Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN SAINS TINGKATAN 1

1. Nyatakan contoh-contoh fenomena alam


1. Gempa bumi
2. ___________________
3. ___________________
4. ___________________
5. ___________________
6. ___________________
2.Padankan setiap kerjaya berikut yang berikut dengan huraiannya
KERJAYA

HURAIAN

Doktor
Ahli farmasi
Ahli
meteorologi
Jurutera
Ahli geologi

Mengkaji cuaca dan iklim


Menyediakan ubat mengikut preskripsi doctor
Mengkaji struktur dan komposisi bumi
Merawat pesakit
Mereka bentuk dan membina jalan raya,
jambatan,bangunan dan mesin

3. Langkah-langkah dalam PENYIASATAN SAINTIFIK


1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

4. KUANTITI FIZIK DAN UNIT SI


KUANTITI FIZIK

UNIT SI

SIMBOL

SIMBOL
M
k
d
c
m

NILAI

1.
2.
3.
4.
5.
5. IMBUHAN AWALAN
IMBUHAN AWALAN
1. mega
2.kilo
3.desi
4.senti
5.mili
6.mikro

HIPOTESIS : Semakin _________/_____________bandul semakin


_________/_________ayunannya.

PEMBOLEH UBAH DIMANIPULASIKAN : ______________________________


PEMBOLEH UBAH BERGERAK BALAS : ______________________________
PEMBOLEH UBAH DIMALARKAN
: ______________________________
KEPUTUSAN :
Panjang bandul (cm)

Masa 10 ayunan
lengkap(t)

20
40
60
80
100

Masa 1 ayunan
lengkap
t
10 s

10
20
30
40
50

Plotkan graf masa 1 ayunan lengkap (S) melawan panjang bandul (cm)

LATIHAN PERTUKARAN UNIT


a. 0.15 m = ____________cm
b. 15000 g = ______________kg
c. 1m
= ________________m
d. 0.004A = ____________mA

mikro
0.000
001

mili
0.00
1

senti
0.01

desi
0.1

kilo
1000

mega
1 000
000

Anda mungkin juga menyukai