Anda di halaman 1dari 2

AMEPI VAJE (ORGONSKE OZIROMA BIOENERGIJSKE DIHALNE VAJE)

Te vaje so namenjene odpiranju in spodbujanju aker, ter endokrinih lez, dobri predihanosti,
odpravljajo komunikacijske blokade, negativne afirmacije preteklosti in trenutne strese,
duevno trpljenje in fizine boleine, ki so psihino pogojene (TMS), jaajo bioenergijo,
sproajo in transformirajo energijske pretoke. Vaje odpirajo zapornico med zavestjo in
podzavestjo tudi brez naega hotenja. Ob deblokadi energije lahko pride do vibracij, toplote v
stopalih in dlaneh. Po dobri in pravilni izvedbi imamo obutek prerojenosti, vitalnosti, volje,
optimizma, pa tudi energije, obenem s spokojnostjo.
Pri vajah imamo odprte oi, dihamo skozi usta, globoko vdihujemo in ob izdihu si damo
duka z glasnim enakomernim podaljanim zvokom vibracije rke A, globoko iz grla,
brez zadrkov in omejevanja, pa tudi neprisiljeno. Izjema so vaje pod e), kjer je izdih brez
vibracije zvoka A. Viina glasu mora biti malo zniana glede na obiajen govor. Pri prvih 3
vajah leimo na hrbtu s pokrenimi koleni, stopala pri sedalu, v naslednjih pa stojimo v
vejem, ali manjem razkoraku. Stoje morajo biti stopala sproena (ozemljitev). Vsako vajo
izvajamo 5 minut minimalno s ciklinim ponavljanjem vdiha in izdiha z zvono vibracijo
rke A. Pri tem naj bo dihanje svobodno in popolno. Na koncu vaj se sprostimo s sukanjem
zgornjega telesa levo, desno, roki prosto mahata ob telesu.
Podrobnosti posamezne vaje
a) Leimo negibno in sproeno. Blazinica pod vratom, glava horizontalno. Vibriramo A.
b) Leimo negibno in sproeno. Blazinico podloimo med tilnikom in lopaticama, glava visi
vznak. Vibriramo A..
c) Leimo. Brez blazinice, lahko tanja pod glavo, ob izdihu dvigamo medenico in vibriramo
A, zaetek vdiha je ob spustu medenice in se nadaljuje po spustu medenice na tla do
polnega vdiha.
d) Stojimo, rahlo pokrena kolena, v krinem in vratnem delu smo nagnjeni nazaj, s pestmi se
naslanjamo na vdolbini v kriu. Ob izdihu vibriramo A.
e) Iz predhodne vaje gremo v irok in globok poep, roki poloimo na kolena. Ob vdihu
usloimo hrbet na ven (izboimo), medenico potisnemo naprej, glavo sklonimo. Ob izdihu
usloimo hrbet na noter (vboimo), glava dvignemo, medenica nazaj. Ponovimo 3x..
Potem se dvignemo v polepe poloaj, roki e na kolenih in ponovimo 3x predhodno
gibanje, ter dihanje.
f) Stojimo. V predklon gremo z rahlo pokrenima kolenoma, vdahnemo, v pest stisnjeni dlani
spustimo do tal, lenki prstov so ves as na tleh, vrat sprostimo, ob izdihu zravnamo kolena
po svojih zmonostih, vibriramo A, ponovno vdih in pokrenje kolen, itd. Ciklino
ponavljamo.
g) Stojimo pokreni v kolenih nogi sta v poloaju, kot bi objemali manji sod. Dlani spojimo,
obrnemo prste proti sebi, razmaknemo dlani in razirimo prste, da se dotikajo samo e konice
prstov, obenem dlani odmaknemo predse kolikor moremo. Ob izdihu vibriramo A
Na koncu se sprostimo z vekratnim suvanjem rok predse ob istoasnem brcanju predse z
levo in desno nogo. Laja izvedenka vaje je sede, ostalo je enako.
V kolikor so komu vaje stoje prenaporne izvedemo vsaj prvo leeo vajo in jo podaljamo na
10 minut. Za zvono kuliso naega vibriranja rke A si lahko predvajamo kakno ustrezno
glazbo. To bo za sosede morda manj motee, oziroma bolj 'normalno'. Mi pa bomo vseeno
deleni vseh koristi Amepi tehnike.
https://www.scribd.com/doc/261019404/Amep%C5%A1i

http://www.pozitivke.net/forum/viewtopic.php?showtopic=8867