Anda di halaman 1dari 4

Karangan SPM: Isi, Huraian yang Lazim Digunakan

(I) FAKTOR
(a) Kepincangan Institusi Keluarga
- Ibu bapa gagal menjadi sudi teladan yang baik.
- Ibu bapa bersikap materialistik dan individualistik.
- Ibu bapa tidak menekan pendidik agama
- Sikap terlalu memanja anak-anak
- Kekurangan kasih sayang, berlakunya konflik dalam rumah tangga
(b) Kelemahan Institusi Pendidikan
- Peraturan sekolah yang longgar dan mengenakan hukuman yang ringan terhadap
pelajar yang melakukan kesalahan.
(c) Pengaruh Negatif Media Massa
- Terlalu mengutamakan rancangan-rancangan import yang bersifat tentang
dengan
kebudayaan tempatan.
-Mencemari dan mengancam budaya tempatan
-Meracuni pemikiran dan perlakuan rakyat Malaysia
-Peningkatan pelbagai masalah sosial
(d) Kelemahan Pihak Berkuasa
-Penyelewengan kuasa amalan rasuah
-Pelaksanaan kempen yang kurang berkesan
-Perancangan yang kurang teliti dan tidak konsisten
(e) Kelemahan pelajar itu sendiri
-Kurang keimanan diri
-Tidak mempunyai cita-cita dan wawasan yang ingin dikejarkan dalam
kehidupan
-Sikap ingin tahu dan ingin cuba yang terlalu
-Tidak memahami aspirasi keluarga,bangsa dan negara
-Tidak gentar dengan undang-undang
(f) Kelemahan Masyarakat
-Sikap mementingkan diri sendiri
-Tidak memberi komitmen dan kerjasama kepada pihak kerajaan
-Sikap yang tidak bertanggungjawab, sering meletakkan kesalahan diri pada
pihak lain
-Tiada kesungguhan dan bersikap sambil lewa
(g) Pengaruh
-Rakan mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang
banyak gejala sosial seperti vandalisme,lumba haram dilakukan secara berkumpulan
ramai daripada rakan meracuni seseorang melakukan kejahatan
(II) Langkah-langkah

(a) Peranan keluarga


-Mencurahkan kasih sayang dan mengambil berat
-Sentiasa mengawasi pergerakan dan tingkah laku anak-anak
(b) Peranan institusi pendidikan
-Memperbanyak aktiviti kokurikulum
-Pihak sekolah harus bekerjasama penuh dengan ibu bapa
-Unit bimbangan dan kaunseling menyusun program khas\
-Memberi kaunseling kepada pelajar.
(c) Peranan kerajaan
-Mengadakan kempen yang berterusan
-Perancangan dan pengurusan yang sistematik
-Menyusun dan melaksanakan program-program khas
(d) Peranan media masa
-Menjadi jambatan perhubungan antara kerajaan dan masyarakat
-Mengutamakan rancangan yang bersifat pendidikan.
(e) Peranan masyarakat
-Berani membuat aduan dan laporan kepada pihak kerajaan
-Kesungguhan bekerja,mencurahkan idea dan tenaga
peranan diri sendiri
memiliki cita-cita dan wawasan hidup
mengutamakan masa hadapan berbanding keseronokan semasa
berhati-hati memilih kawan
memahami aspirasi keluarga dan negara
mengutamakan pelajaran dan kesihatan
bergiat cergas dalam semua aktiviti anjuran sekolah,masyarakat dan kerajaan
peranan rakan sebaya
mesti menjadi rakan yang baik
membimbing rakan lain ke jalan yang sihat
sentiasa menasihati dan memberi tunjuk ajar positif
menyelesaikan masalah kawasan dan bukannya menimbulkan masalah kepada
kawasan
melatih kawan menyertai pelbagai kegiatan riadah dan rekreasi yang positif
kesan-kesan
kesan positif
kepada negara
membantu perkembangan ekonomi negara
menyumbangkan pendapatan lumayan kepada negara
menaikkan imej negara di peringkat antarabangsa
mengurangkan beban kewangan negara
mengekalkan kestabilan dan keamanan negara

memupuk perpaduan negara


kepada masyarakat
menyumbangkan pendapatan lumayan
meningkatkan taraf hidup rakyat
menyediakan banyak peluang pekerjaan
menaikkan imej masyarakat
kepada institusi pendidikan
imej negara terpelihara
proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar
masalah disiplin terkawal
menjadi sekolah pilihan masyarakat
kepada diri sendiri
masa hadapan yang cerah
dapat menikmati taraf hidup yang tinggi
mendapatkan penghormatan dan pengiktirafan masyarakat serta negara
menyumbangkan idea dan tenaga kepada pembangunan negara
menjadi model yang sempurna kepada pihak lain
menimba ilmu pengetahuan,pengalaman dan kemahiran
kepada keluarga
meningkatkan taraf hidup keluarga
menaikkan nama baik keluarga
menjadi dorongan dan galakan kepada anggota keluarga
memupuk pembentukan Keluarga Bahagian dan Rumahku Syurgaku
menjadi keluarga contoh
kepada perhubungan antarabangsa/dunia
mendapat pengiktirafan antaranbangsa
manjalin perhubungan diplomatik
menerima bantuan dan pelaburan
publisiti dan promosi di peringkat antarabangsa
keselamatan dan keamanan dunia
kesan negatif
kepada negara
mencemari imej negara di peringkat antaranbangsa
meningkatkan beban kewangan negera
menggugat kestabilan negara
mengancam perpaduan negara
mencetuskan masalah penganggaran dan kemiskian
pembangunan negara terjejas
kepada masyarakat
mencemari imej masyarakat
menngancam perpaduan nasional

mengancam adat dan budaya tempatan


menggugat keselamatan dan kesejahteraan
masalah kemiskian dan pengganguran
hubungan rakyat dengan kerajaan terjejas
kepada institusi pendidikan
mencemari imej sekolah
mengancam perkembangan sistem pendidikan negara
masyarakat akan hilang kepecayaan terhadap Kementerian Pelajaran
kepada diri sendiri
menghancurkan masa hadapan
mencemari imej diri sendiri
akan dicemuh dan dipandang rendah oleh masyarakat
berhadapan dengan masalah pengganguran dan kemiskian
menjejaskan kesihatan diri
mengalami kemunduran dan menjadi beban kepada negara
kepada keluarga
mencemari imej keluarga
keluarga berhadapan dengan masalah kewangan
akan dicemuh dan dipandang hina oleh masyarakat
menjejaskan hubungan baik anggota keluarga
meninggalkan kesan mental yang mendalam
kepada perhubungan antarabangsa
menjejaskan perhubungan diplomatik
menerima ancaman daripada negara-negara maju
perpecahan,rusuhan dan peperangan
dunia akan kiamat