MINIT MESYUARAT AGONG TAHUN 2009/2010 KELAB PING-PONG

Tarikh : Tempat : Bil. 01. Perkara Agenda pertama : Ucapan pengerusi kelab sesi Sesi 2008/2009 Masa : Kehadiran : Tindakan Makluman

1.1 Terlebih dahulu beliau mengucapkan terima

kasih kepada guru dan semua ahli kelab yang hadir bagi bersama-sama mengadakan mesyuarat Agong Kelab Ping-pong sekolah ini. Harapan beliau kelab ini akan berkembang Maju. Makluman

02.

Agenda kedua : Ucapan guru penasihat 2.1 Beliau mengalu-alukan kehadiran guru-guru Pembimbing dan ahli-ahli kelab yang hadir bermesyuarat 2.2 Beliau berharap ahli-ahli kelab dapat bergerak aktif agar program kelab ini dapat berjalan lancar.

03.

Agenda ketiga : Pembentangan dan pengesahan Minit mesyuarat lalu 3.1 Setiausaha kelab membentangkan minit mesyuarat lalu dan mendapat pengesahan daripada guru pembimbing dan ahli kelab

Setiausaha

04. Agenda keempat :Laporan aktiviti 2009 dan kewangan kelab 4.1 Setiausaha membentangkan laporan aktiviti Kelab ping-pong 2009 4.2 Bendahari kelab membentangkan laporan kewangan kelab Setiausaha dan Bendahari

05.

Agenda kelima : Pemilihan Ahli Jawatankuasa 2009/2010

Semua ahli

5.2

Mesyuarat sebulat hati memilih ahli Jawatankuasa seperti berikut : Pengerusi : Ong Wei Meng N. Pengerusi : Nurul Huda Jamaludin Setiausaha : Nur Sa’adah Abdul Kadir Pen. S/usaha : Nur Farha Nabilah Azhari Bendahari : Syaidatul Ainina Sulaiman AJK : Chan Kah Fai Nurul Ain Assyqin Mohd Dzulkeefly Mohd Irfan Juru Audit : Nur Ainina Saffa BAdrol Hisham Dzohair Zaidin Abdul Karim

06.

Agenda keenam : Hal lain-lain

AJK

6.1 Guru pembimbing meminta agar semu
ahli jawatankusa yang baru dilantik memperkenalkan diri Mesyuarat ditangguhkan jam

Disediakan oleh

Disahkan oleh

…………………………. NUR SA’ADAH ABDUL KADIR Setiausaha kelab ping-pong

…………………………… PN. IRENE LIM Guru penasihat kelab ping pong

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.