Anda di halaman 1dari 4

Ayat lima:

Ayat 1 (surah al-baqarah :246)

Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua-ketua


dari Bani lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada
seorang Nabi mereka: "Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh
kami berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah" Nabi mereka
menjawab: "Tidakkah harus, jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu
tidak akan berperang?," Mereka berkata: "Mengapa pula kami tidak akan
berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman
kami, dan (dari) anak-anak kami?" Maka apabila perang itu diwajibkan atas
mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil
dari mereka. Dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang
zalim.

Ayat 2: (surah ali-imran: 181)

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang


mengatakan: Bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang kaya.
Kami (Allah) akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka
membunuh Nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya, dan
Kami akan katakan kepada mereka: "Rasalah kamu azab seksa yang sentiasa
membakar Ayat 3: (an-nisaa: 77)

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad), akan orang-orang


yang (pernah) dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tangan kamu (daripada
bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan), dan dirikanlah
sembahyang serta berikanlah zakat". (Mereka meminta juga hendak
berperang), kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba
sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia sama seperti
mereka merasa gerun kepada (azab) Allah atau lebih gerun lagi. Lalu mereka
(merayu kepada Allah dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami, mengapa
Engkau wajibkan kami berperang (pada saat ini)? Mengapa Engkau tidak

biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat (iaitu akhir hayat kami)?"
Katakanlah (wahai Muhammad): "Harta benda yang menjadi kesenangan di
dunia ini adalah sedikit sahaja, (dan akhirnya akan lenyap), dan (balasan)
hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertaqwa (kerana ia
lebih mewah dan kekal selama-lamanya), dan kamu pula tidak akan dianiaya
sedikit pun".
Ayat 4: (al-maaidah : 27)

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua


orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu
ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk
mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di
antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata
(Qabil):" Sesungguhnya aku akan membunuhmu!". (Habil) menjawab:
"Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa;

Ayat lima: surah al-radu : 16)

Bertanyalah (wahai Muhammad): "Siapakah Tuhan yang memelihara dan


mentadbirkan langit dan bumi?" Jawablah: "Allah". Bertanyalah lagi: "Kalau
demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah
sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang

manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?"
Bertanyalah lagi: "Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik?
Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhlukmakhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu
seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada
mereka?" Katakanlah: "Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan
Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa".