Anda di halaman 1dari 7

Arahan : tiap tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan A, B, C dan D.

. Pilih satu jawapan sahaja dan tandakan


dengan jelas.

B.
1. Manakah antara berikut merupakan
pasangan warna harmoni yang tepat
sekali?
A.
B.
C.
D.

5. Dalam
manusia,

Merah dan kuning


Merah dan jingga
Merah dan hijau
Merah dan ungu

figura

..................

menunjukkan

perasaan orang.
A. Mata
B. Mulut
C. Muka
D. Air muka

2. Warna biru melambangkan simbol


yang berikut kecuali ..
A. Ketenangan
B. Kasih sayang
C. Kecemasan
D. Kejujuran

6. Pernyataan yang tidak benar tentang


lukisan?
A. Satu
bentuk
gambaran
atas
permukaan yang rata
B. Lakaran imej atau objek yang bersifat
spontan
C. Setiap pelukis mempunyai gaya yang
sama mengikut aliran
D. Lukisan ialah gabungan garisan dan

3. Apakah yang akan berubah sekiranya


sebuah sofa dialihkan kedudukannya
dari sebuah ruang tamu ke ruang yang
lain?
A.
B.
C.
D.

lukisan

ton warna

7. Untuk menghasilkan ton yang gelap ke

Warna
Bentuk
Ruang
Rupa

atas lukisan , apakah jenis garisan


yang diplih?
A
garisn nipis dan sederhana
B
garisan tebal dan rapat - rapat
C
garisan tebal dan jarang
D
garisan nipis dan bersambung
8. Antara teknik berikut yang manakah
kombinasi teknik garisan?
A.
B.
C.
D.

4. Rupa asas berikut yang manakah tidak


digunakan untuk membina bentuk di
atas?
A.

Coreng dan conteng


Titik dan lorek
Silang menyilang dan berombak
Gosok dan campur

9. Selain daripada menghasilkan karya


agung, pelukis agung berikut juga
merupakan ahli sains. Siapakah beliau?
2

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Raphael
Michaelangelo
Leornado da Vinci
Leornado de Caprio

Zaman Romantisme
Zaman Renaissance
Zaman Yunani Purba
Zaman Baroque dan Rococo

14. Ramai hasil karya agung yang masih


dikenali hingga kini. Salah satunya adalah
potret Monalisa. Siapakah yang telah
menghasilkan lukisan tersebut?

10. Media ini terhasil daripada kayu yang


dibakar. Ianya agak lembut dan
menghasilkan ton warna hitam yang tinggi.
Apakah media yang dimaksudkan?

A.
B.
C.
D.

A.Pensil
B.Arang
C. Kapur
D. Pastel

Michaelangelo
Pablo Picasso
Albrecht Durer
Leornado da Vinci

15. Berikut merupakan media yang sering


digunakan dalam penghasilan catan,
kecuali.

11. Berdasarkan gambar rajah silinder di


bawah, yang manakah menunjukkan
kesan cahaya dari hadapan?

A.
B.
C.
D.

12.

pen
Warna air
Cat minyak
Warna poster

16. Antara yang berikut, yang manakah bukan


teknik yang terdapat dalam catan cat air?
A.
B.
C.
D.

Pilih pernyataan yang menerangkan maksud


catan dengan betul.
A. Hasilan seni di atas permukaan
dinding yang menggunakan teknik
mengecap
B. Hasilan sebuah karya 3 dimensi
C. Hasilan seni di atas permukaan 2
dimensi dengan menggunakan media
kering
D. Hasilan seni di atas permukaan 2
dimensi dengan menggunakan media
basah

17. Dalam teknik cat air, berus gigi digunakan


untuk mendapatkan kesan-kesan tertentu,
apakah kesan yang diperolehi dengan
menggunakan alat ini?
A.
B.
C.
D.

13. Sejarah catan barat telah melalui pelbagai


kepada

Kesan lut sinar


Kesan bertompok
Kesan pancaran cahaya berkilau
Kesan renjisan atau percikan yang
spontan

18. Apakah objek yang menjadi tumpuan

zaman. Pada zaman ini,mesej karya


tertumpu

Kolaj
Renjisan
Basah atas kering
Basah atas basah

pengarca Greek pada zaman silam.

kedamaian,

A.
B.
C.
D.

keharmonian, kecintaan. Apakah zaman


yang dimaksudkan.
3

Patung haiwan
Patung manusia
Patung abstrak
Potret manusia

A.
B.

19. Apakah yang dimaksudkan dengan arca?


A. Berasal dari perkataan Sculpere yang

C.

bermaksud mengukir, menebuk,


memotong dan melarik.
B. Satu proses menekan huruf atau
gambar di atas kertas.
C. Proses seni yang menggabungkan
teks dan grafik melalui reka bentuk
logo, risalah dan lain lain.
D. Reka bentuk komunikasi yang
berfungsi menyampaikan mesej
daripada gubahan idea.

D.

24. Apakah dimaksudkan dengan cetakan?


A.
B.

20. Arca estetik sesuai


di______________
A.
B.
C.
D.

ditempatkan

C.

dalam bangunan
ditengah padang
ditepi jalan
ditaman permainan kanak-kanak

D.

Dari perkataan Sculpere bermaksud


mengukir, ,memotong dan melarik.
Satu proses menekan huruf atau
gambar di atas kertas.
Proses seni menggabungkan teks dan
grafik melalui reka bentuk logo,
risalah dan lain lain.
Reka bentuk komunikasi yang
berfungsi menyampaikan mesej
daripada gubahan idea.

25. Alat ini digunakan bagi meratakan


warna dalam blok cetakan kayu.

Membuang bahagian
tertentu pada kayu
atau batu untuk
menghasilkan bentuk
yang dikehendaki
21. Bedasarkan pernyataan di atas, apakah
jenis arca yang akan dihasilkan?
A.
B.
C.
D.

Hasil cantuman barangan terbuan


Arca yang dijadikan bahan peragaan
atau tatapan sahaja.
Arca yang mempunyai dipamerkan
dengan tujuan yang tertentu.
Arca yang dibina hasil dari sudt asas.

A.
B.
C.
D.

Sekuji
Penggelek
Span
Berus cat

26. Manakah antara berikut BUKAN jenis


cetakan?

Arca tambah
Arca luakan
Arca mobail
Arca estetik

A.
B.
C.
D.

22. Pilih bahan yang sesuai untuk arca kinetik


ataupun dikenali sebagai arca mobail.

Cetakan timbulan
Cetakan benaman
Cetakan tampalan
Cetakan stensil

27. Pada pendapat anda, apakah


persamaan antara cetakan blok kayu
dengan cetakan lino?

A.
B.
C.
D.

Plaster of paris
Tanah liat
Simen
Kepingan logam
23. Apakah yang dimaksudkan dengan arca
estetik.

A.

Kedua duanya merupakan


cetakan jenis timbul

B.

Pemidang
sutera
saring
digunakan
sebagai
blok
cetakan
C.
Kedua duanya merupakan
jenis cetakan planograf
D.
Ciri cetakan ini derdasarkan
sifat penolakan minyak dan air
28. Teknik cetakan lino sering digunakan di
dalam penghasilan karya. Apakah jenis
cetakan ini?
A.
B.
C.
D.

31. Pernyataan berikut adalah tentang


penghasilan sejenis rekabentuk grafik.
Keterbacaan
Ilustrasi yang mudah difahami
Lokasi yang sesuai
Rekabentuk grafik tersebut ialah
A.
B.
C.
D.

Cetakan timbul
Cetakan benaman
Cetakan plangraf
Cetakan stensil

32. Berikut adalah bidang grafik kecuali:


A.
B.
C.
D.

29. Antara yang berikut, yang manakah


merupakan produk hasilan grafik?
i.
ii.
iii.
iv.

Komik
Paan tanda
Hiasan dalaman
Seni landskap taman

A.
B.
C.
D.

yang dimaksudkan
komunikasi grafik?

Reka bentuk media digital


Reka bentuk pembungkusan
Reka bentuk pakaian
Reka bentuk papan tanda

33. Pilih pernyataan yang benar tentang


poster
A. Reka
bentuk
visual
yang
menggabungkan imej, warna dan
perkataan
B. Reka
bentuk
yang
menggabungkan cetakan
C. Dihasilkan
melaui
barangan
terbuang
D. Digunakan
hanya
untuk
mempromosikan produk

i dan ii
ii dan iii
iii dan iv
i dan iv

30. Apakah

Simbol
Risalah
Papan iklan
Pembungkusan

dengan

A. Berasal dari perkataan Sculpere


yang bermaksud mengukir,
menebuk,
memotong
dan
melarik.
B. Satu proses menekan huruf atau
gambar di atas kertas.
C. Proses
seni
yang
menggabungkan teks dan grafik
melalui reka bentuk logo, risalah
dan lain lain.
D. Reka bentuk komunikasi yang
berfungsi menyampaikan mesej
daripada gubahan idea.

34. Apakah fungsi ilustrasi dalam poster?


A.
B.
C.
D.

Menimbulkan unsur kontra


Menjelaskan maksud poster
Mengimbangkan rekaan
Mencantikkan poster

35. Manakah antara berikut merupakan ciri


utama poster
i)
Menyampaikan mesej secara
terus dan jelas
5

ii)

iii)
iv)
A.
B.
C.
D.

Idea utama disampaikan


dalam bentuk imej atau
tipografi
Mesej perlu tepat dan terang
Menarik perhatian orang ramai

IV.
A.
B.
C.
D.

i dan ii
ii dan iii
i, ii dan iv
i, ii, iii dan iv

I dan II
dan III
II dan III
III dan IV

39. Berikut merupakan ciri ciri utama poster


kecuali :

36. Dalam aktiviti melukis poster sekiranya


kita menggunakan warna hitam
sebagai warna latar belakang. Apakah
warna yang digunakan pada huruf dan
ilustrasi supaya ada unsur kontra?
A.
B.
C.
D.

prgerakan bersinar sinar

A.

Mesej yang terang dan jelas

B.

Menarik perhatian orang ramai

C.

Mesej yang kabur dan abstrak

D.

Idea disampaikan dalam bentuk


imej atau tipografi

Coklat dan biru tua


Ungu dan kelabu
Merah dan hijau tua
Putih dan kuning

40. Antara yang berikut, yang manakah


poster sukan?

37. Mengapakah karya poster di atas tidak


menarik dan tidak berkesan?
A
tiada ilustrasi
B
tiada berwarna
C
tidak seimbang
D
tiada mesej yang jelas
41. Pemimpin ini menyatakan kepentingan
poster dalam membangkitkan sentimen
rakyat dalam buku Mein Kampf. Siapakah
pemimin yang dimaksudkan?

38. Garisan dalam gambar rajah di atas dapat


menimbulkan ilusi
I. pergerakan bergetar
II.
pergerakan berputar
III.
pergerakan memancar
6

A.

Napoleon Bonaparte

B.

Florence Nitingdale

C.

Adolf Hitler

D. Rekabentuk mudah dengan imej

D.

John F. Kennedy

geometri.

45. Apakah fungsi maskot pada masa kini?

42. Teknik ini menjurus kepada kaedah


tampalan potongan dari majalah atau
suratkhabar.

Apakah

teknik

A. Simbol sukan dan rekreasi

yang

B. Simbol kebanggaan

dimaksudkan?

C. Simbol penerbitan
A.

Teknik catan

B.

Teknik lukisan

C.

Teknik kolaj

D.

Teknik campuran

D. Simbol rancangan televisyen


46. Pilih golongan yang menjadi sasaran
penggunaa maskot?

43. Antara pilihan pernyataan berikut yang


manakah
tepat
tentang
asas
penciptaan logo korporat?
i)

B. Remaja sekolah

Penetapan tajuk, tema dan


konsep logo
Memilih huruf dan pemilihan
warna yang sesuai
Membuat huraian tentang logo
Memilih simbol tempatan

ii)
iii)
iv)
A.
B.
C.
D.

A. Kanak kanak
C. Pelajar universiti
D. Golongan dewasa
47. Apakah haiwan yang sesuai dijadikan
simbol logo ubat gigi?

I, ii dan iii
Ii, iii dan iv
I,ii dan iv
Semua di atas

A. Beruang kutub
B. Gajah
C. Harimau
D. Buaya

44. Apakah definisi yang tepat tentang


simbol?

A. Rekabentuk
grafik

yang

KERTAS SOALAN TAMAT

diringkas dan dipermudahkan

B. Rekabentuk

yang

dibesar

dan

48. Apakah maksud simbol di atas?

dijelaskan

C. Rekabentuk grafik mudah dengan

A. Tempat beribadat

imej abstrak

B. Tempat rekreasi
7

C. Tempat hiburan
D. Tempat berehat
49. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang
logo.

A. Kekal sepanjang zaman dna


tahan lama

B. Mudah diingat, ringkas dan tepat


C. Mampu menyamaikan mesej
D. Bentuk tulisan yang bewarna
warni.

50. Rekaan

berikut

sesuai

dijadikan...

Bersih & Segar


A.
B.
C.
D.

buku teks
risalah
poster
kolaj