM928.
Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (wajib lulus Ujian Lisan) di
peringkat SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. Calon yang
berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas akan diberi
keutamaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan


Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan,
Penghantar Notis dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbang untuk PSL ke jawatan Pembantu
Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
disahkan dalam perkhidmatan dan:
Mempunyai kelayakan di atas atau
Lulus Peperiksaan Khas dan
Usia tidak kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


Deskripsi Tugas Pegawai Tadbir (P/O)
Menjalankan tugas-tugas yang dipertanggung jawabnya seperti perkeranian selari dengan fungsi
tugas Jabatan/Bahagian yang berkaitan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen,
pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.

Contoh organisasi yang mempunyai posisi Pembantu Tadbir

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Seksyen A:
Pengetahuan Am Mengenai Malaysia dan
Alam Sekeliling
Penerangan Format
Ianya adalah seksyen pertama dalam kertas penilaian dan merupakan seksyen yang
mempunyai banyak soalan menguji pengetahuan anda. Anda diberikan masa 30 minit untuk
menjawab 40 soalan

PREVIEW COPY

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Seksyen A:
50 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

Contoh soalan peperiksaan pembantu tadbir


1. Jawatan Pembantu Tadbir yang berikut adalah benar KECUALI
A.
B.
C.
D.

Pembantu Tadbir Pengkeranian/Operasi


Pembantu Tadbir Undang-Undang
Pembantu Tadbir Kewangan
Pegawai Tadbir

2. Pilih tempat Pembantu Tadbir ditugaskan


I.
II.
III.
IV.

Kementerian
Badan Berkanun
Jabatan Kerajaan
Pentadbiran Kerajaan Negeri

A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

3. Di antara berikut, yang manakah tugas seorang Pegawai Tadbir Pengkeranian/Operasi?


I.
II.
III.
IV.

Mengurus, menyelenggara, memantau semua jenis panjar


Membuat pengiraan dan penyediaan laporan bulanan
Menyelenggara fail/dokumen
Membuat pengiraan statistik

A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

4. Panduan asas pentadbiran sesebuah pejabat atau jabatan yang meliputi


I. Pentadbiran am dan perkara perkhidmatan
II. Kemudahan perhubungan
III. Alat kelengkapan pejabat
Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di
http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


IV. Rekod awam
A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

5. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR berkaitan kemudahan komunikasi di pejabat


A. Perkhidmatan telefon termasuk telefon bimbit dikawal penggunaannya mengikut peraturan
semasa.
B. Perkhidmatan pos untuk menghantar surat dan bungkusan, pos berdaftar dibuat jika bukti
penghantaran dan penerimaan diperlukan.
C. Gunakan secara berhemah untuk urusan rasmi dan peribadi.
D. Penggunaan mesin faksimili mengikut peraturan semasa.

Seksyen B:
Daya Menyelesaikan Masalah
Penerangan Format
Seksyen B pula adalah berkaitan dengan daya menyelesaikan masalah yang perlu dijawab
dalam masa 25 minit, sebanyak 20 soalan. Sebenarnya penilaian kali ini sedikit mengejutkan pada
seksyen ini. Kebiasaanya jumlah soalan adalah 40 soalan dengan masa 45 minit. Mungkin kerana
kebanyakan calon mengeluh yang masa yang diberikan sama sekali tidak mencukupi jadi untuk kali ini
ianya dikurangkan? Anda beruntung! Sekali lagi, format tahun ini untuk sesi 3 APRIL 2015 adalah;

PREVIEW COPY

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Seksyen B:
25 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

SOALAN 1
Rajah di bawah menunjukkan jualan 2 jenis bola. Berapakah peratus jualan bulan Mei bagi bola sepak
berbanding dengan jumlah jualan kedua-dua jenis bola bagi 4 bulan berkenaan

100
90
80
70
60
Bola tampar

50

Bola sepak

40
30
20
10
0
April

A.
B.
C.
D.

Mei

Jun

Julai

16.15 %
16.65 %
15.15 %
20.20 %

JAWAPAN

50
90+90+80+70

x 100% = 15.15 %

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


SOALAN 2
Sebuah mesin dengan kos RM 35,000.00 telah dibeli pada 1 Januari 2008. Aset ini disusutnilaikan pada
10 % setahun mengikut kaedah ansuran tetap. Kirakan belanja susut nilai untuk tahun kewangan
berakhir 31 Disember 2015.

A.
B.
C.
D.

RM 1,000.00
RM 3,000.00
RM 5,000.00
RM 7,000.00

JAWAPAN

35000
= 5000
2015 2008
RM 5,000

SOALAN 3
Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di
http://bit.ly/exampembantutadbirn17

10

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


Pilih jawapan yang betul mengikut turutan

?
A)

B)

C)

D)

Jawapan B

SOALAN 4
Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di
http://bit.ly/exampembantutadbirn17

11

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


Kaisara telah menjual telefon bimbitnya dengan harga RM 954.00 kepada Nalini. Beliau telah untung
sebanyak 33%. Berapakah harga sebenar telefon bimbit nya
A.
B.
C.
D.

RM 420.20
RM 532.20
RM 639.20
RM 720.20

KEUNTUNGAN 20 % dari harga jualan


33
954 = 314.82
100
Harga sebenar = harga jualan untung

954 314.82= 639.18 bundarkan RM 639.20


Jawapan B

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

12

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Seksyen C:
Ujian Psikometrik
Penerangan Format
Seksyen C pula adalah berkaitan dengan Ujian Psikometrik perlu dijawab dalam masa 20 minit,
sebanyak 96 soalan. Nampak seperti banyak soalan dan terma yang menggerunkan, tetapi percayalah
seksyen ini pasti bakal menjadi seksyen yang paling mudah bagi anda pada 3 APRIL 2015 ini.
Ya, mudah pada hari peperiksaan sahaja tetapi ada jerat besar untuk anda pada .....

PREVIEW COPY

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

13

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Seksyen C:
100 Contoh Soalan & Jawapan
Ini BUKAN SOALAN RAMALAN. Hanya contoh sahaja

1. Saya suka melakukan aktiviti yang memajukan saya.


A. Ya

B. Tidak

2. Apabila saya sedar kesilapan yang telah dilakukan, saya akan berikhtiar untuk berubah
A. Ya

B. Tidak

3. Walaupun saya tidak mahir atau pandai dalam sesuatu perkara, saya selalu
berkelakuan seperti seorang yang pandai.
A. Ya

B. Tidak

4. Apabila keputusan telah dikeluarkan, mereka tidak boleh menghentikan saya untuk
melaksanakannya.
A. Setuju

B. Tidak setuju

5. Saya akan menjadi lebih tegas apabila tidak berpuas hati dengan kualiti kerja
seseorang.
A. Ya

B. Tidak

6. Di tempat kerja yang baru, saya boleh menyesuaikan diri dengan cepat.
A. Ya

B.Tidak

7. Di dalam mesyuarat, saya mengambil inisiatif untuk berucap menyatakan pendapat.


A. Setuju

B. Tidak setuju

8. Setiap tugas yang saya lakukan akan disiapkan tepat pada waktunya.
A. Setuju

B. Tidak setuju

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

14

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

- Tamat Preview Copy


Rujukan Penuh Naskah ini diberikan
kepada pembeli Rahsia Lulus
Temuduga Kerja Kerajaan di;

www.Kerja-Kerajaan.com

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

15

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Langkah Pembelian
STEP 1 of 4
Terus ke laman Kerja Kerajaan dan pilih pakej yang mempunyai komponen Rujukan
Pantas Pembantu Tadbir N17 (pakej Premier atau pakej Master)

Anda akan dibawa ke laman ini setelah pakej dipilih. Isikan EMAIL ANDA

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

16

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

17

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


STEP 2 of 4
Isikan maklumat anda di sini dan pilih mode pembayaran (Bank Tempatan / Kad
Kredit)

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

18

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


STEP 3 of 4
Selepas klik PAY NOW, anda akan di bawa ke laman ini untuk maklumat bank.
SIMPAN URL laman ini.
Setelah selesai pembayaran, kembali ke laman ini dan isikan BANK PILIHAN anda
ketika pembayaran dan KLIK HANTAR.
p/s Pastikan anda simpan bukti pembayaran (Slip transaksi/printscreen transaksi)

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

19

Rujukan Pantas Pembantu Tadbir Sesi 3 April 2015


STEP 4 of 4
Selesai isi maklumat pembayaran di borang pada STEP 3, anda akan mendapat email
dalam tempoh 3-5 minit. Semak email anda.
REPLY email tersebut dengan bukti pembayaran dan selepas itu Tim Infokerjaya akan
buat semakan dan hantarkan akses dalam tempoh 24 48 jam

Rujukan ini adalah sebahagian dari komponen utama di


http://bit.ly/exampembantutadbirn17

20