Anda di halaman 1dari 17

Soalan KBKK/KBAT SPM

Soalan KBKK (Kemahiran Berfikir secara Kreatif dan Kritis)/KBAT (KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI) semakin popular disoal dalam peperiksaan SPM. SPM tahun 2012 merangkumi 60% soalan berbentuk
pemikiran dan pendapat. Cara menjawab soalan KBKK ialah kita harus membuka minda untuk memberi idea
dan pendapat secara kreatif dan kritis. Jawablah soalan KBKK seperti sedang menjawab soalan esei Bahasa
Melayu.

" Anda perlu mengemukakan sebanyak mana yang boleh pendapat dan idea anda untuk soalan KBKK sebab
skema pemarkahannya ialah mana-mana jawapan yang munasabah. Jadi jawapan anda munasabah, dapatlah
markah..
Nilai patriotisme
1.

Cinta akan negara

2.

Setia kepada negara

3.

Menjaga nama baik negara

4.

Sanggup berkorban

5.

Berani berjuang

6.

Bersemangat kental

7.

Sanggup mempertahankan maruah negara

8.

Bijak merancang

9.

Mengekalkan kedaulatan negara

10. Mematuhi peraturan


11. Bangga kejayaan Malaysia diperingkat dunia
12. Bangga dengan keunikan negara
13. Bangga sebagai rakyat Malaysia
14. Bangga dengan kepelbagaian bahasa dan budaya
15. Menyanjung warisan bangsa
16. Memartabatkan bahasa kebangsaan
17. Bersemangat kekitaan
18. Menghormati lambang-lambang negara
19. Kekayaan negara dinikmati bersama
20. Menghargai perjuangan tokoh

21. Menghormati raja


22. Menghormati pemimpin
23. Sedia berubah
24. Tolak ansur
25. Menyokong dasar-dasar kerajaan
26. Menolak amalan rasuah
27. bijak bertindak
28. bijak urus masa
29. bertanggungjawab
30. kreatif dan inovatif

antara isu/fakta kbkk yang boleh berkait dengan negara dan patriotisme

bangga kejayaan negara

bangga keunikan negara

bangga sebagai rakyat

bangga dengan kepelbagaian bahasa

berani berjuang

bersemangat kental

bersyukur dengan kemerdekaan

hormati undang

hormati perlembagaan

hormati raja

sedia berkorban

sedia berubah

setia kepada negara

tolak ansur

taat kepada pemimpin

1. Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan penting dalam menghadapi era globalisasi?

Membentuk masyarakat yang berilmu pengetahuan

membentuk masyarakat yang inovatif dan kreatif

mewujudkan masyarakat yang berkemahiran tinggi

mewujudkan masyarakat yang berdaya saing

(mana-mana jawapan munasabah)

2. Pada pendapat anda, apakah kesan sekirannya rakyat negara ini tidak mempedulikan konsep pakatan murni?

rakyat tidak bersatu padu

pergaduhan

perpecahan masyarakat

sikap tidak bekerjasama

kestabilan politik tergugat

(mana-mana jawapan munasabah)

3. Pada pendapat anda, apakah bukti kejayaan negara sehingga mendapat pengiktirafan dunia sebagai model negara islam.

mempelopori hab lalal

menubuhkan UIAM

menubuhkan tabung haji

menyelesaikan konflik di negara islam

memajukan sistem perbankan islam

(mana-mana jawapan munasabah)

4. Bagaimanakah cara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu bertaraf dunia?

Menaiktaraf institusi pengajian tinggi

Mengadakan program berkembar dengan negara luar

Membawa masuk tenaga pengajar luar

Menawarkan kursus-kursus yang diiktiraf oleh seluruh dunia

Meningkatkan pengetahuan tenaga pengajar

(mana-mana jawapan munasabah)

5. Apakah langkah yang wajar diambil oleh orang Melayu bagi menghadapi dasar ekonomi British yang meminggirkan rakyat
pribumi?

Pemimpin memberi kesedaran kepada orang Melayu

Orang Melayu diberi pendedahan, pengetahuan tentang kegiatan ekonomi

Memberi galakan kepada orang Melayu untuk menceburkan diri dalam ekonomi

Meningkatkan ilmu pengetahuan orang Melayu

Kegiatan ekonomi lebih tertumpu di kawasan bandar, jd galakan masyarakat peribumi wujudkan petempatan di bandar
secara proaktif

(mana-mana jawapan munasabah)

6. Bagaimanakah anda menunjukkan semangat cinta akan negara?

Mengibarkan bendera Malaysia di kenderaan, rumah, kelas

Mengharumkan nama Malaysia

Menglibatkan diri dalam perarakan hari kemerdekaan

Mengadakan kempen kesedaran

Mempromosikan keindahan Malaysia

(mana-mana jawapan munasabah)

7. Pada pendapat anda, mengapakah rakyat patut melibatkan diri dalam sambutan hari kemerdekaan negara?

Menghargai dan mengenang jasa tokoh kemerdekaan

Menunjukkan rasa syukur kerana negara dapat kebebasan daripada penjajah

Membuktikan negara luar yang Malaysia mampu berdikari

Membuktikan bangsa Malaysia hidup dalam keharmonian

Mana-mana jawapan munasabah)

8. Mengapakah setiap warga negara Malaysia mesti mempunyai semangat patriotik?

Meningkatkan kesungguhan untuk memajukan negara

Menwujudkan masyarakat bersatupadu

Mengingati dan menyanjung dan membantu pejuang tanah air

Melahirkan rakyat yang mempunyai nilai moral

Bangga menjadi rakyat Malaysia

mana-mana jawapan munasabah)

9. Jika anda menjadi pegawai perancangan bandar pada masa hadapaan, apakah bentuk bandar yang anda impikan?

Bandar berbentuk moden

Bandar yang bersih

Sistem perhubungan moden, pantas

Sistem perumahan eletronik

Selamat dan aman

Seni bina yang unik

mana-mana jawapan munasabah

10. Bagaimanakah anda memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk menguatkan kecemerlangan diri?

Strategi menangani musuh

Taktik dalam urusan perniagaan

Menjadi seorang yg tabah dan tegas

Membentuk disiplin diri

Memupuk semangat juang

Memupuk daya saing

mana-mana jawapan munasabah

11. Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara?

Menjaga keamanan negara

Mengekalkan kemerdekaan negara

Menegakkan keadilan

Mewujudkan perpaduan

Mengukuhkan kedudukan raja

Membendung tindakan liar

Menjamin kemakmuran negara

mana-mana jawapan munasabah

12. Mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini?

Menghormati kedaulatan negara lain

Melanggar hak asasi manusia

Mematuhi piagam PBB

Mengelakkan kematian

Mengelakkan kemusnahan alam

Mengelakkan keamanan sejagat

mana-mana jawapan munasabah

13. Apakah tanggungjawab anda untuk menjadi anggota masyarakat yang maju dan bersaintifik?

Menguasai ilmu pengetahuan

Mengamalkan amalan kreatif

Mempunyai sifat inovatif

Menggunakan teknologi terkini

mana-mana jawapan munasabah

14. Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah tamadun?

Mempunyai kreativiti

Berfikiran terbuka

Mementingkan pendidikan

Bersifat daya saing

Bersemangat patriotik

Hidup bersatupadu

mana-mana jawapan munasabah

15. Nyatakan konsep hijrah yang telah anda amalkan dalam kehidupan seharian untuk kecemerlangan diri.

Malas kepada rajin

Nakal kepada baik

Berfikiran negatif kepada positif

mana-mana jawapan munasabah

16. Apakah kepentingan undang-undang adat kepada masyarakat Melayu?

Menjamin keharmonian hidup

Menjadi panduan mentadbir

Perjalanan masyarakat tersusun

Menentukan hukuman kesalahan

Menjadi panduan pentadbiran

mana-mana jawapan munasabah

17. Mengapakah unsur kesenian di Malaysia patut diwarisi oleh generasi hari ini?

Lambang jati diri bangsa

Bukti ketinggian tamadun

Sumber pekerjaan

Warisan bangsa

Mengelakkan kepupusan

mana-mana jawapan munasabah

18. Mengapakah pendidikan tidak format patut diberi penekanan?

Menyerapkan nilai moral

Merapatkan hubungan kekeluargaan

Mewarisi tradisi keluarga

Menjadi tanggungjawab ibubapa mendidik anak

Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat

mana-mana jawapan munasabah

19. Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada masyarakat Zaman Renaissance di Eropah?

Perubahan dalam pemikiran

Penzahiran emosi atau perasaan dalam muzik

Melahirkan keyakinan diri

Menggunakan keupayaan minda

Sifat inkuiri

Berani meneroka bidang baharu

Bersikap kreatif

bersikap inovatif

mana-mana jawapan munasabah

20. Sebagai pemimpin masa depan, apakah cara anda untuk menghalang berlaku imperialisme moden?

Memajukan pendidikan

Membangunkan teknologi

Menjadi negara maju

Melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran

Menyemai sikap patriotik kepada rakyat

mana-mana jawapan munasabah

21. Apakah yang menjadi asas perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara?

Semangat kental

Pengorbanan tinggi

Perpaduan rakyat

Kebijaksanaan pemimpin

Sifat kepimpinan berwibawa

Berilmu pengetahuan

Penggunaan pelbagai strategi

mana-mana jawapan munasabah

22. Pada pendapat anda, apakah pencapaian negara kita sehingga rakyatnya berbangga sebagai bangsa Malaysia?

Politik stabil

Rakyat bersatu

Kebebasan bersuara

Negara aman

Ekonomi maju

Mampu menghantar angkasawan

Pencapaian sukan bertaraf dunia

Mempunyai kereta nasional

mana-mana jawapan munasabah

23. Apakah iktibar daripada peristiwa penentangan terhadap Malayan Union?

Perlu bertegas dalam menyatakan bantahan

Perlu adanya perpaduan

Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat

Berhati-hati dengan tindakan orang asing

Pentingnya pemimpin berwibawa

mana-mana jawapan munasabah

24. Apakah bukti wujudnya tolak ansur dalam penggubalan perlembagaan merdeka?

Menerima memorandum raja, pertubuhan politik, dan orang perseorangan

Rundingan antara kaum

Pakatan murni

Mengambil kira isu sebagai panduan

Memelihara kepentingan semua kaum

25. Apakah keistimewaan cara kemerdekaan negara kita dicapai?

pemimpin berwibawa

Tanpa pertumpahan darah

Sikap bekerjasama antara kaum

Mengutamakan perundingan

Musyawarah

Melalui pakatan murni

Melalui pilihanraya

Mengamalkan tolakansur

Melalui perjanjian

mana-mana jawapan munasabah

26. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diperoleh dari penubuhan Malaysia kepada rakyat hari ini?

Keluasan negara bertambah

Bilangan penduduk bertambah

Pertahanan negara lebih kukuh

Komunis dapat dibanteras

Penjajahan asing ditamatkan

Merapatkan hubungan antara kaum

Memperkayakan budaya negara

Meluasakan pasaran

mana-mana jawapan munasabah

27. Mengapakah jata negara penting kepada negara? / Mengapakah negara mempunyai bendera kebangsaan?

Lambang rasmi negara

Identiti sesebuah negara

Kebanggaan warga negara

Lambang perpaduan

Lambang kedaulatan negara

Pemangkin semangat patriotik rakyat

mana-mana jawapan munasabah

28. Bagaimanakah kita harus mengamalkan prinsip Rukun Negara dalam kehidupan seharian?

Mengamalkan agama dan kepercayaan

Setia kepada raja dan negara

Tidak menderhaka kepada raja dan negara

Mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan

Menghormati undang-undang

Bersopan dan Bertatasusila

Mengamalkan nilai-nilai murni

Saling menyayangi

mana-mana jawapan munasabah

29. Bagaimanakah pembangunan sosial mampu mencapai matlamat perpaduan?

Bahasa yang sama

Sukatan pelajaran yang sama

identiti kebangsaan

perasaan kekitaan

sikap tolak ansur

budaya yang sama

Mempertingkatkan kualiti kehidupan

Memperkukuh perpaduan melalui kebudayaan

semangat patriotik

Aktiviti sukan

mana-mana jawapan munasabah

30. Apakah tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020?

Menyahut sembilan cabaran

Terlibat dalam pengisian wawasan

Meneruskan kesinambungan perjuangan pemimpin negara

Mengekalkan kemajuan negara

Meningkatkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi

Menguasai kemahiran IT

Berinovasi dan kreatif

Berdisiplin baik

mana-mana jawapan munasabah

31. Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan Malaysia membangunkan sektor pendidikan?

mencapai perpaduan

menghasilkan sumber tenaga manusia

melahirkan tenaga kerja mahir

mengatasi buta huruf

mendisiplinkan pelajar

menjadikan Malaysia negara maju

mana-mana jawapan munasabah

32. Pada pandangan anda, apakah kepentingan sesebuah negara menggubal dasar luar?

menjamin keselamatan/keamanan

Mengekalkan kedaulatan negara

Menggalakkan pembangunan ekonomi

Mengekalkan keamanan sejagat

Mengukuhkan pertahanan

Membina rangkaian perdagangan

Menggalakkan pelaburan asing

Menghapuskan ancaman komunis

mana-mana jawapan munasabah

33. Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan peranan OIC

kepemimpinan yang berwibawa

mengukuhkan sumber kewangan

bertindak dalam satu suara/satu pasukan

tegas menghadapi masalah

kerjsasama antara pemimpin

mana-mana jawapan munasabah

********************************************************************************
Jika soalan KBKK bertanyakan iktibar pada diri kita,cuba anda kaitkan dengan tiga aspek iaitu akhlak diri, sifat positif diri dan
hubungan sosial. Lihatlah nilai yang telah disenaraikan untuk membantu anda menjawab soalan kbkk yang berkonteks pada diri
seseorang.
1.1 Akhlak diri

Mematuhi ajaran agama

Amanah dalam perbuatan

Jujur

Bertanggungjawab

Menghindari budaya negatif

Taat kepada tuhani

1.2 sifat positif diri

Menguasai ilmu

Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat

Menguasai kemahiran ICT

Gigih dan rajin

Tidak berputus asa

Bersikap berdikari

Kreatif dan inovatif

Melakukan kajian dan inovasi

Berani

Tidak mementingkan diri sendiri

Sanggup berkorban

Mengamalkan disiplin diri

Mempunyai ciri kepimpinan

Berani menegakkan kebenaran

Tegas mempertahankan idea

Bijak bertindak

Bijak merancang

Bersemangat waja/kental

Berbudi bahasa

Menghormati ibu bapa

Bersikap matang

1.3 hubungan sosial

Meningkatkan perpaduan kaum

Bersemangat kekitaan

Semangat bermasyarakat

Bersedia berkerjasama

Saling menghormati

Menghargai rakan

Menghormati pegangan agama lain

Menghormati amalan budaya lain

Aktif dalam aktiviti kemasyarakatan

Menyokong dasar-dasar kerajaan

Jika soalan KBKK berkontekskan negara, cuba anda kaitkan dengan aspek politik, sosial dan ekonomi. Aspek politik terbahagi kepada
kepemimpinan, keamanan dan hubungan luar. Aspek sosial terbahagi kepada pendidikan, alam sekitar, hubungan kaum dan kesihatan.
Aspek ekonomi pula boleh dikaitkan dengan kemajuan eko dan mencari peluang baru.
1.0 Aspek politik
1.1 Pemimpin

Memilih pemimpin yg layak/berwawasan/jujur/amanah

Menghargai pemimpin

Menolak pemimpin bersikap perkauman

Mencontohi pemimpin yang kaliber

Menghormati pemimpin negara

Menolak pemimpin yang rasuah

1.2 Kestabilan politik

Mengekalkan keamanan negara

Tidak memainkan isu sensitif

Menghormati hak asasi

Menghormati agama lain

Menghormati budaya lain

Mematuhi undang-undang

Menolak sebarang bentuk keganasan

Mengamalkan konsep 1 malaysia

Elak campur tangan asing

Menghormati amalan demokrasi

Menghargai keamanan

Menghormati prinsip demokrasi

Menghormati suara ramai

Mewujudkan perpaduan kaum

Menolak politik perkauman

1.3 Hubungan luar

Bersahabat dengan semua negara/menjalin hubungan diplomatik

Menghormati negara lain

Menghapuskan diskriminasi

Tidak mencampuri urusan negara lain

Mengelakkan peperangan

Elakkan campurtangan asing

Mengelakkan peperangan

Membantu negara

Menentang penggunaan senjata nuclear

2.0 Aspek sosial/modal insan


2.1 Ilmu pendidikan

Menekankan kepentingan pendidikan

Melaksanakan dasar pendidikan wajib

Memperbanyakkan pusat pengajian tinggi

Menghargai para ilmuan

Menggalakkan kajian dan penyelidikan

Membudayakan pendidikan sepanjang hayat

Memberi biasiswa

Membudayakan ilmu

Menghargai sistem pendidikan negara

Meluaskan capaian internet

tingkatkan kualiti guru

2.2 Perpaduan kaum

Meningkatkan perpaduan kaum

Sedia bekerjasama

Menghormati pegangan agama lain

Menghormati kebebasan beragama

Menyokong kebudayaan kebangsaan

Mengamalkan nilai murni

Membudayakan aktiviti bergotong royong

Semangat berjiran

Bertolak ansur

2.3 Dari segi geografi/alam sekitar

Menyokong pemuliharaan alam sekitar

Menyertai kempen alam sekitar

Menjaga kebersihan

Tidak membuang sampah merata tempat

Menyokong teknologi hijau

Mengelakkan pencemaran

Menjimatkan tenaga

Menyokong penggunaan tenaga solar

Menyokong program kitar semula

Mengelakkan pembakaran semula

2.4 kesihatan

Bersenam

Pemakanan seimbang

Mengamalkan gaya hidup sihat

Menyokong kempen kesihatan

Tidak merokok

Tidak mengamalkan seks bebas

elak penyalahgunaan dadah

menaiktaraf hospital

peka terhadap penyakit berjangkit

3.0 Aspek Ekonomi


3.1 Kemajuan ekonomi

Menggunakan sumber negara

Memajukan ekonomi/mengekalkan kestabilan ekonomi

Menumpukan kemahiran tinggi

Menambah bilangan pekerja mahir

Membina pusat latihan dan kemahiran

Mempunyai semangat berusaha

Memajukan industri kecil

Memajukan perdagangan antarabangsa

Berusaha menghasilkan produk berkualiti

Memberi bantuan kewangan

Memberi bantuan teknikal

3.2 Peluang baru dalam ekonomi

Meluaskan pasaran

Meningkatkan kemajuan sains teknologi

Melakukan penyelidikan

Menyediakan kemudahan asas

Mengemukakan idea

Mampu merekacipta/mengemukakan idea baru

Menarik pelabur luar

Mengambil risiko

Mengantarabangsakan produk negara

Menumpukan kepada K-ekonomi