Anda di halaman 1dari 11

3.

2 ITEM UJIAN
NAMA:_____________________
TARIKH:______________
JAWAB SEMUA SOALAN
Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan
terbaik bagi tiap-tiap soalan.
Kaedah Pengkajian Sejarah

Lisan

Arkeologi

1. Rajah di atas merujuk kepada kaedah pengkajian Sejarah. Apakah X ?


A

Bertulis

Tafsiran

Saintifik

Rekonstruksi
Sejarah

menceritakan

hal

tentang

manusia dan perbuatan-perbuatan yang


berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Siapakah nama sejarahwan yang memberikan makna sejarah seperti yang


dinyatakan di atas?
A

Herodotus

Ibn Khaldun

Dato Maharaja Lela


21

Tunku Abdul Rahman

3. Apakah amalan yang dapat melahirkan keluarga asas yang bahagia?


I

Bercakap benar

II Berbudi Bahasa
III Bersopan santun
IV Bantu membantu

I, II, III

I, II, IV

I, III dan IV

I, II, III dan IV

4. Apakah yang anda perlu lakukan ketika lalu di hadapan orang yang lebih tua?
I

Menunduk

II Bertanya khabar
III Berjalan dengan hormat
IV Meminta kebenaran untuk lalu

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

22

II, III dan IV

5. Apakah tanggungjawab anda sebagai warga sekolah?


A

Membuli murid lain

Menjaga nama baik sekolah

Menconteng dinding sekolah

Membuang sampah di merata-rata

6. Bagaimanakah anda memastikan alam sekitar terpelihara ?


I

Menanam pokok

II Mengitar semula
III Membakar sampah
IV Menggunakan beg plastik

I dan II

II dan III.

III dan IV

I dan IV

23

7. Apakah cara untuk memelihara tempat-tempat bersejarah?


I

Bangunan dibaik pulih

II Menaik taraf bangunan asal


III Mewartakan tempat bersejarah
IV Reka bentuk asal bangunan dikekalkan

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

II, III dan IV

8. Antara berikut, benua manakah yang manakah yang paling besar di dunia ?
A

Benua Asia

B Benua Afrikaa
C Benua Eropah
D Benua Australia

24

Zaman Neolitik
Zaman
Prasejarah
Zaman Logam

9. Apakah persamaan aktiviti kedua-dua zaman prasejarah di atas ?


I

Menternak binatang

II Mengusahakan perlombongan
III Berdagang secara tukar barang
IV Mengusahakan pertanian ladang

I dan II

I dan III

III dan IV

I dan IV

25

10. Mengapakah kerajaan Melayu Awal menyediakan kemudahan berikut di


pelabuhan?
Perkhidmatan membaiki kapal

Kawasan berjual beli

Ancaman lanun

Kemajuan teknologi

Keselesaaan pedagang

Menambahkan pendapatan

11. Apakah kesan pencemaran persisiran pantai ?


I

kematian hidupan laut

II Kepupusan Flora dan fauna


III kehilangan punca pencarian
IV kemajuan industri pelancongan

I, II dan III

I, II dan IV

II, III dan IV

I, II, III dan IV

26

12. Apakah jawatan yang dapat disamakan dengan jawatan Bendahara dalam sistem
pemerintahan di Negara kita pada hari ini?
A

Perdana menteri

Menteri pendidikan

Menteri belia dan sukan

Timbalan perdana menteri

13. Sebagai seorang rakyat, bagaimanakah cara kita menghargai sumbangan Sultan?
A

Membuat huru hara

Menderhaka kepada sultan

Taat setia kepada perintah sultan

Memberikan hadiah kepada sultan

14. Apakah sifat kepimpinan Parameswara yang wajar kita contohi?


I Taat setia
II Bijaksana
III Jujur
IV Amanah

I, II dan III

I, II dan IV

II, III dan IV

I, II, III dan IV

27

15. Apakah warisan kesultanan Melayu Melaka yang menjadi identiti Negara kita pada
hari ini?
I

Agama hindu

II

Agama Islam

III

Gelaran sultan

IV

Sistem pentadbiran kerajaan

I, II dan III

I, II dan IV

II, III dan IV

I, II, III dan IV

16. Apakah bukti kebijaksanaan Tun Perak sebagai Bendahara menyebabkan


Kesultanan Melayu Melaka menjadi sebuah empayar yang kuat dan disegani?
A

Tun Perak dilantik menjadi Laksamana oleh sultan.

Tun Perak menjadi duta bagi mengetuai utusan hingga ke China.

Tun Perak Berjaya menggagalkan serangan Siam ke atas Melaka sebanyak


dua kali.

Tun Perak melaksanakan perintah sultan dengan mengetuai rombongan


peminangan puteri gunung ledang.

28

17. Apakah ciri kepimpinan yang terdapat pada Bendahara Tun Perak?
A

Berprsangka buruk

Berpandangan jauh

Mengutamakan keluarga

Mementingkan diri sendiri

18. Apakah tanggungjawab kita sebagai seorang murid untuk mempertahankan


kedaulatan Negara?
A

Membuli murid yang lemah

Merosakkan harta benda sekolah

Membantu ibubapa mengemas rumah

Menghargai sumbangan pemimpin terdahulu dalam mendapatkan


kemerdekaan Negara

19. Siapakah sahabat karib hang Tuah yang menderhaka kepada sultan?
A

Hang Lekiu

Hang Jebat

Hang Lekuk

Hang Kasturi

29

20. Hang Tuah dititahkan menjaga perairan ___________ kerana aktiviti perdagangan
merupakan nadi ekonomi bagi Melaka.
A

Melaka

Pahang

Palembang

Kelantan

30

3.3 SKEMA JAWAPAN SOALAN PENILAIAN AKHIR TAHUN


1. A
6. A
11. A
16. C

2. B
7. C
12. A
17. B

3. D
8. A
13. C
18. D

4. D
9. B
14. D
19. B

5. B
10. C
15. C
20. A

31