Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN OLAHRAGA

Sekolah

: SJKC CHONG HWA

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tunjang

: Kemahiran

Tajuk

: Lompat Jauh

Kemahiran

: Lonjakan

Tarikh

: 21 MAC 2015

Masa

: 7.30 pagi 8.30 pagi

Tahun

: 4 Cerdas

Umur

: 10 tahun

Bilangan Murid

: 16 orang, 8 lelaki dan 6 perempuan

Objektif

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :


Psikomotor

: Dapat melakukan lompat jauh dengan teknik yang betul sekurang-kurangnya


5 daripada 8 kali percubaan pada jarak 1 hingga 2 meter.

Kognitif

: Dapat membezakan antara teknik lonjakan yang betul dan salah.

Afektif

: Bertanggungjawab terhadap alatan sekolah dengan menyusun semula


semua alatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan.

Sosial

: Dapat melatih murid-murid dari segi kepimpinan, kerjasama, toleransi dan


nilai-nilai murni dalam diri mereka.

Pengalaman sedia ada

: a. Murid pernah melakukan pelbagai gaya lompatan semasa melakukan aktiviti.


b. Murid pernah melakukan lompat tali contohnya lompat bintang dan lompat setempat.

.
Penerapan nilai

: Kerjasama dan toleransi

KBKK

: Membezakan teknik lonjakan dan membuat ramalan masa depan.

Penggabungjalinan

: Tunjang Kecergasan Koordinasi

Kesepaduan

: Sains pemindahan daya semasa melakukan lonjakan.


Matematik - jarak

Alatan

: Pundi kacang
Kon
Skital
Kayu

Tempat

: Padang lompat jauh

Strategi

: Kajian Masa Depan

Bahagian/
masa

Aktiviti

Permulaan
( 5 minit )

1. Guru
memperkenalkan
tentang lompat jauh

Jasmani

2. Guru bertanyakan
murid mengenai
atlet lompat jauh
yang dikenali.

Kesan
Nilai

Sistem
kardiak

Meningk
atkan kadar
nadi

Meningk
atkan suhu
badan

Mema
tuhi arahan dan
peraturan

Pengelolaan

Murid berada dalam bentuk


ladam kuda di dalam
kawasan yang ditandakan
dengan skital

x
x
x

3. Lompat
menjangkau
bintang

Butiran Mengajar

- Kinestetik
- Visual
spatial
( ruang )
- verbal
linguistic
- soal
jawab

x
x
x

-alatan :
pundi
kacang
kon

x guru

xxxxx

Mema
hami arahan

Murid berada dalam bentuk


ladam kuda di dalam
kawasan yang ditandakan
dengan skital

Guru membuat demonstrasi


dan murid melakukan
aktiviti.

Sistem
otot
Keregan
gan otot

Catatan

Murid melambung
pundi kacang tinggi
ke hadapan.
Murid berlari ke
depan, melompat dan
menyambut pundi
kacang.

Kelentura
n

Mengela
kkan
kecederaan
persediaan
otot.

x
x

x
x
x

x guru

Keregan

Persedia
an otot

gan

Berdiri tegak dan kaki


dibuka seluas paras
bahu
Tangan kanan
menyilang ke kiri di
hadapan
Tangan kiri
memegang siku
kanan dan tarik ke
arah bahu kiri
Ulang dengan
menggunakan
tangan kiri
Buat dalam kiraan 5.

Berdiri tegak, kaki


buka seluas bahu
Cekak pinggang
Tolak badan ke arah
kiri perlahan- lahan,
kira dalam kiraan 5
Ulang aktiviti pada
arah yang berbeza
kanan
Berdiri tegak, kaki
dibuka seluas paras
bahu
Bengkokkan kaki
kanan dan kaki kiri
diluruskan, tangan
diletakkan di atas
peha.
Buat dalam kiraan 5

Bahagian/
masa

Aktiviti

Perkembangan
Langkah 1
( 10 minit )

Aktiviti 1 :
Gerakerja Kelas

Jasmani

1. Lompat

Kekuatan
Kuasa
Ketepatan

Kesan
Nilai

Pengelolaan

Memahami
arahan
Kesungguhan

x
x
x
x
x
x
1. Murid perlu berlari dan
melonjak dengan sebelah
kaki pada papan lonjakan
tanpa halangan dengan lajak
1 m.
Aktiviti 2 :
Gerakerja Kelas

Kekuatan
Ketepatan

Kesungguhan
Keyakinan

Butiran Mengajar

Catatan

1. Guru menerangkan
teknik lonjakan yang
betul dan
menunjukkan cara
yang betul kepada
murid-murid.
2. Apabila sampai di
papan lonjak, murid
perlu capai kelajuan
maksimum.
3. Apabila kaki memijak
papan lonjakan,
badan direndahkan
sedikit untuk
memberikan
keanjalan dari papan
lonjak.
4. Kemudian badan
ditegakkan dengan
mengangkat dada ke
atas.

Alatan:
Kon

1. Murid berlari ke
hadapan dan
menyentuh pundi
kacang pada
ketinggian 2 meter.

2. Lompat
menyentuh
pundi kacang

2. Ketinggian pundi

x
x
x
x
x
x

kacang ditingkatkan
kepada 3 meter.

Alatan:
Kon
Pundi
kacang
Kayu
Tali

Perkembangan
Langkah 2
( 10 minit )

1. Lompat
melepasi
halangan

Kekuatan
Kuasa
Ketepatan

Kesungguhan
Keyakinan

1. Murid berlari dan


melonjak dengan
sebelah kaki pada
papan lonjakan
dengan halangan.

x
x
x
x
x
x

Perkembangan
Langkah 3
( 10 minit )

1. Melakukan
lompat jauh
dengan teknik
yang betul

Kekuatan
Kuasa
Ketepatan

Kesungguhan
Keyakinan

2. Gabung jalin
lompat melepasi
halangan
dengan
menyentuh
pundi kacang

x
x
x
x
x
x

1. Guru menerangkan
teknik lonjakan yang
betul dan
menunjukkan cara
kepada murid-murid.
2. Apabila sampai di
papan lonjak, murid
perlu capai kelajuan
maksimum.
3. Apabila kaki memijak
papan lonjakan,
badan direndahkan
sedikit untuk
memberikan
keanjalan dari papan
lonjak.
4. Kemudian badan
ditegakkan dengan

Alatan:
Kon
Kayu

mengangkat dada ke
atas.
5. Murid-murid akan
melakukan lompat
jauh dengan teknik
yang betul.

Bahagian /
masa
Kemuncak/
Permainan
Kecil
( 15 minit )

Aktiviti

Kesan
Jasmani

Lompat Jauh

Kekuatan
Koordinasi
Ketepatan

Pengelolaan

Butiran Mengajar

Catatan

Nilai

Keseronokan
Kepuasan
Kerjasama
Toleransi

2m
1
O.5 m

1m
0
O.5 m

1. Setiap kumpulan akan


terlibat.
2. Ahli kumpulan akan
mengumpul markah
mengikut jarak lompatan.

0.5 m = 2 markah
1.0 m = 3 markah
1.5 m = 4 markah
2.0 m = 5 markah

Aplikasikan semua
teknik yang dipelajari
dalam lonjakan.

-anggaran
jarak
- Alatan
Skital 16

x
x
x

x
x
x

x guru
Penutup
( 10 minit )

Pengenduran
Anggota atas
(lengan)

Menurunkan
suhu badan
Menurunkan
kadar nadi
Mengelakkan
kecederaan

Keseronokan
Kepuasan
Mematuhi
arahan
Kerjasama

-Kesedaran

Berdiri tegak, kaki


dibuka melebihi luas
bahu
Goyangkan tangan
dengan tenang.
Kira dengan kiraan 5

Berdiri seperti

Kenduran
pinggang

-Kesedaran
naturalis

Kaki

Guru bertanya soalan dan


murid menjawab
-

Tarik nafas.

Refleksi
-soal jawab

Simpan alatan

Kenapa pemanasan
badan perlu dilakukan.
Teknik lonjakan yang
betul.
Pengubahsuaian tapak
pendaratan
Pengubahsuaian papan
lonjakan

Tugas dibahagikan.
Susunan alatan ditekankan

kedudukan di atas
Tangan lurus di atas
kepala
Bengkok badan ke
sisi kiri
Ulang aktiviti dalam
kiraan 5 dalam arah
yang berlainan
Tangan dicekak di
pinggang.
Pergelangan kaki
digoyangkan dengan
tenang.
Ulang aktiviti dalam
kiraan 5.
Tarik nafas dan tahan
dgn kiraan 5
Hembus perlahan2
Nyatakan keadaan
udara di persekitaran
tersebut hari ini
Strategi
kajian
masa
depan